× "

ekg örnekleri

" arama sonuçları

rüya tabiri

rüya tabirleri yaşanılan rüyalargün içerisinde yaşadıklarımız etkisiyle gördüğümüz rüyalar:bizi çok etkileyen , üzerinde çok düşündüğümüz, o konu ile gündüz haşır-neşir olduğumuz, çok merak ettiğimiz konular hakkında gece gördüğümüz rüyalar. bunların bir kısmı yorumlanmaya değer olsada bir kısmı sadece ehvam ve kuruntudan ibarettir. şeytani rüyalarnet olmayan, karma karışık ve seçilmesi zor olan,bir konudan diğer konuya geçen, sadece korku yüklü olan, sarhoşken ve kendini bilmeden görülen rüyalar gibi.şeytan tarafından insanı korkutmak için görülen rüyadır. şeytani rüyalar yalan ...

rüya kaç saniye sürer

rüya kaç saniye sürerrüya kaç saniye sürerrüya kaç saniye sürerbilim adamları rüyanın süresi üzerinde kesin bir sonuca varamadılar. bir kısmı birkaç saniye sürdüğünü iddia ederken bazıları da saatlerce devam eden rüyaların mevcut olduğu fikrinde ısrar etmekteydiler. bu tartışmalar devam ederken, dr. b. klein adında amerikalı bir bilim adamı yardımcıları ile birlikte hummalı çalışmalara koyuldu. gönüllü olarak seçtiği bazı kimseleri hipnotize ederek uyuttu. belli bir süre sonra uyandırıp rüyalarını dinledi. neticede, bir rüyanın yirmi saniyeyi geçmeyecek kadar kısa sürdüğünü tespit etti. işin enteresan tarafı şuydu ki ; uyan...

rüya nedir? neden rüya görürüz? rüyaların türleri, rüyalara bili

rüya nedir?hayatımızın yaklaşık üçte birini uykuda geçirmekteyiz. bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir. uyku, günlük çalışmalardan yorgun düşen insan bedeninin ve sinirlerinin dinlenme zamanıdır. ünlü ruhbilimci sigmund freud'un da arastırmalarının büyük bölümünü oluşturan uyku sırasında, kişinin bilinç altında düşüncelerinin, özlemlerinin ya da isteklerinin bir film şeridi gibi göz önünden geçtigi varsayılır. işte bizler bu olguya rüya adını veriyoruz. freud’a göre bilincin gizledigi, tamamen sakladığı bu olgular ortaya çikabilmek için yol aramaktadırlar. bunlardan bazıları da rüyalar haline girerek kendiler...

beslenme ve yeme bozuklukları (anoreksiya nevroza ve bulumiya ne

beslenme ve yeme bozuklukları(anoreksiya nevroza ve bulumiya nevroza)beslenme yaşamın ilk günlerinden başlayarak çocuğun ruhsal gelişiminde önemli rol oynar. doğumla birlikte annenin bedeninden fiziksel olarak ayrılan bebeğin anneyle kurduğu ilk ilişkilerden biri beslenme aracılığı iledir. yaşamın ilk olumlu duygusu olan temel güven duygusunun gelişimi anneyle bebek arasında bu dönemdeki sevgi ve besin alışverişine bağlıdır. dış dünya ve objelerle ilgili ilk ilişkiler beslenme aracılığıyla kurulur. dış dünyadaki objelere karşı çocuğun en ilkel tepkisi onları ağzına götürmesidir. uykuyu bozarak çocuğu dış dünyanın varlığını tanımaya zorlayan açlıktır. ilk gerçek yutulabilen bir şeyin gerçeğidir. ilk yargı...

teknoloji nedir?

teknoloji nedir? 1. teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir (teknoloji nedir - simon, 1983, s.173 ). 2. teknoloji, somut ve deneysel anlamda temel olarak teknik yönden yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı (insanlar, olaylar, makineler vb. ) üzerinde denetimi sağlamasıdır (teknoloji nedir - mcdermott, 1981, s.142 ). 3. öğretim teknolojileri tarihi konusunda önemli bir isim olan paul saetller teknolojiyi şöyle tanımlamaktadır: ...

rüya nedir? neden rüya görürüz? rüyaların türleri, rüyalara bili

rüya nedir?hayatımızın yaklaşık üçte birini uykuda geçirmekteyiz. bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir. uyku, günlük çalışmalardan yorgun düşen insan bedeninin ve sinirlerinin dinlenme zamanıdır. ünlü ruhbilimci sigmund freud'un da arastırmalarının büyük bölümünü oluşturan uyku sırasında, kişinin bilinç altında düşüncelerinin, özlemlerinin ya da isteklerinin bir film şeridi gibi göz önünden geçtigi varsayılır. işte bizler bu olguya rüya adını veriyoruz. freud’a göre bilincin gizledigi, tamamen sakladığı bu olgular ortaya çikabilmek için yol aramaktadırlar. bunlardan bazıları da rüyalar haline girerek kendiler...

sağlık kurumlarında biyomedikal

ödevin özetisağlık kurumlarında biyomedikal uygulamalar  cihaz bakımlar  personel eğitimi  koruyucu önlemler giriş çağımızı karakterize eden önemli özelliklerden biri de hızlı geliştirilen teknolojilerdir. teşhiste invaziv olmayan metotlar kullanmak, teşhis ve tedavi de tıbbi hataları en aza indirmek, teşhis ve tedavi süresini asgariye indirmek,teşhis ve tedavi cihazlarının hastada oluşturabileceği yan etkileri en aza indirmek amaçlarıyla kullanılan tıbbi cihazlar vasıtasıyla bugün hastaneler teknoloji yoğun işletmeler haline gelmiştir. ekg, emg, eeg cihazları, kalp akciğer makinaları, otomatik, defibrilatörler, televizyonlu röntgen cihazları, bilgisayarlı tüm vücut taramalı tomografi, termografi, ...

rüyalar

rüya nedir ? insanoğlu hayatının yaklaşık üçte birini uykuda geçirir ki bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir. eski çağlardan beri insanları ilgilendiren rüyalara ilkel toplumlar da çok önem verilmiştir. rüyaların, korkulan tanrılar tarafından verilen armağan veya cezalar olabileceğine inanılmıştır. daha sonra kahinler rüyaları açıklamaya, yorumlamaya başlamışlardır. ilk rüya yorumcularının ne zaman ortaya çıktıkları da belli değildir. ancak babil'in kahinlerinin büyük ün yaptıkları bilinmektedir. kaldeliler, astroloji vb. nin yanı sıra rüya yorumlarında da başarı kazanmışlardır. zamanla belirli rüyaların anlamları da kesinleşmiştir. eski mısırlılar, eski yunanlılar ve araplar rüya yorumlarıyla ilgili kitaplar yazmışlardır. insanoğlu hayatının yaklaşık üçte birini uyk...

uyku nedir?_

uyku nedir? uykunun sebebi veya fonksiyonu bilinmemektedir. chicago üniversitesi uyku araştırmalarından allan rechtschaffen uykunun hiç bir fonksiyonu olmadığını tespit etmiştir. adale yorgunluklarının azalmasına rağmen vücudun dinlenmesi için uykuya ihtiyacı olmadığını söylemiştir. çünkü vücudumuzdaki hücrelerin kendi kendilerini tamir etme yeteneği vardır. araştırmacıların tespitlerine göre bu esnada faaliyetten uzak olmasına, ya dinlenme veya uyku durumunda bulunmasına da gerek yoktur. uyku sırasında alınan eeg kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde beyinde faaliyetsizlik görülmemiştir. ingiltere milli fizik laboratuarı kompütür bilimleri bölümünde psikolog araştırmacı dr. evans'a göre uykunun tek maksadı rüya görmemiz için, zemin hazırlamasıdır. stanford tıp merkezi uyku kli...

14/3/2007: ruyalar

14/3/2007 ruyalar yaşanılan rüyalargünde yaşanılanların etkisi ile görülen rüyalar: bizi çok etkileyen , çok düşündüğümüz, o konu ile gündüz hasır nesir olduğumuz, çok merak ettiğimiz konular hakkında gece gördüğümüz rüyalar. bunların bir kısmı yorumlanmaya değer olsada bir kısmı sadece ehvam ve kuruntudan ibarettir. şeytani rüyalarnet olmayan, karışık ve seçilmesi zor olan, bir konudan diğer konuya atlayan, sadece korku yüklü olan, sarhoşken ve kendini bilmeden görülen rüyalar gibi... doğru rüyalar ınsanlara bir mesaj vermek için doğruca gösterilmiş, yorumu yapılmasi gereken , ibret ve ders alınması, iyi algılanması gereken rüyalar.. yorum (0) yorum yaz! kalıcı bağlantı 14/3/2007 ruya kaç saniye sürer? rüya kaç saniye sürerbilim adaml...

14/3/2007

14/3/2007 ruyalar yaşanılan rüyalargünde yaşanılanların etkisi ile görülen rüyalar: bizi çok etkileyen , çok düşündüğümüz, o konu ile gündüz hasır nesir olduğumuz, çok merak ettiğimiz konular hakkında gece gördüğümüz rüyalar. bunların bir kısmı yorumlanmaya değer olsada bir kısmı sadece ehvam ve kuruntudan ibarettir. şeytani rüyalarnet olmayan, karışık ve seçilmesi zor olan, bir konudan diğer konuya atlayan, sadece korku yüklü olan, sarhoşken ve kendini bilmeden görülen rüyalar gibi... doğru rüyalar ınsanlara bir mesaj vermek için doğruca gösterilmiş, yorumu yapılmasi gereken , ibret ve ders alınması, iyi algılanması gereken rüyalar.. yorum (0) yorum yaz! kalıcı bağlantı 14/3/2007 ruya kaç saniye sürer? rüya kaç saniye sürerbilim adaml...

rüya kaç saniye sürer

rüya kaç saniye sürer rüya kaç saniye sürerbilim adamları rüyanın süresi üzerinde kesin bir sonuca varamadılar. bir kısmı birkaç saniye sürdüğünü iddia ederken bazıları da saatlerce devam eden rüyaların mevcut olduğu fikrinde ısrar etmekteydiler. bu tartışmalar devam ederken, dr. b. klein adında amerikalı bir bilim adamı yardımcıları ile birlikte hummalı çalışmalara koyuldu. gönüllü olarak seçtiği bazı kimseleri hipnotize ederek uyuttu. belli bir süre sonra uyandırıp rüyalarını dinledi. neticede, bir rüyanın yirmi saniyeyi geçmeyecek kadar kısa sürdüğünü tespit etti. işin enteresan tarafı şuydu ki ; uyandırdığı gönüllüler üç beş saniye süren rüyalarını saatlerce anlatabiliyorlardı. hatta bir kısmının rüyası yazılsa ortaya kalınca bir macera romanı çıkabilirdi. dr. k...

rüya kaç saniye sürer

rüya kaç saniye sürerbilim adamları rüyanın süresi üzerinde kesin bir sonuca varamadılar. bir kısmı birkaç saniye sürdüğünü iddia ederken bazıları da saatlerce devam eden rüyaların mevcut olduğu fikrinde ısrar etmekteydiler. bu tartışmalar devam ederken, dr. b. klein adında amerikalı bir bilim adamı yardımcıları ile birlikte hummalı çalışmalara koyuldu. gönüllü olarak seçtiği bazı kimseleri hipnotize ederek uyuttu. belli bir süre sonra uyandırıp rüyalarını dinledi. neticede, bir rüyanın yirmi saniyeyi geçmeyecek kadar kısa sürdüğünü tespit etti. işin enteresan tarafı şuydu ki ; uyandırdığı gönüllüler üç beş saniye süren rüyalarını saatlerce anlatabiliyorlardı. hatta bir kısmının rüyası yazılsa ortaya kalınca bir macera romanı çıkabilirdi. dr. klein yılmadan tecrübelerini sürd...

rüya kaç saniye sürer

rüya kaç saniye sürerbilim adamları rüyanın süresi üzerinde kesin bir sonuca varamadılar. bir kısmı birkaç saniye sürdüğünü iddia ederken bazıları da saatlerce devam eden rüyaların mevcut olduğu fikrinde ısrar etmekteydiler. bu tartışmalar devam ederken, dr. b. klein adında amerikalı bir bilim adamı yardımcıları ile birlikte hummalı çalışmalara koyuldu. gönüllü olarak seçtiği bazı kimseleri hipnotize ederek uyuttu. belli bir süre sonra uyandırıp rüyalarını dinledi. neticede, bir rüyanın yirmi saniyeyi geçmeyecek kadar kısa sürdüğünü tespit etti. işin enteresan tarafı şuydu ki ; uyandırdığı gönüllüler üç beş saniye süren rüyalarını saatlerce anlatabiliyorlardı. hatta bir kısmının rüyası yazılsa ortaya kalınca bir macera romanı çıkabilirdi. dr. klein yılmadan tecrübelerini sürd...

rüya kaç saniye sürer

rüya kaç saniye sürerbilim adamları rüyanın süresi üzerinde kesin bir sonuca varamadılar. bir kısmı birkaç saniye sürdüğünü iddia ederken bazıları da saatlerce devam eden rüyaların mevcut olduğu fikrinde ısrar etmekteydiler. bu tartışmalar devam ederken, dr. b. klein adında amerikalı bir bilim adamı yardımcıları ile birlikte hummalı çalışmalara koyuldu. gönüllü olarak seçtiği bazı kimseleri hipnotize ederek uyuttu. belli bir süre sonra uyandırıp rüyalarını dinledi. neticede, bir rüyanın yirmi saniyeyi geçmeyecek kadar kısa sürdüğünü tespit etti. işin enteresan tarafı şuydu ki ; uyandırdığı gönüllüler üç beş saniye süren rüyalarını saatlerce anlatabiliyorlardı. hatta bir kısmının rüyası yazılsa ortaya kalınca bir macera romanı çıkabilirdi. dr. klein yılmadan tecrübelerini sürd...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !