× "

etkin okul cevap anahtarı 7 sınıf

" arama sonuçları

sınıf yönetimi-1

sınıf yönetimi-1 mehmet tunçer sosyolog-meb denetçisi sosyal bir sistem olarak okul okulun sosyal bir sistem oluşu, onun kendine özgü bir kültürü olmasından dolayıdır. okul kültürünü ilk kez eğitim sosyologlarından w. waller incelemiştir. ona göre okul, şu özelliklere sahiptir: okulun belli bir nüfusu vardır;okul nüfusu istikrarlı ve tekdüzedir. öğrenciler çeşitli sosyal sınıf ya da etnik gruplardan gelmekte iseler de belirli bir okulda toplandıkları zaman tekdüze bir grup olmaktadırlar. açıkça ifade edilmiş siyasal bir yapısı (otorite) vardır; okul bu özelliğinden dolayı otokratik görünümlüdür. otorite, oku...

tanışma ve başarı hikayeleri

03-07/10/2011 tarihlerinde yapılan teknoloji ve   liderlik çalıştayı 1. grup sonuç raporudur   birinci bölüm üzerinde çalışanlar ‍ahmet tutar-eğitim müfettişi / il milli eğitim müdürlüğü / tokat  bekir tunç-okul müdürü kız teknik ve meslek lisesi adıyaman ihsan özkan-ilçe milli eğitim müdürü / alaçam ilçe milli eğitim müdürlüğü / samsun-yakakenti isa alkan-okul müdürü/ karlısu hürriyet ilköğretim okulu hatay m.recep bayraktar-okul müdürü/ karalı çiftlik ilköğretim okulu hatay  mustafa fuçular-okul müdürü / atatür...

sosyal soruları

sosyal bilgiler 6 1- ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple ali’lerin elektrikleri kesilmişti.            bu durumda ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur? a)   haklarını b)   özgürlüklerini c)   sorumluluklarını d)   düşüncelerini 2- aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla olur? a)   avrupa b)   türkiye c)   dünya d)   marmara bölgesi 3- aşağıdakilerden hangisi dünya üzerindeki bir yerin matematik konum...

sosyal soruları

sosyal bilgiler 6 1- ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple ali’lerin elektrikleri kesilmişti.            bu durumda ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur? a)   haklarını b)   özgürlüklerini c)   sorumluluklarını d)   düşüncelerini 2- aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla olur? a)   avrupa b)   türkiye c)   dünya d)   marmara bölgesi 3- aşağıdakilerden hangisi dünya üzerindeki bir yerin matematik konum...

bertrand russell sorgulayan denemeler

  sorgulayan denemeler  bertrand russell  çeviri:  nermin arık  tübitak popüler bilim kitapları  içindekiler  giriş: kuşkuculuğun önemi üzerine  düşler ve gerçekler  bilim boş-inanlı mıdır?  insan rasyonel olabilir mi?  yirminci yüzyılda felsefe  makineler ve duygular  davranışçılık ve değerler  doğu'nun ve batı'nın mutluluk idealleri  iyi insanların yol açtıkları kötülükler  püritenizmin dönüşü  politikada kuşkuculuk gereksinimi  özgür düşünce ve resmi propaganda  toplum içinde özgürlük  eğitimde özgürlük ue otorite  psikoloji ve p...

yargı türkiye geneli eğitim bilimleri 1 çözümlemeleri 2009 kpss

82. eğer öğretmenin sınıfından bir öğrenci (ali) sınıf içi düzeni bozmayacak zaman zaman istenmeyen davranışlarda bulunuyorsa en etkili strateji görmez-den gelerek sönmeyi beklemektir. eğer öğrenci derslerle ilgilenmeyip sürekli istenmeyen davranışlar-da bulunuyorsa (serhat) en etkili çözüm yolu ona dersle ilgili görev ve sorumluluk vermektir.cevap: e83. sokrat semineri: anlaşılması zor, farklı anlamlar çıkarılabilecek, üst düzey bir metnin ya da akademik ve karmaşık bir konunun grup tarafından tartışılmasına yönelik bir tekniktir. belirlenen bir metin, grup içinde anlaşılmasını sağlamak üzere katılımcılardan metin içinde bulunan fikirleri, değerleri ve görüşleri ince-lemeleri...

sosyal soruları

sosyal bilgiler 6 1- ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple ali’lerin elektrikleri kesilmişti.           bu durumda ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur?a)   haklarınıb)   özgürlüklerinic)   sorumluluklarınıd)   düşüncelerini2- aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla olur?a)   avrupab)   türkiyec)   dünyad)   marmara bölgesi3- aşağıdakilerden hangisi dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgilerd...

yönetim biçimleri

  yönetim biçimleri     klasik yönetim işletmenin biçimsel (formal) yapısını kendisine inceleme ve araştırma sahası olarak alan, klasikorganizasyon teorisi, organizasyon konusunda ortaya çıkan ilk teoridir. bu görüş fransa’ da fayol(1916), amerika’da taylor (1911), mooney ve reiley (1932), ingiltere’de urwick (1928 ve 1943), dahasonraki yıllarda yine ingiltere’de brech (1957), amerika’da allen (1958) eserlerinde göze çarpmaktadır.düşünsel temelini klasik iktisat doktrininden alan ve iktisadi adam (homo economicus) varsayımınadayanarak, insanların ekonomik çıkarları peşinde, rasyonel hareket ederek daha fazla ve verimliçalışacakları inancına katı...

6. sınıf sosyal bilgiler soruları

sosyal bilgiler 6 1- ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple ali’lerin elektrikleri kesilmişti.           bu durumda ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur?a)   haklarınıb)   özgürlüklerinic)   sorumluluklarınıd)   düşüncelerini2- aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla olur?a)   avrupab)   türkiyec)   dünyad)   marmara bölgesi3- aşağıdakilerden hangisi dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgilerd...

6.sınıf sosyal bilgiler

276-türkiye ‘ de  görülen köyden kente göçler sonucunda işsizlik oranı artmaktadır.bununla     birlikte kişi başına düşen gelir azalmaktadır.      yukarıdaki  paragrafta  göç olgusunun  hangi  sonuçlarından  söz edilmiştir ?a- siyasi       b- ekonomik       c-kültürel       d-çevre  277- aşağıdakilerden hangisi  bilimsel araştırmalarda  kullanılan yöntemlerden biridir ?a- okuma yazma öğrenme      b- okul açmak   c- anket yapma         d- gazete satma278- kaymaz araman ilköğretim okulu olarak istanbul’a düzenlediğimiz ...

uzman öğretmenlik sınavı soruları ve cevap anahtarı 2

uzman öğretmenlik sınav soruları ve cevap anahtarı 2  aşağıda uzman öğretmenlik sınavı soruları ve cevap anahtarını bulacaksınız (1.-95. soruları konumuzdiledebiyat.blogcu.com sitesinin uzmanöğretmenlik sınav soruları ve cevapları başlıklı bölümdedir.) 96-bireğitim felsefesi olan ilerlemecilik (progresivism), eğitiminin sürekli bir gelişme içinde olduğu vurgular.  aşağıdakilerden hangisi ilerlemecilik görüşünün temel ilkelerinden biri değildir? a) eğitim aktif olmalıdır.b) eğitim, çocuğunilgilerine göre olmalıdır.c) okul, yaşamın kendisi olmalıdır.d) öğretmenin görevi rehberlik etme olmalıdır.e) öğretmen merkezli yöntemler uygulanmalıdır, 97-aşağıdakilerden hangisi okuldaki öğretme-öğrenme sürecinde öncelikle yerine getirme beklenen bir gören değildir? a) kazand...

okul başarısından hayat başarısına

okul başarısından hayat başarısına yazar: doç. dr. ilhan kasatura yayınevi: altın kitaplar yayınevi ------------------ 1-giriş yazar kitabına yapmış olduğu bir otobüs yolculuğunda yanındaki ve otobüsteki bazı ailelerle olan konuşmaları ile başlıyor. bu konuşmalar okul ve hayat başarısı üzerine. devamında yazar 1970 yılında yapmış olduğu bir anketi ve 20 yıl sonrasını anlatıyor. 1970 yılında 15-18 yaşlarında 258 lise öğrencisini içeren bir anket yapılmış. 20 yıl sonra bu öğrencileri yazar araştırmış ve 32 kişiyle okulun geleneksel çay gününde tekrar bir araya gelip görüşmüş. olaylar 20 kişilik bir grup arasında geçiyor. anket sonuçları 1970 yılında 144 ve 1990 yılında ise 32 kişi üzerinden değerlendirilmeye alınmış. sonuçlar rakam olarak ifade edilmiş. % olarak ifad...

hafıza geliştirme

akrostiş nedir? bir bilginin hatırda tutulabilmesi için, ilgili kelimelerin baş harflerinden oluşan kelime ya da anlamsız harfler grubuna akrostiş denir. akrostiş örnekleri dünya'nın en uzun nehirleri manisa'nın içinde. manisa kelimesindeki sessiz harfler, sırasıyla dünya'nın en uzun nehirlerinin baş harflerinden oluşuyor. sırasıyla, dünya'nın en uzun nehirleri: mississippianilisarıırmaka türkiye'nin en uzun nehirleri kafes'in içinde. yâni, kafes'teki sessiz harfler, sırasıyla, türkiye'nin en uzun nehirlerinin ilk harflerinden oluşuyor. sırasıyla, türkiye'nin en uzun nehirleri: kızılırmakafıratesakarya bağlama metodualınan bilgilerin çağrışımları, belli bir sıra ve düzende hafızaya alındığında, hem sağ, hem de sol beyin çalışmakta, böylece beyin...

işçi partisi programı

işçi partisi programı ı. amaç ve ideolojiıı. demokratik halk iktidarı ve organlarıııı. bağımsızlık ve enternasyonalizmıv. örgütlü ve özgür halkv. emekçi ekonomisivı. sağlıklı ve güvenli yaşamvıı. devrimci eğitim ve kültürı. amaç ve ideoloji 1. amaç: sınıfsız toplumişçi partisi’nin amacı, işçi sınıfı önderliğinde, işçi-köylü ittifakına dayanan emekçi halk iktidarı altında sosyalizmi kurmak ve bu yoldan sınıfsız toplumun gerçekleştirilmesine önderlik etmektir. işçi partisi, sınıflar ve devletler arasında paylaşım kavgalarına yol açan üretim yetersizliğinin ve toplumsal farklılaşmaların son bulacağı ve insanların değil, yalnız araçların yönetileceği barış ve uyum dünyası için mücadele eder. 2. eylem kılavuzu: bilimsel sosyalizmişçi partisiR...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !