× "

ehlibeyt nedir

" arama sonuçları

dersim olayları nedir?dersim isyanının sonuçları nelerdir?

dersim olayları nedir? dersim isyanı ya da dersim ayaklanması, şu anki adıyla tunceli ilinde 1937 yılında meydana gelen geniş kapsamlı isyandır. bu isyanı bastırmak için türkiye cumhuriyeti tarafından düzenlenen harekât dersim harekâtı'dır. bazı kesimler tarafından dersim soykırımı olarak da anılır. isyanın nedenleri ve isyan öncesi genel durum osmanlı döneminde yüzyıllarca yurtluk ve ocaklık biçiminde özerk olarak yönetilen dersim bölgesi'nde, özellikle tanzimat'tan sonra, merkezi yönetimin güçlendirilmesi amacına yönelik düzenlemelere karşı sık sık ayaklanmalar çıkmıştır (1847, 1877-78, 1885, 1892, 1893-95, 1907, 1911, 1916).[ kaynak b...

ehlibeyt imamları: 3-hz.hüseyin (r.a)

ehlibeyt imamları: 3-hz.hüseyin (r.a)

hz.fatıma ve hz.aki'nin ikinci oğulları, peygamber efendimizin torunu, cennet gençlerinin efendisi ve seyyidlerin atası. hicretin 4.yılı doğup, hicretin 61.yılında muharremin onunda şehid edilmiştir. hz.hüseyin doğduğu gün cebrail geldi ve efendimize şöyle dedi; "rabbin sana selam söylüyor. oğluna hz.harunun oğlunun ismini koy." efendimiz "harunun oğlunun ismi nedir" diye sordu. cebrail " şübeyirdir" dedi. peygamberimiz " benim dilim arapça" deyince, cebrail " o zaman bunun arapça karşılığı olan hüseyin'i koy" dedi. lakabı seyyid ve şehiddi. çok güzel bir ahlaka sahipti. affetmeyi sever ve kendisine kötülük yapanlara hep iyi davranırdı...

alşevilik alevilik nedir cem evi alevilik hakında genel bilgi

alevilik nedir? alevilik; kaynağını kuran’dan alan, hz. muhammed’in (s.a.a.v.) hadisleri ve ehlibeyt imamlarının (a.s.) öğretileriyle şekillenen islam’ın özüdür, sırat-ı müstakimdir. yani doğru ve hak olan yoldur. alevilik, hz. ali’nin (a.s.) taraftarı (şiası) olmak demektir. onun taraftarı olmak demek hz. muhammed’in (s.a.a.v.) taraftarı olmak demektir; yani allah’ın taraftarı olmak demektir. hz. muhammed (s.a.a.v.) hadis-i şerifte “her kim ali’yi severse, beni sevmiş olur; beni seven de allah’ı sevmiş olur. ali’ye kim düşmanlık ederse bana düşmanlık etmiş olur.” diye buyurmaktadır. kur’an, allah’ın (c.c.) kelamı; hz. muhammed (s.a.a.v.) kuran’ın dili, hz. al...

ehlibeyt'in kendilerine has özellikleri musa aydın

  ehlibeyt hakkında birçok başlık altında bahsetmek mümkündür. örneğin: 1- kur'an ve hz. peygamber’in (s.a.a) bize tanıttığı ehlibeyt. 2- kur'an ve sünnet açısından ehlibeyt'in faziletleri. 3- ehlibeyt hakkındaki kur'ani ve nebevi referanslar. 4- ehlibeyt sevgisi ve önemi. 5- kur'an, hz. peygamber'in (s.a.a) getirdiği dine karşı istediği ücreti sadece ehlibeyt’ini sevmek olarak belirtmiştir. resulullah (s.a.a) ehlibeyt sevgisini dinin temeli olarak görüyor. bunun üzerinde durmak gerekir. 23 yıllık çile ve ıstırabın ve mücadele ve zahmetin karşılığı olarak tanıtılan ehlibeyt sevgisi nasıl olmalı? bu sevginin üzerinde durmak gerekir. 6- ehli...

alevilik nedir aleviler hakında bilgiler aleviler ehlibeyt cem m

alevilik nedir alevilik nedir 2 ?anadolu aleviliği ehlibeyt kırklar cem musahiplik dört kapı kırk makam buyruk semah nusayrilik caferilik bektaşilik şiilik tahtacılar ismailiye safevi fatımiler devleti kızılbaş kimdir ve kızılbaşlık dedelik kurumu ve işlevi alevilik nedir sözlük anlamına göre alevi, hz. aliye bağlı ve ondan yana olan kimse demektir. alevilik ise genel olarak hz. ali´yi sevmek ve onun soyunun yani ehli beyt´in yolundan gitmek olarak tanımlanabilir. ancak bugün için dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan farklı alevi grupların herbiri için alevi ve alevilik sözcüklerinin ifade ettiği anlamlar da farklı olmaktadır. biz konuya anadolu alevileri a...

caferilik nedir

caferilik caferilik nedir? caferilik, on iki imamlar’ın altıncısı olan imam caferi sadık tarafından kurulmuş bir alevi mezhebidir. caferiliğin temelinde hak-muhammed-ali sevgisi, ehlibeyt’e bağlılık ve on iki imamlar’a bağlılık vardır. caferilik, ehlibeyte inananların çoğunluğu tarafından kabul görmüştür. caferilik inancının temellerini altıncı imam caferi sadık atmıştır. caferi sadık, derin bilgisiyle diğer imamlardan farklıdır. yine insanlığı ilgilendiren ilmi konularda yaptığı yorumlarla, getirdiği çözümlerle bir çok insanı eğitmiş, geliştirmiştir. imam caferi sadık bu çok yönlü bilge kişiliğiyle salt ehlibeyt’e bağlı olanları değil, aynı zamanda ehli-sünnet’e bağlı olanlarınd...

kısaca aşura nedir?

aşura nedir? kelime olarak onuncu demektir. muharrem ayının 10. gününe denilmektedir. bu gün imam hüseyin ve 72 yaverinin kerbela denilen sahrada (şu anda ırak'ta bulunan bir şehir) şehit edildiği gündür. on dört asırdır bu günün anısına islam coğrafyasında törenler düzenleniyor. aşura'nın aşure ile alakası ne? aşura'nın haddi zatında aşure adlı yemekle hiç bir alakası yoktur. hatta eğer bu yemek sevinç ve kutlama olarak aşura gününde pişirilirse büyük bir yanlış ve peygamber efendimiz ile ehlibeyt'inin hüzün gününde sevinmek anlamına geleceği için bir vebaldir. 1400 yıl öncesi için ağlamanın anlamı ne? meselenin zamanla bir alakası yoktur. maksat sırf tarihi bir olayı canlandırmak değil, asıl maksat tarihte yaşanmış çok istisna bir olayı anarak o olaya müdahil olan örnek i...

bir kutsal aile: ehlibeyt

ehlibeyt, peygamberin ailesi, ev halkı demektir. ehlibeyt’in kimlerden oluştuğu konusunda değişik görüşler var. * peygamberin amcası ebu talib, hanımları, damadı ali, kızı fatma, torunları * peygamberin sadece hanımları. * peygamberin damadı ali, kızı fâtıma, torunları hasan ve hüseyin ve hanımları. * peygamberin damadı ali, kızı fâtıma, torunları hasan ve hüseyin. * peygamberin damadı ali, kızı fatıma, torunları hasan, hüseyin ve 12 imam. * peygamberin eşleri, çocukları ve tüm yakın akrabaları. ehlibeyt’e şiilerin ve alevilerin sahiplendiğini görmekteyiz. sünniler ehlibeytin pek sözünü etmezken alevi ve şiiler arasında ehlibeyt kutsal olarak görülür. ehli...

ehlibeyt (a.s)

ehlibeyt (a.s)f. altan hamd-u sena allah’a, salat ve selam peygamber’e ve o’nun tertemiz ehl-i beyti’ne olsun. insanları şaşkınlıktan kurtarmak, cehaleti gidermek, zulümle mücadele yapmak ve beşerle yaratıcısının irtibatını sağlamak yolunda bütün varlıklarını vakfeden ve insanlığa ışık tutmak ve hidayet nişanelerini göstermek için didinen ve bu yüce hedefler uğruna aziz canlarından geçen vahiy ve risalet muhafızları, hak ve adalet koruyucuları olan hz. peygamber ve ehl-i beyti’nin (allah’ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun) söz, siyer ve eserlerini türkçeye kazandırmak, onları halka ulaştırmak ve onları tanıtmak, insanın akıl, idrak ve fıtratına sunulan ve diğer hizmetle...

mezhep nedir?

bazıları mezhebimi merak etmiş ve hangi mezheptensiniz diye soruyor. ben herşeyden önce allah'ın elçisi muhammed mustafa'nın hak peygamber olduğuna ve o'nun elçisi olduğuna inanırım. kur'ân-ı kerim'in tahrif olmamış, o'na ancak mutahharlar'ın el sürebileceğini, tahriften korunduğuna inanırım. resulullah kendisinden sonra kavminin (lütfen furkan suresi 30. ayete bakın), ümmetinin sapmaması için gökle yer arasında allah'ın ipi olan kur'ân ve itreti ehlibeyt'ini birlikte hidayet önderleri olarak emanet bırakmış. bu sözün takipçisi olarak ben de hz. muhammed'in mezhebindenim. allah'ın elçisinin, dini tam ve ekmel olarak dinini tebliğ ettiğine şahadet ederek derim ki, allah ve resulü din ve dünya i&...

10- takiyye nedir?

10- takiyye nedir? takiyye ve takva aynı kökten olup arapça itteka ve veka kökünden alınmışlardır ve korunmak ve sakınmak anlamınadırlar. şu farkla ki takiyye genelde insanlardan korkmak, sakınmak anlamında kullanılır.takiyyenin fikhi anlamına gelince, ehlibeyt mektebinin büyük fıkıh alimlerinden olan şeyh ansari takkiye adli risalesinde takiyye'yi söyle tarif etmiştir: "takiyye başkasından gelebilecek zarardan korunmak için, ona hakka uygun olmayan bir söz veya davranışla uyum sağlamaktır." başka bir ifadeyle takiyye bir kafir veya zalimin korkusundan kendi inancını gizleyip zahirde onunla uyum sağlamaya denir.takiyye'nin meşru olduğunun delilleri:1. kur'an:allah teala şöyle buyuruyor:"firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir adam şöyle dedi: siz bir adam &...

alevilik nedir?

alevilik nedir?

    alevilik; islam'ı benimseyen, tanrı'nın birliğine (tevhid) inanan, hz.muhammed'i peygamber kabul eden, kitabı kur'an olan, hz. muhammed'in ehlibeyt'ini seven, namazı, niyaz ile bütünleştiren, kıyam, rûku ve secdesi ile ibadetini kendi lisanıyla yapan, ümmet yerine hür insanı, yaratanla yaratılan ayrılığını "vahdet-i vücut" ile birleştiren, tanrı korkusu yerine, sevgisini benimseyen, zahiri (görünen) batınla (görünmeyen), batını zahirle birleştiren, şeriat kapısını aşıp, marifet yolu ile hakikat dünyasına ulaşan, kur'an'ın şekline değil, özüne inen akıl ve gönlü ile "seyr-ü süluk" (ruhsal olgunlaşma) olan bir tasavvuf yoludur.alevilik; özünü insan sevgisinde bulan, tanrı’nın insanda tecelli ettiğine ve zerresinden oluştuğuna, onun iç...

alevilik nedir?

alevilik nedir?alevilik; islam'ı benimseyen, tanrı'nın birliğine (tevhid) inanan, hz.muhammed'i peygamber kabul eden, kitabı kur'an olan, hz. muhammed'in ehlibeyt'ini seven, namazı, niyaz ile bütünleştiren, kıyam, rûku ve secdesi ile ibadetini kendi lisanıyla yapan, ümmet yerine hür insanı, yaratanla yaratılan ayrılığını "vahdet-i vücut" ile birleştiren, tanrı korkusu yerine, sevgisini benimseyen, zahiri (görünen) batınla (görünmeyen), batını zahirle birleştiren, şeriat kapısını aşıp, marifet yolu ile hakikat dünyasına ulaşan, kur'an'ın şekline değil, özüne inen akıl ve gönlü ile "seyr-ü süluk" (ruhsal olgunlaşma) olan bir tasavvuf yoludur. alevilik; özünü insan sevgisinde bulan, tanrı’nın insanda tecelli ettiğine ve zerresinden oluştuğuna, onun için...

abdal musa'da ikrar nedir, nasıl alınır?

abdal musa'da ikrar nedir, nasıl alınır?    ikrar, abdal musa erkanına girmek için bir söz verme, yemin etme, bu tarikatın emir ve nehilerine uymak, kendini maddi manevi eğitmek, kendini daha ziyade o tarikatın emirlerine adapte etmektir. kötü alışkanlıklardan uzak olmaktır. bir talibin iyi bir insan olabilmesi için tarikatın kendine has emir ve nehileri vardır. bunlardan başta diline, eline beline sahip olmak, dört kapı kırk makam şartını iyi bilip uygulamak mecburiyeti vardır. talip olan artık bu yola dahil olduktan sonra artık başta nefsi terk etmek üzere bütün yaşamında bir perhize girmek mecburiyetindendir. artık bu talip bir topluma girmiş toplumun adamı olmuştur. toplum artık onun bütün yaşamını hareketlerini haliyle takip eder. toplum içinde toplum dışında her nerede...

hz. ali (r.a.)'nın hz. muhammed (s.a.a), kendileri, ehlibeyt

  * (rasûlullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem'in defni ânında buyurdular ki:) sabır güzeldir, fakat sana karşı değil. ağlayıp sızlanmak kötüdür, fakat sana değil. senin musibetine uğramak pek büyük bir şey. bundan önce uğradığımız musibetler de bir şey değil, bundan sonra uğrayacaklarımız da. * bizim hakkımız haktır; verirlerse alırız; vermezlerse yol uzasa bile develere biner, yürür gideriz. * (şam yolunda anbar köylüleri hazretin ardında yaya gitmeye başladıkları vakit, bu yaptığınız nedir diye sordular. köylüler, biz dediler, uyruk sâhiplerimizi böyle ulularız; âdetimiz budur bizim. hazret buyurdular ki.) allah'a andolsun, bu bir iş ki bununla buyruk sâhibi olanlarınız faydalanmaz; sizse dünyâda bu işi yapmakla kendinizi meşakkate sokmadasınız; âhirette de azâ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !