× "

ehline ne demek

" arama sonuçları

kıble nedir; ne değildir.

kıble ayetleri meal-anlam çalışması bakara 142-143-144-145-146-147-148-149-150 giriş bugün kendisini müslüman olarak tanımlayan insanlara “kıble nedir” şeklinde bir soru yöneltilecek olursa sanıyoruz ki istisnasız “namazda yönümüzü dönmemiz farz olan kabe’nin coğrafi yönü” şeklinde bir cevap alınacaktır. tüm tefsir ve ilmihal kitapları da benzer tanımlamayı yapmaktadır. bu kadar kesin ve istisnasız bir cevabın yanlış ya da eksik bir tanımlama olabileceği ihtimali var mıdır? bu çalışmada, bize göre kuran’ın, dolayısı ile islam’ın en temel kavramlarından olan kıble kavramının anlamı incelenmiş ve kuran bütünlüğü içerisinde yuka...

büyük günahların bursalı ismail hakkı hazretleri’ne göre tertibi

  büyük günahların bursalı ismail hakkı hazretleri’ne göre tertibi mehmed zâhid kotku (rh.a) nefsin terbiyesi şimdi size bursalı ismail hakkı hazretleri’nin, büyük günahlar hakkında telif ettiği eseri de yazmaya çalışacağım. bu ismail hakkı’nın evliyâ-i kiramdan olduğundan hiç şüphemiz yoktur. kendi ismiyle müsemmâ tekkesinin şeyhidir. tekkesinin bahçesindeki kabristanda medfundur. yüzden fazla eseri vardır ki, on cilt olarak basılanrûhü’l-beyân tefsiri pek meşhurdur. tasavvufta çok ileri gitmiş bir zât-ı muhteremdir. dergâhındaki çilehânesinde birçok seneler riyazete devam etmiş olan bu eh...

“Âlem-i misÂl” var mıdır, varsa ne demektir?

“Âlem-i misÂl” var mıdır, varsa ne demektir?

imam allâme fakih, usûlî büyük sûfî şeyh ahmed zerrûk (v:899) kavâidü’t-tasavvuf isimli kıymetli eserinin 208. kaide’sinde şöyle diyor: “tasavvuf ehline karşı yapılan inkârların beş sebebi vardır: birincisi:yollarının üstünlük ve yüceliğine bakmak. bu sebeble, (tasavvuf ehli olmakla bilinenler) şâyed bir ruhsata bağlanırlar, yâhud kötü bir edeb takınırlar, veyâhud bir işte tembellik gösterirler, veyâhud da onlardan bir noksanlık ortaya çıkar ise, onlara karşı çıkılır, bu yaptıkları inkâr edilir. çünki temiz olan bir kimsede en az olan bir ayıb görünür. kul da allah teâlâ’...

kısas nedir, ne değildir?

  kur'an ayetleri incelendiğinde zaten cinayet (katl) ile ilgili ayetlerin bulunduğunu görürüz. ataların dinin uygulayan  sözde müslüman  ülkelerinde sadece cinayet için değil aynı zamanda din değiştirme, zina, homoseksüellik, fahişelik, uyuşturucu ile ilgili suçlar da ölüm cezası ile çarptırılmaktadır. şimdi en ufak şeyde adam öldüren gelenekçilerin ne kadar haklı olduğunu kur'an'a bakarak göreceğiz. kur'an da sadece bir yerde ölüm cezası geçer. kısasa yorumlanacak ayetlere bakıldığında hepsinin hayvanlar örnekliğinde mal ile ilgili olan kısaslar için geçtiği görülecektir.   وَمَا كَانَ لِ...

‘soykırım dükkanı’ ne zaman kapanır?

ermenistan ve ermeni diasporası “soykırım” konusunun tarihçilere bırakılmasına yanaşmıyor çünkü ‘soykırım dükkanı’nın kapanmasını istemiyor. faig bagirov   azerbaycan cumhuriyeti ankara büyükelçisi bilindiği gibi ermenistan devleti uluslararası hukuk normlarını çiğneyerek ve azerbaycan`ın uluslararası alanda tanınmış sınırlarını ihlal ederek azerbaycan topraklarının yüzde 20`sini işgal etmiştir. bunun sebebini ise ermenistan şöyle açıklamaktadır: “dağlık karabağ`da nüfusun çoğunluğu ermeniler. dolayısıyla bu bölgede yaşayan halk kendi kaderini tayin hakkına sahiptir ve azerbaycan`dan ayrılmak istiyor.” ilk olarak şu hususu belirtmekte fayda gö...

kibir ne demek – kibirin dindeki yeri – kibirlenmek

kibir ile ilgili ayetler – kibir ile ilgili hadisler – kibir ne demek – kibirin dindeki yeri – kibirlenmek kur’an-ı kerim’de lokman’ın oğluna şöyle nasihatta bulunduğu bildirilir: “oğulcuğum ululanıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde kendini beğenerek kibirle yürüme, şüphe yok ki, allah ululanıp övünenlerin hiç birini sevmez.” resulullah (s.a.a) şöyle buyurur: “(ahrette) mütekebbirler zayıf karıncalar halinde tecessüm edecek ve insanlar, allah-u teala hesaptan hesaptan el çekinceye kadar onları ayakları altında çiğneyecektir.” imam cafer sadık’tan (a.s) şöyle buyurduğu nakledilir : “şü...

halifeler ne dedi?

halifeler ne dedi? araştırmacı yazar  ·                    molla ahmed·                    molla seyyid abdulbaki hz.(dayısı ve halifesi)·                    molla yahya hz.·                    molla muhammed hz. ·                    molla abdussamed hz.·  &...

kırk kural.... ehline duyurulur !

şems-i tebrizi - gönlü geniş ve ruhu gezgin sufi meşreplilerin kırk kuralı 1. yaradanı hangi kelimerle tanımladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. şayet tanrı dendi mi öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına, demek ki sen de korku ve utanç içindesin çoğunlukla. yok eğer, tanrı dendi mi evvela aşk, merhamet ve şefkat anlıyorsan, sende de bu vasıflardan bolca mevcut demektir. 2. hak yolu’nda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil. kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki kafan değil. nefsini bilenlerden ol, silenlerden değil! 3. kur'an dört seviyede okunabilir. ilk seviye zahiri manadır. sonraki batıni mana. üçüncü batı...

emaneti ehline vermek

emaneti ehline vermek insanoğlunun dünyada yapacağı ya da yapa geldiği pek çok iş, meslek ve faaliyet, hizmet vardır.yapılan her işin, her sanatın da mutlaka bir püf noktasının olduğu muhakkaktır. işin, sanatın püf noktası ise, o işin ya da sanatın ustası tarafından bilinir.işin püf noktasını bilemeyen kimse yaptığı işi ağzına-burnuna bulaştırır. işi berbat eder, hem kendisini, hem de içinde bulunduğu toplumu zarara uğratır.işin püf noktasını bilmek demek, bir bakıma o işin "piri" asıl ustası olmak demektir.buna işinin ehli olmak da denir.işinin ehli olmak, o iş hakkında genel ve geniş bir bilgiye, tecrübeye, maharet ve beceriye, ehliyet ve liyakate, azme, sabır ve sebata sahip olmak anlamına gelir.örneğin;ehliyeti, mesleki ve yol tecr&...

işi ehline vermek

emaneti ehline vermek (ııı) 03/09/2005   hiç düşündünüz mü: “allah size emanetleri ehline vermenizi emreder” diye başlayan bir ayet (nisa, 58) niçin “hüküm verme konumunda bulunduğunuz vakit adaletle hükmetmenizi emreder” diye devam eder? “emaneti ehline vermek”le “adaletle hükmetmek” arasında ne gibi bir ilişki vardır? hemen belirtelim ki; emaneti ehline vermenin olmaz olmaz şartı, adaletle hükmedecek bir muhakemeye sahip olmaktır. selim bir muhakemeye sahip olmadan, bir şeyi kime vereceğinize sağlıklı karar veremezsiniz.   nisa 58.ayetteki “insanlar arasın...

beklenen kur'an nesli'ne yazılmış bir davetiye: yoldaki

beklenen kur'an nesli'ne yazılmış bir davetiye: yoldaki işaretler   hiç kuşkusuz seyyid kutub’un "yoldaki işaretler’’ kitabında üzerinde durduğu en önemi konulardan biri "cahiliyye" kavramı ve bu kavramın özellikleridir. 15/12/2008 hikmet ertürk / islam ve hayat siz kardeşlerimize tanıtmaya çalışacağımız ikinci kitap, üstad seyyid kutub’un “yoldaki işaretler” adlı eseri. elimizde, bu kitabın pınar yayınları tarafından 1997 yılında yapılmış dördüncü baskısı var. çeviriyi ise abdi keskinsoy yapmış. hiç kuşkusuz seyyid kutub’un "yoldaki işaretler’’ kitabında üzerinde durduğu en önemi konulardan biri "cahiliyye" kavramı ve bu kavramın öze...

adalet, eşitlik demek değildir.

“çok adaletli” anlamına gelen “el-adl” ismi cemili kur’an-ı kerim’de “o ki seni yarattı, düzeltti ve dengeli yaptı” (infitar 7) ayetinde insanın vücut yapısının dengeli ve estetik olduğunu ifade etmek için adl kökünden gelen fiili kullanmış. hakimin hüküm verirken adaletle hükmetmesi (nisa 58),noterin yazarken adaletle yazması (bakara 282), kardeş toplumların arasını bulurken adaletli davranılması (hucurat 9), konuşurken bile adaletin gözetilmesi (en’am 152) emredilir. adalet, eşitlik demek değildir. adalet: sözü ve işi dengeli yapmaktır. rabbimiz saçımızdan tırnağımıza kadar neyi nereye koymuşsa hiç itirazımız yok. “benim gözüm omuzumda olsay...

insan ne oldum dememeli

sosyal çevremiz            küçük sayılmasa da insanların birbirlerini sık görebildikleri bir ilçede yaşıyoruz acı ve tatlı günlerde bir araya gelmek durumunda kalıyor, sokaklarda en az yirmi kişiyle selamlaşıyor, yüzlerce insanı; tanışmasak bile tanıyoruz. böyle bir çevre insana mutluluk veriyor. hele daha yakın hissettiklerimizle bir arada olmanın mutluluğunu hiç kimse inkâr edemez. on yıl, yırmi yıl yüz yüze baktığınız insanlar artık neredeyse ve de deyim yerindeyseakrabadan da yakın olmuş oluyorlar. yakın komşu, uzak komşu, eski komşu yeni komşu derken çevreniz çoğalıyor da çoğalıyor. ne mutluluk verici bir tablo değil mi? &nbs...

“fetret” ne demektir, islam alimlerine göre dinden h

“fetret” ne demektir, islam alimlerine göre dinden haberi olmayanların durumu ne olacaktır?fetret denilince hepimizin aklına, hz.isa (a.s.)ın getirdiği dinin bozulması ile resulûllah efendimize (a.s.m.) vahyin tebliği arasında geçen dönem gelir. ancak, bu tabir bir peygamberin getirdiği dinin nurundan haberdar olmayan her fert ve her dönem için kullanılabilir. bu dönemde yaşayan insanların sorumluluk sınırları hakkında itikat mezhepleri arasında az da olsa farklılık görülüyor. maturudî ve eşarî imamları, “biz bir resul gönderinceye kadar tazip etmeyiz. (azap verici olmayız)” meâlindeki âyet-i kerimede geçen “resul” ifadesine farklı izahlar getirmişler. maturud&icir...

türklerle öldürüşme:muhammed türkler için ne demiş

-"ey israil oğulları! size verdiğim nimeti ve sizi dünyalara üstün kıldığımı hatırlayın." ( bakara, ayet: 47, 122. diyanet çevirisi.) -"biz her peygamberi, kendi toplumunun diliyle gönderdik. ille de böyle yaptık ki, o toplumdan olanlara anlatabilsin. " (ibrahim suresi, ayet: 4.) o halde sevgili peygamberimiz (!) muhammed bizim peygamberimiz olamıyor.     kıtalut-turk" ("türklerle öldürüşme") hadislerinden. "sonunda türkler kesilecekler. ..(ebu davut, kitabu'l-cihad/ 9, hadis no:4305.) araplar ve peygamberleri ırkçıdır. işte peygamber :  - müslümanlar, türklerle öldürüşmedikçe, kıyamet kopmayacaktır. yüzleri kalkan gibi, üst üste binmiş(kalın) derili olan bu toplumla.... kıl giyerler."( bkz. müslim, e's-sahih, kitabu'l-fiten/ 62-65, hadis no:2912; eb...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !