× "

evradı bahaiyye fazileti

" arama sonuçları
risale-i nurda evrad ve ezkar var mıdır?

risale-i nurda evrad ve ezkar var mıdır?

risale-i nurda evrad ve ezkar vardır. nitekim 12 tarikatın hülasasını cem etmiştir. gaye rıza-yı ilahidir! * en az onbeş günde bir defa okunması emir buyurulan yirmibirinci lem'a, evrad edinilecek kadar ehemmiyetlidir. malûmdur ki, kale içinden feth olunur. bugünkü muvaffakıyete sebeb olan ihlas kalkarsa, maazallah o zaman çok vahim neticeler tevellüd eder. en büyük düşmanımız nefsimizdir. barla lahikası ( 306 ) * . şu kısa tarîkın evradı: ittiba-ı sünnettir, feraizi işlemek, kebairi terketmektir. ve bilhâssa namazı ta'dil-i erkân ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. sözler ( 476 ) tesbihatımız hem kadiri hem nakşi esasatının birşelmiş cem olmuş halidir. * e...

istiaze evradı oku

istiaze evradi oku bu evradin hassalari kafirlerden müsriklerden fasiklardan münafiklardan sihirden büyüden büyücüden nazardan hasedciden zalimden korunmak icin allaha siginma duasi kurandaki ayetlerden cikarilmis bir dua   seytanlardan kafirlerden hasedciden nazardan sihirden büyüden günahkardan israftan müfsidlerden deccaldan allaha siginmak ve korunmak icin duadir istiaze evradi   euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmenirrahim emenerrasulu bima ünzile ileyhi min rabbihi vel müminun küllün emene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusuluh,la nüferrigubeyne ehadin min rusulih. ve galu semi na ve eata na gufraneke rabbena ve ileykel masiyr. la y&u...

seyr-i süluk

seyr, tarikatlarda, tarikat prensiplerinin yerine getirilmesi neticesi, manevî yükselme yerinde kullanılan bir ıstılahtır. seyr, lügatte yürümek, bakmak mânâlarına gelir. sofiyye ıstılahında seyru sülük şeklinde ifâde edilmiştir. herhangi bir tarikata girmek arzusunda olan kimseye talib, girene de mürid ismi verilir. mürid, sınırlı irâdesini, küllî irâdeye teslim eden kimsedir. şeyh, müntesiblerini o gayeye sevkeden gerçek mürittir. gaye allah teâlâ'ya ulaşmak, o'na teslim olmak ve o'nun rızasını kazanmak olduğuna göre, şeyh, müridini bu amaca yöneltmeye himmet eden bir vesiledir. sülük, yola gitmek, sâlik de yolcu demek...

fethiye evradı

fethiye evradı bismillahirrahmanirrahim. la ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. (allahu teala hazretlerinin tevfiki olmaksızın isyandan yüz çevirmek, ibadet ve taatte sebat ve karar etmek yoktur.) la havle ve la kuvvete illa billah, 99 derde devadır. bir hadisi şerifte, resülullah (allah’ın selamı üzerine olsun) efendimiz hazretleri, ebu musa eşari radıyallahu anha hitaben: — la havle ve la kuvvete illa billahı sık sık tekrar et. o, cennet hazinelerinden bir hazinedir, buyurmuşlardır. bir diğer hadisi şerifte de: — la havle ve la kuvvete illa billah, cennet kapılarından bir kapıdır, buyrulmuştur. yine buyurulmuştur ki, o cennet fidanıdır. unutmamalıdır ki bu kelime i şerifin, güç işlerin ...

fethiyye evradı...

fethiyye duası (evliyaların her sabah okudukları büyük bir dua)   fethiyye evradı bismillahirrahmanirrahim allahu tealanın yarattığı taneler sayısınca la ilahe illallah derim. allahu tealanın hayatı sayısınca la ilahe illallah derim. allahu tealanın yarattığı küçük taşlar sayısınca la ilahe illallah derim. allahu tealanın kelimeleri sayısınca la ilahe illallah derim. allahu tealanın bütün yarattıkları sayısınca la ilahe illallah derim allahu tealanın arş-ı aziminin ağırlığınca la ilahe illallah derim. allahu tealanın gökleri dolusunca la ilahe illallah derim. allahu tealanın yerleri dolusunca la ilahe illallah derim. bütün bu zikrolunanların misli sayısınca la ilahe illallah derim. mabud-u...

- risale-i nurda tarikat -2

                  risale-i nurda tarikat -2 tarihçe-i hayatta geçen, ali ulvi kurucu hocamızın nakşi şeyhlerinden büyük bir alim zata, alim ile ehl-i tasavvuf arasındaki farkın ne olduğu sorusuna aldığı cevap, "ülema, resul-i ekrem efendimizin ilmine, mutasavvıflar da ameline vâris olmuşlar" şeklinde olmuştur. bu varisliğin keyfiyeti ile ilgili olarak devamında belirtildiği üzere "fahr-i cihan efendimizin hem ilmine ve hem ameline vâris olan bir zâta "zülcenaheyn", yani "iki kanadlı" deniliyor... binaenaleyh tarîkattan maksad, ruhsatlarla değil, azimetlerle amel edip ahlâk-ı peygamber&ic...

risale-i nur talebesinin biatı

          risale-i nur talebesinin biatı  "elhâsıl: o gelecek zâtın ismini vermek,   üç va­zifesi birden hâtıra geliyor, yanlış olur. hem hiç­bir şey'e âlet olmayan nur'daki ihlâs zedele­nir, avâm-ı müminin nazarında hakikatların kuvveti bir derece noksanla­şır, yakîniyet-i bürhaniye dahi kazâyâ-yı makbûledeki zatın-ı galibe inkılâb eder, daha muannid dalâlete ve mütemerrid zendekaya tam gale­besi, mütehayyir ehl-i imanda görünmemeye başlar; ehl-i siyaset evhama ve bir kısım ho­calar itiraza başlar. onun için nurlara o ismi ver­mek münasib ...

evrad-ı kudsiye

اَوْرَادِ قُدْسِيَّه شاه نقشبندك قدسى بر اوراديدر كه، حضرت پيغمبر عليه الصة و السلامدن عالمِ معناده درس آلمش اَوْرَادِ قُدْسِيَّه بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ الْحَىُّ الْقَيُّومُ الْحَقُّ الْمُب۪ينُ ٭ اَلَّذ۪ى لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اَنْتَ رَبِّى خَلَقْتَن۪ى وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوٓءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ اَبُوٓءُ بِذَنْب۪ى فَاغْفِرْل۪ى ذُنُوب۪ى فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلآَّ اَنْتَ يَا غَفَّارُ يَا غَفُورُ ٭ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لآَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظ۪يمِ ٭ هُوَ اْ...

allah yeter...

***dinimiz için, allah bize yeter! dünyamız için, allah bize yeter!önem­li işlerimizde, gamlı kederli hallerimizde allah bize yeter!bize saldırıya geçenler hakkında allah bize yeter! bize hased edenler için, allah bize yeter! bize kötülükle yaklaşanlar için allah bize yeter! ölüm zamanı al­lah bize yeter! kabre konulduğumuz zaman; allah bize yeter! sorgu - sual esnasında allah bize yeter!ettiğimizin hesabını verme sırasında allah bize yeter! amellerimizin tartıya çekildiği sırada allah bize yeter! sırattan geçerken, allah bize yeter!cennet yanında, cehennem yanında allah bize yeter! yüce allah'ın huzuruna kavuşma sırasında, allah bize yeter!<embed src=http:...

dua listesi

başta;resul-i ekrem (aleyhissalatu vesselam), sair rasuller ve büyük peygamberler özellikle de hz.ibrahim (aleyhimüsselam),bütün sahabe-i kiram ve halifeler (r.anhüm),özellikle de;dört büyük halifez.ebubekir, hz.ömer, hz.osman,hz.ali (r.anhüm),eyl-i beyti nebevî ve ezvac-ı tahirat (r.anhüm), hassaten;bedir ashabı (r.anhüm),uhud ashabı (r.anhüm),suffa ashabı (r.anhüm),rıdvan ashabı (r.anhüm),hz. hasan ve hüseyin (r.anhüm),ehl-i beytin oniki imamı (r.anhüm),dört mezheb imamları:imam-ı azam, imam-ı şafiî,imam-ı malik, ahmed b.hanbel (r.anhüm),ehl-i tasavvufun en büyük oniki tarikat imamları(r.anh) ve la-siyyema (özellikle)hz. ali (kerremallahu...

bediüzzaman said nursi k.s h.z nin evrad ve dua iklimi

evrad, sık sık ve devamlı okunan dualar demektir. aynı zamanda, farsçada vird; talebe, şakird, mürid demek olup ikisi arasındakiilişkiye de işaret eder.(1) yani hak yolcusu bu azıkla canlı ve diri kalır, yoluna devam eder. ondan koptuğu zaman da, pörsümeye, solmaya, şeytanın ağına takılmaya kendini salıvermiş olur. "kim rahman'ınzikrinden yüz çevirirse, ona bir şeytanı musallat ederiz. artık o, onun yakın arkadaşı olur." (2)... asrımızda iman ve kur'an vadisinde büyük bir çığır açan, bediüzzaman hazretleri, evrad u ezkar insanı olarak da bize güzel bir numune olmuş, büyük bir bahtiyardır. bediüzzaman'ın evrad u ezkar hayatında iki şey dikkat çeker:1-evradda devamlılıkher büyük hak dostu gibi üstad bediüzzaman da, allah resulü'nün (sas) "az; ama devamlı" olma ve "başladığı i...

ilahiler sami yusuf sami yusuf ilahı.biz ilahi ilahi biz dursun

ilahiler sami yusuf sami yusuf ilahı.biz ilahi ilahi biz dursun ali erzincanlı ilahiler ilahi dinle ilahi ilahiler sami yusuf ilahi ilahiler ılahıler ziya özkan ilahiler hasan dursun ilahıler sedat uçan t nokia tema nokia temalar piyedepul samsung telefonların kısa yolları nokia temaları nokia oyunları 6600 smart movie programları tema para nokia yazılı gifler nokia n73 temaları fileman v1.07 full revolt download nokia tema la7830 n73 beyaz tema tema yapabilme tema indir nokia n72 tema indir nokia programları 2f www.cepvakit.com 2f 2f ezan mp3 programı 2f 2f 3d 3d 3d 3d 2f ezan cep telefonu 3d ibret alınacak olaylar 2f 3d 2f 2f n73 tuş kılidı programları cep telefonu programm cep şifreleri telefonunuzdaki virusu silin cep futbol nokia oyunlar samsung ses yükseltici cep telefon için virüs p...

ali vapurlu - risale-i nur talebesinin evradı

<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ftxftqg4j88"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ftxftqg4j88" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>...

bediüzzaman hz.nin günlük yaptığı münacaat nelerdir.hangi dualar

asrımızda iman ve kur'an vadisinde büyük bir çığır açan, bediüzzamanhazretleri, evrad u ezkar insanı olarak da bize güzel bir numune olmuş,büyük bir bahtiyardır. bediüzzaman'ın evrad u ezkar hayatında iki şeydikkat çeker:1-evradda devamlılıkher büyük hak dostu gibi üstad bediüzzaman da, allah resulü'nün (sas) "az;ama devamlı" olma ve "başladığı ibadeti bırakmama" sünnetlerine azamişekilde ittiba etmiştir.8,5 sene kadar kaldığı barla'daki komşuları naklediyorlar: "üstadı,geceleri, dershane-i nuriye'nin önündeki bir mübarek çınar ağacınındalları arasında bulunan kulübecikte, sabahlara kadar tesbihat ile ezkarile terennüm eder görürdük. hele bahar ve yaz mevsimlerinde bu muhteşemağacın binlerce dalları arasında şevk ve cezbe içinde uçuşan kuşlararasında üstadın böyle sabah...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !