× "

etkileşim kavramı

" arama sonuçları

2013 kpss alan sınavı türkçe

2013 kpss alan sınavı türkçe ile ilgili muhtemel dersler.. konular bu sayfada yer alıyor..   töb101   yazı yazma teknikleri (1-2-2) yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri ve yazılış yönleri, bitişik eğik yazı küçük harfleri ve yazılış yönleri, rakam ve işaretlerin yazılışı, büyük ve küçük temel harflerle bitişik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturma, çeşitli dekoratif, antik vb. yazılar, uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları. töb103   türkçe dilbilgisi ı: ses bilgis...

aydın üniversitesi yerel yönetimler vize ders notları

  ders notu 1 insanlık ailesi bir tek insanlık ailesi vardır. insanlık ailesinin yeryüzündeki ömür yolculuğu zorluklarla dolu olmakla birlikte, insanın varlığını sürdürmesi için ona sunulan sayısız ikramlar da var. yeryüzünün kendi etrafındaki dönüşünden, güneşin etrafında dönüşüne, atmosfere kadar her şey adeta insan için oluşturulmuş. bu düzen içinde insana kendi ve çevresindekilerin hayatını sürdürmek için çaba harcama sorumluluğunu taşır. bu çabanın yanı sıra diğer aile bireyleri ile dayanışma ve yardımlaşma, insanlık ailesinin bireyi olan her insan için gerekli zorunluluktur. insanın çabası kendisi i&c...

e-öğrenme

e-öğrenme : ınternet/ıntranet(yerel ağ) ya da bir bilgisayar ağı üzerinden, bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşen, bilgiye ulaşmada zaman, mekan sınırı tanımayan, eş-zamanlı ya da eş-zamansız olarak diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişim kurulan, bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel tepkiler ile etkileşim kurulabilinen, sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldıran, bireylere yaşam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma olanağı sağlayan bir öğrenmedir.      e-öğrenmenin faydaları   e-öğrenme; 1.öğrenme zamanına e-öğrencinin karar vermesini, ...

davranış bilimleri

davranış bilimleri dersinden önemli notlar çalışma yada iş sosyolojisi anlamına gelen sanayi sosyolojisinin inceleme alanlarından biri verimliliktir. bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özellikler: nesnellik,doğruluk ve tekrar,basitlik ve açıklık,sınırlılık platon'a göre birey, içinde yaşadığı devletin karakterini taşır. politika, platon'nun en önemli çalışmasıdır. ziya gökalp'in görüşlerini benimsediği batılı düşünür e.durkheim'dir. babalık kazanılmış bir statüdür.(statü, bireyin toplum içindeki pozisyonudur.) avcı ve toplayıcı toplumların özellikleri: politik kurumların olmaması, bireylerin eşit olması, kararların grup tartışmaları sonucunda alınması, g&o...

tiyatroda kültürlerarası eğilimler

dünya, bir yandan iletişimi kuracak bir diyalog bulmaya çalışırken, öte yandan da yıkımları, açlıkları, sabotajları terrörizmi, etnik savaşları yaşıyor. birleşmiş milletler tarafından kurulan, unesco'nun çeşitli alt birimleri dünya insanlarını biraraya getirmeye, dünya çocuklarını daha iyi bir gelecek için korumaya çalışırken, uluslararası toplantılarda önyargılar, eknonomik çıkarlar, etnik çıkışlar bütünleşmeye gölge düşürüyor. kültürlerarası ilişkiler konusunda düşünmeye başladığımda uzun bir süre bilgisayarımın başında önümdeki boş sayfaya bakakaldım. dışarda çevre sorunlarıyla, açlıkla, amansız hastalıklarla, bölgesel ...

mimarlık ve tüketim

tarih: 27 ocak 2009     kaynak: http://www.mimdap.org/w/?p=14739 mimarlık şüphesiz son yüzyılın yine son çeyreğinde kendi özgün üretim vasıflarının yanında kapitalist sistemin ağlarında yaşamaya çalışan sistemin diğer elemanları ile en çok gerilimin yaşandığı bir pratiklik olarak karşımıza çıkar. yani bu pratiklik; sermaye, siyasi irade ve mimar arasındaki üçgende kendisini ifade eder. ancak bu ifade tarzının kendini sayıca ve ağırlıkça üretilen nesnenin aynı zamanda bir tüketim nesnesi olarak üretilmeye başlandığı gündelik hayatımızda, üçgendeki ağırlık merkezinin sermayeye doğru kayması ile sanki bütün dünyaya ihraç edilebilecek bir marka ...

drama ders notları 1

yaratıcı dramatürkçe'de tam bir karşılığı bulunmayan "drama" sözcüğü, yunanca'da yapmak, etmek, eylemek anlamında kullanılan "dran" sözcüğünden türetilmiştir. yine, yunanca bir sözcük olan "dramenon"un seyirlik olarak benzetmecisi biçimindeki kullanımı "drama"nın eylem anlamını üstlenir (1). tiyatro bilimi çerçevesi içinde drama; özetlenmiş, soyutlanmış eylem durumları anlamını taşır. türkçe'de kullandığımız "dram" kavramı ise, fransızca'da sonu "e" ile biten "drame" sözcüğünden gelir. fransızca'daki sözlük anlamı "burjuva tiyatrosu" olan bu kelime, halk dilinde "acıklı oyun" anlamında kullanılagelmiştir. oysa, dramatik olan ya da drama, insanın her türl&...

beden dili

bu bölümde araştırmaya ilişkin problem durumu alt problemler önem sınırlılıklar yer almaktadır.1.1. problem durumu1.1.1. iletişim kavramı ve tanımıyakın zamanlara kadar dilimize fransızca’dan ve fransızca söylenişi ile geçen komünikasyon (communication) sözcüğü ile birlikte ve aynı anlamı karşılamak için haberleşme kavramı kullanılıyordu. günümüzde kullanımı yaygınlaşan iletişim sözcüğü ise haberleşmeyi de içeren daha geniş kapsamlı bir ileti alışverişi anlayışı yansıtmaktadır.fransızca ve ingilizce’de yazılışı aynı söylenişi ayrı communication kavramı latince’deki communicatio sözcüğünün karşıtıdır. sözcüğün 14. yüzyıl fransızca’sı...

yaratıcı drama hakkında

      türkçe’de tam bir karşılığı bulunmayan “drama” sözcüğü, yunanca’da yapmak, etmek, eylemek anlamında kullanılan “dran” sözcüğünden türetilmiştir. yine, yunanca bir sözcük olan “dramenon”un seyirlik olarak benzetmecisi biçimindeki kullanımı “drama”nın eylem anlamını üstlenir (1). tiyatro bilimi çerçevesi içinde drama; özetlenmiş, soyutlanmış eylem durumları anlamını taşır. türkçe’de kullandığımız “dram” kavramı ise, fransızca’da sonu “e” ile biten “drame” sözcüğünden gelir. fransızca’daki sözlük anlamı “burjuva ti...

baroların kurum kimliği kazanma ihtiyacı

giriş: baroların, kurumsallaşma ve kurum kimliği altında yeniden teşkilatlanma ihtiyaçlarının en doruk noktasına ulaştığı dönemi yaşıyoruz.algılamamıza göre dünya ,kurumsallaşan bir kurumlar-şirketler alanı haline geliyor;bir anlamda markalaşma furyası içindedir. bu araştırmada şu başlıklar altında değerlendirme yapacağım. 1.baroların kurumsallaşma ihtiyaçları 136 sayılı avukatlık kanunun 2.maddesi aynen aşağıdaki gibidir:“avukatlığın amacı madde 2 - (değişik 1. fıkra: 4667 - 2.5.2001 / m.2) avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her dereced...

vicdanı red2

www.solplatform.org antimilitarizm nedir? oğuz sönmez (bu yazı 18 eylül cumartesi günü kadiköy halk eğitim merkezinde itep(istanbul toplumsal ekoloji platformu) tarafından organize edilen panelde yapılan 20 dakikalık konuşmanın metnidir.) oğuz sönmez eğer savaş ve barış, yöneten ve yönetilen ya da birey ve toplum ilişkilerini sorgulayacaksak, antimilitarizm bize sağlam bir dayanak, vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olacaktır. şimdi antimilitarizmin ilkelerini konu başlıklarıyla ele almaya çalışacağım: 1- bütün savaşlara karşı çıkmak: “ama”sız, “fakat”sız, “haklı”-“haksız”, “temiz-kirli” vb gibi gerekçelere dayanmadan bütün savaşların, doğru olmadığını açık ve net bir şekilde savunmaktır. 2- savaş araçlarının üreti...

tiyatroda kültürlerarası eğilimler

dünya, bir yandan iletişimi kuracak bir diyalog bulmaya çalışırken, öte yandan da yıkımları, açlıkları, sabotajları terrörizmi, etnik savaşları yaşıyor. birleşmiş milletler tarafından kurulan, unesco'nun çeşitli alt birimleri dünya insanlarını biraraya getirmeye, dünya çocuklarını daha iyi bir gelecek için korumaya çalışırken, uluslararası toplantılarda önyargılar, eknonomik çıkarlar, etnik çıkışlar bütünleşmeye gölge düşürüyor. kültürlerarası ilişkiler konusunda düşünmeye başladığımda uzun bir süre bilgisayarımın başında önümdeki boş sayfaya bakakaldım. dışarda çevre sorunlarıyla, açlıkla, amansız hastalıklarla, bölgesel savaşlarla, doğal afetlerle boğuşan bir dünya varken benim küreselleşmeden ya da kültürlerarası etkileşimden sözetmem bir tersinlemeymiş (bir ironiymiş) gibi geldi. a...

tiyatroda kültürlerarası eğilimler

dünya, bir yandan iletişimi kuracak bir diyalog bulmaya çalışırken, öte yandan da yıkımları, açlıkları, sabotajları terrörizmi, etnik savaşları yaşıyor. birleşmiş milletler tarafından kurulan, unesco'nun çeşitli alt birimleri dünya insanlarını biraraya getirmeye, dünya çocuklarını daha iyi bir gelecek için korumaya çalışırken, uluslararası toplantılarda önyargılar, eknonomik çıkarlar, etnik çıkışlar bütünleşmeye gölge düşürüyor. kültürlerarası ilişkiler konusunda düşünmeye başladığımda uzun bir süre bilgisayarımın başında önümdeki boş sayfaya bakakaldım. dışarda çevre sorunlarıyla, açlıkla, amansız hastalıklarla, bölgesel savaşlarla, doğal afetlerle boğuşan bir dünya varken benim küreselleşmeden ya da kültürlerarası etkileşimden sözetmem bir tersinlemeymiş (bir ironiymiş) gibi geldi. a...

. biyoloji dersinin genel amaçları, etkinlik ve öğretim yöntemle

. biyoloji dersinin genel amaçları, etkinlik ve öğretim yöntemleri   biyoloji tüm pozitif bilimlere ait her türlü envanterin hayata doğru uygulandığı ve hayat bulduğu bir bilim dalıdır. 21. yüzyılın gözde bilimi biyoloji merkezli fen bilimidir. biyoloji, özellikle doğa döngüsü dikkate alınarak hayatın uzaya taşınması, uzayda yeni gezegenlere canlıların mayalanması konularında uzay biyolojisi başlığı altında insanlığa hizmet verebilecek alternatif bir bilim dalıdır (demirkuş, 2005). biyolojinin fen bilimleri içinde en fazla gelişme ve ilerleme kaydettiği belirtilmekte ve bu gelişmenin daha da artan bir şekilde devam edeceği vurgulanmaktadır. bu nedenle eğer bilimsel bir ders plânlanmasından söz edilecekse biyolojiye en fazla yerin verilmesi gerekmektedir. çünkü, bi...

baroların kurumsallaşma ihtiyacı üzerine

1.baroların kurumsallaşma ihtiyaçları   136 sayılı avukatlık kanunun 2.maddesi aynen aşağıdaki gibidir: “avukatlığın amacı madde 2 - (değişik 1. fıkra: 4667 - 2.5.2001 / m.2) avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.   avukat bu amaçla hukukî bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder”.   avukatlığın amacının,mesele ve anlaşmazlık halinde;adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümünün ve hukuk kurallarının uygulanmasının sağlanması olduğu bir kanun hükmü olduğun...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !