× "

enderun mektebi özet

" arama sonuçları

osmanlı orta öğretiminde coğrafya

  eğitim; belli bir konuda, bir bilgi ve bilim dalında yetiştirme ve geliştirme, eğitme işi. çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye. öğretim ise; belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi. bu iki kelimenin anlamlarından da anlaşıldığı üzere, eğitim ve öğretim, birbirinden oldukça farklı, ancak birbirlerini tamamlayan ifadelerdir. buna göre, bir milletin öz benliği ile ters düşmeyen tüm bilimleri öğrenmek öğretim, onu ülkesi...

türk bilim adamları

ali kuşcu türk-islam dünyası astronomi ve matematik alimleri arasında, ortaya koyduğu eserleriyle haklı bir şöhrete sahip ali kuşçu, osmanlı türklerinde, astronominin önde gelen bilgini sayılır. "batı ve doğu bilim dünyası onu 15. yüzyılda yetişen müstesna bir alim olarak tanır." öyle ki; müsteşrik w .barlhold, ali kuşcu'yu "on beşinci yüzyıl batlamyos'u" olarak adlandırmıştır. babası, uluğ bey'in kuşcu başısı (doğancıbaşı) idi. kuşçu soyadı babasından gelmektedir. asıl adı ali bin muhammet'tir. doğum yeri maveraünnehir bölgesi olduğu ileri sürülmüşse de, adı geçen bölgenin hangi şehrinde ve hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmektedir. ...

osmanlı dünyasında bilim

osmanlı bilimi,bir yönüyle islam dünyasında bilimin,diğer yönleriyle horasan ve batı biliminin bir paçasıdır.osmanlılar için 14. yılda başlayan düşünce/bilim çalışmaları,fatih döneminde en yüksek noktasına ulaşmış,sonra kör topal 17. yy'a dek yaşamıştır.osmanlıllar "yapısı" gereği bilime düşman mıydı?osmanlıdaki bilim "arap biliminin eksik " bir devamı mıydı?medrese ve enderun,osmanlı'daki bu iki eğitim kurumunun nitelikleri neydi?fatih sultan mehmet'e kafa tutan bilgeler kimlerdir?fatih,sinan paşayı neden sürgüne gönderdi?1900'de kurulan istanbul darülfünun üniversitesi, fatih medreselerinin devamı mıdır?fatih medreseleri neydi, ne değildi?fatih medreselerinin ders proğramını ali kuşçu mu hazırladı?hangi osmanlı bilgini eserini türkçe yazdığı için özür dilemiştir?molla lütfü ne dedi de...

osmanlı dünyasında bilim

osmanlı bilimi,bir yönüyle islam dünyasında bilimin,diğer yönleriyle horasan ve batı biliminin bir paçasıdır.osmanlılar için 14. yılda başlayan düşünce/bilim çalışmaları,fatih döneminde en yüksek noktasına ulaşmış,sonra kör topal 17. yy'a dek yaşamıştır.osmanlıllar "yapısı" gereği bilime düşman mıydı?osmanlıdaki bilim "arap biliminin eksik " bir devamı mıydı?medrese ve enderun,osmanlı'daki bu iki eğitim kurumunun nitelikleri neydi?fatih sultan mehmet'e kafa tutan bilgeler kimlerdir?fatih,sinan paşayı neden sürgüne gönderdi?1900'de kurulan istanbul darülfünun üniversitesi, fatih medreselerinin devamı mıdır?fatih medreseleri neydi, ne değildi?fatih medreselerinin ders proğramını ali kuşçu mu hazırladı?hangi osmanlı bilgini eserini türkçe yazdığı için özür dilemiştir?molla lütfü ne dedi de id...

osmanlı dünyasında bilim ıı

osmanlı bilimi,bir yönüyle islam dünyasında bilimin,diğer yönleriyle horasan ve batı biliminin bir paçasıdır.osmanlılar için 14. yılda başlayan düşünce/bilim çalışmaları,fatih döneminde en yüksek noktasına ulaşmış,sonra kör topal 17. yy'a dek yaşamıştır.osmanlıllar "yapısı" gereği bilime düşman mıydı?osmanlıdaki bilim "arap biliminin eksik " bir devamı mıydı?medrese ve enderun,osmanlı'daki bu iki eğitim kurumunun nitelikleri neydi?fatih sultan mehmet'e kafa tutan bilgeler kimlerdir?fatih,sinan paşayı neden sürgüne gönderdi?1900'de kurulan istanbul darülfünun üniversitesi, fatih medreselerinin devamı mıdır?fatih medreseleri neydi, ne değildi?fatih medreselerinin ders proğramını ali kuşçu mu hazırladı?hangi osmanlı bilgini eserini türkçe yazdığı için özür dilemiştir?molla lütfü ne dedi de id...

osmanlı ortaöğretiminde coğrafya

eğitim; belli bir konuda, bir bilgi ve bilim dalında yetiştirme ve geliştirme, eğitme işi. çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye. öğretim ise; belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi. bu iki kelimenin anlamlarından da anlaşıldığı üzere, eğitim ve öğretim, birbirinden oldukça farklı, ancak birbirlerini tamamlayan ifadelerdir. buna göre, bir milletin öz benliği ile ters düşmeyen tüm bilimleri öğrenmek öğretim, onu ülkesinde ve...

osmanlı orta öğretiminde coğrafya

eğitim; belli bir konuda, bir bilgi ve bilim dalında yetiştirme ve geliştirme, eğitme işi. çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye. öğretim ise; belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi. bu iki kelimenin anlamlarından da anlaşıldığı üzere, eğitim ve öğretim, birbirinden oldukça farklı, ancak birbirlerini tamamlayan ifadelerdir. buna göre, bir milletin öz benliği ile ters düşmeyen tüm bilimleri öğrenmek öğretim, onu ülkesinde ve kendi yaşa...

türk eğitim sistemi tarihi

tarihe baktığımızda türklerin üç ayrı uygarlık devresi içinde yaşadıkları görülmektedir. bunlar selçuklular dan önceki dönem, selçuklular ve osmanlılar dönemi osmanlı yükselme dönemi olmak üzere üç başlıkta ele alınabilir. hunlarâ??ın göktürklerin ve uygurların hüküm sürdüğü selçuklular dan önceki dönemde güçlü bir savaşçı olma, ata binme, kılıç kullanma gibi niteliklerin kazandırılması üzerinde durulmaktaydı. bu uygarlıklardan hunlar göçebe tarzı bir toplum yapısına sahiptiler. göktürkler ve uygurlar ise gelişmiş bir alfabe ve yazı diline sahip olmuşlardır. bu her üç uygarlık döneminde de oturmuş bir eğitim kurumundan, bahsetmek zordur. bu dönemin iki önemli özelliği göze çarpmaktadır: eğitimle ilgili belgelerin en az bulunduğu bir dönemdir.bulunan belgelere göre de çıraklık eğitimi (h...

osmanlı orta öğretiminde coğrafya

osmanlı orta öğretiminde coğrafya eğitim; belli bir konuda, bir bilgi ve bilim dalında yetiştirme ve geliştirme, eğitme işi. çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye. öğretim ise; belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi. bu iki kelimenin anlamlarından da anlaşıldığı üzere, eğitim ve öğretim, birbirinden oldukça farklı, ancak birbirlerini tamamlayan ifadelerdir. buna göre, bir milletin öz benliği ile ters düşmeyen tüm bilimleri öğrenmek öğretim, onu ülkesinde ve kendi yaşayışında uygulamak ise eğitimdir. coğrafya dersi, hem eğitim ve he...

osmanlı devleti’nin doğuşu, yükselmesi ve gerilemesinde co

osmanlı devleti’nin doğuşu, yükselmesi ve gerilemesinde coğrafyanın önemi           osmanlı beyliği’nin coğrafyası bir devletin genişlemesi ve büyümesinde, kuruluş yerinin coğrafyası büyük önem taşır. dünya tarihinde yer almış olan bütün devletlerin kuruluş yerinin coğrafi özellikleri incelendiğinde, bu önem daha iyi bir şekilde anlaşılır. tarihte çok sayıda devlet, kuruluş yerinin müsait olmayışından ötürü, ya kurulduktan az bir zaman sonra yıkılmış ya da pek gelişemeden varlığını sürdürebilmişlerdir. öte yandan bazı devletler de, müsait bir coğrafyada kurulmanın avantajını kullanarak, kısa sürede genişleyerek büyük devlet olmuşlar ve uzun yıllar varlıklarını korumuşlardır. böyle bir avantajı kullanan devletlerin başında, osmanlı ...

osmanlı devleti’nin doğuşu, yükselmesi ve gerilemesinde co

osmanlı devleti’nin doğuşu, yükselmesi ve gerilemesinde coğrafyanın önemi           osmanlı beyliği’nin coğrafyası bir devletin genişlemesi ve büyümesinde, kuruluş yerinin coğrafyası büyük önem taşır. dünya tarihinde yer almış olan bütün devletlerin kuruluş yerinin coğrafi özellikleri incelendiğinde, bu önem daha iyi bir şekilde anlaşılır. tarihte çok sayıda devlet, kuruluş yerinin müsait olmayışından ötürü, ya kurulduktan az bir zaman sonra yıkılmış ya da pek gelişemeden varlığını sürdürebilmişlerdir. öte yandan bazı devletler de, müsait bir coğrafyada kurulmanın avantajını kullanarak, kısa sürede genişleyerek büyük devlet olmuşlar ve uzun yıllar varlıklarını korumuşlardır. böyle bir avantajı kullanan devletlerin başında, osmanl...

osmanlı'da coğrafya

osmanlı devleti’nin doğuşu, yükselmesi ve gerilemesinde coğrafyanın önemi           osmanlı beyliği’nin coğrafyası bir devletin genişlemesi ve büyümesinde, kuruluş yerinin coğrafyası büyük önem taşır. dünya tarihinde yer almış olan bütün devletlerin kuruluş yerinin coğrafi özellikleri incelendiğinde, bu önem daha iyi bir şekilde anlaşılır. tarihte çok sayıda devlet, kuruluş yerinin müsait olmayışından ötürü, ya kurulduktan az bir zaman sonra yıkılmış ya da pek gelişemeden varlığını sürdürebilmişlerdir. öte yandan bazı devletler de, müsait bir coğrafyada kurulmanın avantajını kullanarak, kısa sürede genişleyerek büyük devlet olmuşlar ve uzun yıllar varlıklarını korumuşlardır. böyle bir avantajı kullanan devletlerin başında, osmanlı ...

osmanlı orta öğretiminde coğrafya

eğitim; belli bir konuda, bir bilgi ve bilim dalında yetiştirme ve geliştirme, eğitme işi. çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye. öğretim ise; belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi. bu iki kelimenin anlamlarından da anlaşıldığı üzere, eğitim ve öğretim, birbirinden oldukça farklı, ancak birbirlerini tamamlayan ifadelerdir. buna göre, bir milletin öz benliği ile ters düşmeyen tüm bilimleri öğrenmek öğretim, onu ülkesinde ve kendi yaşayışında uygulamak ise eğitimdir. coğrafya dersi, hem eğitim ve hem de öğretim dersidir. ...

ıstanbullu gul babalar

gazi üniversitesi türk kültürü ve hacı bektaş veli araştırma enstitüsü "hacı bektaş veli dergisinin 34. sayısında  2005 yılında yayınlanmıştır.     ismail tosun saral*özet                                  türkiye’de, balkanlarda ve hatta asya’da gül baba adını taşıyan birçok ermiş ve bu ermişlere ait makamlar, türbeler, tekkeler bulunmaktadır. bu ermişler hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. geçen sayımızda, anadolulu gül babalardan bahsetmiştik; bu sayıda istanbul’daki gül babalar hakkında toplayabildiğim bilgileri sunuyorum. abstractthere are several türbes, tekkes and places dedicate...

osmanlı dünyasında bilim ı

osmanlı dünyasında bilim osmanlı bilimi,bir yönüyle islam dünyasında bilimin,diğer yönleriyle horasan ve batı biliminin bir paçasıdır.osmanlılar için 14. yılda başlayan düşünce/bilim çalışmaları,fatih döneminde en yüksek noktasına ulaşmış,sonra kör topal 17. yy'a dek yaşamıştır. osmanlıllar "yapısı" gereği bilime düşman mıydı? osmanlıdaki bilim "arap biliminin eksik " bir devamı mıydı? medrese ve enderun,osmanlı'daki bu iki eğitim kurumunun nitelikleri neydi? fatih sultan mehmet'e kafa tutan bilgeler kimlerdir?fatih,sinan paşayı neden sürgüne gönderdi? 1900'de kurulan istanbul darülfünun üniversitesi, fatih medreselerinin devamı mıdır? fatih medreseleri neydi, ne değildi? fatih medreselerinin ders proğramını ali kuşçu mu hazırladı? hangi osmanlı bilgini eserini...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !