× "

empati kurmak ile ilgili örnekler

" arama sonuçları

hz. muhammed'in hayatı dersi (5-8. sınıflar) öğretim programı

  ortaokul - imam hatip ortaokulu hz. muhammed'in hayatı dersi (5-8. sınıflar) öğretim programı2 1. giriş peygamberler insanlığın başlangıcından itibaren yüce allah tarafından insanlara  hidayet rehberi olarak gönderilmiş seçkin kullardır. onlar en güzel ahlak ile donatılarak  insanlığa örnek olarak sunulmuş ve kendilerine itaat edilmesi istenmiştir. ilk insan hz. adem ile başlayan bu süreç son peygamber hz. muhammed ile  tamamlanmıştır. o’ndan başka da bir elçi gönderilmeyecektir.  hz. muhammed kıyamete  kadar insanlığın kurtuluşu için tek umuttur. âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan son  elçinin insanlığa yol g...

apple'ın sırrı internete sızdı! ‘dahi eğitimi öğrenci el kitabı’

apple'ın sırrı internete sızdı! ‘dahi eğitimi öğrenci el kitabı’

apple'ın sırrı internete sızdı!   ‘dahi eğitimi öğrenci el kitabı’ isimli apple’ın gizli eğitim kitapçığı ortaya çıktı. son günlerde samsung'a karşı yaşadığı patent zaferi ile gmdenden düşmeyen apple, bu defa farklı bir bomba haberle internete düştü. microsoft'un rekorunu egale ederek dünyanın en değerli şirketi ünvanını kazanan firmanın başarısından biri de belki sır gibi saklanan bir kitap. sadece çalışanların görebildiği bu kitapçığın adı ‘dahi eğitimi öğrenci el kitabı’. kitapçık, satış elemanları için müşteriyle nasıl iletişim kurulması ve satış yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatıyor. gizmodo sitesinin ulaştığı...

yazı

okullarda öğrencilerin maruz kaldığı şiddetle ilgili haberleri izleyen aileler çocuklarının okulda benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmadığıyla ilgili kaygı duymaktadır. okuldaki şiddet olayların altında yatan sebepler incelendiğinde anne-babanın çocukluk dönemine kadar gitmektedir. çünkü ailede şiddete maruz kalan ya da şahit olan çocuklar, istediklerini elde etmek için okulda, okul çevresinde ve ailede şiddete başvurmaktadır. buna öğretmenlerin, okul yönetiminin ve diğer çocukların olumsuz yaklaşımları da eklenince şiddet olaylarında artış görülebilmektedir. bu sebeple çocukların maruz kaldıkları olumsuzlukların pek çok etkene bağlı olduğunu göz ardı etmemeli ve işbirliğ...

empati ve ayna nöronlar

empati ve ayna nöronlar

''bindiğiniz dalı da kesmemeniz dileğiyle…,, aşağıdaki yazının kaynak linki şöyle: http://indigodergisi.com/arsiv/nesrin35.htm empati ve ayna nöronlar “beni yargılamadan önce, benim makosenlerimle dolaşmalısın!”   empatinin tarifini bilgece yapan bir kızılderili söylemi bu…   duygusal ve sosyal zekânın en önemli bileşenlerinden birisi olan empatinin sözlük anlamına baktığımızda; kendimizi bir diğer kişinin yerine koyup, onun gibi hissedebilmek ve düşünebilmek olarak tariflenir. latince'deki "iç, içine, içinde" anlamına gelen "em" ön eki ile grekçe'deki "duygu, acı, ıstırap, algılama" anlamına ge...

öğretim yöntem ve teknikleri- öğretim teknikleri

a) grupla öğrenme teknikleri * görüş geliştirme: eleştirel düşünmeyi, başka görüşlere saygıyı, ikna yeteneğini geliştirmeyi, görüşlerini değiştirebilme becerilerini kazandırmayı amaçlar. öğrenci merkezli olup bir tartışma çeşididir. kullanımı: iki zıt kutup seçilir, evet yada hayır cevabını alacak şekilde sorular hazırlanır. ikiden fazla seçenekde sorulabilir. öğrencinin farklı görüşlerini ifade edebileceği konuya ilişkin sorular sorulur. öğrenci soruya ilişkin seçtiği seçeneği söyler ve neden bu seçeneği yaptığını açıklar. diğer öğrenciler saygıyla dinleyerek katılıp katılmadıklarını ifade ederler ve fikirlerini değiştirebilirle...

yaşıt ilişkileri

  beş-altı yaşlarındaki çocuklar, bilişsel işlevlerdeki önemli  değişikliklerin (daha az benmerkezlilik, başkalarının duygularını  daha iyi anlama) yardımıyla, okul öncesi yılların sonuna  doğru başlayan arkadaş ve oyun arkadaşları çevresini genişletmeyi  sürdürürler. bu süreç çocuklar okula gitmeye başladığında  önemli ölçüde hızlanır, okul, yaşıt grubu ilişkilerini geliştirmede  birincil yerdir.     dokuzuncu bölümde yaşıtlar'ı (peers) kişinin kendi yaş ve  konumundaki kişiler olarak tanımlamıştık. bir grup ortak bazı  özellikleri paylaşan iki ya da daha fazla kişi olarak dü...

empati ve ayna nöronlar

empati ve ayna nöronlar “beni yargılamadan önce, benim makosenlerimle dolaşmalısın!”  empatinin tarifini bilgece yapan bir kızılderili söylemi bu…  duygusal ve sosyal zekânın en önemli bileşenlerinden birisi olan empatinin sözlük anlamına baktığımızda; kendimizi bir diğer kişinin yerine koyup, onun gibi hissedebilmek ve düşünebilmek olarak tariflenir. latince'deki "iç, içine, içinde" anlamına gelen "em" ön eki ile grekçe'deki "duygu, acı, ıstırap, algılama" anlamına gelen "patheia" sözcüğünden türetilmiştir.  empatinin üç önemli aşaması vardır, önce gözlemleme sonucunda “o”nun gibi bakabilmek, sonra “o”nun gi...

ergenlik dönemi ve anne-baba tutumları

ergenlik dönemi ve anne-baba tutumlarıergenlik dönemi ve anne-baba tutumlarıergenlik dönemi, bireyin birçok alanda hızlı bir şekilde geliştiği bir dönemdir. fiziksel, sosyal, psikolojik, cinsel alanlarda görülen bu değişim bireyde çeşitli problemleri de beraberinde getirir. özellikle birkaç alanda aynı alanda bir değişim olması ergenlik dönemine giren bireyde çeşitli problemleri de beraberinde getirmektedir. bu gelişmeler paralel ve beraber olmadığında kişinin uyumunu ve gelişimini sekteye uğratabilir.fransız psikiyatr dolto, ergenliği ikinci doğum olarak tanımlar. doğum, fetus halinden bebekliğe geçişi, ergenlik de çocukluktan yetişkinliğe geçişi ifade eder. dolto, ergenlerin tıpkı yaşamın başındaki b...

drama etkinlik türleri nelerdir - drama örnekleri

1.ısınma çalışmalarıısınma çalışmaları , rahatlama ve devinim çalışmaları olarak ta adlandırılır. bu çalışmalarda kişiye beş duyuyu kullanma , gözlem yapma alıştırmaları ile bedensel ve dokunsal alıştırmalar yaptırılır. genellikle öğretmen, seçtiği konu üzerinde grupla birlikte kısa bir ısınma çalışması yapar . bu çalışma yaş gruplarına göre değişir. çalışmalar sırasında beş duyuyu kullanma, devinime dayalı alıştırmalarla bedenini tanıma ve gruba uyum sağlama etkinlikleri yaptırılır. bu çalışmalar , öğrencilerin bedensel açıdan kendilerini ve karşısındakilerini tanımasını , birbirleriyle iletişim kurmasını amaçlar. rahatlama ve gevşeme alıştırmaları da ısınma çalışmalarına girer. ıs...

ergenlik dönemi ve anne-baba tutumları

ergenlik dönemi, bireyin birçok alanda hızlı bir şekilde geliştiği bir dönemdir. fiziksel, sosyal, psikolojik, cinsel alanlarda görülen bu değişim bireyde çeşitli problemleri de beraberinde getirir. özellikle birkaç alanda aynı alanda bir değişim olması ergenlik dönemine giren bireyde çeşitli problemleri de beraberinde getirmektedir. bu gelişmeler paralel ve beraber olmadığında kişinin uyumunu ve gelişimini sekteye uğratabilir.fransız psikiyatr dolto, ergenliği ikinci doğum olarak tanımlar. doğum, fetus halinden bebekliğe geçişi, ergenlik de çocukluktan yetişkinliğe geçişi ifade eder. dolto, ergenlerin tıpkı yaşamın başındaki bebekler gibi kırılgan ve dayanıksız olduklarını belirtir. hamack'e ( akt: adams, 1995 ...

drama etkinlik türleri

drama (sanat)drama oyuncular için yazılan bölümleri kapsayan edebi bir formdur. en kabul gören bir tanıma göre drama; bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar geliştirerek canlandırmaktır. yunancada anlamı hareket anl!!!!! gelen “dran” eyleminden çekimlenmiştir.dramalar medyanın çeşitlilğinde candırılabilir: canlı performans, film veya televizyon için özel dramalar. “closet dramas (trkunmak için yazılmış)” oyunlar gibi aynı formlarda (diyalogla, sahnelerle, sahne yönetimiyle) yazılır ama sahneye konulmasından çok okunması hedeflenir. örnek olarak seneca'nın oyunları, byron'un manfred'i ve percy bysshe shelley'nin prometheus unboun...

iletişim

kişilerarası iletişim   yazan: uzm. psk yeşim türköz     yaşamsal bir ihtiyaç olarak kişilerarası iletişim   insan dünyaya geldiği andan itibaren bir öğrenme süreci içine girer ve ihtiyaçlarını karşılamak için keşfe çıkar. önce temel olan beslenme ve doyma ihtiyacını karşılamak için anne memesini keşfeder. yeni doğan bebek kendisini ve dünyayı bir bütün olarak algılamaktadır. ancak o farkına varmasa da, dünyadaki ilk kişilerarası etkileşimi başlamıştır. ihtiyaçlarını karşılamak için kendisi dışındaki bir varlıkla, anne ya da bir başka "bakıcı" ile etkileşime girer. acıkan bebeğin ağlaması ve annenin onu doyurması sürecinde karşılıklı bir mesaj alışverişi vardır. doyan çocuğun susması ya da uyuması ise anne için, iletişimde olumlu bir geri...

drama etkinlik türleri

drama (sanat)drama oyuncular için yazılan bölümleri kapsayan edebi bir formdur. en kabul gören bir tanıma göre drama; bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar geliştirerek canlandırmaktır. yunancada anlamı hareket anl!!!!! gelen “dran” eyleminden çekimlenmiştir.dramalar medyanın çeşitlilğinde candırılabilir: canlı performans, film veya televizyon için özel dramalar. “closet dramas (trkunmak için yazılmış)” oyunlar gibi aynı formlarda (diyalogla, sahnelerle, sahne yönetimiyle) yazılır ama sahneye konulmasından çok okunması hedeflenir. örnek olarak seneca'nın oyunları, byron'un manfred'i ve percy bysshe shelley'nin prometheus unbound'unu ve...

drama etkinlik türleri

1.ısınma çalışmalarıısınma çalışmaları , rahatlama ve devinim çalışmaları olarak ta adlandırılır. bu çalışmalarda kişiye beş duyuyu kullanma , gözlem yapma alıştırmaları ile bedensel ve dokunsal alıştırmalar yaptırılır. genellikle öğretmen, seçtiği konu üzerinde grupla birlikte kısa bir ısınma çalışması yapar . bu çalışma yaş gruplarına göre değişir. çalışmalar sırasında beş duyuyu kullanma, devinime dayalı alıştırmalarla bedenini tanıma ve gruba uyum sağlama etkinlikleri yaptırılır. bu çalışmalar , öğrencilerin bedensel açıdan kendilerini ve karşısındakilerini tanımasını , birbirleriyle iletişim kurmasını amaçlar. rahatlama ve gevşeme alıştırmaları da ısınma çalışmalarına girer. ısınma çalışmaları ;1. duyuşsal ve bedensel açıdan kendini tanıma , 2. iletişim kurma ve giderek daha...

çocuğunuz okula hazır mı?

çocuğunuz okula hazır mı? yunus bilgeyeni bir eğitim-öğretim yılının başındayız. eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla bilinçli yönde değişme meydana getirme sürecidir. bu süreçte gündeme okullar gelmektedir. çünkü çağımızda örgün eğitim, okullarda yapılmaktadır. ancak çocuğun eğitiminde aile ve çevresinin büyük etkisi ve sorumlulukları vardır. çocuklarımızın eğitimi adına, anne-babalar olarak üzerimize düşen sorumlukları bilmeli ve yerine getirmeliyiz. niyetlerimizi yenilemeliyiz “neyiz, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, niçin yaşıyoruz?” sorularına insanoğlu her çağda cevaplar aramıştır. bizler talihli bir milletin evlatlarıyız. çünkü âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin sonsuz ışığı sayesinde bu sorulara cevaplar b...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !