× "

erozyonun boyutları

" arama sonuçları

nüfus ile ilgili ödevlerim

  nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir aritmetik nüfus yoğunluğu nedir nüfus yoğunluğu nedir nasıl hesaplanır aritmetik nüfus yoğunluğu ne demek tarımsal nüfus yoğunluğu en az olan bölge tarımsal nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge tarımsal nüfus yoğunluğu nedir fizyolojik nüfus yoğunluğu nedir fizyolojik nüfus yoğunluğu ne demek nüfusun yaş grupları türkiye'deki nüfusun yaş grupları ülkemizdeki nüfusun yaş grupları nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı seyyahların gözünden osmanlı kültürü öğretmenler günü aşk sözleri kısa saatlerin dili ...

erozyon

rüzgâr erozyonu   erozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarakeritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.[1] tarımda kullanılan alanların %70'i özelliklerini kaybederek dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarında çölleşmeye sebep olmuştur. dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadır. bu çerçevede birleşmiş milletler çevre programı tarafından yapılan hesaplamalarla, dünyada çölleşme ve erozyonun önüne geçebilmek için yılda 42 milyar dolar harcanması gerektiği bulunmuştur. türkiye topraklarının ise, %90'ı su erozyonu, %1'i de rüzgâr erozyonuna maruz kalmaktadır. tarım t...

elektrik kullanımın yararları

elektrik kullanımın  yararları1-gün boyu üretim yapılabilir.2-işler daha hızlı ve nitelikli olur.3-zamandan kazanılır.4-dünyanın her yerinden anında haber almamızı sağlar.5-ulaşımın rahat güvenli ve hızlı olmasını sağlar.6-yaşamımızda rahatlık sağlar.7-çeşitli dinlenme ve eğleme olanakları sağlar.elektrik olmasaydı1-işler daha zor olurdu.2-işler yavaş olurdu.3-üretim azalırdı.4-aydınlatma yapılamayacağı için,çalışma süresi kısalırdı.5-eğlence çeşitliliğimiz az olurdu.6-ulaşım yavaş ve kalitesiz olurdu.7-haberleşme yavaş olurdu....

elektrik kaynakları

elektrik kaynakları1-şehir cereyanı2-pil3-akümülatör (akü)pil: düşük elektrik enerjisinin depolandığı elektrik kaynağıdır. kullanılan elektrikli araca göre ,kalem pil,saat pili ,yassı pil,batarya gibi çeşitleri vardır.oyuncaklarda , el fenerlerinde radyo ve müzik çalarlarda kullanılır.artı (+) ve eksi(-) olmak üzere iki kutbu vardır.pil yatağına yerleştirilirken bu kutuplara dikkat edilmesi gerekir.                                       pilleri en büyük avantajı taşınabilir olmasıdır. boş piller doğaya çok zarar verir. &nbs...

kayaçları sınıflandıralım (konu anlatımı)

1- dünya’nın yapısı ve oluşumu :dünya, 4,5 milyar yıl önce güneş’ten kopmuş bir gök cismidir (gaz bulutu idi). dünya’nın soğuması, canlılar için gerekli olan oksijen gazının oluşması ve yaşamın başlaması yaklaşık 2 milyar yıl sürmüştür. dünya oluştuktan sonra (milyonlarca yıl süren) meydana gelen değişmeler sonucu proteinlere benzeyen maddeler ve otlara benzeyen kimyasal maddeler oluşmuştur. (güneş’in ısı etkisiyle bunların birçoğu yok olmuştur). bu maddelerin bir kısmı değişime uğrayarak güneş enerjisinden oksijen üretmişler ve bunun sonucunda klorofil oluşmuştur. klorofilin oluşması ile ilkel bitkiler ortaya çıkmış ve bunlarda karbondioksit gazı ve suyu kullanarak fotosentez...

erozyonun önlenmesi - erozyona karşı alınması gereken tedbirler

erozyon (toprak aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yokedilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yokolmasıdır. arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir.            tema'nın erozyonla mücadeleye bu kadar önem vermesinin altında, erozyonun ülkemizin yaşam koşullarını olumsuz etkileyecek kadar büyük bir tehlike olması yatmaktadır. erozyon, türk...

erozyon

rüzgâr erozyonuerozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.tarımda kullanılan alanların %70'i özelliklerini kaybederek dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarında çölleşmeye sebep olmuştur. dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadır. bu çerçevede birleşmiş milletler çevre programı tarafından yapılan hesaplamalarla, dünyada çölleşme ve erozyonun önüne geçebilmek için yılda 42 milyar dolar harcanması gerektiği bulunmuştur.türkiye topra...

erozyon

rüzgâr erozyonuerozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.tarımda kullanılan alanların %70'i özelliklerini kaybederek dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarında çölleşmeye sebep olmuştur. dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadır. bu çerçevede birleşmiş milletler çevre programı tarafından yapılan hesaplamalarla, dünyada çölleşme ve erozyonun önüne geçebilmek için yılda 42 milyar dolar harcanması gerektiği bulunmuştur.türkiye topra...

erozyon nedir - nasıl önlenir -türkiyede erozyon

erozyon (toprak aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yokedilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yokolmasıdır. arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir.             tema'nın erozyonla mücadeleye bu kadar önem vermesinin altında, erozyonun ülkemizin yaşam koşullarını olumsuz etkileyecek kadar büyük bir tehlike olması yatmaktadır. erozyon, tür...

erozyon ve korunma yolları

erozyon ve korunma yolları toprak erozyonu : toprak erozyonun oluşturan etmenler; toprağın sular tarafından aşındırılması rüzgarlar bitki örtüsü buzullar sel yangın korunma yolları : ağaç landırma, bitki örtüsü, baraj gölleri yapma, tarlalar eğime yatay sürülmeli ağaç kesimlerine karşı tedbirler dünyada erozyondünyamızın yüzeyine yerkabuğu denmesi bir rastalantı değildir. gezegenin üzerindeki bütünhayat, kıtaları kaplayan incecik ve hassas toprak kabuğuna bağlıdır. bu kabuk olmasa, yaşam okyanuslardan karalara atlayamazdı. bitkilerekinler, ormanlar, hayvanlar ve tabii ki insanlar olmayacaktı. gezegenimizin eti olan bu değerli kabuk son derece yavaş meydana gelmesine karşılık son derece süratle ortadan kalkabilir. bir parmak derinliğinde bir toprak tabakasının oluşması için, asırlar g...

erozyon

erozyon       rüzgâr erozyonu   erozyon, diğer adıyla "aşınım", yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı.[1] tarımda kullanılan alanların %70'i özelliklerini kaybederek dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarında çölleşmeye sebep olmuştur. dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadır. bu çerçevede birleşmiş milletler çevre programı tarafından yapılan hesaplamalarla, dünyada çölleşme ve erozyonun önüne geçebilmek için yılda 42 milyar dolar harcanması gerektiği bulunmuştur. türkiye topraklarının ise, %90'ı su erozyonu, %1'i de rüzgâ...

erozyondan korunma yolları nelerdir?

toprak erozyonu : toprak erozyonun oluşturan etmenler;toprağın sular tarafından aşındırılmasırüzgarlarbitki örtüsübuzullarselyangınkorunma yolları :ağaç landırma, bitki örtüsü, baraj gölleri yapma,tarlalar eğime yatay sürülmeliağaç kesimlerine karşı tedbirlerdünyada erozyondünyamızın yüzeyine yerkabuğu denmesi bir rastalantı değildir. gezegenin üzerindeki bütünhayat, kıtaları kaplayan incecik ve hassas toprak kabuğuna bağlıdır. bu kabuk olmasa, yaşam okyanuslardan karalara atlayamazdı. bitkilerekinler, ormanlar, hayvanlar ve tabii ki insanlar olmayacaktı.gezegenimizin eti olan bu değerli kabuk son derece yavaş meydana gelmesine karşılık son derece süratle ortadan kalkabilir. bir parmak derinliğinde bir toprak tabakasının oluşması için, asırlar geçmesine gerekmektedir. olumsuz şartlar bir...

dünyadaki erozyonun türkiye ile karşılaştırılması

  türkiye'deki akarsular ile sadece yüzer halde taşınan malzeme miktarı ortalama olarak yılda 345 milyon tonun üzerindedir. dünyadaki akarsularda yüzer halde taşınan katı madde miktarı toplam 20 milyar ton düzeyindedir. türkiye'deki akarsuların taşıdığı yüzer haldeki malzeme miktarı, dünyada taşınan katı madenin 1/50'sine denk düşmektedir. ülkemizde 1 kilometrekarelik alandan aşınarak akarsulara karışan ince malzeme miktarı, yılda ortalama yaklaşık 600 ton'dur: dünyada ise yılda ortalama 142 ton'dur. ülkemizde birim alandan taşınan katı materyal miktarı; afrika'dan 22 kat, avrupa'dan 17 kat ve kuzey amerika'dan 6 kat daha fazladır . bu rakamlar, ülkemizdeki erozyonun çok şiddetli olduğunu göstermektedir. ...

türkiyede erozyonun boyutu

yurdumuzun 3/4'ünde aktif erozyon (orta veya şiddetli erozyon) hüküm sürmektedir. birim zamanda, yeni oluşan toprak miktarı kadar, toprak taşınması varsa bunun için normal erozyon veya sıfır şiddetteki erozyon ifadesi kullanılır.  erozyonun sıfır ve hafif olduğu alanların türkiye yüzölçümüne oranı % 13,86'dır. ülkemiz topraklarının % 79.43 oranında orta, şiddetli ve çok şiddetli erozyon görülmektedir .   erozyonun derecesi kapladığı alan ha. % 0 yok 5.166.627 6.64 1 hafıf 5.611.892 7.22 2 orta 15.592.750 20.04 3 şiddetli 28.334.933 36.42 4 çok şiddetli 17.366.463 22.32 çk çıplak kayalık 2.930.933 3.77 r rüzgar aşındırması 506.309 0.65 toplam 75.509.907 100      ...

erezyon

toprak nedir? toprak; kayaların ve organik maddelerin çeşitli derecedeki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, uzun zaman içerisinde belirli özellikler kazanan en üst kısmını saran doğal, dinamik bir yapıdır. toprak, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer ile temas halinde bulunan yeryüzüne çıkmış, kayalar, mineraller ve organik maddelerden ibaret toprak ana materyelinin fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışması sonucunda oluşmaktadır. bu oluşumda az çok birbirini izleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar büyük rol oynarlar. fiziksel parçalanma olaylarının başında, sıcaklık değişmeleri, ıslanma, kuruma, donma-çözülme, bitki köklerinin ve diğer canlıla...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !