× "

euzü besmele arapça

" arama sonuçları

cuma suresi latin harfleri arapça cuma namazı nasıl kılınır

cuma suresi latin harfleriyle arapça okunuşu yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-’aziyzilhakiymi huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne ...

cuma suresi türkçe ,arapça okunuşu ve namazı

cuma suresi türkçe ,arapça okunuşu ve namazı

cuma suresi oku türkçe okunuşu yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-’aziyzilhakiymi huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sad...

2009 ramazan bayramı

2009 ramazan bayramıramazan bayramı islam aleminde, oruç tutma ayı olan ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. hicri takvime göre onuncu ay olan şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. bayramdan bir önceki gün, ramazan ayının son günü olan arifedir. ramazan bayramı 2009 yılında türkiye'de 20 eylül pazar günü başlamaktadır.arapça kökenli bir sözcük olan "ramazan", "ramaza" (çok sıcak olma) kökünden gelir. bunun nedeni muhtemelen ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır.ayrıca bayramda ziyaretçilere, şeker sunmak töresi yerleşmiş bir gelenek olduğu için bayrama, şeker ...

kur'an okumakla ilgili

kur'ân okumakla ilgilisual: kur'an-ı kerim öğrenirken ve okurken dikkat edilecek hususlar nelerdir?cevapkur’an-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. kur'an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalıdır! bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyle: (kur'an öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır.) [buhari] (kur'an okuyan kimse, bunamaz.) [tirmizi] (kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar.) [buhari] (kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [darimi] (her gece on âyet okuyan, gafillerden sayı...

kur'anı kerim okumak ve dinlemek

 kur'an-ı kerim okumak ve dinlemeksual: kur’anı türkçe tercümesinden okumak uygun mu?cevaphayır, değildir. diyanetin hazırladığı kur'an-ı kerim mealinin önsözünde diyor ki:(kur'an-ı kerim, yalnız türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz.)büyük islam âlimi ibni hacer-i mekki hazretleri buyurdu ki: (kur'an-ı kerimi arapçadan başka harf ile yazmak ve kur'an-ı kerim yerine tercümesini okumak haramdır. kur'an-ı kerimi tercüme etmek başka...

euzü ve besmelenin hikmetleri..

euzü ve besmelenin hikmetleri.. e'ûzü okumak, (e'ûzü billâhi mineş-şeytânirracîm), besmele okumak ise, (bismillâhirrahmânirrahîm) demektir. ilk yazılan, besmeledir. âdem aleyhisselama ilk gelen, besmeledir. müminler, besmele yardımı ile, sırâttan geçer. cennet davetiyesinin imzası besmeledir. peygamberimiz, (hoca çocuğa, besmele okur, çocuk da söyleyince, allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının cehenneme girmemesi için senet yazdırır). buyurdu. abdüllah ibni mes'ûd (cehennemde azap yapan 19 melekten kurtulmak isteyen, besmele okusun! besmele, ondokuz harftir). buyuyor.hadis-i şerifte, (kur'an-ı kerime saygı göstermek, ...

abdest ilmihali 1

 abdest ilmihali-1v     abdestin tanımı:v      abdest kelimesi farsça bir kelimedir. su manasına ‘ab’ ve el manasına ‘dest’ tabirlerinin birleşmesiyle oluşan ‘el suyu’ anlamındandır. arapça karşılığı: güzellik, temizlik ve parlaklık anlamlarına gelen ‘vudu’dur. dindeki tanımı ise: belli organları usulüne göre yıkamak ve meshetmekten ibaret olan bir temizliktir.v      abdest çeşitleri:v      a-) farz olan abdest: v      namaz kılmak, kuran’a el sürmek ve tilavet secdesi yapmak için abdest almak farzdır. abdesti olmayan kimse hiçbir namaz kılamaz. abdest namazın...

kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek

kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek sual: kur’anı türkçe tercümesinden okumak uygun mu?cevaphayır, değildir. diyanetin hazırladığı kur'an-ı kerim mealinin önsözünde diyor ki:(kur'an-ı kerim, yalnız türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz.)büyük islam âlimi ibni hacer-i mekki hazretleri buyurdu ki: (kur'an-ı kerimi arapçadan başka harf ile yazmak ve kur'an-ı kerim yerine tercümesini okumak haramdır. kur'an-ı kerimi tercüme etmek başka, yapılan tercümeyi kur'an yerine koymak başkadır. arapçadan başka harf ile yaz...

kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek

sual: kur’anı türkçe tercümesinden okumak uygun mu?cevaphayır, değildir. diyanetin hazırladığı kur'an-ı kerim mealinin önsözünde diyor ki:(kur'an-ı kerim, yalnız türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz.)büyük islam âlimi ibni hacer-i mekki hazretleri buyurdu ki: (kur'an-ı kerimi arapçadan başka harf ile yazmak ve kur'an-ı kerim yerine tercümesini okumak haramdır. kur'an-ı kerimi tercüme etmek başka, yapılan tercümeyi kur'an yerine koymak başkadır. arapçadan başka harf ile yazmak ve böyle yazılmış olanı okumak haramd...

türk musikisinde dini formlar

temcid münacatı : ramazan aylarında teravih namazından sonra müezzinler tarafından minarede, çoğunluk arapça yazılmış, allah'tan niyaz ifade eden ve edebiyatta "münacat" adım alan manzum eserler okunurdu. birinci kısımda tevhid ve ta'zîm ifade eden arapça bir münacat, ikinci kısımda bir tek müezzin tarafından çok defa segah makamında durak tavrında bir na'ti peygamberî (') okunurdu. gerek münacat, gerek na'ti peygamberî durak tavrında usulsüz bestelenmiştir. üçüncü kısımda ise birkaç müezzin birlikte bir cumhur ilahi okurlardı.   cumhur ilahi : cumhur ilahiler çok defa evsat, bazan da devri hindî usulü ile bestelenmiş ilahilerdir. bu ilahileri tekkelerde zikir esnasında okunan ilahilerle karıştırmamak gerekir. zikir esnasında okunan ilahiler, sofyan, d...

bir mum gibi eridi gitti gül-i rânâlar...

doktor onayı ile bağırsaklarında rahatsız olan fakat koku ve ses duymayan bir kimse özürlü hükmüne girer mi ? çalıntı eşyayı bulmak için önereceğiniz bir dua mevlitte okunan sureler nelerdir? bir dilek için yedi yasin-i serif okumak istiyorum her mubinde tekrar başa dönmek gerekiyormu? eylül ayı cuma hutbesi konuları idrar sıçraması hanefi, şafi, maliki ve hanbeli mezheplerine göre, necasetin yıkanmasında sayı şartı var mıdır? kuduriye duasının sesli dinlemek istiyorum şüpheliyim tekrar gusül abdestimi almalıyım teravih namazı ile ilgili bütün hadisleri ve kaynaklarını verirmisiniz? mevla ya salli ilahisinin türkçe s&oum...

euzü ve besmelenin hikmetleri..

euzü ve besmelenin hikmetleri.. e'ûzü okumak, (e'ûzü billâhi mineş-şeytânirracîm), besmele okumak ise, (bismillâhirrahmânirrahîm) demektir. ilk yazılan, besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, besmeledir. müminler, besmele yardımı ile, sırâttan geçer. cennet davetiyesinin imzası besmeledir. "peygamberimiz, (hoca çocuğa, besmele okur, çocuk da söyleyince, allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının cehenneme girmemesi için senet yazdırır)." buyurdu. abdüllah ibni mes'ûd (cehennemde azap yapan 19 melekten kurtulmak isteyen, besmele okusun! besmele, ondokuz harftir). buyuyor.hadis-i şerifte, (kur'an-ı kerime saygı göstermek, e'ûzü okuyarak başlamakla olur ve kur'an-ı kerimin anahtarı, besmeledir) buyuruldu. sure okurken, eûzü besmele okunur.ayet-i ker...

sabah namazı

islâm'ın beş temel ibadetinden biri olan beş vakit namazdan sabah vaktinde kılınanı. diğer farz namazlarla birlikte hicret'ten bir buçuk yıl önce mirac gecesi farz kılınmıştır. adını, kılındığı vakitten alır. iki rekât sünnet-i müekkede, iki rekât da farz-ı ayn olmak üzere toplam dört rekâttır. arapça'da sabah namazına "salatül-fecr" denir. kur'ân-ı kerim'de, "gündüzün iki tarafında (sabah ve akşam) ve geceye yakın saatlerde (yatsı namaz kıl) çünkü iyilikler kötülükleri giderir. bu, ibret alanlara bir öğüttür" (hud, 11 / 114); ve "akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde göklerde ve yerde hamd o'na mahsus olan allah'ı tespih edin, namazı kılın” (er-rum, 30/ 17,18) buyurularak beş vakit ile birlikte sabah namazı da farz olarak müslümanlara emredi...

sabah namazı

sabah namazı   islâm'ın beş temel ibadetinden biri olan beş vakit namazdan sabah vaktinde kılınanı. diğer farz namazlarla birlikte hicret'ten bir buçuk yıl önce mirac gecesi farz kılınmıştır. adını, kılındığı vakitten alır. iki rekât sünnet-i müekkede, iki rekât da farz-ı ayn olmak üzere toplam dört rekâttır. arapça'da sabah namazına "salatül-fecr" denir. kur'ân-ı kerim'de, "gündüzün iki tarafında (sabah ve akşam) ve geceye yakın saatlerde (yatsı namaz kıl) çünkü iyilikler kötülükleri giderir. bu, ibret alanlara bir öğüttür" (hud, 11 / 114); ve "akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde göklerde ve yerde hamd o'na mahsus olan allah'ı tespih edin, namazı kılın” (er-rum, 30/ 17,18) buyurularak beş vakit ile birlikte s...

kur'an okumakla ilgili

kur'an okumakla ilgili sual: kur’anı türkçe tercümesinden okumak uygun mu?cevaphayır, değildir. diyanetin hazırladığı kur'an-ı kerim mealinin önsözünde diyor ki:(kur'an-ı kerim, yalnız türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz.)büyük islam âlimi ibni hacer-i mekki hazretleri buyurdu ki: (kur'an-ı kerimi arapçadan başka harf ile yazmak ve kur'an-ı kerim yerine tercümesini okumak haramdır. kur'an-ı kerimi tercüme etmek başka, yapılan tercümeyi kur'an yerine koymak başkadır. arapçadan başka harf ile yazmak ve bö...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !