× "

erbaini idrisiyye

" arama sonuçları

40 erba'in-i idrisiyye şerhi havasları etkileri - 2

esma-i idrisiyye şerhi – 16. isim ve havasları «yâ hannânü entellez&ıcirc; vesiat külle şey’in rahmeten ve ilmen» ilâhî isimlerden bir ism-i şerif de «harmana‘dır» çok merhametli olan demekdir. mânâsı: ey geniş rahmet ve karşılıksız iyilik se-verlik sahibi olan allahım! ilmin eşyayı ihata etmiştir (kaplamıştır.) bütün eşya sınırsız rahmet denizine gark olup ibadet eden kullarına rahmet ve cömerdlik hazinelerinden çok çok, türlü türlü ihsanlar, bağışlar bahşeden, çok rahmet ve merhamet sahibisin. havass ve esrarı: cenâb-ı şeyhül ekber muhyiddin arabi (k.s.) hazretleri buyurur ki: • bir kimse 40 gün i...

40 erba'in-i idrisiyye şerhi havasları etkileri

esma-i idrisiyye şerhi – 1. isim ve havasları «sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbe külli şeyin ve varisehü» (26) esmai ilâhiypden bir ismi şerifide «ya rabb» dır yani (ey terbiye eden). manâsı: «ortağı ve benzeri olmayan ey sübhan allah! bütün noksanlıkdan ve acizlikden münezzehsin. şânı-na layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mâbud olan ancak cenâb-ı izzetindir. hevai nefsimle ikameti ubudiyetden firar etmiş, zulmeti beşeriyet ile zayıf, naçar, zelili serkerdan (hakir ve serseri) ve bime-cal (güçsüz, takatsiz) kaldım. ey âlemlerin rabbi! elimden tutanım sensin. nice yüzbin âlemi var eyle-din. celâl sıfatı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !