× "

elektriğin bulunması

" arama sonuçları

gerçekleşen düşler ders anlatımı

gerçekleşen düşler buluş: bir şeyin ilk kez ortaya koyulması, icat edilmesidir. mucit: yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimsedir.    buluş yapılmasında insanların ihtiyaçlarının etkisi olmuştur. ateşin, tekerleğin, yazının bulunması gibi.     teknolojik gelişmelerle buluşlar birbiriyle ilişkilidir. örneğin icat edilen telefon teknolojik gelişmeler sonucu bugünkü halini almıştır.    icat edilen ürünler insanların ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelince günümüz teknolojisi ile gelişirler.    insanların hayatını etkileyen birçok buluş vardır. bu buluşların en önemlilerinden birisi ateştir.    ateşin bulunmasıyla i...

yazılı 5.sınıf

  sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı değerlendirme soruları a)aşağıdaki soruları doğru olanların başına d,yanlış olanların başına y harfi koyarak cevaplayınız.(2 puan) (.....) en hızlı iletişim aracı telgraftır. (.....)teknoloji doğru kullanılmadığında zararlı olabilir. (.....) pet şişeler doğaya zarar vermez. (.....)bilim insanları iyi gözlem yaparlar,eleştiriye açıktırlar. (.....) yurdumuzda kurulan ilk fabrika otomobil fabrikasıdır. (.....) 1932 yılında türk dil kurumu kurulmuştur. (.....) bilimsel yayımlarda bilgi tek ve doğrudur. (.....) tarımda kullanılan ilaçlar canlı türlerine zarar vermezler                  &n...

eğitim teknolojilerinin tarihi gelişimi

  eğitim teknolojisinin tarih&ıcirc; gelişimi   giriş   büyük ve yoğun insan toplulukları, aşırı hareket ve stres, hızlı değişme, bilimsellik ve üretkenlik, gelişen teknoloji çağımızı ifade eden başlıca niteliklerdir. gelişmiş bilim ve teknolojinin etkisiyle dünya küçülmekte ve her alanda global bütünleşme yönünde büyük gelişmeler kaydedilmektedir. kıtalar arası iletişim ve ulaşımın yerini, gezegenler arası ulaşım ve iletişim almaktadır.   gelişmiş toplumlar, en ileri düzeyde teknolojiye sahip olan ve bu gücü her alanda kullanan toplumlardır. bilim ve teknoloji çağdaş kültürün en önemli niteliği olmuştur. te...

elektriğin icadı

elektrik, durağan ya da devingen yüklü parçacıkların yol açtığı fiziksel olgudur. elektrik yükü, maddenin ana niteliklerinden biridir ve temel parçacıklardan kaynaklanır. elektrik olgusunda rol oynayan temel parçacık yükü, negatif işaretli olan elektrondur. elektriksel olgular çok sayıda elektronun bir yerde birikmesiyle ya da bir yerden başka yere hareket etmesiyle ortaya çıkar. elektrik olgusunda rol oynayan diğer parçacık yükü, pozitif işaretli olan protondur. elektrik yüklü cisimler mıknatıs gibidir: negatif ve pozitif yüklü cisimler birbirini çeker, ama aynı elektrikle yüklü olan iki cins birbirini iter. elektrik insanoğluna, son derece kull...

elektriğin yol açabileceği tehlikeler

18.yüzyılda benjamin franklin'in yıldırımlar üzerinde yaptığı çalışmalardan bu yana elektrik alanında büyük gelişmeler kaydedilmiş olup artık günümüzde onsuz bir yaşam düşünülemez hale gelmiştir. büyük enerji santrallerinde üretilen elektrik enerjisi yüksek gerilim hatları ile çok uzak mesafelere aktarılmakta, kurulan sistemler ile de en uçtaki evlere, işyerlerine varıncaya kadar dağıtılmaktadır.canlılar ise bazı vücut fonksiyonlarını yerine getirirken için vücutlarında ürettikleri elektrik enerjisini kullanmaktadır. başta beyin, kalp gibi organlarımıza ait hücreler elektrik enerjisi üretir, ve sinirler yolu ile bunu kaslara diğer bölgelere iletirler, alıcılardan ...

maddenin elektriksel doğası ödevi

maddenin elektiriksel doğası bugün pekçok elektrikli cihaz kullanıyoruz. elektriği elde etmek için, bazen su türbinlerinden, bazen pillerden yararlanıyoruz. bazense elektriğin güçlü etkisine,  yağmurlu havalarda şimşek çaktığında şahit oluruz. bazen yünlü bir kazağı arkamızdan çıkartırken çıtırtılar duyarız. eğer kazağı karanlık bir odada çıkartıyorsak bu çıtırtılara çok minik  kıvılcımların (belki bu kıvılcımcıkları şimşeklerin çok minik kopyaları olarak düşünebiliriz.) eşlik ettiğini de görebiliriz. eğer elimizdeki kazağı sönük bir floresan lambaya yaklaştırırsak lambanın hafifçe parladığını da görürüz. yünlü bir eşyay...

elektrik tarihi - elektrik nasıl icat edildi - elektriğin bulunm

elektrik tarihi elektrik ve mıknatıs (magnet) sözcüklerinin kökeni eski yunanca'dan gelmektedir. elektrik sözcüğünün kaynağı "kehribar" anlamına gelen yunanca elektron sözcüğüdür. mıknatıs sözcüğünün de, mıknatıs taşlarına oldukça sık rastlanan batı anadolu'daki magnesia yaptıklarını ve denize açıldıklarında bunlardan yararlandıklarını bilinir. ancak elektrik ve magnetizma ile ilgili elimizdeki ilk yazılı belgeler eski yunan filozof (bugünkü manisa) bölgesinden türediği sanılmaktadır. çinlilerin m.ö. 1100 yıllarında mıknatıs taşları ile mıknatısladıkları madenî iğnelerden bir tür pusulatales'in (m.ö. 625 - m.ö. 545) elektriğe ve magnetizmaya ilişkin ...

elektrik nedir - elektriğin kulalnım alanları nerelerdir - elekt

elektrik, durağan ya da devingen yüklü parçacıkların yol açtığı fiziksel olgudur. elektrik yükü, maddenin ana niteliklerinden biridir ve temel parçacıklardan kaynaklanır. elektrik olgusunda rol oynayan temel parçacık yükü, negatif işaretli olan elektrondur. elektriksel olgular çok sayıda elektronun bir yerde birikmesiyle ya da bir yerden başka yere hareket etmesiyle ortaya çıkar. elektrik olgusunda rol oynayan diğer parçacık yükü, pozitif işaretli olan protondur.elektrik yüklü cisimler mıknatıs gibidir: negatif ve pozitif yüklü cisimler birbirini çeker, ama aynı elektrikle yüklü olan iki cins birbirini iter. elektrik insanoğluna, son derece kullanışlı bir enerji &cc...

maddenin elektriksel doğası

bugün pekçok elektrikli cihaz kullanıyoruz. elektriği elde etmek için, bazen su türbinlerinden, bazen pillerden yararlanıyoruz. bazense elektriğin güçlü etkisine, yağmurlu havalarda şimşek çaktığında şahit oluruz. bazen yünlü bir kazağı arkamızdan çıkartırken çıtırtılar duyarız. eğer kazağı karanlık bir odada çıkartıyorsak bu çıtırtılara çok minik kıvılcımların (belki bu kıvılcımcıkları şimşeklerin çok minik kopyaları olarak düşünebiliriz.) eşlik ettiğini de görebiliriz. eğer elimizdeki kazağı sönük bir floresan lambaya yaklaştırırsak lambanın hafifçe parladığını da görürüz. yünlü bir eşyaya sürülmüş ebonit çubuk ...

elektrik nedir - elektriğin kulalnım alanları - elektrik enerji

elektrik, durağan ya da devingen yüklü parçacıkların yol açtığı fiziksel olgudur. elektrik yükü, maddenin ana niteliklerinden biridir ve temel parçacıklardan kaynaklanır. elektrik olgusunda rol oynayan temel parçacık yükü, negatif işaretli olan elektrondur. elektriksel olgular çok sayıda elektronun bir yerde birikmesiyle ya da bir yerden başka yere hareket etmesiyle ortaya çıkar. elektrik olgusunda rol oynayan diğer parçacık yükü, pozitif işaretli olan protondur.elektrik yüklü cisimler mıknatıs gibidir: negatif ve pozitif yüklü cisimler birbirini çeker, ama aynı elektrikle yüklü olan iki cins birbirini iter. elektrik insanoğluna, son derece kullanışlı bir enerji &cc...

yaşamımızda elektriğin önemi - elektrik deneyi - elektrik elde e

ünitenin adı : yaşamımızı yönlendiren elektriksınıf : ilköğretim 6. sınıfdeney no : 12 – 13 – 14deneyin adı : basit bir elektrik devresi ve seri – paralel bağlı devrelerin incelenmesideneyin amacı : anahtar, üreteç ve duy kullanarak devre yapmak ve bir elektrik devresinde bulunması gereken üç elemanı tanımak. anahtar durumuna göre açık devre ve kapalı devre yapmak. elektrik devrelerini seri ve paralel bağlı şekillerde incelemek ve devrelerden geçen akım ve volt değerlerini karşılaştırmak.teorik bilgi : üretecin bir ucundan diğer ucuna elektrik yüklerinin hareketini sağlayan kesintisiz iletken yo-la “elektrik devresi” denir. elektrik devresinde akımın yönü ( + ) kutuptan, ( - ) kutba doğru-dur. bu yolda bulunan herhangi bir lamba...

ocak arananlar

                                                                  26.11.2007 tarihinde arananlar, , , , , , , , , , , , , , , , , atatürkün sağladığı hak ve hürriyetler , akredifli ödeme , atatürkün fiziksel özellikleri , geçmişten günümüze kullanılan araçlar , style , degirmenimden mektuplar , ölçü birimleri , açıların hangi mesleklerde kullanıldığı , tel ?eklindeki%20cisimlerin , anadolunun fethı , marka yönetimi , atatürün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem , ölçme aletleri , uzunluk ve ağırlık ölçüleri hangi mesleklerde , uzun hikaye , toplumsal sözleşme , türk islam matematikçileri , ...

elektrik

<a href=http://www.elektrik.us>elektrik</a>, durağan ya da devingen yüklü parçacıkların yol açtığı fiziksel olgudur. <a href=http://www.elektrik.us>elektrik</a> yükü, maddenin ana niteliklerinden biridir ve temel parçacıklardan kaynaklanır. <a href=http://www.elektrik.us>elektrik</a> olgusunda rol oynayan temel parçacık yükü, negatif işaretli olan elektrondur. <a href=http://www.elektrik.us>elektrik</a>sel olgular çok sayıda elektronun bir yerde birikmesiyle ya da bir yerden başka yere hareket etmesiyle ortaya çıkar. <a href=http://www.elektrik.us>elektrik</a> olgusunda rol oynayan diğer parçacık yükü, pozitif işaretli olan protondur.<a href=http://www.elektrik.us>elektrik</a> yüklü cisimler mıknatıs gibidir: negatif...

işyerlerinde bulunması gereken sağlık şartları

genel hükümler   kapsam 1475 sayılı iş kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartlarının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makineler ve hammaddeler yüzünden, çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik        tedbirlerinin neler olduğu bu tüzükte belirtilmiştir. (işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü madde:1)                                güvenlik önlemleri: her işveren, işye...

26.11

26.11.2007 tarihinde arananlar , , , , , , , , , , , , , , , , , atatürkün sağladığı hak ve hürriyetler , akredifli ödeme , atatürkün fiziksel özellikleri , geçmişten günümüze kullanılan araçlar , style , degirmenimden mektuplar , ölçü birimleri , açıların hangi mesleklerde kullanıldığı , tel ?eklindeki%20cisimlerin , anadolunun fethı , marka yönetimi , atatürün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem , ölçme aletleri , uzunluk ve ağırlık ölçüleri hangi mesleklerde , uzun hikaye , toplumsal sözleşme , türk islam matematikçileri , hangi mesleklerde ölçü aletleri kullanılır , dildeki seslerin özelliklerini bilmenin sağladığı faydalar , kilogram,metre ve litre kullanan meslekler , türevrı kullanım alanla , atatürkün bizlere kazandırdıgı hak v...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !