× "

elamlar hakkında kısa bilgi

" arama sonuçları

elamlılar hakkında kısa bilgi

elamlılar elam, mezopotamya'nın güney doğusuna verilen addır. bu bölgede yaşayan elamlılar'ın başkentleri sus'tu. bilim ve teknikte ileri olmamalarına rağmen, güzelsanatlar ve süsleme alanında gelişmişlerdir. sümerler ve akadlar ile birçok savaş yapmışlar ve zaman zaman bu devletlerin boyunduruğunu kabul etmişlerdir. başkenti sus şehri olan elamlar bilim ve teknikte ileri olmamalarına rağmen güzel sanatlar ve süsleme alanında büyük gelişme göstermişlerdir. tarımla ilgilenen elamlılar çok tanrılı dinlere inanmışlardır. elamlar, sümerlerin doğusunda yaşamışlar ve bölgede kalıcı bir eser bırakmamışlardır.m.ö.4.binden m.ö. 640'a kadar varlıklarını korumuşlardı...

akadlar

  akadlar siyasi tarihi  akadlar, sami soyundan gelir.  başkent akad olmak üzere, m.ö. 2350 yılında kral sargon önderliğinde krallıklarını kurdular.  kısa sürede tüm mezopotamya'ya hakim olduktan sonra sümer medeniyeti'nin yayılmasını sağladılar.  kral sargon önderliğinde tarihteki ilk büyük imparatorluğu kurdular.  akad krallığı, m.ö. 2150 tarihinde uruk krallığı tarafından yıkıldı.    akadlar kültür ve uygarlık  akadlar, sümer uygarlığı'nı devam ettirerek büyükbir imparatorluk kurdular.  tarihte ilk kez daimi ordu kuranlar akadlar olmuştur. milattan önceki üçüncü bin yılda, ...

lise 2 10. sınıf coğrafya dersi kitabı etkinlikleri ve cevapları

türkiye nüfusunun yapısal özellikleri ve dağılışı etkinlik çalışması sayfa- 162) türkiye nüfus piramidi incelerek; 1-piramidin geniş tabanlı üçgene benzemesinin nedenleri nelerdir? ülkemizde doğumların henüz çok yüksek olduğunu ve çocuk nüfusun fazla olduğunu ve doğum kontrolü ve nüfus planlamasının yeterince yapılamadığından dolayıdır. 2- hangi yaş grubu daha fazladır? çocuk yaş grubu daha fazladır. buna 25 yaş grubuna girenler eklendiğinde en fazla 0- 25 yaş arası daha fazladır. 3- genç nüfus(15- 35 yaş arası) yaklaşık ne kadardır? yaklaşık 34 -35 milyon kadardır. www.teknolojiweb.net 4- tabanının daralmasından hangi sonuçlar çıkarılabilir? ül...

lise 2 10. sınıf coğrafya dersi kitabı etkinlikleri ve cevapları

türkiye nüfusunun yapısal özellikleri ve dağılışıetkinlik çalışması sayfa- 162) türkiye nüfus piramidi incelerek;1-piramidin geniş tabanlı üçgene benzemesinin nedenleri nelerdir?ülkemizde doğumların henüz çok yüksek olduğunu ve çocuk nüfusun fazla olduğunu ve doğum kontrolü ve nüfus planlamasının yeterince yapılamadığından dolayıdır.2- hangi yaş grubu daha fazladır?çocuk yaş grubu daha fazladır. buna 25 yaş grubuna girenler eklendiğinde en fazla 0- 25 yaş arası daha fazladır.3- genç nüfus(15- 35 yaş arası) yaklaşık ne kadardır?yaklaşık 34 -35 milyon kadardır. http://www.teknolojiweb.net/4- tabanının daralmasından hangi sonuçlar çıkarılabilir?ülkemizde son 15- 20 yıldan itibaren nüfus planlaması çalışmalarının yapılmaya başlandığı ve doğumların azalmaya başladığını gösterir.5- nüfusun yaş y...

batı merkezli tarihe başkaldıran adam: atatürk

  omurgası kırık aydınlar: türk tarih tezi’nin doğrulandığından haberiniz var mı? sinan meydan batı merkezli tarihe başkaldıran adam: atatürk atatürk’ün en önemli özelliklerinden biri kurtuluş savaşı sonrasında batı merkezli tarihe başkaldırmasıdır. atatürk biyografilerinde ve yakın tarih anlatımlarında nedense hep gözardı edilen bu gerçek, atatürk’ü atatürk yapan en önemli neteliklerinden birdiir.kurtuluş savaşı’yla batı emperyalizminin siyasi oyunlarını bozan atatürk, 1930′larda ortaya atıp, yerli ve yabancı bilim insanlarının ...

lise 2 10. sınıf coğrafya dersi kitabı etkinlikleri ve cevapları

türkiye nüfusunun yapısal özellikleri ve dağılışı etkinlik çalışması sayfa- 162) türkiye nüfus piramidi incelerek; 1-piramidin geniş tabanlı üçgene benzemesinin nedenleri nelerdir? ülkemizde doğumların henüz çok yüksek olduğunu ve çocuk nüfusun fazla olduğunu ve doğum kontrolü ve nüfus planlamasının yeterince yapılamadığından dolayıdır. 2- hangi yaş grubu daha fazladır? çocuk yaş grubu daha fazladır. buna 25 yaş grubuna girenler eklendiğinde en fazla 0- 25 yaş arası daha fazladır. 3- genç nüfus(15- 35 yaş arası) yaklaşık ne kadardır? yaklaşık 34 -35 milyon kadardır. www.teknolojiweb.net 4- tabanının daralmasından hangi sonuçlar çıkarılabilir? ül...

akadlar hakkında bilgi

milattan önceki üçüncü bin yılda, mezopotamya’da yaşamış sami asıllı bir kavim. bu kavmin asıl yurdu arap yarımadasıdır. sümerlerden tip bakımından ayrılırlar. ele geçen resimlerde uzun sakallı, kısa entarili oldukları göze çarpmaktadır. akkadlar, mezopotamya’nın kuzeyinde, sonradan akkad adı verilen bölgeye yerleşmişlerdir. sümerler ve elamlar ile birlikte akkadların mezopotamya’da on bir siteleri vardı. akkadların en kalabalık oldukları bölge, fırat’ın dicle’ye dirsek yaptığı bölgedeki siparra şehriydi. akkadlar, burada çoğalarak sümerlerin savaş usüllerini öğrenmiş, sonra sümerlerin sitelerine saldırıp memleketin bir kısmını ele geçirmişlerdir. akkadl...

tarih-hakkında bilgi-araştırma-

tarih nedir ? tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır. tarih çeşitleri : genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. örneğin : dünya tarihi özel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler. örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihi siyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler. örneğin :...

lise 2 10. sınıf coğrafya dersi kitabı etkinlikleri ve cevapları

türkiye nüfusunun yapısal özellikleri ve dağılışıetkinlik çalışması sayfa- 162) türkiye nüfus piramidi incelerek;1-piramidin geniş tabanlı üçgene benzemesinin nedenleri nelerdir?ülkemizde doğumların henüz çok yüksek olduğunu ve çocuk nüfusun fazla olduğunu ve doğum kontrolü ve nüfus planlamasının yeterince yapılamadığından dolayıdır.2- hangi yaş grubu daha fazladır?çocuk yaş grubu daha fazladır. buna 25 yaş grubuna girenler eklendiğinde en fazla 0- 25 yaş arası daha fazladır.3- genç nüfus(15- 35 yaş arası) yaklaşık ne kadardır?yaklaşık 34 -35 milyon kadardır. www.teknolojiweb.net4- tabanının daralmasından hangi sonuçlar çıkarılabilir?ülkemizde son 15- 20 yıldan itib...

tarihe giriş ve ilkçağ uygarlıkları özet

tarihe giriş ve ilkçağ uygarlıklarıtarih nedir ?tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.tarih çeşitleri :genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler.örneğin : dünya tarihiözel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler.örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihisiyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler.örneği...

uygarlık tarihi ders notlari

tarih nedir ? tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır. tarih çeşitleri : genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. örneğin : dünya tarihi özel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler. örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihi siyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler. örneğin : osmanlı siyasi tarihi u...

10,sınıf cografya

10,sınıf cografya kitabı cevaplarıtürkiye nüfusunun yapısal özellikleri ve dağılışıetkinlik çalışması sayfa- 162) türkiye nüfus piramidi incelerek;1-piramidin geniş tabanlı üçgene benzemesinin nedenleri nelerdir?ülkemizde doğumların henüz çok yüksek olduğunu ve çocuk nüfusun fazla olduğunu ve doğum kontrolü ve nüfus planlamasının yeterince yapılamadığından dolayıdır.2- hangi yaş grubu daha fazladır?çocuk yaş grubu daha fazladır. buna 25 yaş grubuna girenler eklendiğinde en fazla 0- 25 yaş arası daha fazladır.3- genç nüfus(15- 35 yaş arası) yaklaşık ne kadardır?yaklaşık 34 -35 milyon kadardır.4- tabanının daralmasından hangi sonuçlar çıkarılabilir?ülkemizde son 15- 2...

tarihe giriş ve ilkçağ uygarlıkları öss, kpss hazırlık notları

tarih nedir ? tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır. tarih çeşitleri : genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. örneğin : dünya tarihi özel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler. örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihi siyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler. örneğin : osmanlı siyasi tarihi uygar...

tarih nedir ?tarih öncesi devirler.uygarlıklar.

tarih nedir ?tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.tarih çeşitleri :genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler.örneğin : dünya tarihiözel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler.örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihisiyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler.örneğin : osmanlı siyasi tarihiuygarlık tarihi : bütün ulusların meydana getirdikleri uygarlık eserlerini kültür ve medeniyet ürünlerini inceler.örneğin : çin uygarlığıtarih anlayışları...

tarihe giriş ve ilk uygarlıklar

tarih nedir ?tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.tarih çeşitleri :genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler.örneğin : dünya tarihiözel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler.örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihisiyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler.örneğin : osmanlı siyasi tarihiuygarlık tarihi : bütün ulusların meydana getirdikleri uygarlık eserlerini kültür ve medeniyet ürünlerini inceler.örneğin : çin uygarlığıtarih anlayışları :hik...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !