× "

eklemleri hareket eden kukla örnekleri

" arama sonuçları

yoganın yararları

insanlar yüz binlerce yıldan beri yoga yapmaktadır, çünkü yoga onlara çeşitli yararlar sağlamaktadır. bu bölümde orijinal yoga sistemi’nin sağladığı yararların kısa bir özetini vereceğiz. yoga sistemini uygulamaya başladığınızda bu yararlara ulaşabileceksiniz. burada anlatacaklarımız orijinal yoga sistemi sayesinde elde edeceğiniz faydalardır. günümüzde yaygın olan “yoga” türleri veya ekolleri bu yararları sağlayamaz.yama olarak bilinen prensipler icra edilince olumlu eğilimler güçlenir, pozitif enerji ve motivasyon artar ve insan kendini evrenin bir parçası olarak hisseder.niyama olarak anılan prensipler hayata geçirildiğinde olumsuz eğilimler giderilir, kötü alışkanlıklar...

insanda destek ve hareket sistemi

insanda destek ve hareket sistemihayvanlarda olduğu gibi, insanda da vücuda biçim veren, iç organları koruyan, vücudun dik durmasını ve aktif hareket etmesini sağlayan sistem vardır. bu sisteme destek ve hareket sistemi denir. iskelet ve kaslardan oluştuğu için iskelet ve kas sistemi de denir. canlıların hareketini sinir sistemi ve endokrin sistem düzenler ve denetler.hareketler kas, kemik, ve eklemin birlikte çalışmasıyla gerçekleşir. insanda, destek ve hareket sistemi elemanı olan kemik doku, iskelet adını alır. a. insanda iskeletinsanda iskelet sistemi, vücudun çatısını oluşturur. iskelet sistemi hareketi sağlamanın dışında iç organları koruma, kas ve iç organlara bağlanma yüzeyi oluşturma görevi de ya...

destek ve hareket sistemi

hayvanlarda olduğu gibi, insanda da vücuda biçim veren, iç organları koruyan, vücudun dik durmasını ve aktif hareket etmesini sağlayan sistem vardır. bu sisteme destek ve hareket sistemi denir. iskelet ve kaslardan oluştuğu için iskelet ve kas sistemi de denir. canlıların hareketini sinir sistemi ve endokrin sistem düzenler ve denetler.hareketler kas, kemik, ve eklemin birlikte çalışmasıyla gerçekleşir. insanda, destek ve hareket sistemi elemanı olan kemik doku, iskelet adını alır. a. insanda iskeletinsanda iskelet sistemi, vücudun çatısını oluşturur. iskelet sistemi hareketi sağlamanın dışında iç organları koruma, kas ve iç organlara bağlanma yüzeyi oluşturma görevi de yapar. iskeleti oluşturan kemikler kalsiyum deposu olarak iş görür. aynı zamanda kemiklerde kan hücreleri de meydana geli...

parkinson hastalığı

parkinson hastalığıparkinson hastalığı, beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir sinir sistemi hastalığı. genellikle orta yaş hastalığıdır. adını hastalığı ilk defa 1917'de titremeli felç olarak tarifleyenjames parkinson'dan almıştır. binde bir sıklıkla görülen, müzmin, ilerleyici, tedavisiz iyileşmeyen birhastalıktır. temel bozukluk, koordineli hareketleri düzenleyen beyin bölümlerindendir. bu bozukluğu yapan sebep tam bilinmiyorsa idyopotik parkinson hastalığı, sebebin belli olduğu durumlarda ise parkinsonien sendromlar adı verilir. bunlar: geçirilmiş beyin enfeksiyonları, bazı ilaçlar, arteioskleroz, ailevi sebepler, travma, zehirlenmeler, tümörler, kandaki kırmızı hücrelerin aşırı yükselmesi gibi durumlardır. hastalığ...

destek ve hareket sistemi

insanlarda; hayvanlarda olduğu gibi, insanda da vücuda biçim veren, iç organları koruyan, vücudun dik durmasını ve aktif hareket etmesini sağlayan sistem vardır. bu sisteme destek ve hareket sistemi denir. iskelet ve kaslardan oluştuğu için iskelet ve kas sistemi de denir. canlıların hareketini sinir sistemi ve endokrin sistem düzenler ve denetler.hareketler kas, kemik, ve eklemin birlikte çalışmasıyla gerçekleşir. insanda, destek ve hareket sistemi elemanı olan kemik doku, iskelet adını alır. a.insanda iskeletinsanda iskelet sistemi, vücudun çatısını oluşturur. iskelet sistemi hareketi sağlamanın dışında iç or¬ganları koruma, kas ve iç organlara bağlanma yüzeyi oluşturma görevi de yapar. iskeleti oluşturan kemikler kalsiyum deposu olarak iş görür. aynı zamanda kemiklerde kan hücrele...

romatizma

romatizma    bilhassa soğuk ve rutebetli havalarda ortaya çıkan, oynar eklemlerde ve kemiklerde kendisini gösteren ağrılardan şikayet ederiz. yaşlı insanlarda bu tür şikayetlere daha sık rastlanır. ancak, bahsini ettiğimiz bu ağrılı şikayetler sadece eklemler için mevzu-bahis değildir. yani "romatizma" denince, mafsal ve kemik ağrılarından başka rahatsızlıklar da ifade edilmektedir. kas romatizması, kalp romatizması, göz romatizması sayabileceğimiz rahatsızlıklardır.    romatizmanın en çok rastlanan şekillerini şöyle sıralayabiliriz:    ateşli romatizma: streptokok grubu mikropların sebep olduğu ani ve sinsi alevlenmelerle kendisini belli eden; eklemleri, kalbi, sinir sistemini ve böbrekleri tutan bir hastalıktır, iki yaşmdan önce görülemez. e...

romatizma

 bilhassa soğuk ve rutebetli havalarda ortaya çıkan, oynar eklemlerde ve kemiklerde kendisini gösteren ağrılardan şikayet ederiz. yaşlı insanlarda bu tür şikayetlere daha sık rastlanır. ancak, bahsini ettiğimiz bu ağrılı şikayetler sadece eklemler için mevzu-bahis değildir. yani "romatizma" denince, mafsal ve kemik ağrılarından başka rahatsızlıklar da ifade edilmektedir. kas romatizması, kalp romatizması, göz romatizması sayabileceğimiz rahatsızlıklardır.    romatizmanın en çok rastlanan şekillerini şöyle sıralayabiliriz:    ateşli romatizma: streptokok grubu mikropların sebep olduğu ani ve sinsi alevlenmelerle kendisini belli eden; eklemleri, kalbi, sinir sistemini ve böbrekleri tutan bir hastalıktır, iki yaşmdan önce görülemez. en sık 6-9 yaşları arasın...

insanda destek ve hareket sistemi

insanda destek ve hareket sistemihayvanlarda olduğu gibi, insanda da vücuda biçim veren, iç organları koruyan, vücudun dik durmasını ve aktif hareket etmesini sağlayan sistem vardır. bu sisteme destek ve hareket sistemi denir. iskelet ve kaslardan oluştuğu için iskelet ve kas sistemi de denir. canlıların hareketini sinir sistemi ve endokrin sistem düzenler ve denetler.hareketler kas, kemik, ve eklemin birlikte çalışmasıyla gerçekleşir. insanda, destek ve hareket sistemi elemanı olan kemik doku, iskelet adını alır. a.insanda iskeletinsanda iskelet sistemi, vücudun çatısını oluşturur. iskelet sistemi hareketi sağlamanın dışında iç or¬ganları koruma, kas ve iç organlara bağlanma yüzeyi oluşturma görevi de yapar. iskeleti oluşturan kemikler kalsiyum deposu olarak iş görür. aynı zamanda kemikle...

destek ve hareket

insanda destek ve hareket sistemihayvanlarda olduğu gibi, insanda da vücuda biçim veren, iç organları koruyan, vücudun dik durmasını ve aktif hareket etmesini sağlayan sistem vardır. bu sisteme destek ve hareket sistemi denir. iskelet ve kaslardan oluştuğu için iskelet ve kas sistemi de denir. canlıların hareketini sinir sistemi ve endokrin sistem düzenler ve denetler.hareketler kas, kemik, ve eklemin birlikte çalışmasıyla gerçekleşir. insanda, destek ve hareket sistemi elemanı olan kemik doku, iskelet adını alır. a.insanda iskeletinsanda iskelet sistemi, vücudun çatısını oluşturur. iskelet sistemi hareketi sağlamanın dışında iç or¬ganları koruma, kas ve iç organlara bağlanma yüzeyi oluşturma görevi de yapar. iskeleti oluşturan kemikler kalsiyum deposu olarak iş görür. aynı zamanda kemikle...

romatizma

romatizma     bilhassa soğuk ve rutebetli havalarda ortaya çıkan, oynar eklemlerde ve kemiklerde kendisini gösteren ağrılardan şikayet ederiz. yaşlı insanlarda bu tür şikayetlere daha sık rastlanır. ancak, bahsini ettiğimiz bu ağrılı şikayetler sadece eklemler için mevzu-bahis değildir. yani "romatizma" denince, mafsal ve kemik ağrılarından başka rahatsızlıklar da ifade edilmektedir. kas romatizması, kalp romatizması, göz romatizması sayabileceğimiz rahatsızlıklardır.     romatizmanın en çok rastlanan şekillerini şöyle sıralayabiliriz:     ateşli romatizma: streptokok grubu mikropların sebep olduğu ani ve sinsi alevlenmelerle kendisini belli eden; eklemleri, kalbi, sinir sistemini ve böbrekleri tutan bir hastalıktır, iki yaşmdan ön...

omurga anatomisi

- omurgada boyun, sırt ve bel   bölgesinde 3 adet doğal eğrilik   (kavis) vardır.- bu eğrilikler sayesinde   omurgamız üstüne düşen yük   miktarını en aza indirir ve esnek   bir biçimde hareket edebilir.- bel bölgesi 5 adet omur ve   sakrum(sağrı) kemiğinden oluşur.- omurlar üst üste gelerek; içinden   omurilik ve sinirlerin geçtiği   omurga kanalını oluşturur. - omurga omuriliği ve sinirleri   korur; vücudumuzun hareketini   sağlar.- omurlar birbirlerine önde "disk" dediğimiz yastıkçıklar,   arkada "faset" eklemleri ile tutunurlar.- diskler aslında omurların birbirine sürtünmesini engelleyen   jöle kıvamında amortisörlerdir.- disklerin görevi yü...

eklemler hayat bağlarımızdır

eklemler göz ardı edilmemeli vücudumuzun ağırlığını çeken ve hareket yeteneğini veren eklemler, kemiklerimizin sağlığı için göz ardı etmememiz gereken noktalardan birini oluşturuyor. çünkü vücudumuzun bu bölgelerinde yaşadığımız sorunlar, önlem alınmazsa, ilerleyen aşamalarda dayanılmaz ağrılara yol açabiliyor. eklem yapısının bozulması, kıkırdak sıvısının azalması veya iltihaplanması gibi sorunlar, özellikle ileri yaşlarla beraber görülebiliyor. diz ve dirsek eklemlerinde görülen sorunlar ise 60 yaşın üzerindeki kadınlarda daha sık ortaya çıkıyor. yapılan araştırmalar, eklem sorunlarının avrupa ve amerika'da, insanların yüzde 10-15'ini etkilediğini gösteriyor. -----------------------------------------     kemiklerinizin güçlendirilmesinde sporun önemi! &nbs...

güç elektroniği

güç elektron??? 1597 y?l?nda amerika birle?ik devletlerinde çok katmanl? yar? iletkenler üzerinde  yap?lan  deneyler general electric ?irketi taraf?ndan prototip bir güç eleman?n üretimiyle sonuçland? ve ad?na tyristor denildi.  tyristör ya da türkçe'le?tirilmi? ad?yla tristör tetiklenerek iletime sokulabilen bir tek yönlü bir anahtar gibi dü?ünülebilir  yal?t?mdayken aç?k devre iletimdeyken do?rultucu diyot gibi davran?r. tristörlerin; - boyutlar?n?n küçük olmas?,  - hafif olmas?,  - ?letim yal?t?m s?ras?nda ark olu?turmamas?, - güç harcamalar?n?n dü?ük olmas?,  - sökülüp tak?lmalar? kolay olmas?, - ?letim yal?t?m zamanlar?n?n k?sa olmas?, - bak?m gerektirmemeleri,  uygulamada giderek artan bir oranda kullan?lmalar?na sebep olmu?tur. tris...

osteoartrit nasıl bir hastalıktır? (“kireçlenme”)

hepimizin bildiği gibi romatizmal hastalıklar günümüzde nüfusun yaşlanması, yaşlı insan sayısının artması ile birlikte giderek önem kazanmıştır. özellikle tıp dilinde osteoartrit, halk arasında ise “kireçlenme” olarak bilinen bu hastalık yaşam kalitesini bozmakla kalmayıp kesin tedavisi de yoktur. nasıl başladığı hakkındaki en yaygın görüş; travmaya karşı eklem sıvısı içeren eklemlerde bir reaksiyon olduğu; bunu izleyen dönemde eklemlerde ve ekleme komşu kemiklerde yeniden şekillenme ve onarım aşamalarının ortaya çıktığı şeklindedir. bununla birlikte, hastalığın patogenezinde bu faktörlerin rolü  halen tartışmalıdır. bu nedenle uzun süre oa’un dejeneratif bir eklem hastalığı olduğu düşünülürken ve de 1986’dan önce standart bir tanımı yokken bugün birçok araştır...

arkadaşlar romatizma ile ilgili bir siteden aldığım yazıdır roma

  romatoid artrit nasıl bir hastalıktır? romatoid artrit (ra), en sık görülen iltihabi eklem hastalığıdır. eklemlerin iç yüzünü döşeyen "sinovyum" adlı dokunun iltihabı ile başlar ve kıkırdak, kemik, tendon ve bağlarda harabiyet yapabilir. giderek ilerleyen hastalık, eklemlerin yanında iç organları da etkileyebilir. genellikle birden fazla eklemi tutar, uzun sürelidir (kronik) ancak ataklar arasında uzun süreli sessiz dönemler de görülebilir. nedeni tam olarak bilinmeyen bu hastalık, kişiden kişiye de büyük farklılıklar gösterebilmektedir. genellikle genç-orta yaşlı erişkinlerin hastalığıdır ve kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülür.   diğer eklem hastalıklarından nasıl ayrılır? romatoid artriti diğer eklem romatizmalarından ayıran en önemli özellik bazı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !