× "

elamlar uygarlığı

" arama sonuçları

mezopotamya ile ilgili genel bilgi

  mezopotamya mezopotamya, ilkçağda anadolu’nun güneyinde toros dağları’nda başlayıp basra körfezi’ne kadar uzanan bölgenin adıdır. bu bölgeyi fırat ve dicle ırmakları sular. mezopotamya, iki ırmak arası anlamına gelir. ilk çağda mezopotamya’da beş devlet kurulmuştur. bunlar; sümerler, elamlar, akadlar, asurlar ve babilliler’dir. a. sümerler (daha geniş bilgi için tıklayın...) m.ö.4000′lerde aşağı mezopotamya’ya yerleştiler ve diğer mezopotamya uygarlıklarına öncülük ettiler. sümerler m.ö 3000 yıllarında ilk yazıyı kullandılar. - birbirlerinden bağımsız birçok şehir devletçiklerinden oluşan bir uygarlık kurdular. en &ou...

tarih devirleri(sümerliler-akatlar-babiller-elamlar-asurlar-mısı

--tarih devırleri— ilkçağ uygarlıkları sümerliler: asya kökenli bir kavimdirler.aşağı mezopotamyada örgütlenmişlerdir. bölgenin ilk temsilcileridirler.şehir devletleri biçimde örgütlenmişlerdir.her bir şehir devletine site adı verilmiştir. şehir devletlerinin başında patesi adı verilen rahip krallar vardır. kral olmasından dolayı monarşik,kralların aynı zaman da din adamı olmasından dolayı teokratik bir yönetim vardır. şehir devletlerinin ortasında yer alan ziggurat adı verilen tapınaklar vardı. bölgede fazla taş bulunmadığı için yerleşim alanları kerpiçten yapılmış ve bu da bu alanların zamanla yol omasına neden olmuştur. çok tanrılı dinlere inanmışl...

kızılderililer ve türkler 1

    ilk  insan’dan  biz  türklere   dünyadaki kara parçası yaklaşık 180 milyon yıl önce bir bütün halindeydi. bütün şeklindeki bu kara tabakası, erimiş magma üzerinde yüzer durumdaydı ve sonra parçalanarak kıtaları meydana getirdi. bu kıtalar üzerindeki ilk insan, doğu afrika'da 2,5-1,8 milyon yıl önce yaşadı. büyük kemikli, geniş ve düz yüzlüydü. gelişim sürecinde afrika sınırları dışına çıkan ilk insanlar ayakta kalma ve keşfetme iç güdüsüyle göçer duruma geldiler. yapılan bu göçler çeşitli uygarlıkların, kültürlerin ve soyların oluşumuna yol açtı&hell...

ilk çağ uygarlıkları

mezopotamya uygarlığı (mö 3000-mö vıı.yy)     anadolu'nun güneydoğusundan (toroslar'-dan) basra körfezine kadar uzanan, fırat ve dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. nehirlerin akış yönüne göre aşağı ve yukarı mezopotamya olmak üzere iki coğrafî bölgeye ayrılmıştır. bu uygarlığı beş devlet meydana getirmiştir.     uygarlığa ait genel özellikler     1) kurucuları ve uygarlığın öncüleri sümer-ler'dir.     2) egemenlik anlayışı genelde mutlak ve teokratiktir.     3) ülke bataklıklar kurutularak meydana getirildiği için, eserler kerpiç ve tuğladan yapılmıştır (taş yok). bu nedenle, mezopota...

tarih-hakkında bilgi-araştırma-

tarih nedir ? tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır. tarih çeşitleri : genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. örneğin : dünya tarihi özel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler. örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihi siyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler. örneğin :...

mezopotamya uygarlığı

anadolu,akdeniz,arabistan,iran,hindistan ve türkistan'da kurulan uygarlıkların kesişme noktası mezopotamya "iki nehir arasındaki ülke" olarak tanımlanır.oldukça verimli bir tarım havzası olan mezopotamya'da sümer,elam,akad,babil ve asur gibi devletler kurulmuştur.   a.sümerler(mö 4000-mö 2350)   mezopotamya'da ilk şehir devletlerini sümerler, kurmuşlardır.en önemlileri ur,uruk,kiş,lagaş olan bu şehir devletlerine "site" adı verilmiştir.sitelerin başında patesi veya ensi adı verilen krallar bulunur ve tanrı adına ülkeyi yönettiklerini iddia ederlerdi.patesi çevresindeki sitelere hakim olursa "lugal" sümer ülkesine hakim olursa "lugal kalma" unvanını alırdı.sümer devleti'nde krallar ve rahipler en üst sınıfı oluştururken halk,hürler ve köleler olmak üzere sosyal sınıflara ayr...

eski mezopotamya tarihi kültür ve uygarlığı

     yine ders notu olarak verilmiş eski mezopotamya tarihini kısaca anlatan bir kaynak....

tarih nedir ?tarih öncesi devirler.uygarlıklar. -tarih nedir ?-t

tarih nedir ?tarih öncesi devirler.uygarlıklar.  tarih nedir ?tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.tarih çeşitleri :genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler.örneğin : dünya tarihiözel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler.örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihisiyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları in...

tarihe giriş ve ilkçağ uygarlıkları özet

tarihe giriş ve ilkçağ uygarlıklarıtarih nedir ?tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.tarih çeşitleri :genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler.örneğin : dünya tarihiözel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler.örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihisiyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler.örneği...

uygarlık tarihi ders notlari

tarih nedir ? tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır. tarih çeşitleri : genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. örneğin : dünya tarihi özel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler. örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihi siyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler. örneğin : osmanlı siyasi tarihi u...

ilk çağ uygarlıkları

ilkçağ uygarlığı   çin uygarlığı 1)    uygarlık, sarı ve gökırmak çevresinde gelişmiş­tir. 2)    merkezi devlet kuzey çindeki derebeyliklerin çou hanedanı tarafından birleştirilmesi sonucu kurul­muştur. 3)    ülke toprakları feodal beylikler arasında paylaş­tı­rılmıştır. bu feodal beyler içerisinde en güçlü olanı ül­kede egemenliğini ele geçirerek merkezi birliği sağla­mıştır. bu durum çin siyasi ta­rihinde hanedanların öne çıkmasına neden olmuştur. 4)    çin uygarlığı teknik buluşlarıyla tanınır. bunlar kağıt, matbaa, ipekli dokumacılık, pusula ve barut. çinli­ler bu bu­luşları...

tarih devirleri(sümerliler-akatlar-babiller-elamlar-asurlar-mısı

--tarih devırleri—ilkçağ uygarlıklarısümerliler:asya kökenli bir kavimdirler.aşağı mezopotamyada örgütlenmişlerdir.bölgenin ilk temsilcileridirler.şehir devletleri biçimde örgütlenmişlerdir.her bir şehir devletine site adı verilmiştir.şehir devletlerinin başında patesi adı verilen rahip krallar vardır.kral olmasından dolayı monarşik,kralların aynı zaman da din adamı olmasından dolayı teokratik bir yönetim vardır.şehir devletlerinin ortasında yer alan ziggurat adı verilen tapınaklar vardı.bölgede fazla taş bulunmadığı için yerleşim alanları kerpiçten yapılmış ve bu da bu alanların zamanla yol omasına neden olmuştur.çok tanrılı dinlere inanmışlardır.lagaş şehir devletinin başkanı urgakina tarafından ilk yaz...

tarihe giriş ve ilkçağ uygarlıkları öss, kpss hazırlık notları

tarih nedir ? tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır. tarih çeşitleri : genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. örneğin : dünya tarihi özel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler. örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihi siyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler. örneğin : osmanlı siyasi tarihi uygar...

tarih nedir ?tarih öncesi devirler.uygarlıklar.

tarih nedir ?tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.tarih çeşitleri :genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler.örneğin : dünya tarihiözel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler.örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihisiyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler.örneğin : osmanlı siyasi tarihiuygarlık tarihi : bütün ulusların meydana getirdikleri uygarlık eserlerini kültür ve medeniyet ürünlerini inceler.örneğin : çin uygarlığıtarih anlayışları...

tarihe giriş ve ilk uygarlıklar

tarih nedir ?tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.tarih çeşitleri :genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler.örneğin : dünya tarihiözel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler.örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihisiyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler.örneğin : osmanlı siyasi tarihiuygarlık tarihi : bütün ulusların meydana getirdikleri uygarlık eserlerini kültür ve medeniyet ürünlerini inceler.örneğin : çin uygarlığıtarih anlayışları :hik...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !