× "

elektronun keşfinin tarihsel gelişimi

" arama sonuçları
atom modellerinin tarihsel gelişimi

atom modellerinin tarihsel gelişimi

                             şekil-1   thomson atom modeline göre       atom, yarıçapı 10-10  m olan içi dolu, nötr, küreciklerdir.negatif yükleri dengeleyen pozitif yükler bulunur ve atomun gövdesini oluşturmaktadır. elektronlar, bu pozitif yük içnde yüzmektedir. bu dağılım, üzümün kek içinde dağılımına benzetilmiştir.üzümler (-) yüklü elektronları, kekin hamur kısmı da (+) yükü temsil etmektedir.atomlarda pozitif yük ...

elektronu kim buldu, elektronun icadı

elektron ne zaman bulundu, elektronu ilk kim buldu, elektron hangi tarihte bulundu joseph john thomson 1856′da manchester yakınlarında orta sınıf bir kitapçı ve yayıncının oğlu olarak dünyaya geldi. ailesinin beklentilerine uygun olarak özel bir gündüz okulunda eğitim gördü. babası oğlunun bir mühendis olarak yetişmesini istiyordu; onun için bir çıraklık ayarladı. ancak boşbir yer için beklerken thomson, 14 gibi dikkat çekecek kadar erken bir yaşta owen kolejinde okumaya başladı. babası kısa bir süre sonra öldü. çıraklık primini karşılayacak para yoktu ailede. neyse ki thomson owen kolejinde öğrenimini sürdürebilmek üzere bir burs kazandı. orada j.h. poynting...

elektronvolt nedir vikipedi

elektronvolt elektronvolt (sembolü ev) bir enerji birimidir. bir elektronun, boşlukta, bir voltluk elektrostatik potansiyel farkı katederek kazandığı kinetik enerji miktarıdır. diğer bir deyişle, 1 volt çarpı elektronun yüküne eşittir. kütle-enerji denkliği yasasına göre aynı zamanda kütle değerleri için de kullanılır. mesela proton'un ağırlığı yaklaşık 1 gev'dir. oldukça küçük bir enerji birimidir: 1 ev = 1.602 176 53(14)×10−19 j. [1] (veya yaklaşık 0.160 aj) katı hal fiziği ve atom fiziğinde sıkça kullanılır. sı standart birimlerinden olmadığı halde kilo, mega, giga gibi standart sı öneklerini alır. 1 kev = 1 kiloelektronvolt = 103 ...

en küçük yörüngede e elektronun hızı

en küçük yörüngede dolanan elektronun hızını bulma hesaplamasında da da fazla ayrıntıya girmeden, son ürün formül üzerinden sonuç'a ulaşacağım... yine çıkarılış konusunda bilgi isteyen olursa buradan iletişime geçebilirler..   v=(z. e^2.) / (4. pi. ε. h/2pi . n) v= 2,2 x 10^6 m/s olarak bulunur... ...

çekirdeğin özellikleri, bohr kuramı, çekirdek tepkimeleri, atom

bilindiği gibi atomlarda bir çekirdek bulunduğunu 1911'de rutherford ve öğrencileri geiger ile marsden, alfa parçacıklarının saçılması deneyi ile göstermişlerdi.fakat çekirdek kimyasının ve fiziğinin doğuşu 1896 yılına dek geri götürülebilir. çünkü bu yıl,becquerel'in uranyum bileşiklerindeki radyoaktiviteyi keşfettiği yıldır. radyoaktifliğin keşfinden sonra, rayoaktif maddelerden yalılan ışımalar üzerine çeşitli araştırmalar yapılmış ve rutherford bu çalışmaları birleştirerek yayınlanan ışımalar alfa, beta ve gamma olarak adlandırılmıştır. bu ışımalar, elektrik yüklerine, maddelerdeki giriciliklerine ve havayı iyonlaştırıp iyonlaştırmamalarına göre sınıflandırılmışlardır. sonradan yapılan &c...

çekirdek tepkimeleri

bilindiği gibi atomlarda bir çekirdek bulunduğunu 1911′de rutherford ve öğrencileri geiger ile marsden, alfa parçacıklarının saçılması deneyi ile göstermişlerdi.fakat çekirdek kimyasının ve fiziğinin doğuşu 1896 yılına dek geri götürülebilir. çünkü bu yıl,becquerel’in uranyum bileşiklerindeki radyoaktiviteyi keşfettiği yıldır. radyoaktifliğin keşfinden sonra, rayoaktif maddelerden yalılan ışımalar üzerine çeşitli araştırmalar yapılmış ve rutherford bu çalışmaları birleştirerek yayınlanan ışımalar alfa, beta ve gamma olarak adlandırılmıştır. bu ışımalar, elektrik yüklerine, maddelerdeki giriciliklerine ve havayı iyonlaştırıp iyonlaştırmamalarına göre sınıflandırılmışlardır. sonrad...

süper iletkenlik

elektronun keşfinin ortaya çıkardığı en önemli sonuçlardan birisi süper iletkenliğin bulunmasıdır. elektron , 19. yüzyılın ortalarında, ingiltere’nin değişik yerlerini gezerek bilimsel konferanslar veren bazı kişiler, bugünkü neon lambalarının atası sayılabilecek bir tür tüp ile dinleyicileri eğlendiriyorlardı. ellerindeki cam tüplerin içindeki havanın büyük kısmı boşaltılmış, iki ucuna elektrodlar yerleştirilmiş ve bunların uçlarına da teller bağlanmıştı. bu tellere yüksek gerilim verildiğinde tüpün içinde harika renk desenleri oluşuyordu. aslında bu ilginç tüplerle ilgili çalışmaların başlangıcı 19. yüzyılın başlarında michael faraday’ın çalışmala...

atom modelleri

atom modellerinin tarihi gelişimi   atom modelleri thomson atom modeli : (1902) üzümlü kek şeklindeki atom modeli; thomson atom altı parçacıklar üzerinde çalışmalar yaparken icat ettiği katot tüpü yardımıyla 1887 yılında elektronu keşfinden sonra kendi atom modelini ortaya attı. thomson'a göre atom dışı tamamen pozitif yüklü bir küre olup ve negatif yüklü olan elektronlar ise kek içerisindeki gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüş hâldedir. rutherford atom modeli: (1911) güneş sistemine benzeyen atom modeli; thomson'un modeline pek inanmayan rutherford ünlü alfa sa&...

6.sınıf-maddeyi oluşturan tanecikli yapı - atom teorileri - bile

a) saf madde :kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir.elementler ve bileşikler saf maddelerdir. karışımlar ise (homojen ya da heterojen) saf madde değillerdir.örnek : saf su bileşik, tuzlu su karışımdır. saf suyun kaynama sıcaklığı sabit, tuzlu suyun kaynama sıcaklığı ise sabit değildir, karışımda bulunan tuz miktarına göre değişir.b) karışım :iki ya da daha fazla farklı maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden istenilen her oranda (miktarda) bir araya gelmesiyle oluşan maddeye karışım denir.örnek : su – tebeşir tozu, su – yağ, su – talaş, su – şeker, su – asit, hava, su – tuz2- maddelerin katı, sıvı ...

çekirdeğin özellikleri - bohr kuramı - çekirdek tepkimeleri - at

bilindiği gibi atomlarda bir çekirdek bulunduğunu 1911'de rutherford ve öğrencileri geiger ile marsden, alfa parçacıklarının saçılması deneyi ile göstermişlerdi.fakat çekirdek kimyasının ve fiziğinin doğuşu 1896 yılına dek geri götürülebilir. çünkü bu yıl,becquerel'in uranyum bileşiklerindeki radyoaktiviteyi keşfettiği yıldır. radyoaktifliğin keşfinden sonra, rayoaktif maddelerden yalılan ışımalar üzerine çeşitli araştırmalar yapılmış ve rutherford bu çalışmaları birleştirerek yayınlanan ışımalar alfa, beta ve gamma olarak adlandırılmıştır. bu ışımalar, elektrik yüklerine, maddelerdeki giriciliklerine ve havayı iyonlaştırıp iyonlaştırmamalarına göre sınıflandırılmışlardır. sonradan yapılan &c...

elektron’un keşfi nedir?

1894 herman helmholtz’un 1881 yılında varsaydığı “elektrik atomu”na george johnstone stoney “elektron” adını verdi. 1897 ocak ayında emil wiechert, katot ışınlarının eski elektrik yüklü temel parçacıklardan oluştuğunu ve bu parçacıkların en küçük atomdan çok daha hafif olduklarını kanıtladı. nisan ayında, j.j.thomson, katot ışınlarının yük/kütle (e/m) oranının iyonlarınkinden 1000 kez daha küçük olduğunu buldu. kasım ayında, willy wien, thomson’un bulgularını doğruladı. elektronun keşfi, aynı sıralarda ortaya çıkan bir başka olayla desteklendi. bu, ekim 1896 ve ekim 1897 yılları arasında peter zeeman tarafından gösterilen, bir manyetik alanda atomik spektral çiz...

elektron’un keşfi nedir?

1894 herman helmholtz’un 1881 yılında varsaydığı “elektrik atomu”na george johnstone stoney “elektron” adını verdi. 1897 ocak ayında emil wiechert, katot ışınlarının eski elektrik yüklü temel parçacıklardan oluştuğunu ve bu parçacıkların en küçük atomdan çok daha hafif olduklarını kanıtladı. nisan ayında, j.j.thomson, katot ışınlarının yük/kütle (e/m) oranının iyonlarınkinden 1000 kez daha küçük olduğunu buldu. kasım ayında, willy wien, thomson’un bulgularını doğruladı. elektronun keşfi, aynı sıralarda ortaya çıkan bir başka olayla desteklendi. bu, ekim 1896 ve ekim 1897 yılları arasında peter zeeman tarafından gösterilen, bir manyetik alanda atomik spektral çiz...

çekirdek tepkimeleri

bilindiği gibi atomlarda bir çekirdek bulunduğunu 1911′de rutherford ve öğrencileri geiger ile marsden, alfa parçacıklarının saçılması deneyi ile göstermişlerdi.fakat çekirdek kimyasının ve fiziğinin doğuşu 1896 yılına dek geri götürülebilir. çünkü bu yıl,becquerel’in uranyum bileşiklerindeki radyoaktiviteyi keşfettiği yıldır. radyoaktifliğin keşfinden sonra, rayoaktif maddelerden yalılan ışımalar üzerine çeşitli araştırmalar yapılmış ve rutherford bu çalışmaları birleştirerek yayınlanan ışımalar alfa, beta ve gamma olarak adlandırılmıştır. bu ışımalar, elektrik yüklerine, maddelerdeki giriciliklerine ve havayı iyonlaştırıp iyonlaştırmamalarına göre sınıflandırılmışlardır. sonradan yapılan çalışmalar alfa ışınlarının helyum çekirdekleri, beta ışınlarının elektron ve gamma ış...

elektron’un keşfi nedir?

1894 herman helmholtz’un 1881 yılında varsaydığı “elektrik atomu”na george johnstone stoney “elektron” adını verdi. 1897 ocak ayında emil wiechert, katot ışınlarının eski elektrik yüklü temel parçacıklardan oluştuğunu ve bu parçacıkların en küçük atomdan çok daha hafif olduklarını kanıtladı. nisan ayında, j.j.thomson, katot ışınlarının yük/kütle (e/m) oranının iyonlarınkinden 1000 kez daha küçük olduğunu buldu. kasım ayında, willy wien, thomson’un bulgularını doğruladı. elektronun keşfi, aynı sıralarda ortaya çıkan bir başka olayla desteklendi. bu, ekim 1896 ve ekim 1897 yılları arasında peter zeeman tarafından gösterilen, bir manyetik alanda atomik spektral çizgilerin üçlü yarılmaları idi. zeeman etkisi adı verilen bu olgu, eylül 1897’de...

elektronun yükünün belirlenmesi

elektronun yükünün belirlenmesi deney: 1911 yılında robert a. mıllıkan (1868-1953; 1923’de nobel ödülü), doğada yüklerin belirli bir değerde bulunduğunu yağ tanecikleri ile yaptığı deneyde belirlemiştir (şekil 1). şekil 1. millikan cihazı kondansatörün iki levhası arasına şekil 2’de görüldüğü gibi, sürtünme veya radyoaktif bir madde sayesinde kısmen elektrik yüklenmiş yağ tanecikleri bırakılmış ve hareketleri bir mikroskop yardımıyla gözlenmiştir. şekil 2. (a) şekil 2. a) millikan cihazında kondansatör levhaları, b) şematik olarak kondansatör levhaları yağ taneciklerinin hareket ettiği bölgenin arka cephesini karanlık yapıp, tanecikleri aydınlattığımızda tanecikler aydınlık noktalar olarak şekil 3’de görüldüğü gibi belirecek...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !