× "

engellilerin öğrenim hakları

" arama sonuçları

özürlü hakları

özürlü hakları  kimlik kartı ve sağlık kurulu raporu ile özürlülere sağlanan hak ve kolaylıklar 1. devlet tiyatroları, gösterilerini özürlülere ücretsiz sunmaktadır. 2. türk hava yolları ile seyahat halinde belirlenen esaslar doğrultusunda özürlüler indirimden yararlanabilir. türk hava yolları tarafından belirlenen usul ve esaslarda özürlülere indirim uygulanmaktadır. türk hava yolları iç ve dış hat seferlerinde geçerli kimi ücretlerde, (her türlü ücret üzerinden uygulanmaz) genel veya kısmı felç sonucu refakatçisiz hareket edemeyen veya kısıtlı hareket edebilen yolculara, görme engelli (%90 ve üzerind...

engellilerin eğitim hakları

engellilerin eğitim hakları

özürlüler kanunu’na göre; hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlanır. işitme özürlülerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla türk dil kurumu başkanlığı tarafından türk işaret dili sistemi oluşturulur. özürlülerin, her türlü eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma, sesli, elektronik kitap; altyazılı film ve benzeri materyal üretilmesi sağlanır. özürlül...

engelliler ve engelli çocukların hakları

engelliler ve engelli çocukların hakları - devlet tiyatroları gösterileri engellilere ücretsiz sunulur. - türk hava yolları ile seyahat halinde belirlenen esaslar doğrultusunda engelliler % 40 indirimden yararlanabilir. - devlet demir yolları ana hat yolcu trenleri ile seyahat halinde engelliler % 20 indirimden yararlanabilir. - cep telefonlarında görüşme ücretinden indirimli olarak yararlanılabilir. - türk standartları enstitüsü ile birlikte engelliler için özel düzenlemeleri içeren standartlar hazırlanmaktadır. - engellilerle ilgili sivil toplum örgütleri, 2908 sayılı kanuna göre dernekler, federasyonlar ve konfederasyon şeklinde örgütlenmiştir. - eng...

engelli hakları ; [

vikipedi, özgür ansiklopedi   atla: kullan, ara bu maddenin konusunun kayda değerlik yönergelerini veya vikipedi'de yer almayla ilgili (biyografiler, kitap, şirket, müzik, web içeriği, filmler, tiyatro oyunları, tv programları ile ilgili olan) yönergeleri sağlamadığı düşünülmektedir. bu maddenin konusuna aşina iseniz maddeyi genişleterek onun kayda değer olduğunu ortaya koyun. bu sorunu çözmenin en iyi yolu, bu konu hakkında, maddenin yazarı ve konusundan bağımsız taraflarca yayımlanmış kaynaklar vermektir. eğer kayda değerliği gösterilemezse maddenin vikipedi:silme politikası gereği silinmeye uygunluğu, muhtemelen göz önü...

türkiye'de kanunen verilmesi zorunlu temel hizmetler

türkiye'de kanunen verilmesi zorunlu temel hizmetler

ulaşım hakkı [değiştir] toplu taşıma şehiriçi toplu taşıma hakkında ilgili kanun maddesi şehirarası toplu taşıma hakkında ilgili kanun maddesi karayolu ulaşımı kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ( kanun numarası: 4736 yayımlandığı resmi gazete sayısı: 24645 ) 1. madde ; belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, toplu taşım hizmetlerinde malul, yaşlı, öğrenci ve basın kimlik kartı sahiplerine indirim uygulamaya yetkilidirler. [2] resmi gazete tarihi: 11.06.2009 resmi gazete sayısı: 27255 karayolu taşıma yönetmeliği (değişik ibare:rg-21/8/2009-27326) % 40 oranında &...

saadet partisi programı 1.kısım

saadet partisi programı  2011 ı. giriş insan yaratılmışların en şereflisidir. diğer varlıklardan farklı olarak akıl, şuur ve irade ile donatılmış; iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan, adaleti zulümden ayırt edebilme yeteneği verilmiştir.   insanın kendisini ifade edebilmesi, diğer insanlara faydalı olabilmesi ve kemale erebilmesi, aklını ve iradesini iyiden, güzelden, doğrudan, faydalıdan ve adaletten yana kullanması ile mümkündür. bunun için insanların bazı reddedilmez hakları ve özgürlüklerinin olması ve bunların diğer insanların tasallutundan korunması gerekmektedir.   insan ayni zamanda tek başına yaşayamayan sosyal bir varlıktır. hayatını sürdürebilmesi i&cce...

yeni torba tasarısında neler var ?

tbmm genel kurulunda ''torba'' tasarı kabul edilerek yasalaştı. ''temel'' yasa olarak dokuz bölüm halinde görüşülen düzenlemeye göre, 31 aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010'da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak. alacaklar, tefe/üfe aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinde...

vergi affı mecliste yasalaştı

''temel'' yasa olarak dokuz bölüm halinde görüşülen düzenlemeye göre, 31 aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010'da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak. alacaklar, tefe/üfe aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. belediyelerin su kullanım alacakları ile su ve kanalizasyon id...

özürlü hakları

  özürlü hakları özü özürlü hakları özürlü hakları kimlik kartı ve sağlık kurulu raporu ile özürlülere sağlanan hak ve kolaylıklar 1. devlet tiyatroları, gösterilerini özürlülere ücretsiz sunmaktadır. 2. türk hava yolları ile seyahat halinde belirlenen esaslar doğrultusunda özürlüler indirimden yararlanabilir. ...

engelli hakları 3

  evet sevgili dostlar engellilere yönelik yazı dizimizin  3. bölümündede nerlerde çalışabiliriz, engellilere yönelik oto indirimi nedir?, engelli çalıştıracak kurumlar kimlerdir?, kısaca çalışma hayatında engellilerin ilgilendiren konulara değinmek istedik.biraz uzunca oldu ama konu bütünlüğ bozulmasın diye bölmedim. 369 sayılı kanunla gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle, sakatlık indiriminin kapsamı genişletilmiş ve 1.1.1999 tarihine kadar ücretlilerin (hizmet erbabının) yararlanmakta olduğu vergi indiriminden bu tarihten sonra aşağıdaki kişi ve kişiler yararlanabileceklerdir. kimler yararlanabilir? • hizmet erbabının (çalışan kişinin) bakmakla yüküml&u...

engelliler hakkında bilmek istedikleriniz, soru cevap herşey bur

engellilere 6 yeni eğitim merkezi istanbul’da engelli vatandaşlara eğitim ve beceri kazandırmayı hedefleyen hizmet veren 6 yeni merkez hizmete girdi. istanbul - istanbul büyükşehir belediyesi tarafından avcılar, gaziosmanpaşa, sarıyer, silivri, tuzla ve ümraniye’de açılan merkezler her yaştan zihinsel ve bedensel engelli vatandaşa eğitim ve beceri kazandırmayı hedefliyor. engelli vatandaşların ücretsiz faydalanacağı merkezlerde, spordan el sanatlarına, müzikten bahçıvanlığa kadar çeşitli dallarda eğitim verilecek. istanbul büyükşehir belediye başkanı kadir topbaş’ın açılışını yaptığı yeni merkezlerle birlikte istanbul’da engellilere hizmet veren birim sayısı 18’e ulaştı. engell...

engellilerle eğitim hakkı ve yasal düzenlemeler

engelli eğitimi ve yasal düzenlemeler   atatürk döneminde “eğitim devrimi “ ile tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ” insan hakları evrensel bildirgesi’ nde” belirlenen tüm haklar gibi eğitim hakkı da gerçek yaşama geçirilmeye çalışılmıştır.    buna göre insan hakları evrensel bildirgesi’nin 26. maddesinde “herkesin eğitim hakkı vardır” ifadesiyle tüm bireylerin kendi kişiliği geliştirme yönünde eğitim almaları gerektiği vurgulanmıştır. böylece özel eğitime gereksinimi olan bireylerin, normal gelişim özelliği gösteren bireylerle eşit eğitim ve yaşam fırsatlarından yararlanmaları için yasal, idari ve eğitsel düzenlemeler oluşturulmaya çalışılmıştır.     özel gereksinimli bireylerin erken bebeklik döneminden başlayarak okul öncesi eğitimlerine, ilköğ...

engelli hakları sözleşmesi yayımlandı

engellilerin haklarına ilişkin sözleşmenin onaylanması hakkında karar.3/12/2008 tarihli ve 5825 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “engellilerin haklarına ilişkin sözleşme”nin onaylanması; dışişleri bakanlığının 13/5/2009 tarihli ve humş/619 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3 üncü maddesine göre, bakanlar kurulu’nca 27/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.engellilerin haklarına ilişkin sözleşmegirişişbu sözleşme’ye taraf olan devletler,(a) birleşmiş milletler şartı'nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları onuru, değeri, eşit ve devredilmez hakları dünyada özgürlüğün, adalet ve barışın temeli olarak kabul eden il...

engellilerin yasal hakları ve imtiyazları-2

 özürlüler idaresi başkanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname - 1 kanun hük.kar.nin tarihi: 25/3/1997 no:571yetki kanununun tarihi : 3/12/1996 no:4216yayımlandığı r.g.tarihi : 30/5/1997 no:23004 mük.birinci kısımamaçlar ve görevler amaçmadde 1 - bu kanun hükmünde kararnamenin amacı, özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonusağlamak, özürlüler ile ilgili ulusal politikanın oluşmasına yardımcı olmak, özürlülerin problemlerini tesbit etmek ve bunların çözüm yollarını a...

engelli yasa'ya iptal davası

birgün gazetesi(9/tem/05) numberone radyo(cem ceminay'la söyleşi 25/kas/05) birgün gazetesi(4/ara/05) engelli yasa'ya iptal davası3aralık dünya engelliler günü etkinlikleri devam ederken, 30 ekim'de yürürlüğe giren ve engellileri 'ötekileştiren', 'özürlüler ve kısıtlılar yönetmeliği'ndeki 'engeller' tartışma yarattı.engelliler veri tabanı oluşturulmasına ve engellilik bilgisinin nüfus cüzdanlarında yer almasına dair yönetmeliğin 7. maddesindeki 'özürlülük bilgisinin nüfus cüzdanında yer alması' bendi ile maddenin 2. fıkrasındaki 'özürlü olduğunu istenen belgelerle beyan eden ve il müdürlüklerine başvuran türkiye cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus cüzdanlarının arka yüzüne, %… oranında özürlüdür ifadesi yer alır' if...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !