× "

emeviler kimlerdir

" arama sonuçları

islam halifeleri kimlerdir?

dört halife veya hulefa-i raşidin dönemi  muhammed s.a.v'in vefatından hemen sonra göreve gelmiş dört halifedir: • ebu bekir • ömer bin hattab • osman bin affan • ali bin ebu talib emeviler dönemi  emeviler dönemindeki halifelerdir: • ı. muaviye 661 - 680 • ı. yezid 680 - 683 • ıı. muaviye 683 - 684 • ı. mervan 684 - 685 • abdülmelik 685 - 705 • ı. velid 705 - 715 • süleyman bin abdülmelik 715 - 717 • ömer bin abdülaziz 717 - 720 • ıı. yezid 720 - 724 • hişam bin abdülmelik 724 - 743 • ıı. velid 743 - 744 • ııı. yezid 744 • ibrahim bin velid 744 • ıı. mervan 744 - 750 abb...

....devam peygamberimiz (s.a.v) son.

........................devam üçüncü halifesi hazreti osman hazreti ömer'den sonra üçüncü halife seçilen hazreti osman, ilk müslümanlardan olup peygamberimiz aleyhisselâmın soyu ile beşinci göbekte birleşir. çok edeb ve hayâ sahibi, yumuşak huylu bir zât idi. zengin olduğu için malının tamamına yakın kısmını allah yolunda harcamış, büyük yardımlarda bulunmuştur. peygamberimiz aleyhisselâmın iki kızı ile evlenerek damadı olmak şerefini elde etmiştir. hazreti osman'ın halifeliği 12 seneden 12 gün noksandır. kur'an-ı kerîm'in sûrelerini sırasına göre düzenlettirmiş, bugünkü haline getirterek nüshaların...

islami naslarda ehlibeytin fazileti

muaviye kimdir? l;hikmetli sözl; dostun dostu dosttur, düşmanın düşmanı dost olduğu gibi, dostun düşmanı düşmandır, düşmanın dostu düşman olduğu gibi l;l; bir dalalet ehlinin sevdiği bir hak var ise delalet ehli sevdiği için o hakka batıldır denilemez. bir dalalet ehlinin sevmediği bir batıl var ise dalalet ehli sevmediği için o batıla haktır denilemez. çünkü islam’da böyle bir kaynak yoktur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم   بسم الله الرحمن الرحيم               recm edilmiş şeytanın şerrinden allah’...

ahmed ibn hanbel kimdir?

ahmed ibn hanbel adı, doğumu ve yetişmesi imam ahmed ibnu hanbel'in tam adı, ebu abdillah ahmed ibnu muhammed ibni hanbel ibni hilal eş-şeybani'dir. h. 164 yılının rebi'u'l-evvel ayında bağdat'ta dünyaya gelmiştir. küçük yaştayken babasını kaybettiğinden, yetişmesiyle annesi safiyye bintu meymune ilgilendi. dedesi hanbel ibnu hilal, emeviler döneminde serahs valiliği yapmıştır. ibnu hanbel, en önce ve daha küçük yaşlardayken kur'an-ı kerim'i ezberleyerek hafız oldu. sonra bir süre bağdatlı ilim adamlarından dil ilimlerini öğrendi. ardından hadis ilmiyle meşgul olmaya başladı. bu arada değişik ilim dallarında muhtelif ilim adamlarından dersler aldı. kendilerinden ders aldığı ili...

partlar kimlerdir vikipedi

partlar kimlerdir vikipedi     partlar   iran tarihi   devletler[göster] öncül-elami medeniyeti(3200–2700 m.ö.) jiroft medeniyeti(3000–5th c. m.ö.) elami hanedanları(2700–539 m.ö.) manna devleti(10th–7th c. m.ö.) medler (medyen)(728–550 m.ö.) ahamenişler (persler)(648–330 m.ö.) selevkoslar (selefkiler)(330–150 m.ö.) arşaklılar (partlar)(250 m.ö.– 226 m.s.) sasanîler(226–650) müslümanlar'ın fetihleri(637–651) ...

abbasiler kimlerdir tarihleri

abbasiler kimlerdir tarihleri       abbasiler الخلافة العباسية الإسلامية al hilafa al abbasiya al islam islam abbasi halifeliği imparatorluk ← 750 – 1258 →   → bayrak abbasi halifeliği ...

samanîler kimlerdir tarihi

samanîler سامانیان samaniler ← dosya:saffarid dynasty 861–1003.png 819 – 999 →   → the samanid empire at its height. başkent not specified yönetim emirlik emir  - 819-855 yahya ibn asad ...

abbasiler kimlerdir tarihleri

abbasiler الخلافة العباسية الإسلامية al hilafa al abbasiya al islam islam abbasi halifeliği imparatorluk ← 750 – 1258 →   → bayrak abbasi halifeliği başkent bağdad yönetim halifelik ...

partlar kimlerdir vikipedi

partlar iran tarihi   devletler[göster] öncül-elami medeniyeti(3200–2700 m.ö.) jiroft medeniyeti(3000–5th c. m.ö.) elami hanedanları(2700–539 m.ö.) manna devleti(10th–7th c. m.ö.) medler (medyen)(728–550 m.ö.) ahamenişler (persler)(648–330 m.ö.) selevkoslar (selefkiler)(330–150 m.ö.) arşaklılar (partlar)(250 m.ö.– 226 m.s.) sasanîler(226–650) müslümanlar'ın fetihleri(637–651) emeviler(661-750) abbasiler(750-1258) tahiriler hanedanı(821–873) ...

vizigotlar kimlerdir vikipedi

vizigotlar ispanya tarihi antik çağlar[ göster ] iberler hispania orta çağ[ göster ] vizigotlar galiçya süeb krallığı bizans ispanyası endülüs   emeviler • tavaif-ül mülk • murabıtlar   muvahhidler• gırnata emirliği reconquista   kastilya • aragon • leon imparatorluk[ göster ] ispanyol imparatorluğu engizisyon elhamra kararnamesi coğrafi keşifler habsburglu ispanya aydınlanma çağı ispanyası 19. yüzyıl[ göster ] yarımada savaşı birinci ispanya cumhuriyeti ispanya restorasyon dönemi 20. yüzyıl[ göster ] ikinci ispanya cumhuriyeti ispanya iç savaşı franco döneminde ispanya ispanya'nın demokrasiye dönüşü yakın ispanya tarihi ...

abbasiler

peygamber efendimizin amcası hazret-i abbas’ın soyundan gelen ve emevilerin yerini alan halifeler sülalesi. bu hanedana ilk atalarına nisbetle “haşimiler” de denilmektedir.abbasilerin iktidara gelmesi, emevi idaresinden memnun olmayan grupların lider kadrolarının yoğun propagandası ve bunların etrafında toplanan büyük bir kitlenin faaliyeti neticesinde mümkün olmuştur. gerçekten de emevi hanedanından ikinci velid’in halifelikten hal’ edilmesiyle aile arasında iç mücadele ortaya çıkmış ve yıllardan beri emevilerin hakim olduğu suriye ikiye bölünmüştü. neticede bu ihtilaf çok büyüdü ve son emevi halifesi ikinci mervan, dımaşk’ı terk ederek kendisine hilafet merkezi...

abbasiler

peygamber efendimizin amcası hazret-i abbas’ın soyundan gelen ve emevilerin yerini alan halifeler sülalesi. bu hanedana ilk atalarına nisbetle “haşimiler” de denilmektedir.abbasilerin iktidara gelmesi, emevi idaresinden memnun olmayan grupların lider kadrolarının yoğun propagandası ve bunların etrafında toplanan büyük bir kitlenin faaliyeti neticesinde mümkün olmuştur. gerçekten de emevi hanedanından ikinci velid’in halifelikten hal’ edilmesiyle aile arasında iç mücadele ortaya çıkmış ve yıllardan beri emevilerin hakim olduğu suriye ikiye bölünmüştü. neticede bu ihtilaf çok büyüdü ve son emevi halifesi ikinci mervan, dımaşk’ı terk ederek kendisine hilafet merkezi...

kuran - ı kerim’e karşı vazifelerimiz nelerdir ?

kuran - ı kerim’e karşı vazifelerimiz nelerdir ? kur’an-ı kerim; mü’minlere, okumaları, anlamaları ve o’nun emirlerine göre hareket etmeleri için indirilmiş ilahi bir rehberdir. bu rehberin allah tarafından indirilmesinin sebeplerini kitabımızın birinci bölümünde aktarmıştık. bu bölümde de allah’ın bize öğüt ve uyarı olarak göndermiş olduğu ilahi rehbere karşı yapmamız gereken vazifelerimizden bahsedeceğiz. ancak ilk başta şunu belirtelim ki; müslümanların büyük bir çoğunluğu allah’ın kitabına karşı vazifelerini yapamamaktadır. bunun sebebi; allah’ın kitabının gönderiliş gayelerinin dışında kullanılmasıdır. üstat mevdudi hitabeler adlı kitabında m&uum...

alevilik

alevilik:kavram olarak alevi kelimesi ne anlama geliyor?alevi kelimesi hz. ali taraftarı, hz. ali yanlısı anlamına geliyor. islamiyet içerisinde hz. ali´yi sevenlere alevi denilmektedir. alevi kavramının oluşum tarihi hz. ali`nin yaşadığı dönemde baslar. hz. ali daha yasarken bile ali taraftarı alevi diye bilinen kişiler vardı. yani alevi kavramını dolayısıyla aleviliği başka yönlere çekme gayreti içerisinde olanlar alevi kavramını ya hz. ali`den çok önceki bir döneme ya da hz. ali`den çok sonraki bir döneme ait olduğunu söylüyorlar. bu her iki iddia da yanlıştır. doğrusu; alevi kavramı daha hz. ali hayattayken oluşmuştu. fakat o zamanlar çok dar bir cevre için kullanılıyordu. ancak tarihsel süre...

yezid bin muaviye kimdir

yezÎd kimdir? 1. yezîd kimdir? yezîd’in soyu, kavmi kimlerdir?yezîd; hz.muhammed’in sevgili torunu ve “ehl-i beyt”ten olan hz.imâm hüseyin’i, kerbelâ’da susuz ve zulm ile şehit eden, islâmlıkla, müslümanlıkla alâkası olmayan bir din düşmanı ve dinsiz bir zalimdir. dünya yüzünde hiçbir millet yoktur ki;yezîd’i bu yaptığı zulümlerden dolayı haklı görmüş olsun. yalnız müslümanlar değil, başka dîne mensup olan kavimler bile, yezîd’in yaptığı bu zalim hareketi lânetlemişler ve süfyan oğullarının ne kadar hâin ve gaddar bir zalimler topluluğu olduğunu anlamışlardır.yezîd’in soyunu ve kavmini inceleyecek olursak;kendisi ebû süfyan’ın torunu, muâviye’nin oğlu ve emevi sülâlesinin dinsiz zalimlerinden biridir. bu emevi sü...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !