× "

epidermisten oluşan yapılar

" arama sonuçları

bitkilerde taşıma sistemi

  bitkilerde taşıma hücreler hayatlarını devam ettirebilmek için gerekli olan besin ve oksijeni dışarıdan almak, yine metabolizma sonucu oluşan azotlu artıkları ve karbondioksiti yapılarından uzaklaştırmak zorundadır. gelişmiş yapılı canlılarda besin ve oksijenin bütün hücrelere ulaştırılması ve hücrelerde oluşan metabolizma artıklarının boşaltım organlarına taşınarak dışarıya atılmasını sağlayan sisteme taşıma ve dolaşım sistemi denir. suda yaşayan tek hücreli canlılarda, kolonilerde, alglerde, kara yosunları ve ciğer otları gibi damarsız tohumsuz bitkilerde dış ortamdan madde alış verişi hücre yüzeyinden osmoz, difüzyon ve aktif taşımayla gerçekleşir. yüksek yapılı bitki ve hayvanlarda vücudun i&...

deri greftleri

        deri greftleri (araş. gör.dr.mehmet haşim güner,z.k.ü tıp fakültesi plastik estetik ve rekonstrüktik cerrahi)                                             (çeviri notların resim ile desteklenmesi ve cerrahi teknik hakkında ek bilgiler)   ·        greft, herhangi bir dokunun, onu besleyen kan desteğinden ayrılarak, yeni bir besleyici bölgeye transferidir. greftler bir süre sonra transfer edildikleri bölgeden besl...

bitkilerde taşıma sistemi

bitkilerde taşıma hücreler hayatlarını devam ettirebilmek için gerekli olan besin ve oksijeni dışarıdan almak, yine metabolizma sonucu oluşan azotlu artıkları ve karbondioksiti yapılarından uzaklaştırmak zorundadır. gelişmiş yapılı canlılarda besin ve oksijenin bütün hücrelere ulaştırılması ve hücrelerde oluşan metabolizma artıklarının boşaltım organlarına taşınarak dışarıya atılmasını sağlayan sisteme taşıma ve dolaşım sistemi denir. suda yaşayan tek hücreli canlılarda, kolonilerde, alglerde, kara yosunları ve ciğer otları gibi damarsız tohumsuz bitkilerde dış ortamdan madde alış verişi hücre yüzeyinden osmoz, difüzyon ve aktif taşımayla gerçekleşir. yüksek yapılı bitki ve hayvanlarda vücudun iç k...

odontoloji ders notları

    odontoloji odontoloji (dont=diş, loji=bilim) dişleri inceleyen bilim dalıdır.     kuşlar hariç omurgalı hayvanların çoğunda bulunan dişlerin 400 my önce başlayan büyüleyici bir tarihi vardır. dişler etraf kemikleriyle birlikte paleontologlara çoktan yok olmuş olan birçok kara memelisinin yaşam tarzı, çevreye uyumu hakkında önemli bilgiler verirler ve insanın da dahil olduğu bu hayvanların evrimsel ilişkilerini aydınlatırlar.   dişlerin evrimi omurgalı hayvanların başarılı adaptasyonunda ve organik dünyadaki hızlı ve etkin egemenliklerinin kurulmasında rakipsiz bir rol oynamalarına yol açmıştır.   ingilizce “tooth”, almanca "zahn&qu...

biyoloji sözlüğü

-a- abdomen: karın, böceklerde vücudun son bölümü. absorbsiyon : enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma. acoelomata: sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur. aerob: yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen. amebosit (ameboid): amip benzeri hücreler. amilaz: nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. tükürükte bulunan haline “pityalin" adı da verilmektedir. amitotik bölünme: hücrenin boğumlanarak ikiye bölünmesi, amitoz bölünme amoeboid hücreler: belirgin bir şekilde olmayan ve başka hücrelere farklılaşma potansiyeline sahip olan hücreler. anaerob: yaşamı için oksijen varlığına gereksinim duymay...

balıklarda pullar ve pul tipleri

balıklarda pullar ve pul tipleri derinin dermis tabakasında oluşan ve balığın vücudunu her türlü dış etkilerden koruyan pullar, kemikli balıkların çoğunda bulunmaktadır. sıra ve sayıları ile diziliş tarzları türlere göre özellikler arz ettiğinden tür tayininde önemli diagnostik karakterler olarak da dikkate alınmaktadırlar. buna karşın, balıklara nazaran daha iptidai bir grup olan cyclostomat’larda vücut pulsuzdur ve deri üzerinde corneum tabakası bile yoktur. anguilla gibi fazı formlarda pullar iyice küçülmüş ve seri içine gömülmüş olup çıplak gözle bakıldığında adeta pulsuzmuş gibi bir intiba uyandırırlar. balık yavruları yeni yumurtadan çıktıklarında ve...

biyoloji sözlüğü

-a-abdomen: karın, böceklerde vücudun son bölümü. absorbsiyon : enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma. acoelomata: sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur. aerob: yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen. amebosit (ameboid): amip benzeri hücreler. amilaz: nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. tükürükte bulunan haline “pityalin" adı da verilmektedir. amitotik bölünme: hücrenin boğumlanarak ikiye bölünmesi, amitoz bölünme amoeboid hücreler: belirgin bir şekilde olmayan ve başka hücrelere farklılaşma potansiyeline sahip olan hücreler. anaerob: yaşamı için oksijen varlığına gereksinim duymayan. analog: kökenlerinin benzer olmasına gerek olmaksızın, aynı görevi gören organlar. ör. midyedeki ve balıkla...

biyoloji sözlüğü

  -a- abdomen: karın, böceklerde vücudun son bölümü.absorbsiyon : enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma. acoelomata: sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur. aerob: yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen.amebosit (ameboid): amip benzeri hücreler.amilaz: nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. tükürükte bulunan haline “pityalin" adı da verilmektedir.amitotik bölünme: hücrenin boğumlanarak ikiye bölünmesi, amitoz bölünme amoeboidhücreler: belirgin bir şekilde olmayan ve başka hücrelere farklılaşma potansiyeline sahip olan hücreler. anaerob: yaşamı için oksijen varlığına gereksinim duymayan. analog: kökenlerinin benzer olmasına gerek olmaksızın, aynı görevi gören organlar. ör. midyedeki ve balıklardaki sol...

biyoloji sözlüğü

sözlük -a- abdomen: karın, böceklerde vücudun son bölümü.absorbsiyon : enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma. acoelomata: sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur. aerob: yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen.amebosit (ameboid): amip benzeri hücreler.amilaz: nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. tükürükte bulunan haline “pityalin" adı da verilmektedir.amitotik bölünme: hücrenin boğumlanarak ikiye bölünmesi, amitoz bölünme amoeboid hücreler: belirgin bir şekilde olmayan ve başka hücrelere farklılaşma potansiyeline sahip olan hücreler. anaerob: yaşamı için oksijen varlığına gereksinim duymayan. analog: kökenlerinin benzer olmasına gerek olmaksızın, aynı görevi gören organlar. ör. midyedeki ve balıklardaki so...

biyoloji--sözlük

sözlük -a- abdomen: karın, böceklerde vücudun son bölümü.absorbsiyon : enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma. acoelomata: sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur. aerob: yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen.amebosit (ameboid): amip benzeri hücreler.amilaz: nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. tükürükte bulunan haline “pityalin" adı da verilmektedir.amitotik bölünme: hücrenin boğumlanarak ikiye bölünmesi, amitoz bölünme amoeboid hücreler: belirgin bir şekilde olmayan ve başka hücrelere farklılaşma potansiyeline sahip olan hücreler. anaerob: yaşamı için oksijen varlığına gereksinim duymayan. analog: kökenlerinin benzer olmasına gerek olmaksızın, aynı görevi gören organlar. ör. midyedeki ve balıklardaki so...

biyoloji sözlüğü

  sözlük -a- abdomen: karın, böceklerde vücudun son bölümü.absorbsiyon : enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma. acoelomata: sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur. aerob: yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen.amebosit (ameboid): amip benzeri hücreler.amilaz: nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. tükürükte bulunan haline “pityalin" adı da verilmektedir.amitotik bölünme: hücrenin boğumlanarak ikiye bölünmesi, amitoz bölünme amoeboid hücreler: belirgin bir şekilde olmayan ve başka hücrelere farklılaşma potansiyeline sahip olan hücreler. anaerob: yaşamı için oksijen varlığına gereksinim duymayan. analog: kökenlerinin benzer olmasına gerek olmaksızın, aynı görevi gören organlar. ör. midyedeki ve balık...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !