× "

ekber ve erşed sistemi

" arama sonuçları

osmanlı devletinde kültür ve medeniyet

osmanlı kültür - medeniyeti a. osmanlılarda devlet anlayışı osmanlı devlet yönetiminde, orta asya türk geleneğinin ve sonraki türk - islâm devletlerinin etkileri olmuştur. osmanlı dev­leti, türk gelenekleri ve islâm dininin kurallarına göre yönetilmiş­tir. padişahlık kurumu osmanlı devleti'nin başında "padişah" bulunuyordu. padişah­lar yönetim, ordu, maliye ve hukuk konularında geniş yetkilere sahiplerdi. devletin mutlak hakimi durumundaydılar. padişah osmanlı hanedanına mensuptu. osman gazi'nin soyundan ge­len ailenin erkek bireyleri, saltanat makamına geçiyorlardı. sal­tanatın osmanlı ailesine ait olduğu anlayışı, devletin yıkılışına kadar devam etmiştir. ...

osmanlı kültür ve medeniyeti

merkez teşkilatıpadişah a)-padişahların başa geçmesi(veraset sistemi): osmanlı devletinde kimin padişah olacağı konusunda kesin bir kural yoktu. osmanlı ailesinin bütünerkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler. onun için padişah ölünce oğullarının hangisinin tahtageçeceği konusunda devlet yönetimindeki etkili grupların(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli roloynuyordu.eski türk devlet geleneğinden kaynaklanan bu sistem(kut anlayışı)taht kavgalarına nedenoluyordu.veraset sistemindeki değişmeler:* fatih sultan mehmet bu sakıncayı ortadan kaldırmak için tahta geçme yöntemini belirleyen bir kanunname düzenledi. bu kanunla fatih'in amacı: 1 -taht kavgasına son vererek,ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak, 2- en güçlü olanın padişah olmasını sağlamaktı.* ı.ahmet zamanında yapılan değişikli...

osmanlı kültür ve medeniyeti

osmanlı kültür ve medeniyeti osmanlı devleti kendinden önceki türk devletlerinin hâkimiyet anlayışını devam ettirmiştir. ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı, taht kavgalarının en büyük nedeni olmuştur. ı. ahmet veraset sisteminde değişiklik yaparak ekber ve erşed usulünü getirdi. böylece kafes usulü getirilerek şehzadelerin sancağa çıkması kaldırılarak en büyük ve en akıllı olan şehzadenin tahta geçmesi kanunlaştı. merkez teşkilâtı: hükümet, ordu ve eyalet yönetimi padişaha bağlıdır. yönetim merkezi istanbul, yönetim işi ise padişah tarafından saraydan yapılıyordu. saray iki bölümden oluşurdu: birun; sarayın dış teşkilâtı, enderun (saray okul...

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık, devlet yönetimi

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık1. devlet yönetimi devlet: islamiyet’ten önce türkler devlete il veya el demişlerdir.hükümdarların unvanları türkler hükümdarlarına şanyü, tanhu, hakan, han, yabgu, ilteber, idi-kut, erkin gibi unvanlar vermişledir.tarih boyunca türk hükümdarlarının tahta çıkış biçimlerihanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkar. (en sık rastlanan durum).hükümdarın rakipsiz aday olması. bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.seçim usulü: kengeş, toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin toplanarak hanedan üyelerinden birini tahta geçirmesi.ekber ve erşed sistemi: en yaşlı ve olgun olanın başa geçmesi. bu yöntem, ııı. ahmet zamanından itibaren sadece osmanlı devleti’nde uygulanmıştır.ha...

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık, devlet yönetimi [bu yazı

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık1. devlet yönetimi devlet: islamiyet’ten önce türkler devlete il veya el demişlerdir.hükümdarların unvanları türkler hükümdarlarına şanyü, tanhu, hakan, han, yabgu, ilteber, idi-kut, erkin gibi unvanlar vermişledir.tarih boyunca türk hükümdarlarının tahta çıkış biçimlerihanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkar. (en sık rastlanan durum).hükümdarın rakipsiz aday olması. bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.seçim usulü: kengeş, toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin toplanarak hanedan üyelerinden birini tahta ge&c...

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık, devlet yönetimi

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık1. devlet yönetimi devlet: islamiyet’ten önce türkler devlete il veya el demişlerdir.hükümdarların unvanları türkler hükümdarlarına şanyü, tanhu, hakan, han, yabgu, ilteber, idi-kut, erkin gibi unvanlar vermişledir.tarih boyunca türk hükümdarlarının tahta çıkış biçimlerihanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkar. (en sık rastlanan durum).hükümdarın rakipsiz aday olması. bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.seçim usulü: kengeş, toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin toplanarak hanedan üyelerinden birini tahta ge&c...

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık, devlet yönetimi

ilk türk devletinde kültür ve uygarlık1. devlet yönetimi devlet: islamiyet’ten önce türkler devlete il veya el demişlerdir.hükümdarların unvanları türkler hükümdarlarına şanyü, tanhu, hakan, han, yabgu, ilteber, idi-kut, erkin gibi unvanlar vermişledir.tarih boyunca türk hükümdarlarının tahta çıkış biçimlerihanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkar. (en sık rastlanan durum).hükümdarın rakipsiz aday olması. bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.seçim usulü: kengeş, toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin toplanarak hanedan üyelerinden birini tahta ge&c...

kpss 2008 tarih soruları ve ayrıntılı cevapları

tarih 2008 kpsskpss 11. ilk türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki hakana bağlıydı.bu durumun aşağıdakilerden hangisine kanıt olduğu savunulabilir?a) hakanın iç işlerine, dış işlerinden daha az önem verdiğineb) komşu devletlerin güçlü olduğunac) ülkenin federal bir yapıya sahip olduğunad) hakandan sonra tahta çıkma hakkının yabguya ait olduğunae) türklerin gök-tanrı inancının dışındaki inançlara daaçık olduğuna1. islam öncesi orta asya’da kurulan türk devletlerinde(asya hun imparatorluğu, göktürk devleti, uygurlar, hazarlar …) ikili yönetim anlayışı ve boylar federasyonu teşkilatlanması görülmüştür. ikili yönetim anlayışı...

kpss 2008 tarih soruları ve ayrıntılı cevapları

html clipboardtarih 2008 kpss kpss 1 1. ilk türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki hakana bağlıydı. bu durumun aşağıdakilerden hangisine kanıt olduğu savunulabilir? a) hakanın iç işlerine, dış işlerinden daha az önem verdiğine b) komşu devletlerin güçlü olduğuna c) ülkenin federal bir yapıya sahip olduğuna d) hakandan sonra tahta çıkma hakkının yabguya ait olduğuna e) türklerin gök-tanrı inancının dışındaki inançlara da açık olduğuna 1. islam öncesi orta asya’da kurulan türk devletlerinde (asya hun imparatorluğu, göktürk devleti, uygurlar, hazarlar …) ikili yönetim anlayışı ve boylar federasyonu teşkilatlanması görülmüştür. ...

osmanlı kültür ve medeniyeti

osmanlı kültür ve uygarlığıosmanlı devlet anlayışı1-eski türk gelenekleri2-islam dininin devlet anlayışı3-hakim olunan topraklardaki toplumların devlet anlayışlarıdır.osmanlı devleti’nde toplum1-askeri (yönetenler)2-reaya (yönetilenler)olmak üzere iki kısma ayrılırdı.devlet (merkez) yönetimi*osmanlı devleti’nde yönetim mutlak monarşi ve teokratik bir özelliğe sahipti. padişahlar yavuz sultan selim’den itibaren halife unvanını aldılar.*fatih sultan mehmet çıkardığı kanunname ile padişah olan kişiye rakip olan kardeşlerini öldürme yetkisi vermiştir. böylece yönetimde eski veraset sistemi ( devletin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması) geleneği kaldırılmıştır.*ı.ahmet çıkardığı bir k...

lise 2. sınıf tarih dersi konu anlatımı ve notları abdülmecid dö

kütahya antlaşmasıtarih:1833taraflar: osmanlı-mısır valisi mehmet ali paşamaddesi: mehmet ali paşa’ya mısır ve girit valiliklerine ek olarak oğlu ibrahim paşa’ya cidde valiliği ile adana muhassıllığı (vergi toplama hakkı) verildi.hünkar iskelesi antlaşmasıtarih:1833taraflar: osmanlı-rusyaönemi:antlaşma ile boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır.balta limanı ant. tarih: 1838 taraflar: osmanlı-ingiltereönemi: osmanlıların imzaladığı en ağır kapitülasyon antlaşmasıdır.abdülmecid dönemilondra konferansıtarih:1840taraflar: ingiltere, rusya, avusturya, prusyamaddeleri: 1-mısır hukuki yönden osmanlılara bağlı kalacak, 2-mısır yönetim olarak mehmet ali paşa ve oğullarına bırakılacak, 3-suriye, girit ve adana valilikleri osmanlılara geri ver...

osmanlı kültür ve medeniyeti

  osmanlı kültür ve medeniyetimerkez teşkilatıpadişaha)-padişahların başa geçmesi(veraset sistemi):osmanlı devletinde kimin padişah olacağı konusunda kesin bir kural yoktu. osmanlı ailesinin bütünerkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler. onun için padişah ölünce oğullarının hangisinin tahtageçeceği konusunda devlet yönetimindeki etkili grupların(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli roloynuyordu.eski türk devlet geleneğinden kaynaklanan bu sistem(kut anlayışı)taht kavgalarına nedenoluyordu.veraset sistemindeki değişmeler:* fatih sultan mehmet bu sakıncayı ortadan kaldırmak için tahta geçme yöntemini belirleyen birkanunname düzenledi.bu kanunla fatih'in amacı:1 -taht kavgasına son vererek,ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak,2- en güçlü olanın padişah olmasını sağlamaktı.* ı.ahmet...

osmanlı devletinin duraklama dönemi ve nedenleri

osmanlı devleti'nin duraklama dönemi osmanlı devleti'nin genel durumu duraklama dönemi (1579-1699 ):1579 sokullu’nun ölümünden, 1699 karlofça antlaşması'nın imzalanmasına kadar geçen sürede devletin ilerlemesinin yavaşladığı ve güç kaybına uğradığı dönemdir.osmanlı devleti'nin genel durumukanunî döneminde osmanlı devleti, sınırlarını büyük ölçüde genişletmiş ve dünyanın en güçlü devletlerinden biri durumuna gelmişti. osmanlı devleti, bu durumunu ıı. selim ve ıv. murat zamanlarında da devam ettirdi. bununla beraber, egemenlik altına alınan ülkelerin sürekli denetim altında bulundurulması zorunluluğu; batıda avusturya, doğuda iran ile yapılan savaşlar ve iç sorunlar, osmanlı devleti'ni giderek zor durumda bırakmaya başladı. 16. yüzyılın sonunda ve 17. yüzyılda...

osmanlı kültür medeniyet soruları ve cevapları-4

1. soru= osmanlı padişahları hangi olaydan sonra ve hangi padişah zamanında halife olmuşlardır? cevap=                   yavuz sultan selim’in 1517 mısır seferi sonucu halifelik osmanlı padişahlarına geçmiştir.                         ( 5 puan )                   ( 5 puan ) 2. soru= ı.ahmet; veraset sistemini (padişahlık) nasıl değiştirmiştir? cevap= en yaşlı ve akıllı olanın (ekber ve erşed) padişah olması esası benimsendi. ( 10 puan )...

osmanlı kültür ve medeniyeti

osmanlı kültür ve medeniyeti merkez teşkilatı padişah a)-padişahların başa geçmesi(veraset sistemi): osmanlı devletinde kimin padişah olacağı konusunda kesin bir kural yoktu. osmanlı ailesinin bütün erkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler. onun için padişah ölünce oğullarının hangisinin tahta geçeceği konusunda devlet yönetimindeki etkili grupların(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli rol oynuyordu.eski türk devlet geleneğinden kaynaklanan bu sistem(kut anlayışı)taht kavgalarına neden oluyordu. veraset sistemindeki değişmeler: * fatih sultan mehmet bu sakıncayı ortadan kaldırmak için tahta geçme yöntemini belirleyen bir kanunname düzenledi. bu kanunla fatih'in amacı: 1 -taht kavgasına son vererek,ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak, 2- en güçlü olanın padişa...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !