× "

elemanıdır işareti

" arama sonuçları

irrasyonel sayı örnekleri - irrasyonel sayı nedir?

  rrasyonel sayılar:   ·          her rasyonel sayının devirli bir ondalık açılımı olduğunu ve sayı ekseninde belirli  bir yerinin olduğunu biliyorsunuz. örneğin; 2 = 0,4       5 ·          ondalık açılımı devirli olmayan bir çok sayı vardır. bu sayıların rasyonel karşılığı yoktur. örneğin;       p = 3,1415926... ·          karesi 2’ye eşit olan bir rasyonel sayı bulamayız. bu sayıyı ö2 şeklinde gösteririz. 12 = 1 &nbs...

ehliyet sınavı motor soruları, ehliyet sınav soruları

1-   yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? a-)   dinamo b-)   vites kutusu c-)   motor d-)   diferansiyel doğru yanıt: c- sizin yanıtınız: ________________________________________ 2-   aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir? a-)   krank mili b-)   piston c-)   distribütör d-)   rot    doğru yanıt: d- sizin yanıtınız: ________________________________________ 3-   motorlar, zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır? a-)   bir ve iki zamanlı b-)   bir ve üç zamanlı c-)   iki ve dört zamanlı d-)   ü...

ahlat mezar taşları

ahlat mezar taşları     tarihçe ahlat halife ömer zamanında 641’de b.ganem isimli bir kumandan tarafından ermenilerden alınarak islam ülkelerine katılmış fakat, şehrin idaresi hıristiyanlara bırakılmıştır. abbasi halifesi mütevekkil billah zamanında ahlatta bulunan ermeniler isyan etmişler, ermeniye valisi muhammet b. yusuf’u öldürmüşlerdir. halife mütevvekil, buga’yı ermeniye valisi olarak tahin etmiş. 241 – 885 yılları arasında sükûn tamamen temin edilmiştir. abbasi hâkimiyetinin zayıflaması üzerine bizanslılar 928’de şehri almışlardır. x. asrın sonunda bir kürt sülalesi olan mervanoğulları ahlat’a hakim oldular. mervanoğulları 1043 t...

kümeler konusu geniş anlatım - 6. sınıf matematik

 küme günlük yaşantımızda çevremizde canlı ya da cansız bir çok varlık ile işaret ve sembol görmekteyiz. işte bu canlı ve cansız varlıklar ile çeşitli sembol ve işaretlerin oluşturduğu topluluğa küme diyoruz.kümeyi oluşturan varlıkların her birine de eleman denir.“&ıcirc;” işaretiyle gösterilir.küme olma şartlarıkümenin elemanları tekrar edilmemelidir.kümeyi belirten elemanlar iyi tanımlanmalıdır.* kümeler alfabemizin büyük harfleriyle gösterilir.eleman:kümeyi oluşturan varlık, şekil ve sembollere kümenin elemanı denir. eleman “&ıcirc;” işaretiyle gösterilir. d. .d d &ıcirc;d (d elemanıdır d kümesinin) .u .h u &ıcirc; d (u elemanıdır d kümesi...

kümeler konusu geniş anlatım - 6. sınıf matematik

küme günlük yaşantımızda çevremizde canlı ya da cansız bir çok varlık ile işaret ve sembol görmekteyiz.işte bu canlı ve cansız varlıklar ile çeşitli sembol ve işaretlerin oluşturduğu topluluğa küme diyoruz.kümeyi oluşturan varlıkların her birine de eleman denir.“&ıcirc;” işaretiyle gösterilir.küme olma şartlarıkümenin elemanları tekrar edilmemelidir.kümeyi belirten elemanlar iyi tanımlanmalıdır.* kümeler alfabemizin büyük harfleriyle gösterilir.eleman:kümeyi oluşturan varlık, şekil ve sembollere kümenin elemanı denir.eleman “&ıcirc;” işaretiyle gösterilir.örnek:d. .d d &ıcirc;d (d elemanıdır d kümesinin) .u .h u &ıcirc; d (u elemanıdır d k&uu...

transistörler ödevi

transistör nedir?eklem transistör yarı iletken malzemeden yapılmış elektronik devre elemanıdır. her nekadar diyodun yapısına benzesede çalışması ve fonksiyonları diyottan çok farklıdır.transistör iki eklemli üç bölgeli bir devre elemanı olup iki ana çeşittir.• npn• pnptransistör aşağıda belirtildiği gibi değişik şekillerde tanımlanırtransistörün kolay anlaşılması bakımından tanımı; transistörün bir sandviçe benzetilmesidir, yarı iletken sandviçi.ikinci bir tanımıda şöyle yapılmaktadır; transistör, iki elektrodu arasındaki direnci, üçüncü elektroda uygulanan gerilim ile değişen bir devre elemanıdır.transistörün en çok kullanılan tanımı ise ş&...

genel matematik

özdeşlik, denklemler ve eşitsizlikler ( # ) parantez açılımları a ( x + b ) = ax + b örnek: 4 ( x + 5 ) = 4x + 20 x ( x + a ) = x² + ax örnek: 3x ( x + 2 ) = 3x² + 6x örnekleri çoğaltabilirsiniz. ( # ) ortak parantez alma x² + ax = x.x + a.x = x ( x + a ) örnek: x² - x = x.x - 1.x = x ( x- 1 ) örnekleri çoğaltabilirsiniz. ( # ) tam kare tam karenin hikayesi şudur: 1. karesi + 1. ile 2.'nin çarpımının 2 katı + 2.'nin karesi denklem ( x + k )² olsun. formül olarak ise x² - 2kx + k² ' dir. örnek: ( x + 2 )² = x² + 4x + 4 örnekleri çoğaltabilirsiniz. ( # ) iki kare farkı...

bilgisayar üzerine herşey

bilgisayar nedir? bilgisayar verileri işleyen, elektronik bir araçtır. verileri hızla ve istenen biçimde işler ve depolar. bilgisayar gerçekte, matematik ve fiziğin basit ilkelerine uygun olarak çalışır. bilgisayar, verilen işlemleri çok hızlı yapabilme ve verilen bilgileri uzun süre saklayabilme özelliğine sahiptir. bilgisayarın çalışma şeması bilgisayar programı program : bilgisayarın herhangi bir işi yapabilmesi için o işi en ince ayrıntısına kadar tüm kuralları adım adım tamamlayan komutlar dizisidir.hiç bir bilgisayar program olmadan çalışamaz. bir bilgisayarın işleme geçebilmesi için gereken ve gerekebilecek programların tümüne de yazılım (software) denir. donanım (hardware): bilgisa...

gizli dünya devleti ve siyonizm

  12 haziran 2002 çarşamba      bugün yeryüzünde çok sayıda bağımsız devletin varlığına inanılmaktadır. fakat bu devletlerin yöneticilerinin kendi ülkelerini ve halklarını ilgilendiren basit konularda bile kendi bağımsız iradeleriyle karar vermekte zorlandıklarını görürsünüz. bir önemli husus da şudur: bilindiği üzere çağımızda demokrasi adeta bütün insanlığa mal edilmiş bir "siyasi din" haline getirilmiştir. hatta demokrasi çağımız siyasetinin a priorisi yani öncülüdür. bu yüzden demokrasinin de, tıpkı aklın a priorileri gibi muhakemeden ve tartışmadan uzak tutulması gerektiğine inanılır. oysa birçok ülkede halkın büyük bir çoğunluğunun seçtiği ve istediği kişiler bir türlü yönetime gelemezler. bunlardan bazıları işin içine girdiğinde kendilerine sunulan demokra...

uzay geometrisi

bazı kavram ve tanımlar geometride nokta, doğru, düzlem ve uzay gibi bazı kavramlar tanımsız olarak kabul edilir. kalemin veya sivri bir şeyin ucunun bıraktığı ize nokta diyebiliriz. cetvelin kenarı ile bir doğru çizebiliriz. sınıfın duvarı, pencere camı birer düzlemdir. odanın içerisi, herhangi bir cismin kapladığı yer birer uzay belirtirler. nokta : « . » biçiminde ifade edilir ve genellikle büyük harfle gösterilir. nokta boyutsuzdur. « . » nokta, « . a” a noktası doğru : iki ucuna ok işareti koyulmuş düz bir çizgi ile gösterilir. doğru küçük harfle veya üzerindeki iki nokta ile gösterilir. d »d doğrusu veya ab doğrusu diye okunur. buradaki a ve b noktaları doğrunun birer elemanıdır. a Îd ve b Î d biçiminde yazılır.  farklı iki noktadan bir ...

toprak verimlilik ve bitki beslenme yönetimi

toprak verimlilik ve bitki beslenme yönetimi 1. toprak verimlilik yönetimi : sağlıklı bitki gelişimi, yüksek bitkisel üretim kapasitesi ve ürün kalitesi; tarım yapılan bölge ve yerin iklim özellikleri, toprak yapısı, dokusu ve kalitesi, mikroorganizma popülasyonu, bitki beslenme ve bakım  (gübreleme, sulama, budama, ilaçlama ve yabancı ot temizliği vd. ) programları ile yakından ilgilidir. iklim ile ilgili dezavantajları kısmen yenebilmek için her şeyden önce tarım yapılacak bölge ve yerin iklim özellikleri dikkate alınarak iklime uygun türler seçilmelidir. oluşturulan bahçenin ve ekili alanın çevresi sık ve uzun –özellikle yaprak dökmeyen– ağaçlardan oluşan koruyucu ve rüzgar kesici çitle çevrelendiğinde  soğuk hava sirkülasyonu, don, kar fırtınası ve sert rüzgarl...

bilgisayarda donanım

  bilgisayarda donanım bilgisayarın elektronik ve mekanik aksamına donanım denir. donanım ikiye ayrılır: 1)dahili donanım birimi 2)harici donanım birimidahili donanım birimleri 1-anakart 2-işlemciler 3-ekran kartı 4-bellek 5-harddiskler 6-disketler 7-ses kartları 8-cd-rom sürücüleri 9-dvd-rom 10-cd-writer 11-faks modem 12-ethernet kartı 13-zip ve jaz sürücülerharici donanım birimleri 1-monitör 2-klavye 3-mouse 4-yazıcı 5-plotter 6-scanner 7-hoparlör 8-joystick 9-barkod okuyucular 10-lightpen 11-son teknolojik gelişmeler dahili donanım birimleri anakart: bilgisayarın elektronik parçalarının tümünün takıldığı , bağlandığı elektronik devredir. başka bir ifadeyle devre elemanlarını üzerinde bulunduran (slot, soket, entegre, chip,genişleme yuvaları vs.) elektronik plak...

temel bilgi teknolojileri ve bilgisayarın tarihçesi

temel bilgi teknolojileri bilgisayar bilgisayar nedir? bilgisayar; verileri kabul eden, saklayabilen, değerlendiren ve sonuçları kullanıcının istediği biçimde verebilen elektronik cihazlardır. verileri, program adı verilen bir dizi komuta göre işleyip bunun sonucunda insanlara bilgi üretir. girdi: kullanıcı tarafından ya da bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. bu veriler, sayılar, harfler, sözcükler ve komutlardır.   işlem: gereken verilere göre, programın yetenekleri ölçüsünde yapılan işlemlerdir. bu süreç oldukça karmaşıktır. çünkü işlemler sırasında bellek hizmetleri ve diğer bileşenlerle uyum içinde çalışma gibi birçok işlem gerekir.   çıktı: bilgisayar tarafından üretilen rapor, belgeler. işlenmiş sonuçların yazılı olarak ekrandan veya diğer çıkış biri...

gizli dünya devleti ve siyonizm

bir yerde gordum ve sizlerle paylasmak istedim..12 haziran 2002 çarşamba bugün yeryüzünde çok sayıda bağımsız devletin varlığına inanılmaktadır. fakat bu devletlerin yöneticilerinin kendi ülkelerini ve halklarını ilgilendiren basit konularda bile kendi bağımsız iradeleriyle karar vermekte zorlandıklarını görürsünüz. bir önemli husus da şudur: bilindiği üzere çağımızda demokrasi adeta bütün insanlığa mal edilmiş bir "siyasi din" haline getirilmiştir. hatta demokrasi çağımız siyasetinin a priorisi yani öncülüdür. bu yüzden demokrasinin de, tıpkı aklın a priorileri gibi muhakemeden ve tartışmadan uzak tutulması gerektiğine inanılır. oysa birçok ülkede halkın büyük bir çoğunluğunun seçtiği ve istediği kişiler bir türlü yönetime gelemezler. bunlardan bazıları işin içine girdiğinde kendilerine s...

uzay geometrisi

bazı kavram ve tanımlar geometride nokta, doğru, düzlem ve uzay gibi bazı kavramlar tanımsız olarak kabul edilir. kalemin veya sivri bir şeyin ucunun bıraktığı ize nokta diyebiliriz. cetvelin kenarı ile bir doğru çizebiliriz. sınıfın duvarı, pencere camı birer düzlemdir. odanın içerisi, herhangi bir cismin kapladığı yer birer uzay belirtirler. nokta : « . » biçiminde ifade edilir ve genellikle büyük harfle gösterilir. nokta boyutsuzdur. « . » nokta, « . a” a noktası doğru : iki ucuna ok işareti koyulmuş düz bir çizgi ile gösterilir. doğru küçük harfle veya üzerindeki iki nokta ile gösterilir. d »d doğrusu veya ab doğrusu diye okunur. buradaki a ve b noktaları doğrunun birer elemanıdır. a Îd ve b Î d biçiminde yazılır.  farklı iki noktadan bir tek...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !