× "

eskimo dili

" arama sonuçları

eskimo'ların kimlik arayışı

  bununla birlikte grönland ve labrador'da yaşayan eskimolar arasında morina, fok ve mors avcılığı hâlâ sürüyor. kuzey alaska'da yaşayan eskimolar 54 tonluk balinaları avlamakla ünlüler. günümüzde avrupalılar'ın getirdiği yeni yaşam biçimine ve kentlere uyum sağlamakta güçlük çeken eskimolar arasında içki bağımlılarının sayısının gittikçe arttığı gözleniyor. avrupalılarla kurulan ilişkiler, kızamık ve grip gibi bulaşıcı ve ölümcül hastalıkları da beraberinde getirdi. tüm olumsuzluklara karşın eskimolar gelenek ve göreneklerini korumaya çalışıyorlar. danimarka'ya bağlı bir ada olan grönland'da yaşayanlar ise kendi parlamen...

başlangıçtan yirminci yüzyıla türk dili tarihi (prof.dr.ahmet bi

ń ä ś á ǖ ā Ø ġ « √ µ – é ŋ başlangıcından yirminci yüzyıla türk dili tarihi başlangıcından yirminci yüzyıla türk dili tarihi ahmet b. ercilasun akçağ yayınları / 603 araştırma - inceleme / 50 ısbn 975-338-589-7 başlangıcından yirminci yüzyıla türk dili tarihi bu kitabın bütün haklan akçağ a.ş.'ne aittir. prof. dr. ahmet b. ercilasun kapak ı emin bebek sayfa düzeni ı akçağ dizgi ünitesi baskı ı başer matbaası - 356 88 88 1. baskı ı ankara 2004 türk dili tarihi içindekiler söz başı 13 giriş türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri 17 1. altay dilleri teorisi 17 2. büyük aile teorileri 27 2. l.nostratik teorisi 27 2. 2. avrasyatik teorisi 28 3..dünya dillerinin sınıflandırılması 29 birinci bölüm türkler...

hadi beden dili öğrenelim :) neden mi?

(türkçe dersinden bir bölüm) beden dili nedir? peter clayton beden dilini hepimizin anlayabileceği kadar basit bir şekilde tanımlıyor. “normal konuşma hızımız dakikada ortalama 100-120 kelimedir. aynı süre içinde ortalama bir insan yaklaşık 800 kelime “düşünür”. beden dili, işte bu söze dökülemeyen düşünce ve duyguların dışa vurum şeklidir.” tarihin ilk zamanlarından itibaren iletişim kurmak için kullandığımız araçlardan biri olan beden dilimiz ilk defa kim tarafından dile getirilmiş dersiniz? daha geriye gidin lütfen… charles darwin? o tabii ki modern anlamda ilk inceleyen kişilerden biri olmasına rağmen siz biraz daha geriye gidin… bulamadınız mı...

beden dili nedir

büyük liderleri düşünün… neredeyse hepsi birer iletişim dehasıdır. tutkularını hissederseniz onlar konuşurken, inançlarını… biraz dikkatli bakarsanız, size bu gücü hissettiren şeyin aslında onların sözleri değil, beden dili olduğunu göreceksiniz. beden dili nedir?   peter clayton beden dilini hepimizin anlayabileceği kadar basit bir şekilde tanımlıyor. “normal konuşma hızımız dakikada ortalama 100-120 kelimedir. aynı süre içinde ortalama bir insan yaklaşık 800 kelime “düşünür”. beden dili, işte bu söze dökülemeyen düşünce ve duyguların dışa vurum şeklidir.” tarihin ilk zamanlarından itibaren iletişim kurmak i...

beden dili nedir?

büyük liderleri düşünün… neredeyse hepsi birer iletişim dehasıdır. tutkularını hissederseniz onlar konuşurken, inançlarını… biraz dikkatli bakarsanız, size bu gücü hissettiren şeyin aslında onların sözleri değil, beden dili olduğunu göreceksiniz. beden dili nedir?   peter clayton beden dilini hepimizin anlayabileceği kadar basit bir şekilde tanımlıyor. “normal konuşma hızımız dakikada ortalama 100-120 kelimedir. aynı süre içinde ortalama bir insan yaklaşık 800 kelime “düşünür”. beden dili, işte bu söze dökülemeyen düşünce ve duyguların dışa vurum şeklidir.” tarihin ilk zamanlarından itibaren iletişim kurmak i...

sewginin ewrensel dili

afrikanca:ek het jou liefealmanca:ıch liebe dicharapça:uhibbuki (bayana),uhibbuka (erkeğe)arnavutça:te duaatlantik dili:eg elska thigazerice:men seni sevirembatak dili:holong rohangku di hoberberice:lakh tirikhbolivyanca:quechua qanta munaniboşnakca:volim tebulgarca:obicham teçekçe:miluju teçince:vo aynidanimarkça:jeg elster digekvator dilinde:quechua canda munaniendonezya dili:saya cinta padamuermenice:yes kezi gı siremeskimo dili:akoolooketiyopya dili:afgrekifarsça(iran):doostat daramflemenkçe:ık hou van jou (hollanda)fince:mina rakastan sinvafransızca:je t'aimegüney afrika dili:ek is lief vir jougürcüce:men sen migu argaharhırvatça:tebe volimehinduca:tumse prem karta hoonhintçe:tumse meine pyar kiyaholl...

aöf 4. sınıf türk dili deneme soruları

1-) aşağıdakilerden hangisi anadilin özelliklerinden biri değildir? a) insanların doğuştan itibaren yakın çevresinden öğrendiği ve zamanla ilişkide bulunduğu sosyal çevrelerle geliştirdiği dildir. b) her ulusun anadilinin kendine özgü bir ses dizgesi vardır. c) bireylerin toplumla olan bağlarını güçlendiren öğelerden biri de anadilidir. d) anadili, insanların doğuştan farklı gırtlak yapılarına sahip olmalarıyla oluşur. e) dilbilimde bir dil ailesine kaynaklık eden dile de anadil denir. --------------------------------------------------------------------------------2-) “zamanla değişen veya ortadan kalkan sözcükler” dilin hangi özelliğini kanıtlar? a) dilin canlı bir varlık oluşunu, b) dilin doğal bir iletişim ara...

türk dili tarihi - diller teorisi

türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri   ı-) altay dilleri teorisi   altay dilleri teorisi; türk moğol, tunguz, kore ve japon dillerinin ortak bir kökten çıktığını ve bunların akraba olduğunu kabul eden teorinin adıdır. teoriye göre bu diller ortak bir ata dilden iniyordu. ortak ata dil farazi bir dildi ve doğal olarak bir adı yoktu. insanlar bu farazi dile altay dili (altayca) adını verdiler. [1]   altay dilleri teorisinin başlangıcı 18. yüzyılın otuzlu yıllarına dek gider. ural-altay dillerinde ilk dikkat çeken isim, isveçli subay johann philipp tabbert (von strahlenberg) olmuştur.[2] strahlenberg, 1730’da ünlü eserini yayımladı. bu eserde, 32 dilden 35 kelimenin karşılıklı bir listesi bulunmaktaydı. li...

türkçe - eskimo dili (sonuç)

sonuç ve değerlendirme   iñupiaqçadaki türkçe ögeler ve bunların giriş yollarıyla ilgili varsayımlarımızı şöyle sıralayabiliriz. bu varsayımlar; kelimelerle alâkalı olmayıp bunların giriş yollarıyla ilgilidir:   1.      iñupiaqça içinde gelişen alt türevleri hariç, bu dildeki türkçe türemiş kelimelerin sayısı yirmi beş (25)’tir. 2.      iñupiaqlar; alaska’nın çok eski yerlileri olabilir ve bu dildeki türkçe kelimeler, asya’dan alaska’ya geçen türklerin dilinden alınmış olabilir. 3.      iñupiaqlar; alaska’nın çok eski yerlileri değil de asya’dan göçmüşlerse, iñupiaqçadaki türkçe kelimeler, iñupiaqların asya’da yaşadıkları dönemde türklerden aldıkları kelimel...

türkçe - eskimo dili (f)

14. iñu. tuutuq (= tuutuk) “bağlama sırımı –çerçeve vb. için–”. “tutmak, yakalamak, kavramak” anlamlarına gelen tut– fiilinden yapılmış bir isim olduğunu düşündüğümüz bu kelime, et. tutuk “bulutlu hava; tutulmuş dil; felç olmuş vücut; kapalı perde” (clauson 1972: 451,453) ile ilişkili olmalıdır. ancak anlamı biraz farklılaşmış durumdadır. 15. iñu. tuvaq (= tuvak) “kara ile kuşatılmış buz”. türkçe tugak kelimesiyle ilgili olmalıdır. eski türkçede “kapak, örtü” anlamında tug kelimesine rastlayamadık. bu anlamla ilgili olarak hem tug hem de tugak kaşgarlı’nın sözlüğünde bulunmaktadır (dankoff–kelly 1985: 198). hasan eren, duvak kelimesinin etimolojisi üzerinde dururken bu kelimenin ot. tuğ “örtü, ...

türkçe - eskimo dili (e)

bütün bu örnekler dikkate alındığında kalı–/kala– fiillerinin temel anlamı “yükselmek” olmalıdır. kalık “yüksek, yükselmiş” temel anlamlarıyla birlikte “gök, gök yüzü” anlamına kullanılmıştır. kalk– fiili de kalıkı–’tan gelmiştir. nitekim bu fikrimizi eat.’de geçen kalkı– “sıçramak, hoplamak, kalkmak” örneği desteklemektedir. kalık ve kalak örneklerindeki a ~ ı nöbetleşmesi türkçede seyrek de olsa vardır. iñupiaqçada igalaaq (= ıgalaak) ve igaliq (= ıgalık) şeklinde “ı”lı ve “a”lı olarak bulunması, uygur türkçesindeki ikili kullanımı (kalık ~ kalak) hatıra getirmektedir.   4. iñu. karluk “alaska’da bir yer adı”. clauson, karlıg kelimesinin anlamını &#...

türkçe - eskimo dili (d)

biz, asıl bildiri konumuz iñupiaqçadaki türkçe kelimeler olduğu için şimdilik diğer bahisleri bırakıp bunlar üzerinde duracağız. iñupiaqçadaki türkçe ögeleri morfolojik açıdan incelediğimizde iki türlü tabaka görülmektedir: basit kelimeler, türemiş kelimeler. bunların hepsini tek bildiride ele almak mümkün olmadığı için “türemiş kelimeler”i inceleyip “basit kelimeler”i bir başka çalışmada değerlendireceğiz. iñupiaqçadaki türemiş kelimeler, türkçe unsurların ana tabakasını oluşturmaktadır ve bunları dört grupta ele almak mümkündür: ı. isimden isim yapma eki almış türkçe kelimeler ıı. isimden fiil yapma eki almış türkçe kelimeler ııı. fiilden isim yapma eki almış türkçe kelimeler ıv. fiilden fiil yapma eki almış türkçe kelimeler     ı. isimden isim...

türkçe - eskimo dili (c)

gt. yok kelimesi, sahacada olduğu gibi diğer kuzey lehçelerinde de aynı yapıyla “–sız” anlamını vermek üzere kullanılmaktadır: örnek olarak; tuv. arga “usul, tarz” demektir. argajok ise bu lehçede “usulsüz; imkânsız” anlamlarına gelir. tuv. hamaan “ilgi, alâka; ilişki” anlamındadır. hamaançok ise aynı lehçede “ilgisiz, alâkasız; ilişkisiz; kayıtsız, umursamaz” anlamlarına gelmektedir (arıkoğlu-kuular 2003: 6, 48). iñupiaqçanın asya kökenli bir dil olduğunu veya asya’da doğup gelişen ya da konuşulan dillerden etkilendiğini gösteren bazı kelimeler bulunmaktadır. bunlardan biri, nuna “dünya, yer yüzü” kelimesidir. bunun arapça dünyâ ile  ilişkili olduğunu düşünüyoruz. bir diğer arapça kökenli kelime ...

türkçe - eskimo dili (b)

türkçeden çok farklı tamlama yapısı bulunan bir dilde altay kökenli olabileceğini düşündüğümüz soru kelimelerinin varlığı dikkatimizi çekti ve bizi uzun müddet düşündürdü. aşağıda bunlardan örnekler verilmiştir:  “qa” sesleriyle başlayan soru kelimeleri: qafa “ne zaman” (geçmiş zaman soru zamiri), qakugu “ne zaman” (gelecek zaman soru zamiri), qanuq “nasıl, ne, niçin”, qanutun “ne kadar; ne zamandan beri”, qapsieik “kaç tane”. “ki” sesleriyle başlayan soru kelimeleri: kia “kimin”, kiea “kim”, kisum “kimin”. “na” sesleriyle başlayan soru kelimeleri: naami “nerede”, nakiei “nereden”, nani “nere, neye”, nauf “ner...

türkçe - eskimo dili

amerika yerlilerinin konuştuğu dillerde bulunan türkçe kelimeler, yıllardan beri hem bilim adamlarının hem de dil ve kültürle ilgilenen kimselerin ilgisini çekegelmiştir. ancak bu güne kadar kızılderili dillerinin türkçe ile bağlantısı üzerinde epeyce durulurken, eskimo dillerinin türkçeyle ilişkisi konusunda pek çalışma yapılmamıştır. taino kızılderililerinin dillerinde bulduğum birkaç türkçe kelimenin diğer kızılderili dillerinde izini sürerken, internette bir eskimo dilinin karşılıkları ingilizce olarak verilmiş oldukça kapsamlı sözlüğüne rastladım. yaptığım inceleme sonunda bu sözlükte birçok türkçe kelimenin bulunduğunu fark ettim. ınteractive ıñupiaq dictionary (interaktif iñupiaq sözlüğü) adı verilen bu sözlük, iñupiaq eskimolarına aitti. adı geçen sözlük, donald h. webster ve wil...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !