× "

emir saltuk

" arama sonuçları

emir saltuk döneminde yapılan üç kümbetler

üç kümbetler’in yanında kümbeti andıran bir diğer yapının mahiyeti anlaşılamamışdır. bunun da kümbet olduğu ileri sürülmüşse de bazılarına göre de bir mescittir. kesme taştan yapılmış olan bu kümbet sekizgen gövdeli, yüksek kasnaklı ve üzeri kubbe ile konik karışımı basık bir külahla örtülüdür. iki renkli kesme taştan yapılan kümbetin üçgen alınlıklarında, yuvarlak kemerli kasnak nişlerinde orta asya takvimlerinde görülen burç figürlerini andıran boğa, yılan, yarasa, kartal gibi hayvan kabartmaları bulunmaktadır. buradaki nişlerden birisinin içerisindeki boğa boynuzları arasında bir insan başının benzerine diğer yerlerde rastlanmamaktadı...

sarı saltuk

türkistan taraflarından anadolu’ya gelip islâmiyetin yayılması için çalışan mücâhid türk derviş ve erenlerinden. ismi, muhammed buhârî’dir. sarı saltuk lakabıyla meşhûr olmuştur. doğum ve vefât târihleri kesin bilinmemekle birlikte on üçüncü yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. türbesi baba dağındadır.türkistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden ahmed yesevî hazretleri ve talebeleri anadolu’ya gelen türklere maddî ve mânevî yardımda bulundular. yetiştirdikleri mümtaz insanlardan bâzılarını anadolu’ya gönderdiler. bunlar arasında hacı bektâş-ı velî ve sarı saltuk lakabıyla tanınan m...

nasreddin hoca

nasrettin hocanasreddin hoca (d. 1208 — ö. 1284),[1] 13. yüzyılda yaşamış bir halk kahramanıdır.yazıya geçirilmiş ilk nasrettin hoca hikayesi sarı saltuk'un hayatını anlatan saltukname'de bulunmaktadır. fatih sultan mehmet'in oğlu cem sultan'ın şehzadeliği esnasında verdiği talimat üzerine ebülhayr rumi tarafından saltukname yedi senelik bir çalışma sonucunda türk sözlü geleneğinden toplanarak 1480 yılında tamamlanmış ve kitaplaştırılmıştır.abdullah efendi´de başlamış ve tahsilinin sonunda babasının yerine köyünde imamlık yılında vefat ettiği şeklindeki rivayet göz önüne alınırsa, onun, selçuklular devrinde yaşadığını ve timur han ile görüşmediğini dikkate almak gerekir.nasreddin hoca'nın...

türkiye tarihi anadolu'da ilk türk beylikleri (saltuk-danışm

<!-- /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} @page section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.section1 {page:section1;} --> saltuklular   malazgirt meydan muhârebesinden sonra erzurum ve civârında kur...

türk tarihi

türk tarihitürk tarihi' kökenleri yaklaşık 2500 yıl öncesine orta asya'ya dayanan türklerin tarihi. bugüne kadar çok farklı coğrafyalarda yaşayan ve birçok devlet kuran türkler'in tarihte bilinen ilk devleti asya hun imparatorluğudur. türkler orta asya'da, sibirya'da, ortadoğu'da tarihin akışını yakından etkilemiş bir kavimdir. türkler ve tarihi hakkında bilgiler, bizans, çin, iran, arap ve hint kaynaklarından öğrenilmektedir. türklerin kendi kaynaklarının büyük bir kısmı moğol istilası sırasında yok olmuştur. bir kısmı da henüz ortaya çıkarılmamıştır. türk tarihi'nin temel referansı; ötüken'de yükselen orhun yazıtları'dır. bunların yanında türkler ile i...

türk tarihi (tubhadan alıntı)

türk tarihitürk tarihi' kökenleri yaklaşık 2500 yıl öncesine orta asya'ya dayanan türklerin tarihi. bugüne kadar çok farklı coğrafyalarda yaşayan ve birçok devlet kuran türkler'in tarihte bilinen ilk devleti asya hun imparatorluğudur. türkler orta asya'da, sibirya'da, ortadoğu'da tarihin akışını yakından etkilemiş bir kavimdir. türkler ve tarihi hakkında bilgiler, bizans, çin, iran, arap ve hint kaynaklarından öğrenilmektedir. türklerin kendi kaynaklarının büyük bir kısmı moğol istilası sırasında yok olmuştur. bir kısmı da henüz ortaya çıkarılmamıştır. türk tarihi'nin temel referansı; ötüken'de yükselen orhun yazıtları'dır. bunların yanında türkler ile i...

türk tarihi hakkında bilmek isteyebilecekleriniz...

türk tarihitürk tarihi' kökenleri yaklaşık 2500 yıl öncesine orta asya'ya dayanan türklerin tarihi. bugüne kadar çok farklı coğrafyalarda yaşayan ve birçok devlet kuran türkler'in tarihte bilinen ilk devleti asya hun imparatorluğudur. türkler orta asya'da, sibirya'da, ortadoğu'da tarihin akışını yakından etkilemiş bir kavimdir. türkler ve tarihi hakkında bilgiler, bizans, çin, iran, arap ve hint kaynaklarından öğrenilmektedir. türklerin kendi kaynaklarının büyük bir kısmı moğol istilası sırasında yok olmuştur. bir kısmı da henüz ortaya çıkarılmamıştır. türk tarihi'nin temel referansı; ötüken'de yükselen orhun yazıtları'dır. bunların yanında türkler ile i...

sarı saltuk

sarı saltuk türkistan taraflarından anadolu’ya gelip islâmiyetin yayılması için çalışan mücâhid türk derviş ve erenlerinden. ismi, muhammed buhârî’dir. sarı saltuk lakabıyla meşhûr olmuştur. doğum ve vefât târihleri kesin bilinmemekle birlikte on üçüncü yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. türbesi baba dağındadır.türkistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden ahmed yesevî hazretleri ve talebeleri anadolu’ya gelen türklere maddî ve mânevî yardımda bulundular. yetiştirdikleri mümtaz insanlardan bâzılarını anadolu’ya gönderdiler. bunlar arasında hacı bektâş-ı velî ve sarı saltuk lakabıyla tanınan muhammed buhârî de vardı.ahmed yesevî hazretleri, hacı bektâş-ı velî’den sonra sarı saltuk’u horasan erenlerinden yedi yüz kişi ile ona imdâda gönderdi. meşh...

saltuklu beyliği

  saltuklu beyliği (saltuklular, saltukoğulları) (1092-1202)malazgirt meydan muharebesinden sonra erzurum ve civarında kurulan beylik. malazgirt zaferi'nden sonra anadolu’da ilk kurulan türk beyliği budur. başşehri erzurum olan beyliğin kurucusu, malazgirt zaferinin kazanılmasında önemli rol oynayan emir saltuk’tur. sultan alparslan, malazgirt zaferinden sonra, bizans imparatoru dördüncü romanos diogenes’in ölümü ile, anlaşma şartlarının yerine getirilmemesi üzerine, emrindeki kumandanlara anadolu’da fetihlere devam edilmesini emretmişti. buna dayanarak emir saltuk, erzurum ve civarını fethederek, saltuklular beyliğini kurdu. önceleri, büyük selçuklu devleti'ne tâbi olan beyliğin, emir saltuk zamanındaki siyasî tarihi hakkında, kaynaklarda fazla bir bi...

türk tarihi

ön türkler türklerin ana yurdu: orta asya ve sibirya -haluk tarcan ve kazım mirşan türklerin milattan önce 14 000'de yaşadıklarını tespit etmiştir.sovyet bilimadamları 1900'lerde mağaralarda araştırmalar yapmıştır.c-14 testleri sonucunda milattan önce 14 bin'de mağarada yaşam kanıtlanmıştır.haluk tarcan'ın kazım mirşan ile yaptığı ön-türk tarihi adlı kitapta,şimdiki anadolu'da,mezopotamya'da,fransa'da ve portekiz'de mağaralardaki yazılarla,(o zamanlar tamga deniliyordu yazı yoktu sadece harfler tamgalarla belirtiliyordu.)benzerlik hatta bazıları eşlik göstermektedir.bu da türk göçlerinin tüm avrasya'ya yayıldığını kanıtlar. orhun yazıtları'nda kullanılan dil, türk dilinin ve türk halklarının çok eskiye dayandığını göstermektedir. hunlar ön...

sarı saltuk hazretleri

sarı saltuk türkistan taraflarından anadolu’ya gelip islâmiyetin yayılması için çalışan mücâhid türk derviş ve erenlerinden. ismi, muhammed buhârî’dir. sarı saltuk lakabıyla meşhûr olmuştur. doğum ve vefât târihleri kesin bilinmemekle birlikte on üçüncü yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. türbesi baba dağındadır.türkistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden ahmed yesevî hazretleri ve talebeleri anadolu’ya gelen türklere maddî ve mânevî yardımda bulundular. yetiştirdikleri mümtaz insanlardan bâzılarını anadolu’ya gönderdiler. bunlar arasında hacı bektâş-ı velî ve sarı saltuk lakabıyla tanınan muhammed buhârî de vardı.ahmed yesevî hazretleri, hacı bektâş-ı velî’den sonra sarı saltuk’u horasan erenlerinden yedi yüz kişi ile ona imdâda gönderdi. meşh...

saltuklu beyliği

saltuklu beyliği malazgirt meydan muharebesinden sonra erzurum ve civarında kurulan beylik.malazgirt zaferi’nden sonra anadolu’da ilk kurulan türk beyliği budur. başşehri erzurum olan beyliğin kurucusu, malazgirt zaferinin kazanılmasında önemli rol oynayan emir saltuk’tur. sultan alparslan, malazgirt zaferinden sonra, bizans imparatoru dördüncü romanos diogenes’in ölümü ile, anlaşma şartlarının yerine getirilmemesi üzerine, emrindeki kumandanlara anadolu’da fetihlere devam edilmesini emretmişti. buna dayanarak emir saltuk, erzurum ve civarını fethederek, saltuklular beyliğini kurdu. önceleri, büyük selçuklu devleti’ne tâbi olan beyliğin, emir saltuk zamanındaki siyasî tarihi hakkında, kaynaklarda fazla bir bilgi bulunmamaktadır. ebü’l-kasım saltu...

saltuklu beyliği

saltuklu beyliği (saltuklular, saltukoğulları) (1092-1202)malazgirt meydan muharebesinden sonra erzurum ve civarında kurulan beylik. malazgirt zaferi'nden sonra anadolu’da ilk kurulan türk beyliği budur. başşehri erzurum olan beyliğin kurucusu, malazgirt zaferinin kazanılmasında önemli rol oynayan emir saltuk’tur. sultan alparslan, malazgirt zaferinden sonra, bizans imparatoru dördüncü romanos diogenes’in ölümü ile, anlaşma şartlarının yerine getirilmemesi üzerine, emrindeki kumandanlara anadolu’da fetihlere devam edilmesini emretmişti. buna dayanarak emir saltuk, erzurum ve civarını fethederek, saltuklular beyliğini kurdu. önceleri, büyük selçuklu devleti'ne tâbi olan beyliğin, emir saltuk zamanındaki siyasî tarihi hakkında, kaynaklarda fazla bir bilgi bulu...

sarı saltuk

sarı saltuk türkistan taraflarından anadolu’ya gelip islâmiyetin yayılması için çalışan mücâhid türk derviş ve erenlerinden. ismi, muhammed buhârî’dir. sarı saltuk lakabıyla meşhûr olmuştur. doğum ve vefât târihleri kesin bilinmemekle birlikte on üçüncü yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. türbesi baba dağındadır. türkistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden ahmed yesevî hazretleri ve talebeleri anadolu’ya gelen türklere maddî ve mânevî yardımda bulundular. yetiştirdikleri mümtaz insanlardan bâzılarını anadolu’ya gönderdiler. bunlar arasında hacı bektâş-ı velî ve sarı saltuk lakabıyla tanınan muhammed buhârî de vardı. ahmed yesevî hazretleri, hacı bektâş-ı velî’den sonra sarı saltuk’u horasan erenlerinden yedi yüz kişi ile on...

yazı

tarihi erzurum, günümüze kadar theodosiopolis, karin, kalikala, karnoi kal(gh) ak gibi isimler altında anılmıştır. şimdiki adıolan erzurum ise, erzen el-rumdan türemiştir. anlamı roma arazisindeki erzendir. diğer bir rivayete göre erzurum kelimesi arz-ı rum yanı bizans ülkesinden meydana gelmiştir. selçuklu paraları üzerinde şehrin adı erzen el-rum, arzan-ı rum ve arz-ı rumdur.xvıı.yyin büyük türk gezginlerinden olup, erzurumda görevle kısa bir müddet ikamet eden evliya çelebi, şehrin adı ile ilgili olarak şunları yazmaktadır:erzen-i rum yani erzurum. bazıları erzurum da der. azerbaycan civarinda geniş bir eyalettir.bazı tarihlerde nuşirevan-i adil tarafından kurulmuş denirsede doğrusu akçakoyunlu padişahlarindan gündüzbayoğlu soktar oğlu erzenbay tarafindan yapıldığıdır. jean babtist ta...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !