× "

eflak beyi

" arama sonuçları

ıı.murad dönemi

atalarımız ıı. murad dönemi (1421-1451)     ıı. murad dönemi (1421-1451) a)ıı.murad ve mustafa çelebi mücadelesidüzmece mustafa olayı) ıı. murad tahta çıkar çıkmaz saltanat mücadelesi ile karşılaştı.timur tarafından semerkant’a götürülen amcası mustafa çelebi, timur’un ölümüyle serbest kalmış ve anadolu’ya dönmüştü.bizans tarafından para karşılığı esir tutuluyordu.ancak ıı. murat tahta çıktığı günlerde serbest bırakıldı....

osmanlı kuruluş devri kuruluş dönemi hükümdarları: -osman bey (1

osmanlı kuruluş devri kuruluş dönemi hükümdarları: -osman bey (1281-1324) - orhan bey (1326-1362) - ı. murat (1362-1389) - yıldırım beyazıt (1389-1402) - çelebi mehmet (1413-1421) - ıı. murad (1421-1451) osmanlı beyliğinin kuruluşu osmanlılar oğuzların kayı boyuna mensuptur.kayı güç ve kudret sahibi demektir. oğuz inanışına göre kayı han osmanlıların atasıdır. kayılar, oğuzların sağ kolda yer alan bozokların, günhan kolunun en büyük boyudur. kayı han oğuz kağan’ın en büyük oğludur. bu durum kayılara diğer oğuz boyları arasında itibar sağlamıştır.kayı boyunun damgası ( ı-y-ı ) dır. kayıların anadolu’ya gelişi kayılar selçuklularla birlikte iran yaylasına geldiler.malazgirt savaşından ...

osmanlı imparatorluğu kuruluşu 3.bölüm

osmanlı imparatorluğu kuruluşu 3.bölüm

ıı. murad dönemi (1421-1451) a)   ıı.murad ve  mustafa çelebi mücadelesi:(düzmece mustafa olayı) ıı. murad tahta çıkar çıkmaz saltanat mücadelesi ile karşılaştı.timur tarafından semerkant’a götürülen amcası mustafa çelebi, timur’un ölümüyle serbest kalmış ve anadolu’ya dönmüştü.bizans tarafından para karşılığı esir tutuluyordu.ancak ıı. murat tahta çıktığı günlerde serbest bırakıldı. karamanoğullarından yardım alan mustafa çelebi bizans’ın da desteğini alarak rumeli’ne geçti. gelibolu kalesini kuşattı.rumeli’ndeki beyler mustafa çelebi’nin saflarına geçti.üzerine gönderilen vezir-i...

ıı. murad dönemi (1421-1451)

ıı. murad dönemi (1421-1451)

ıı. murad dönemi (1421-1451) a)ıı.murad ve mustafa çelebi mücadelesidüzmece mustafa olayı) ıı. murad tahta çıkar çıkmaz saltanat mücadelesi ile karşılaştı.timur tarafından semerkant’a götürülen amcası mustafa çelebi, timur’un ölümüyle serbest kalmış ve anadolu’ya dönmüştü.bizans tarafından para karşılığı esir tutuluyordu.ancak ıı. murat tahta çıktığı günlerde serbest bırakıldı. karamanoğullarından yardım alan mustafa çelebi bizans’ın da desteğini alarak rumeli’ne geçti. gelibolu kalesini kuşattı.rumeli’ndeki beyler mustafa çelebi’nin saflarına geçti.üzerine gönderilen vezir-i azam beyazıt paşa&r...

osmanlı kuruluş devri

  osmanlı kuruluş devri   giriş:anadolu (türkiye) selçuklularının 1308 yılında ortadan kalkmasıyla beraber, özellikle batı anadolu’da beylikler arasında, türk birliğini yeniden oluşturmayı amaçlayan mücadeleler kızışmıştır. işte bu mücadelelerin neticesinde anadolu’da osmanoğullarının yıldızı parlayacak ve altı yüzyılı aşan muhteşem bir türk devletine tanıklık edecektir.    söğüt’te temeli atı> osmanlı devleti, hakimiyeti altındaki ülke sınırlarını xvı. yy içinde en geniş boyutlara ulaştırmıştır.bugün dünya haritası üzerinde yer alan:    macaristan, slovanya, hırvatistan, bosna  hersek, sırbistan, karadağ, kosova, makedonya, ...

eflak hadiseleri

eflak'in söhretli voyvodasi mirça'nin ölümünden sonra bölge, senelerce sürecek olan iç karisikliklara sahne olacaktir. bu mücadeleler esnasinda voyvodalarin bazilari macarlar, bazilari da osmanlilar'dan yardim göreceklerdir. eflak'taki iç mücadele mirça'nin kardesinin çocuklari olan dan'lilar ve mirça'nin oglu vlad drakula'nin torunlari olan drakul'lular arasinda cereyan ediyordu. bu mücadeleler sebebiyle voyvodalar makamlarini yeterince saglama alamadiklari gibi bu dönem eflak kaynaklari da kifayetsiz olduklari için voyvodalarin saltanat tarihlerinde karisikliklar bulunmaktadir. mirça'nin ölümünden sonra kardesinin oglu dan, eflak voyvodasi olmustu. fakat bu voyvoda, bogdan prensinin yardimini alan vlad drakul tarafindan öldürülür. dan'in oglu osmanlilar'dan yardim istedigi için kendisin...

osmanlı siyasi tarihi

osmanlı siyasi tarihi öss, kpss hazırlık notlarıkuruluş dönemi osmanlı devleti'nin genel özellikleriosmanlı tarihi, anadolu türkiye tarihinin 4. dönemini oluşturur.türk devletleri içinde en uzun süre yaşayan ve en geniş sınırlara ulaşanıdır.türk devletleri içinde merkezi otoritesi en güçlü olanıdır.kültür ve uygarlık alanında en çok ilerleyen türk devleti'dir.mutlak egemenlik haklarını hükümdar kullanır. ancak, ı. ahmet dönemine kadar veraset yasası belirgin değildir.şeriat hukuku ile yönetildiğinden teokratik, mutlak egemenlik haklarını hükümdar kullandığından monarşik devlet yapısı görülür.fetih temeline dayandığından askeri, etnik yapı çeşitli ...

yıldırım bayezid dönemi (1389-1402)

balkanlar'daki gelişmeler   ı. bayezid anadolu'daki birçok beyliğe son verdikten sonra balkanlara geçerek eflak beyi'ni vergiye bağlamış, bulgarlar üzerine sefer yaparak selanik'i fethetmiştir (1394).- niğbolu savaşı'nı gösteren bir tablo -   ı. bayezid, bizans'a yardım etmek ve osmanlıların balkanlar'daki ilerleyişini durdurmak amacıyla osmanlı topraklarına giren ve niğbolu kalesi'ni kuşatan haçlı ordusunu 1396 niğbolu savaşı'nda yendi. bu zafer sonucunda yunanistan'a sefer düzenleyerek mora despotluğu hakimiyet altına alındı ve bulgar krallığı'na son verildi. eflak ve bosna'ya akınlar düzenlendi.not: balkanlar'daki bu faaliyetler üzerine mısır'daki abbasi halifesi yıldırım bayezid'e ''sultan-ı iklim-i rum'' ünvanını v...

eflak hadiseleri

eflâk hâdıselerıeflâk'in söhretli voyvodasi mirça'nin ölümünden sonra bölge, senelerce sürecek olan iç karisikliklara sahne olacaktir. bu mücadeleler esnasinda voyvodalarin bazilari macarlar, bazilari da osmanlilar'dan yardim göreceklerdir. eflâk'taki iç mücadele mirça'nin kardesinin çocuklari olan dan'lilar ve mirça'nin oglu vlad drakula'nin torunlari olan drakul'lular arasinda cereyan ediyordu. bu mücadeleler sebebiyle voyvodalar makamlarini yeterince saglama alamadiklari gibi bu dönem eflâk kaynaklari da kifayetsiz olduklari için voyvodalarin saltanat tarihlerinde karisikliklar bulunmaktadir.mirça'nin ölümünden sonra kardesinin oglu ...

osmanlı devleti yükselme dönemi

yükselme dönemi (1453-1579) giriş:osmanlı devletine avrupalılar kendi tarihlerindeki isimlendirmeye uygun olarak osmanlı imparatorluğu (ottoman empire) adını verirler. osmanlı devleti çeşitli din ve soylara sahip milletleri barındırmakla birlikte hukuki ve sosyal yapısı bakımından hiçbir imparatorluğa benzemez. esasen devletin resmi adı da devlet-i âliyye-i osmanniye (ulu osmanlı devleti) dirosmanlı devleti bir uç beyliğinden kısa sürede genişleyerek bir cihan devleti (süper devlet) haline gelmiştir.bu devlet çok çetin mücadeleler vererek büyümüştür. ancak, en zayıf zamanında bile insani değerleri adaletle korumuştur.osmanlı tarihini ister hikaye ister destan diye okuyalım sonuç değişmeyecek b...

yükselme dönemi-1

yükselme dönemi (1453-1579) yükselme dönemi hükümdarları: Ø       fatih sultan mehmet                                                                (1451-1481) Ø       ıı. beyazıt                                      &n...

kazıklı voyvoda (eflak beyi)

istek,öneri ve şikayetleriniz kazıklı voyvoda olarak tanınan eflak prensi dördüncü vlad, voyvoda dracola'nın oğludur. fatih sultan mehmed zamanında osmanlılara karşı savaştı. ele geçirdiği türk esirlerini kazığa vurarak ve türlü işkencelerle öldürerek balkanlarda kanlı bir iz bıraktı. vidin bey'i hamza paşa'yı ve beraberindekileri kazığa vuran kişi de o'dur. esirlerin derilerini yüzdürerek üzerine tuz sürdürüp keçilere yalatmak, kendisine gönderilen osmanlı elçilerinin çıkartmak istemedikleri sarıklarını kafalarına çaktırmak, annelerin memelerini kestirip yerlerine çocukların başlarını sokturmak gibi akıl almaz işkence usullerini icat etmiş vahşi bir liderdir. fatih sultan mehmed tarafından yakalanmaya çalıştıysa da kaçmayı başarmış, nihayet k...

osmanlı padişahları ve osmanlı siyasi tarihi

osmanlı imparatorluğu ve padişahlar     osman gazi 1   babası: ertuğrul bey annesi: (adı bilinmiyor) doğum tarihi: 1258 vefatı: 1324 babası ertuğrul beyin 1281 de ölümü üzerine kayi boyu'nun idaresini eline alan osman bey, aşiret reisliğinden ise başlayarak kırk yılı asan bir zarfında gösterdiği mütemadi muvaffakiyetler üzerine: önce selçukluların uç beyi, sonrada istiklâle işaret sayılır şekilde mustakilen harekât suretiyle, emrinin geçtiği toprakları büyültmesi sayesinden kendi adiyle anılan "osmanlı devleti"nin "kurucusu" olmuştur. eski kayıtlara göre; 1284 te söğüt ve havalisinin osman beye verildiğine dair selçuklu sultanından ferman gelmiş, beş yıl sonra da inönü ve eskişehir'in ilhakıyla emrindeki yerlere "uç beyi" o...

osmanlı kuruluş - yükselme

osmanlı kuruluş devri giriş:anadolu (türkiye) selçuklularının 1308 yılında ortadan kalkmasıyla beraber, özellikle batı anadolu’da beylikler arasında, türk birliğini yeniden oluşturmayı amaçlayan mücadeleler kızışmıştır. işte bu mücadelelerin neticesinde anadolu’da osmanoğullarının yıldızı parlayacak ve altı yüzyılı aşan muhteşem bir türk devletine tanıklık edecektir. söğüt’te temeli atılan osmanlı devleti, hakimiyeti altındaki ülke sınırlarını xvı. yy içinde en geniş boyutlara ulaştırmıştır.bugün dünya haritası üzerinde yer alan: macaristan, slovanya, hırvatistan, bosna hersek, sırbistan, karadağ, kosova, makedonya, arnavutluk, romanya, bulgaristan, yunanistan, türkiye, moldavya, ukrayna, kırım, dağıstan ve kafkaslar, gürcistan, ermenistan, azerbaycan, ırak, suriye, ...

akıncılar

akıncılar osmanlı devleti'nin askeri teşkilatında, sınır bölgelerinde, düşman memleketlerine ani baskınlar tertipleyerek yıpratma harekâtında bulunan hafif süvari gruplarına verilen isim.akıncılar, bazılarının zannettikleri gibi yağma gayesiyle düşman içine giren ve hayatlarını talanla kazanan askeri bir birlik değildi. akıncıların vazifeleri, akın yapmakla kalmayıp, aynı zamanda düşmanın durumunu, yolları ve kuvveti hakkında bilgi toplamak gibi istihbarat görevini de yerine getirirlerdi. bu görevlerini esasa bağlayan kanunları vardı. akıncılık, babadan oğula geçerdi ve yalnızca türklere has askeri bir sınıftı. bunlar, şimdiki askeri teşkilattaki komando birliklerine benzetile...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !