× "

etken cümle

" arama sonuçları

bir cümle

  bir cümle kuracağım tek bir cümle sadece bir cümle yüklemi olmayan,nokta koyulamayacak bir cümle. sıralı ama kuralsız bir cümle, sözde öznenin,gizli öznenin olmadığı bir cümle, senin özne  benim nesne olduğum bir cümle, geçişli ve etken bir cümle, sayısız zarf tümlecinin yer tamlayıcısının olduğu bir cümle. bütün zaman ve durum zarfının bulunduğu, ama soru zarfının olmadığı bir cümle. yer tamlayıcılarının tamlamadığı yerin kalmadığı bir cümle, kimsenin kullanmadığı bağlaçlarla bağlanacak kelimeler birbirine, imla kuralları dans edecek, hele de ünlem!!!! ünlemin her türlüsün&uu...

anlatım bozukluğu cümle örnekleri

anlam bakımından anlatım bozuklukları 1)gereksiz sözcük kullanma: bir cümlede anlamları aynı olan veya anlamca biri diğerini içeren sözcüklerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. *kulağıma eğilerek alçak sesle bir şeyler fısıldadı. *bu yol yaya yürümekle bitecek gibi değil. *onlar da beş yıldır karşılıklı mektuplaşıyorlar. *geçmişteki hatıralardan bir şikayetim yok *ülkemizin sorunları bitmiyor ,tükenmiyor *o günleri daha henüz dün gibi hatırlıyorum *bu gece ısı sıfırın altında eksi beş derece olacak. *gülmesinin nedeni bugün iyi bir haber almasındandır. *onunla ilk tanışmamızı unutamam. *dün gece uyurken gördüğü r&uum...

9.sınıf dil ve anlatım dersi konu anlatımı-v.ünite cümle (tümce)

a. cümlenin ögeleritürkçe cümlelerde dört öge bulunur:1. yüklem2. özne3. nesne (düz tümleç)4. tümleçbu ögelerden cümlede mutlaka bulunması gereken yüklem ile öznedir. bunlara cümlenin temel ögeleri denir. nesne ve tümleçler cümlenin anlamını tamamlayan (tümleyen) yardımcı ögelerdir.1. yüklem :* yüklem cümlede eylem,oluş, durum,istek,hareket bildiren dil bilgisi birliğinin görev adıdır. * cümlenin temel ögesidir; tek başına bile olsa cümle oluşturabilir.* her sözcük ya da sözcük gurubundan yüklem yapılabilir. gecenin yalnızlığında sadece seni düşünürüm (fiil)yaşadığımız günler...

9.sınıf ünite v.cümle (tümce) bilgisi ders notları

a. cümlenin ögeleri. sözcüklerin her birinin bir anlamı olmasına rağmen bir yargı ifade etmezler. bir duygu, düşünce ve istekler yargı ifade eden cümlelerle dile getirilir.“traktör hiç durmadan köyden çktı.biz de ardısıra yürüyorduk.toprağı nasıl süreceğini merak ediyorduk.” cümlelerinde bir yargı bulunmaktadır.bir dil çeşitli birimlerden oluşur. bunların başında ses, hece, sözcük, tamlama ve sözcük grupları gelir. bu sözcüklerin her birinin kendi başına bir anlamı ya da görevi vardır. ancak bunlar dilde iletişim kurmada yeterli olamazlar.iletişim aracı olması için dil birliklerinin bildirme, belirtme, yaptırma görevlerinin olması gerekir.yukarıda...

dil ve anlatım ders notları lise 1 ünite v cümle (tümce) bilgisi

ünite v cümle (tümce) bilgisia. cümlenin ögeleri. sözcüklerin her birinin bir anlamı olmasına rağmen bir yargı ifade etmezler. bir duygu, düşünce ve istekler yargı ifade eden cümlelerle dile getirilir.“traktör hiç durmadan köyden çktı.biz de ardısıra yürüyorduk.toprağı nasıl süreceğini merak ediyorduk.” cümlelerinde bir yargı bulunmaktadır.bir dil çeşitli birimlerden oluşur. bunların başında ses, hece, sözcük, tamlama ve sözcük grupları gelir. bu sözcüklerin her birinin kendi başına bir anlamı ya da görevi vardır. ancak bunlar dilde iletişim kurmada yeterli olamazlar.iletişim aracı olması için dil birliklerinin bildirme, belirtme, yaptır...

işteş, işteş yapılı fiiller, işteş cümle, işteş fiiller, işteş ç

işteş (-ş):eylemin birlikte veya karşılıklı yapılmasıdır.işin yapılması için en az iki kişi gereklidir.eyleme “-ş” eki getirilerek yapılır.    örn:                arkadaşıyla gülü-ş-tüler.                koridordan geçerken iti-ş-meyin.                tartı-ş-mayın! kucakla-ş-ın! *uyarı: işteş eylem, öznesi birden çok olan eylem değil, eylemin ortaya çıkabilmesi için birden çok özneye gereksinim duyan eylemdir.    örn:     ...

edilgen fiil, edilgen fiiller, edilgen cümle, edilgen yapılı fii

edilgen (-l ve -n):işi yapan ortada yoktur.işin “başkası tarafından”  yapılması anlamı vardır.öznenin yaptığından etkilenen vardır ve bu özne gibi kullanılan sözde öznedir.etken çatılı eylemler, edilgen çatılı olunca nesneler özne (sözde özne) görevini üstlenir.yükleme getirilen “-l, -n” ekleriyle sağlanır.    örn:                adam /taşlıktan gelen çocuk sesleri/ duydu.                   ö                    ...

etken yapılı fiiller, etken cümle, etken fiiller, etken catılı f

etken:eylemi özne kendisi yapar.bu tür eylem cümlelerinin öznesi eylemi yapan, eylemde etkin/etken olan gerçek öznedir.eylem çatı eki almaz.    örn:                her gün oraya gideriz. (biz)                bir millet uyanıyor.                ağaçlar yapraklarını döktü....

fiillerde çatı konu anlatımı, öznelerine göre fiiler, etken fiil

fiillerde çatıfiiller iş,hareket,oluş,durum bildiren sözcüklerdir.çekimli bir fiilde,iş,hareket,oluş ve du-rumun hangi varlık tarafından gerçekleştirildiği ya açıkça bellidir ya da bu varlık belirtilme-miştir,bilinmemektedir.“ali tahtayı sildi.” cümlesinde,fiilin bildirdiği ‘silme’ işini yapan varlık (özne) ali’dir.öy-leyse bu cümlede özne yapıcıdır,bellidir.cümlede yüklem görevini üstlenen fiilin özne ile kurduğu bu ilişkiye özne-yüklem ilişkisidenir.fiiller varlığın yaptığı işin başka bir varlığı etkileyip etkilemediğine göre de ayrılırlar:“ ali camı kırdı.” cümlesinde özne olan varlık,kırma işlemini bir varlık üzerinde ger...

fiillerde çatı konu anlatımı, öznelerine göre fiiler, etken fiil

fiillerde çatıfiiller iş,hareket,oluş,durum bildiren sözcüklerdir.çekimli bir fiilde,iş,hareket,oluş ve du-rumun hangi varlık tarafından gerçekleştirildiği ya açıkça bellidir ya da bu varlık belirtilme-miştir,bilinmemektedir.“ali tahtayı sildi.” cümlesinde,fiilin bildirdiği ‘silme’ işini yapan varlık (özne) ali’dir.öy-leyse bu cümlede özne yapıcıdır,bellidir.cümlede yüklem görevini üstlenen fiilin özne ile kurduğu bu ilişkiye özne-yüklem ilişkisidenir.fiiller varlığın yaptığı işin başka bir varlığı etkileyip etkilemediğine göre de ayrılırlar:“ ali camı kırdı.” cümlesinde özne olan varlık,kırma işlemini bir varlık üzerinde ger...

reflexive pronouns - ingilizcede edilgen - ettirgen cümle anlamı

edilgen - ettirgen cümle / passıve voıce / causatıve form passıve voıce passive voice aşağıda belirtilen durumlar için kullanılır : 1- hareketi ( eylemi ) yapan bilinmiyorsa 2- hareketi ( eylemi ) yapan belirsiz ve önemsizse 3- yapılan hareket daha önemliyse 4- hareketi gerçekleştiren açıklanmak istenmiyorsabir cümlede hareketi yapan cümlenin öznesi ise , o cümle active ( etken ) dir.active bir cümlenin nesnesi yeni bir cümlenin öznesi durumuna getirilirse , o cümle passive ( edilgen ) olur.passive form da hareketi yapan özneye değinmek önemsizdir.bu nedenle cümle sonunda " by......" kullanmaya gerek kalmaz. örnek ( example ) : active passi...

dil ve anlatım ders notları lise 1 ünite v cümle (tümce) bilgisi

ünite v cümle (tümce) bilgisia. cümlenin ögeleri. sözcüklerin her birinin bir anlamı olmasına rağmen bir yargı ifade etmezler. bir duygu, düşünce ve istekler yargı ifade eden cümlelerle dile getirilir.“traktör hiç durmadan köyden çktı.biz de ardısıra yürüyorduk.toprağı nasıl süreceğini merak ediyorduk.” cümlelerinde bir yargı bulunmaktadır.bir dil çeşitli birimlerden oluşur. bunların başında ses, hece, sözcük, tamlama ve sözcük grupları gelir. bu sözcüklerin her birinin kendi başına bir anlamı ya da görevi vardır. ancak bunlar dilde iletişim kurmada yeterli olamazlar.iletişim aracı olması için dil birliklerinin bildirme, belirtme, yaptır...

cümle düzeyinde anlatım bozuklukları

cümle düzeyinde anlatım bozuklukları anlatımı etkili kılmanın tek yolu, sağlam cümleler kurmaktır. çünkü anlatımın temel birimi cümledir. anlatımımızdaki başarımızla, cümlelerimizdeki sağlamlık arasında doğrudan bir bağlantı vardır. kısa tanımıyla cümle; bir yargı birimidir. yargının tam olarak görülebilmesi cümlemizin, ortak dilin yerleşmiş kurallarına uygun olmasına bağlıdır. bu da cümledeki öğelerin yerinde kullanılmasıyla, öğeler arasındaki bağlantının sağlanmasıyla gerçekleşir. bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için cümlenin öğeleri, cümlenin yapısı, fiilimsiler, fiil çatıları… gibi konuların iyi kavranmış olması gerekir. cümle düzeyinde en sık rastlanan ...

sıfatların cümle içindeki yeri

sıfatların cümle içindeki yeri1. sıfatların çoğu bir ismin önünde yer alırlar.örnek: a nice dress, a big house, a new course, etc… 2. normalde fiilleri niteleyen kelimelere adverb denir. ancak be, become, seem,            look, appear, feel, taste, smell, sound fiilleriyle birlikte sıfat kullanılır ve      sıfatlar hemen bu saydığımız fiillerden sonra gelir. the girl is beautifulyou look tiredthis soup tastes good.  örnek:  this film is new, isn’t it?   örnek:  he became ill after he played out in the cold.   örnek:  you seem / look / appear tired today.   örnek:  ı felt great when ı heard the news.  örnek:  my mum’s food tastes delicious. ...

fiiller, fiil, geçişli - geçişsiz fiiller, etken - edilgen fiill

fiiller fiil: varlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelere fiil denir. fiil olan sözcükte üç temel öğe vardır. 1. eylem 2. zaman 3. kişi yaklaşıyordum, durmuştur, söylüyor, buldu (yaklaş, dur, söyle, bul) bu kelimelerin fiil olup olmadıklarını anlamak için, en küçük anlamlı parçalarını (köklerini) buluruz: bulduğumuz bu köklere, mastar eki, "-mek, -mak" ekleriz. eğer anlamlı kelimeler elde ediyorsak, bulduğumuz kelimeler fiil demektir. örneğin; "göz" sözcüğüne "-mek, -mak" mastarını eklediğimizde "gözmek, gözmak" gibi anlamsız kelimeler oluşuyot. demek ki "göz" sözcüğü fiil değildir. kök: fiilerin sonlarındaki bütük ekler atıldıktan sonra kalan anlamlı kısmına kök denir. çekimli fiil gördüm seviyor bilir suluyor taban ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !