× "

evde okulda ve sokakta uymamız gereken kurallar

" arama sonuçları

üçüncü bölüm iletişimin ...

üçüncü bölümiletişimin temel beceri unsurlarıa. konuşma1. konuşmanın tanımı ve genel özellikleria. konuşmanın tanımıdüşünce ve duyguların, başkalarına sözlü olarak bildirilmesinekonuşma ya da sözlü anlatım denir. konuşma, insanın çevresiyledoğrudan iletişim kurmasının en etkili yoludur. konuşmaya, seslidüşünme de denir. buna göre insanlar düşüncelerini başkalarınaseslerle iletirler. ancak bunu yaparken de sözlerini etkili kılmak içinjest, mimik, tonlama, vurgulama gibi konuşmayı tamamlayıcı ögelerebaşvururlar. konuşma olgusu; dil, düşünce, duygu, ses ve konuşmaorganları gibi ögelerle doğrudan ilgilidir. bunlardan birinin eksikliği yada yetersizliği, çeşi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !