× "

epidermal kist tedavisi

" arama sonuçları

selim tümörleri

tırnakta tümör, el parmaklarındaki kitleler, glomus tümörleri, tümör tırnakta, el tümörleri, higroma nedir, higroma tedavisi (ganglia): elin en sık görülen selim yumuşak doku tümörüdür. içi müsinöz sıvı ile dolu kistik yapıdadır. kadınlarda daha sık görülür; etyolojisi tesbit edilememiştir; vakaların %60-70'inde elbileğinin dorsal tarafında skafolunat ligaman üzerinde, vakaların %18-20'inde volar karpal, %10-20'inde volar retinakuler bölge yerleşimlidir. dorsal dip eklem üzerinde heberden nodülü ile birliktelik gösterdiğinde müköz kist adını alır. asemptomatik olabileceği gibi, güçsüzlük, kitle görünümünden rahatsızlık ve devamlı rahatsızlık ve ren ağrı ya da sadece hareketler ile oluşan ağrısı şi kayetleri olabilir. tedavi, bir süre konservatif olarak denenebilir, sonuç alınamayan...

selim tümörleri

higroma nedir, higroma tedavisi (ganglia): elin en sık görülen selim yumuşak doku tümörüdür. içi müsinöz sıvı ile dolu kistik yapıdadır. kadınlarda daha sık görülür; etyolojisi tesbit edilememiştir; vakaların %60-70'inde elbileğinin dorsal tarafında skafolunat ligaman üzerinde, vakaların %18-20'inde volar karpal, %10-20'inde volar retinakuler bölge yerleşimlidir. dorsal dip eklem üzerinde heberden nodülü ile birliktelik gösterdiğinde müköz kist adını alır. asemptomatik olabileceği gibi, güçsüzlük, kitle görünümünden rahatsızlık ve devamlı rahatsızlık ve ren ağrı ya da sadece hareketler ile oluşan ağrısı şi kayetleri olabilir. te...

dermatoloji k

a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w y z kundak bezi dermatiti diaper rash sıklıkla 3-12 haftalık bebeklerin kundak bezi bölgesinde oluşan sınırlı tahriş ve eritem. tahriş genellikle idrar, feçes nedeniyle oluşan kronik nemliliğe ikincildir. kutane? kutanöz? kutis?     kutis laksa cutis laxa deride gevşeklik, kıvrım bölgelerinde sarkma oluşumunu ifade eder. kveim testi kveim test sarkoizda sarkoid dokudan hazırlanan antijenin intradermal enjeksiyonu ile yapılan tanı koydurucu bir test. uygulamadan 6 hafta sonra oluşan papülün histopa...

cilt hastalıkları ve tedavisi

elemanter lezyonların saptanması:cilt hastalıklarında elemanter lezyonların bazıları bazı hatalıklara özgüdür. örneğin: eritemler rozella depigmentasyon vitiligoya ait belirtilerdir. bazı durumlarda ise birden fazla elemanter lezyon görülebilmektedir. elemanter lezyonların lokalizasyonu eksudaların karakterleri. elemanter lezyonlar derinin elemanter lezyonları pirimer ve sekonder lezyonlar olarak 2’ye ayrılır: 1.primer lezyonlar primer lezyonlar da deri seviyesinde ve deriden kabarık olanlar olarak 2’ye ayrılır: deri seviyesinde olan lezyonlar: deri seviyesinde olan primer lezyonlara makül denir. makül (leke): deri seviyesinde yuvarlak ya da düzensiz olabilirler. eritem: geçici damar genişlemeleri sonucu...

lineer nevus sendromu - pediatrik nöroloji - hücre migrasyon boz

yaşayan tüm bebeklerin yaklaşık %3'ünün en az bir sss malformasyonu vardır. yaşamın ilk 1 yılında ölen bebeklerin yaklaşık %40'ında bir veya daha fazla sinir sistemi gelişimsel anomalisi vardır. fetal ölümlerin %75'inin tümü sss'nin bir major malformasyonuyla bağlantılıdır.  yaşayan tüm bebeklerin yaklaşık %3'ünün en az bir sss malformasyonu vardır. yaşamın ilk 1 yılında ölen bebeklerin yaklaşık %40'ında bir veya daha fazla sinir sistemi gelişimsel anomalisi vardır. fetal ölümlerin %75'inin tümü sss'nin bir major malformasyonuyla bağlantılıdır. a.    nöral tüp defektleri (disrafizm (raphe = dikiş))nöral tüp defektleri sss’nin en sık karşılaşılan kongenital...

sts soruları

bu testin her hakkı saklıdır. hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının merkezimizin yazılı izniolmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılmasıyasaktır. bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinenkabullenmiş sayılır.öğrenci seçme veyerleştirme merkezit.c. yükseköğretim kurulu ö s y myurtdışı yükseköğretim diplomalarıdenklik yönetmeliği uyarıncaseviye tespit sınavı (sts)tıp doktorluğu2. aşama23 kasım 2008adı : .........................................................soyadı : .........................................................aday numarası : ........................................

sts soruları

bu testin her hakkı saklıdır. hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının merkezimizin yazılı izniolmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılmasıyasaktır. bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinenkabullenmiş sayılır.öğrenci seçme veyerleştirme merkezit.c. yükseköğretim kurulu ö s y myurtdışı yükseköğretim diplomalarıdenklik yönetmeliği uyarıncaseviye tespit sınavı (sts)tıp doktorluğu2. aşama23 kasım 2008adı : .........................................................soyadı : .........................................................aday numarası : ........................................

meme hastalıkları (memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırsa ; meme derisinde; epidermal ve sebase kistler, nörofibromatozis, mondor hastalığı, steatositoma multipleks, inflamatuar karsinoma, deri nekrozu, piyoderma gangrenozum, candidal intertrigo, herpes zoster enfeksiyonu (zona), sifiliz ve melanom görülen hastalıklardır. meme başı-areola kompleksinde görülen hastalıklar; dermatit, meme başı adenomu, hidradenitis süpürativa, leomyom, paget hastalığı. majör subareoler duktuslarda; duktal ektazi, soliter papillomlar, papiller karsinom. terminal duktuslarda; duktal hiperplaziler, multiple periferal papillomlar, radiyal skar ve kompleks sklerozan lezyonlar, duktal adenom, duktal insitu karsinom, invaziv duktal karsinom, tubüler karsinom, müsinöz kar...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !