× "

engellilerin sorunlarına yönelik sloganlar

" arama sonuçları

engellilerin başlıca sorunları

engellilerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerden biri de ulaşım, fiziksel çevre ve konut sorunudur. engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, sahip oldukları fiziksel işlev bozuklukları/yetersizlikleri ve bunun yol açtığı sınırlamalar yüzünden büyük önem taşımaktadır. eğitim konusunda belirttiğimiz gibi, toplumu tasarlarken, bir toplum modeli ortaya koyarken, içinde yaşanılan fiziksel çevreyi de o toplumun içinde yaşayan herkesi düşünerek tasarlamak gerekir. yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına, ve ulaşım araçlarına kadar tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmadığı ...

malul ve engellilerin araç alımında ötv istisnası uygulamasının

malul ve engellilerin araç alımında ötv istisnası uygulamasının şartları ile istisnadan yararlanılan araçların satışında vergi uygulanması. tarih 30/04/2010 sayı ötv-2/ 2010-3 kapsam özel tüketim vergisi sirküleri/12   konusu : malul ve engellilerin araç alımında ötv istisnası uygulamasının şartları ile istisnadan yararlanılan araçların satışında vergi uygulanması. tarihi : 30.04.2010 sayısı : ötv-2/ 2010...

engellilerin sorunları

engellilerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerden biri de ulaşım, fiziksel çevre ve konut sorunudur. engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, sahip oldukları fiziksel işlev bozuklukları/yetersizlikleri ve bunun yol açtığı sınırlamalar yüzünden büyük önem taşımaktadır. eğitim konusunda belirttiğimiz gibi, toplumu tasarlarken, bir toplum modeli ortaya koyarken, içinde yaşanılan fiziksel çevreyi de o toplumun içinde yaşayan herkesi düşünerek tasarlamak gerekir. yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına, ve ulaşım araçlarına kadar tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmadığı bir...

engellilerin hayatını kolaylaştırmak için nasıl bir ürün tasarla

d.i.e.'nin rakamlarına göre türkiye'de 8,5 milyon engelli yaşıyor. ülke nüfusunun 2015 yılında 8 milyonu, 2025 yılında ise 12 milyonu 60 yaş üstü olacak. çağdaşlığın, bir toplumun engelli ve özel gereksinimi bulunan bireylerine gösterdiği duyarlılık ve sağladığı olanaklarla ölçüldüğü bir dönemde, firmalar geliştirdikleri ürünler ile '"engelli" yaşamın kalitesini artırmayı amaçlıyor. evlerde olduğu kadar hastane, okul, alışveriş merkezi gibi tüm toplu kullanım mekanlarında tekerlekli sandalye kullanımına uygun tuvaletler olmak zorunda. bu tuvaletlerde ürünlerin de belirli niteliklere sahip olması gerekiyor. bütün bu nitelikleri gözetere...

engellilerin toplumla bütünleşme sorunları

engellilerin toplumla bütünleşme sorunları bir sosyal politika yaklaşımı yrd. doç dr. kasım karataş hacettepe üniversitesisosyal hizmetler yüksekokuluöğretim üyesi. kasim_63@yahoo.com  kkaratas@hacettepe.edu.tr  kasım 2002 tarihinde yayınlanan ‘ufkun ötesi bilim dergisi’ cilt 2, sayı 2’den alınmıştır. günümüz türkiye'sinde engellilerin toplumla bütünleşme yönünde yoğun sorunlar içinde yaşadıkları bilinmektedir. sorunu adlandırmadan başlayan ve yaşamın pek çok alanına yayılan bu sorunlar, engelli bireylerin içinde yaşadıkları toplumla işlevsel bir bütünlük içinde yaşamalarını güçleştirmektedir. sürekli sorunlarla boğuşan, o...

engellilerin sorunları - engellilerin sorunlarına çözümler

ulaşım, fiziksel çevre ve konutengellilerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerden biri de ulaşım, fiziksel çevre ve konut sorunudur. engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, sahip oldukları fiziksel işlev bozuklukları/yetersizlikleri ve bunun yol açtığı sınırlamalar yüzünden büyük önem taşımaktadır. eğitim konusunda belirttiğimiz gibi, toplumu tasarlarken, bir toplum modeli ortaya koyarken, içinde yaşanılan fiziksel çevreyi de o toplumun içinde yaşayan herkesi düşünerek tasarlamak gerekir. yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına, ve ulaşım araçlarına kadar tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri ...

engellilerin ulaşım,çevre ve fiziksel sorunları

engellilerin ulaşım, fiziksel çevre ve konut konularında karşılaştıkları sorunlar, problemler (10 – 16 mayıs engelliler haftası ile ilgili yazılar, şiirler, tiyatrolar, piyesler tüm belgeler) engellilerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerden biri de ulaşım, fiziksel çevre ve konut sorunudur. engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, sahip oldukları fiziksel işlev bozuklukları/yetersizlikleri ve bunun yol açtığı sınırlamalar yüzünden büyük önem taşımaktadır. eğitim konusunda belirttiğimiz gibi, toplumu tasarlarken, bir toplum modeli ortaya koyarken, içinde yaşanılan fiziksel çevreyi de o toplumun içinde yaşayan herkesi düşünerek tasarlamak gere...

engellilerin rehabilitasyon sorunları

engellilerin iyileştirilmesi, rehabilitasyonu konusunda karşılaştıkları sorunlar, problemler (10 – 16 mayıs engelliler haftası ile ilgili yazılar, şiirler, tiyatrolar, piyesler tüm belgeler) rehabilitasyon ve araç-gereç gereksiniminin yeterince karşılanamaması da engellilerin toplumla bütünleştirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. bilindiği gibi iyileştirme çok genel olarak, yitirilen bir yeteneğin yeniden kazandırılması, yerine başka bir yeteneğin 'ikame edilmesi" (1; 7) demektir. her hangi bir sebeple engelli hale gelen birey önceden var olan işini artık yapamıyorsa ya o işi yapabilmek için "yeniden yeteneklendirilmesi = rehabilite edilmesi" gerekmektedir ya da bu işi yapmak artık olanaklı değil...

engellilerin iş bulma sorunları

engellilerin iş bulma, işsizlik, istihdam konusunda karşılaştıkları sorunlar, problemler (10 – 16 mayıs engelliler haftası ile ilgili yazılar, şiirler, tiyatrolar, piyesler tüm belgeler) engellilerin toplumla bütünleşmesinin önündeki en önemli engel ise istihdam sorunudur. çalışmanın gerek bireysel gerekse toplumsal refahın sağlanmasındaki önemi tartışmasız benimsenmektedir. çalışmayı özendirmenin hem bireysel hem de toplumsal açıdan sayısız; yararı olduğu söylenebilir. öte yandan çağdaş anlayışın bir gereği olarak "çalışmak ve işsizlikten korunmak" bir insan hakkı olarak da değerlendirilmektedir (11; 8; 6). işsizlik ve çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlar, engellileri kuşatan sor...

engellilerin iyileştirilmesi ve engellilerin eğitimi

engellilerin iyileştirilmesi ve engellilerin eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar (10 – 16 mayıs engelliler haftası ile ilgili yazılar, şiirler, tiyatrolar, piyesler tüm belgeler) engellilerin iyileştirilmesi: sakatlık yapan hastalık ve kazalardan sonra hemen önlem alınmalıdır. özellikle trafik kazalarında ilk yardım çok önemlidir. kazalardaki ölümlerin yarıdan çoğu ilk yarım saat içinde olur. kaza sonrası hiç zaman geçirmeden yaralıyı en yakın hastaneye ya da doktora ulaştırmalıdır. hastanelerde acil yardım servisleri vardır. bu bölümde günün her saatinde doktor bulunur. kazaya uğrayanlara ilk tedavileri burada yapılır.  engellilerin eğitimi: engellilerin eğitimi denilince daha &cc...

engellilerin iyileştirilmesi ve engellilerin eğitimi ile ilgili

engellilerin iyileştirilmesi ve engellilerin eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar (10 – 16 mayıs engelliler haftası ile ilgili yazılar, şiirler, tiyatrolar, piyesler tüm belgeler)   engellilerin iyileştirilmesi: sakatlık yapan hastalık ve kazalardan sonra hemen önlem alınmalıdır. özellikle trafik kazalarında ilk yardım çok önemlidir. kazalardaki ölümlerin yarıdan çoğu ilk yarım saat içinde olur. kaza sonrası hiç zaman geçirmeden yaralıyı en yakın hastaneye ya da doktora ulaştırmalıdır. hastanelerde acil yardım servisleri vardır. bu bölümde günün her saatinde doktor bulunur. kazaya uğrayanlara ilk tedavileri burada yapılır.   engellilerin eğitimi: engellilerin e...

engellilerin iş bulma, işsizlik, istihdam konusunda karşılaştıkl

engellilerin iş bulma, işsizlik, istihdam konusunda karşılaştıkları sorunlar, problemler (10 – 16 mayıs engelliler haftası ile ilgili yazılar, şiirler, tiyatrolar, piyesler tüm belgeler)   engellilerin toplumla bütünleşmesinin önündeki en önemli engel ise istihdam sorunudur. çalışmanın gerek bireysel gerekse toplumsal refahın sağlanmasındaki önemi tartışmasız benimsenmektedir. çalışmayı özendirmenin hem bireysel hem de toplumsal açıdan sayısız; yararı olduğu söylenebilir. öte yandan çağdaş anlayışın bir gereği olarak "çalışmak ve işsizlikten korunmak" bir insan hakkı olarak da değerlendirilmektedir (11; 8; 6).   işsizlik ve çalışma yaşamından kaynaklana...

engellilerin iyileştirilmesi, rehabilitasyonu konusunda karşılaş

engellilerin iyileştirilmesi, rehabilitasyonu konusunda karşılaştıkları sorunlar, problemler (10 – 16 mayıs engelliler haftası ile ilgili yazılar, şiirler, tiyatrolar, piyesler tüm belgeler)   rehabilitasyon ve araç-gereç gereksiniminin yeterince karşılanamaması da engellilerin toplumla bütünleştirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. bilindiği gibi iyileştirme çok genel olarak, yitirilen bir yeteneğin yeniden kazandırılması, yerine başka bir yeteneğin 'ikame edilmesi" (1; 7) demektir. her hangi bir sebeple engelli hale gelen birey önceden var olan işini artık yapamıyorsa ya o işi yapabilmek için "yeniden yeteneklendirilmesi = rehabilite edilmesi" gerekmektedir ya da ...

engellilerin ulaşım, fiziksel çevre ve konut konularında karşıla

engellilerin ulaşım, fiziksel çevre ve konut konularında karşılaştıkları sorunlar, problemler (10 – 16 mayıs engelliler haftası ile ilgili yazılar, şiirler, tiyatrolar, piyesler tüm belgeler)   engellilerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerden biri de ulaşım, fiziksel çevre ve konut sorunudur. engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, sahip oldukları fiziksel işlev bozuklukları/yetersizlikleri ve bunun yol açtığı sınırlamalar yüzünden büyük önem taşımaktadır. eğitim konusunda belirttiğimiz gibi, toplumu tasarlarken, bir toplum modeli ortaya koyarken, içinde yaşanılan fiziksel çevreyi de o toplumun içinde yaşayan herkesi düşünerek ...

işitme engellilerin karşılaştığı sorunlar

      işitme engellilerin sorunları• ülkemizde sayıları 3 milyona yaklaşan işitme engelliler görünen hiçbir kusurları olmadığından en az dikkat çeken engel grubudur.• fakat eğitim ve bilinç gelişimi açısından en sorunlu grup olduğu bir gerçektir.• işitme engelliler için hayati önem taşıyan “3 e” erken teşhis, erken cihazlanma ve erken eğitim ülkemizde gerektiği gibi uygulanmamaktadır.• işitme engeli geç teşhis edilen bebek, geç cihazlanmaktadır. ve sesleri duyamadığından konuşma becerisi de gelişmemektedir. halbuki işitme engelli olsun olmasın tüm bebekler ilk 6 ay aynı sesleri çıkartmaktadır.• cihazların kalitesiz ve yetersiz olması çocuğun duymasını zorlaştırmakta, analog cihazlar yüksek işitme kayıplılarda a...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !