× "

etik nedir vikipedi

" arama sonuçları

e-maıl nedir ve kullanımı

  lektronik posta, kısaca e-posta (ingilizce: e-mail) ya da elektronik ileti, internet üzerinden gönderilen dijital mektup. görsel olarak kâğıt bir mektup ile aralarında büyük bir fark yoktur. e-postalara resim, müzik, video gibi her türlü dosya türü eklenebilir ve alıcının bilgisayarına transfer edilebilir. her gün dünyada milyarlarca e-posta gönderilmektedir[kaynak belirtilmeli]. ucuzluğu ve kolaylığı nedeniyle kâğıt mektuplardan daha yaygın olarak kullanılmktadır ancak güvenilirliğinin yetersizliği nedeniyle resmi işlerde kullanımı oldukça kısıtlıdır. e-posta hesapları, bu hizmeti veren çeşitli sitelerden ücretsiz veya belirli bir &...

uluslararası ilişkiler nedir tanımı ve detayı vikipedi

uluslararası ilişkiler nedir tanımı ve detayı vikipedi     uluslararası ilişkiler   uluslararası ilişkiler siyaset biliminin bir dalıdır ve "uluslararası sistem" içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir. disiplinlerarası bir disiplin olması sebebiyle siyaset bilimi, iktisat(uluslararası iktisat, uluslararası politik ekonomi), tarih (siyasi tarih), hukuk (anayasa hukuku, yönetim hukuku ve öze...

klonlama nedir

klonlama vikipedi, özgür ansiklopedi klonlama, temel olarak, herhangi bir şeyin aynısının kopyalanması anlamına gelmektedir. klon ise; tek bir bireyden eşeysiz üreme yoluyla üretilmiş, genetik yapısı birbirinin tıpatıp aynı olan canlı topluluğuna karşılık gelen bir biyoloji terimidir ve kısaca "cl." simgesiyle gösterilir. klonlama, biyolojinin çeşitli dallarında farklı biçimlerde karşımıza çıkabilen bir terimdir. genetikde klonlama, dna'nın belli bir bölümünün, genellikle de bir genin kopyasını oluşturmak için kullanılan yöntemleri kapsayan bir terimdir. bu yolla oluşturulan dna parçaları, araştırmalarda kullanılır. bir canlının dna'sının onunla eş, yeni bir canlı oluşturmada ...

postmodernizm nedir vikipedi konu anlatımı

postmodernizm nedir vikipedi konu anlatımı postmodernizm   postmodernizm felsefe postmodern felsefe postyapısalcı felsefe yapısöküm postmodernizm bölümler postmodern müzik postmodern mimari postmodern edebiyat postmodern sanat postmodern siyaset kuramları postmodern ekonomi postmodern etik postmodern sosyoloji bağlantılar mode...

yapısöküm nedir vikipedi

yapısöküm postmodernizm felsefe postmodern felsefe postyapısalcı felsefe yapısöküm postmodernizm bölümler postmodern müzik postmodern mimari postmodern edebiyat postmodern sanat postmodern siyaset kuramları postmodern ekonomi postmodern etik postmodern sosyoloji bağlantılar modernizm modernite ...

jacques derrida kimdir hayatı vikipedi

jacques derrida batı felsefesi 20. yüzyıl felsefesi adı jacques derrida doğumu 15 temmuz 1930 ölümü 8 kasım 2004 okul/gelenek postmodernizm, yapısöküm, postyapısalcı felsefe ilgilendikleri dil, akıl, metafizik, edebiyat etkilendikleri karl marx, saussure, claude lévi-strauss, bergson, sartre, friedrich nietzsche, j.j.rousseau, edmund husserl, martin heidegger, wittgenstein etkiledikleri paul de mann, julia kristeva, richard rorty, ernesto laclau önem...

postmodernizm nedir vikipedi konu anlatımı

postmodernizm   postmodernizm felsefe postmodern felsefe postyapısalcı felsefe yapısöküm postmodernizm bölümler postmodern müzik postmodern mimari postmodern edebiyat postmodern sanat postmodern siyaset kuramları postmodern ekonomi postmodern etik postmodern sosyoloji bağlantılar modernizm modernite ...

uluslararası ilişkiler nedir tanımı ve detayı vikipedi

uluslararası ilişkiler uluslararası ilişkiler siyaset biliminin bir dalıdır ve "uluslararası sistem" içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir. disiplinlerarası bir disiplin olması sebebiyle siyaset bilimi, iktisat(uluslararası iktisat, uluslararası politik ekonomi), tarih (siyasi tarih), hukuk (anayasa hukuku, yönetim hukuku ve özellikle uluslararası hukuk), felsefe (siyaset felsefesi ve etik), sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antro...

hümanizm nedir vikipedi

hümanizm vikipedi, hümanizm, fransızca humanisme, insancılık, insanları sevme ülküsü, beşeriyetçilik. gelişimi [değiştir] hümanizm ve din hümanizm insani konularda doğaüstü inanışların hocalığını açıkça reddeder; fakat bunun yanında inançların kendisini hedef almaz. genelde ateizm ve agnostisizm ile bütünleşebilir ama hümanist anlayış bunlara içkin değildir. hümanizm bu tür doğaüstü güçlerin varlığıyla ilgilenmeyen etik tabanlı bir görüştür. seküler bir hayat duruşu ilkesi ve her otorite karşısında insanı özgürleştirme çabası hümanizmin ırasıdır.. hümanizme göre doğruyu bulmak insanın bir yetisidir. fakat doğruyu bulma yönteminde gizemcilik, mistisizm, gelenek ve bunlar gibi genel geçer kanıtlarla ve mantıkla bütünleşmeyen yöntemler izlenemez. gerçeğe duyulan bu arzu,...

aksiyoloji nedir vikipedi

aksiyoloji aksiyoloji (değerler felsefesi) etik ve estetik olmak üzere ikiye ayrılır. etik, insanların ahlaki değerlerini sorgularken (ahlaklı - erdemli gibi) estekik ise neyin güzel olduğuyla ilgilenir. neyin etik, neyin estetik olduğunu açıklamak oldukça güçtür, buradan hareketle aksiyoloji bireylerin davranışlarına temel teşkil eden değerleri araştırmaktadır. değer felsefesi de denilen aksiyoloji, insanın yaşamı boyunca vardığı bir çok yargının kaynağı olan değerler sistemiyle ilgilenir. yaşamın almaya zorladığı kararlar ve insanları iyi ve kötüyü ayırt etmesi için zorlaması sonucu insanlar iyi, kötü, ayıp, güzel, çirkin ve benzeri bir takım yargılara varırlar. işte felsefenin bu yargıların kaynağındaki değerlerin nasıl oluştuğu, niteliği, sınıflaması ve in...

etik nedir vikipedi

etik etik kuramsal meta-etik kuralcı · tanımlayıcı konsekvenşializm deontoloji erdemlilik himâye etiği iyi ve kötü · ahlâklılık uygulamalım biyo etiği · tıbbî mühendislik · çevresel insan hakları · hayvan hakları yasal · basın ticârî · pazarlama din · savaş temel konular adâlet · değer hak · görev · erdem eşitlik · hürriyet · güven hür irâde · rızâ ahlâkî sorumluluk önemli filozoflar aristo · konfüçyüs aquinas hume · kant bentham · mill kierkegaard · nietzsche hare · rawls  · nozick listeler ahlâkî konular listesi ahlâkçılar listesi bu kutu: gör • tartışma • değiştir ...

uluslararası ilişkiler nedir nelerdir

uluslararası ilişkiler vikipedi, özgür ansiklopedi git ve: kullan, ara uluslararası ilişkiler siyaset biliminin bir dalıdır ve "uluslararası sistem" içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir. disiplinlerarası bir disiplin olması sebebiyle siyaset bilimi, iktisat(uluslararası iktisat, uluslararası politik ekonomi), tarih (siyasi tarih), hukuk (anayasa hukuku, yönetim hukuku ve özellikle uluslararası hukuk), felsefe (siyaset felsefesi ve etik), sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antropoloji gibi pek çok f...

özne nedir

özne<meta name="description" content="özne nedir"><meta name="robots" content="noodp"> vikipedi, özgür ansiklopedi git ve: kullan, ara özne (almanca: subjekt, fransızca: sujet, ingilizce: subject, latince: subjectum), eski türkçe fail, mevzu anlamında kullanılan felsefe kavramı ve kategorisi. özne kavramı, bugün bilinen anlam boyutunu 17. yüzyılda kazanmıştır. ruhbilim ve epistemoloji, hukuk ve etik açısından fail, eyleyen ve bilen kişi yani "ben" anlamında kullanılır. mantık ve dilbilgisinde özne, yüklemin taşıyıcısı olarak belirir....

felsefe nedir ödev

felsefe<meta name="description" content="felsefe nedir ödev"><meta name="robots" content="noodp"> vikipedi, özgür ansiklopedi git ve: kullan, ara yedi sanatın merkezinde duran felsefe, herrad von landsberg, 12. yüzyıl düşünbilim veya felsefe, sözcük kökeni olarak yunanca seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen "phileo" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin. "phileo"=sevgi "sophia"=bilgi veya bilmek kelimelerinden türemiştir. philosophia=bilgelik arayışı,bilgiyi sevmek,araştırmak ve peşinde koşmak anlamlarına gelmektedir. "filozof" da bilgeliğe ulaşmaya çalışan kişidir. buna göre, felsefe yunanlar için, ‘bilgelik sevgisi’ ya da ‘hikme...

-loji nedir? -olojilerin listesi

-lojiingilizce son ek -ology veya -logy den türkçeye girmiştir. bir çalışma alanını veya akademik bir disipline işaret eder. benzer şekilde -olojist son eki de, bu alan üzerinde çalışan kişiyi tanımlar.etimolojisi"-loji" en genel anlamda; "____ alanındaki çalışmalar" demektir. bu tür sözcükler genellikle yunanca veya latince köke sahip olup, son ek -loji, yunancadaki -λογια (-logia) dan gelir. -oloji son eki, bu anlamda yanıltıcı olabilir, zira buradaki 'o', -loji ekini alan asıl sözcükten de geliyor olabilir. örneğin, biyoloji deki 'o' yunanca βιος (bios), yaşam'ın sonunda zaten vardır. bu nedenle, örneğin mineraloji gibi bazı sözcükler -oloji il...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !