× "

etüv ne işe yarar

" arama sonuçları
<b>etüv</b> ve kurutma fırınları

etüv ve kurutma fırınları

maksimum çalışma sıcaklığı : 1200°c sıcaklık algılayıcı tipi : rezistans termometre (pt 100) aşırı sıcaklık koruması : iki bölgede mevcut güç kontrolü : ssr - katı hal rölesi iç kaplama : paslanmaz çelik ısı izolasyonu : kaya yünü ısı kaynağı : elektrikli rezistans ısıtıcı hava sirkülasyonu : hacim içerisinde yatay akış ile kamara : sızdırmaz dönüş hızı : ayarlanabilir proses hava girişi : kontrolör ile programlanabilir baca klapesi : kontrolör ile programlanabilir fırın kapısı : 2 adet menteşeli kapı güvenlik : kapı açık olduğu zaman, bir nihayet şalteri ısı...

kalibrasyon

kalibrasyon belirli koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm standardı veya ölçüm sistemini kullanarak doğruluğu aranan diğer bir standart veya test/ölçü aleti yada sistemin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilme işlemine kalibrasyon denir. rezonans kalibrasyon laboratuvarı kalibrasyon hizmetlerini ts en ıso/ıec 17025 standartına uygun olarak yürüttüğü kalite sistemi içerisinde gerçekleştirmektedir. rezonans kalibrasyon laboratuvarı tarafından yayınlanan kalibrasyon sertifikaları turkak izlenebilirlik tebliğine ve ts en ıso/ıec 17025 standart şartlarına uygundur. rezonans kalibrasyon başta sağlık (hastane,tıp merkezi,aile heki...

yemler bilgisi föy

1.hafta yem mikrobiyoloji odası ü hava gazı beki( gazlı ısıtıcılar) ü mikroskop(ışık mikroskobu) ü florasan,lavabo ü buzdolabı,petri kabı,kurutma sehpası,etüv ü besi yerleri petri kabında hazırlanır. ü ultraviyole ışklardan yararlanılır. bu ışıklar ortamın izole edilmesini sağlar. kül odası ü yakma fırını ,kül potaları bulunur. ü organik kısım yanar inorganik kısım kalır(su,karbonhidrat,yağ,protein yanar) ü yakma fırını 550 ºc olmalı yanan madde gri renk olur. değirmen odası ü  2.5-1 mm’lılk yem öğütme değirmenleri vardır. ü  değirmen örnekleri 1mm’lik elekten geçeçek  şekilde öğütmemi...

kalibrasyon ölçümü

elektriksel kalibrasyon   analog multimetre (avometre ) kalibrasyonu dijital multimetre (avometre ) kalibrasyonu voltmetre kalibrasyonu akım , gerilim kalibrasyonu ampermetre kalibrasyonu osiloskop kalibrasyonu frekansmetre kalibrasyonu rlc metre kalibrasyonu güç kaynağı kalibrasyonu sinyal jeneratörü kalibrasyonu besleme üniteleri kalibrasyonu wattmetre kalibrasyonu sıcaklık kalibrasyonu   termometre kalibrasyonu termokupl kalibrasyonu pt 100 kalibrasyonu termohigrometre kalibrasyonu ...

kalibrasyon ölçümü

elektriksel kalibrasyon   analog multimetre (avometre ) kalibrasyonu dijital multimetre (avometre ) kalibrasyonu voltmetre kalibrasyonu akım , gerilim kalibrasyonu ampermetre kalibrasyonu osiloskop kalibrasyonu frekansmetre kalibrasyonu rlc metre kalibrasyonu güç kaynağı kalibrasyonu sinyal jeneratörü kalibrasyonu besleme üniteleri kalibrasyonu wattmetre kalibrasyonu   biyomedikal kalibrasyon     basınç kalibrasyonu     anestezi cihazı kalibrasyonu anestezi cihazı + vaporizatör kalibrasyonu defibrilatör kalibrasyonu elektrokoter kali...

agregada gevşek birim ağirlik tayini

agrega belirli şartlar altında bir ölçü kabına doldurulur. birim ağırlık kap içindeki agrega ağırlığının kap hacmine bölünerek hesaplanır.ve birimi kğ/m³ tür. ilgili literatür · ts3529/1980 · dın4226/1971 · handbuch der betonprüfung aygıtlar ve yardımcı gereçler · etüv · terazi :30 kg çekerli ,10 gr duyarlı · el küreği · çelik sıyırma cetveli deneyin yapılışı · malzemeyi tam temsil eden numune alınır. etüvde 105 °c ±5 ° c de değişmez ağırlığa (etüv kurusu ) kadar kurutulur. · ölçü kapları:alt ve üst yüzleri düz ve silindir eksenine dik iç boyutlar verilen değerlere uygun , su ...

n

a b c ç d e f g h i k l m n o ö p r s ş t u v x y beton sözlüğü -n- narinlik etkisi ; narinlik etkisi, bir kolonda, şekil değiştirme nedeniyle ortaya çıkan ikinci mertebe momentinin, kolonun tasarımında veya çözümlemesinde gözönüne alınmasını gerektirecek düzeyde oluşmasına yol açan davranıştır. nervürlü demir ; betonla donatı arasındaki aderansı artırmak için donatının üzerine şekil verilmiş hali net beton örtüsü ; net beton örtüsü en dıştaki donatı dış yüzü ile en dış beton lifi arasında kalan uzaklıktır. normal agrega ; en 1097-6'ya uygun olarak tayin edilen etüv kurusu tane...

h

a b c ç d e f g h i k l m n o ö p r s ş t u v x y beton sözlüğü -h- hacim genleşmesi çimentoda ; çimentolarda hacim genleşmesi içsel gerilmelere ve betonun çatlmasına neden olabilir. çimentolarda magnezyum oksit (mgo) ve cao 'in belirli bir değerin üstünde bulunması zararlıdır. çünkü bu madde su ile yaptığı reaksiyon sonunda önemli derecede hacim artmasına neden olarak yapılarda çatlamalara yol açabilir. bu bakımdan hacim genleşmesi deneyi sertleşmiş bir çimento hamurunun katılaştıktan sonra hacminin bu gibi zararlı maddelerden dolayı sabit kalıp kalmayacağını belirlemek için yapılır. hacim genleşmesi tayininde ...

a

a b c ç d e f g h i k l m n o ö p r s ş t u v x y beton sözlüğü -a- abrams kuralı ; aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini belirten kuraldır. 1892 yılında fransa'da ferret ve daha sonra amerika'da abram's tarafından ortaya konulan kural. bu kurala göre , bir beton veya harcın mukavemeti yalnız , karışımda kullanılan su kütlesinin , çimento kütlesine oranına bağlıdır. aderans (beton ve demir) ; betonarme demiri ile beton arasındaki yapışma, aderans derecesi , beton dozajı ,su/çimento oranı , agrega granülometrisi , kür koşulları ve betonarme demiri yüzeyinin durumuna göre adrerans kuvveti değişir. adiabatik ; sisteme ısı giriş veya ...

agrega

 1- beton agregalarının tane büyüklüğü dağılımının (granülometrik birleşim) tayini deneyin amacı:beton yapımında kullanılacak doğal ve yapay agregaların tane büyüklüğünün dağılımı (beton dayanımını en çok etkileyen özelliklerden biriside agreganın tane büyüklüğü dağılımıdır.), tane sınıflarını ve incelik modülünü belirleyebilmek için uygulanan bir yöntemdir. araç ve gereçler:terazi, etüv, elek serisi. deneylerde ts. 1226 ve ts. 1227 elek serisi kullanılmıştır. deneyde 0.25 mm, 0.50 mm, 1.0 mm, 2.0 mm, 4.0 mm, 8.0 mm, 16.0 mm ve 31.5 mm göz açıklıklı kare delikli eleklerin en büyüğü en üstte, bir küçüğü...

çimento

çimento şartnameleri memleketimizde çimento şartnameleri olarak türk standartları mevcut olduğundan bunlardaki değerler kabul edilmiştir.            ts 10’ a göre limitler aşağıda gösterilmiştir.a) kimyasal özellikler:            kükürt tri oksit (so3) en çok % 3            mağnezyum oksit (mg o) en çok %5            kızdırma kaybı en çok %4            çözünmeyen kalıntı en çok %1        ...

yazım (imlâ) kılavuzu - e harfi (4)

yazım (imlâ) kılavuzu - e harfi (4) esrarengizlik,-ği esrarkeş esrarkeşlik,-ği esrar kumkuması esrarlı esrar perdesi esrar tekkesi esre esri esrik,-ği esriklik,-ği esrime esrimek esritme esritmek essah estağfurullah estamp estampaj estek köstek ester esterleşme estet estetik,-ği estetikçi estetikçilik,-ği estetizm estirilme estirilmek estirme estirmek estomp esvap,-bı esvaplık,-ğı eş eş adlı eş anlam eş anlamlı eş anlamlılık,-ğı eşarp,-bı eş bacaklılar eş basınç,-cı eş başkan eş biçim eş biçimli eş biçimlilik,-ği eş cinsel eş cinsellik,-ğ...

ilber ortaylı ve soykırım iddaları üzerine

makaleler 'soykırım' iddialarının arkasındaki gerçek 1915 ermeni tehciri kararı, fiilen ortaya çıkan bir isyana ve düşman orduyla işbirliğine karşı alınan bir karardır. tehciri `soykırım' gibi göstermek, nazizm'in soykırım suçunu dünyaya yayıp hafifletmek anlamına gelir. prof. dr. ilber ortaylı büyük ermenistan için,hınçak örgütü tarafından silahlandırılan ermeni gençler     génocide, kısaca soykırım' demek. soykırımın özgün tarifi var;milletlerarası hukuk konusu.gene de, yapılan; tespitin ne kadar işlerliği olduğu tartışılıyor. bu karmaşık hukukî müesseseyi anlamak için, hukukçu olmak da yetmiyor.geniş, mukayeseli bir tarih bilgisine ve beşeri coğrafya hamulesine ihtiyaç var. bizim ülkemizin okur yazarları, soykırım fiilini...

prof. dr. ilber ortaylı'nın ''tarih boyunca türk-erm

prof. dr. ilber ortaylı'nın ''tarih boyunca türk-ermeni ilişkileri'' sempozyumunun birinci oturumunda yaptığı  konuşması     sayın başkan, çok değerli milletvekilleri, büyükelçilerimiz, sayın komutanlar, hanımefendiler, beyefendiler.    bu konu üzerinde bir giriş yapmam istendiğinde ermeni meselesi batı kamuoyunu niçin meşgul ediyor, bununü zerinde durmak gerekiyor diye düşünüyorum.    çok sefer, bizim memleketimizde ermeni meselesinin ele alınışı bir başka açıdan vurgulanmaktadır; batı kamuoyunun yeterince incelenmediği anlaşılmaktadır. olaylar çok açıktır; kısaca tekrarlayacağız.    osmanlı devleti ekim 1914’te, avusturya- almanya bloğuyla birlikte cihan harbine dahil olmaktadır. bu müthiş bir askerî h...

kaya zemin mekaniği deneyleri

(tamami alintidir, quarters) a – kaya mekaniği deneyleri kayalarda tek eksenli basınç dayanımı testi : kayalardan alınan silindirik numunelerin tek eksenli yükleme ile basma dayanımlarının tayini (kgf/cm2) ile ilgili bir deneydir. kayaların üç eksenli basınç dayanımlarının tayini : silindirik kayaç numunelerinin üç eksenli yükleme ile dayanımlarının tayinine ilişkin bir deneydir. bu deney ile boşluk suyu basıncı dikkate alınmadan kayaların değişik yanal basınçlarda makaslama dayanımları, içsel sürtünme açısı, kohezyon, deformasyon modülü gibi elastik özellikleri ile dayanımlarının saptanması için gerekli verilerin bulunması sağlanır. kayalarda elastisite modülü ve poisson oranının tayini : kayalardan alınan silindirik numuneler üzerinde elastisite modülü (e) ve po...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !