× "

ezop eserleri

" arama sonuçları

başuyun özelrdir

suyun özellikleri ve görevleri nelerdir suyun canlılardaki görevleri nelerdir organik ve inorganik bileşiklerin ortak ve ayırt edici özellikleri organik moleküllerin hidrofob ve hidrofil bölümleri organik moleküllerin özellikleri organik moleküller nelerdir en fazla enerji veren organik bileşik hangisidir suda çözününce hidrojen iyonu çıkaran bileşikler canlı hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne ne denir yağda ve suda eriyen vitaminler hangi besinlerde bulunur yağda eriyen vitaminler hangi besinlerde bulunur yağda eriyen ve suda eriyen vitaminler hangileridir mesajcı (mrna)’nın gö...

şeyhi'nin eserleri ve edebi kişiliği

  klasik türk edebiyatının kurucularından sayılan divan şairi, kaynaklarda hakkında yer alan bilgiler karışık ve yetersizdir. germiyanoğulları beyliği'nin merkezi olan kütahya'da doğdu. latîfî'ye göre ı.murad zamanında dünyaya geldi. yeni çalışmalarda, 818 (1415) yılın­da çelebi sultan mehmed'in gözünü te­davi ettiğinde hekim sinan lakabıyla meş­hur olduğu bilgisinden (hoca sâdeddin, ı, 278-279) hareketle o tarihlerde kırk-kırk beş yaşlarında olması gerektiği belirtile­rek ı. murad'ın saltanat döneminde (773-778/1371-1376 yılları arasında) doğduğu ileri sürülmüştür. adı divanındaki bazı şiir­lerinde, kaynaklarda ve yeni çalışmalar­da...

türk edebiyatında fabl eserleri

  türkçedeki ilk örneği harname'dir. ahmet mithat, kıssadan hisse adlı eserini ahlaki gaye güderek yazmıştır. bu eserde yazar, ezop’tan, la fontaine’den yapmış olduğu çevirilere ve kendi yazmış olduğu fabllere yer vermiştir recaîzade mahmut ekrem, la fontaine’den horoz ile tilki, kurbağa ile öküz, karga ile tilki, meşe ile saz, ağustos böceği ile karınca gibi bir çok çeviriler yaparak bu alanda türk edebiyatına katkıda bulunuştur ali ulvi elöve “çocuklarımıza neşideler” adlı şiir kitabında la fontaine, victor hugo, lamartine’den yaptığı çevirilerin yanında, yine bunlardan esinlenerek yazdığı fabl türü şiirlere de yer vermiştir. ...

fabl özellikleri - fabl türünde eserler

kişileri genellikle hayvan, bitki ve cansız varlıklar olan, ders verir nitelikli, kısa masalımsı öykülere fabl denir. 2. "fabl" sözcüğünün kökeni latince "hikâye" manasına gelen "fabıla"dır. fakat bu sözcük zamanla bir ahlak ilkesi veya davranış kuralını anlatan kısa sembolik (simgesel) bir hikâye türünün adı olmuş 3. bu tür hikâyelerin, kahramanları çoğunlukla hayvanlardır. hikâye kahramanı bu hayvanlar, kendi özelliklerini korumakla birlikte insan gibi konuşurlar. esasen "fabl" bu özelliği nedeniyle masalımsı eserler arasında yer alır. 4. fabllar hem nazım, hem nesir biçiminde olurlar. 5. fablın sonunda her zaman bir ahlak dersi (kıss...

ezop (yunanca: aisopos) hayatı ve eserleri

ezop (yunanca: aisopos) hayatı ve eserlerim.ö. .6. yy'da yaşadığı varsayılan eski yunan masalcıdır.kahramanları hayvanlar olan masallarıyla büyük ün kazanmış olan ezop'un yaşamıyla ilgili bilgiler kesin değildir.bir söylentiye göre trakya'da doğmuş, bir süre köle olarak samos adasında yaşamış, azat edilince birçok yolculuk yapmış, delphoi'ye yaptığı yolculuk sırasında bir cinayete kurban gitmiştir. ancak ezop'un bugünkü emirdağ yakınlarında ki amorium kentinde doğup büyüdüğü de dile getirilmektedir.aristotales, ezop'un yolsuzluktan yargılanan bir siyasetçiyi tilki ile kirpinin öyküsünü anlatarak nasıl savunduğunu şöyle anlatmıştır: ezop mahkemede "bir tilkinin, başı pirelerle derde girmiş, bir kirpi de onu pirelerden kurtarsın mı diye sormuş, tilki, 'hayır, bu pireler doydu, artık fazla ...

kemal özer

  kemal özer (1935-istanbul) 1935'te istanbul'da doğdu. babası devlet demir yollarında tren sürücüsüydü. istanbul erkek lisesi'nde orta öğrenimini bitirdi. istanbul üniversitesi edebiyatfakültesi'nde türk dili ve edebiyatı bölümünde öğrenim gördü. öğrenim yıllarında arkadaşlarıyla birlikte "a dergisi"ni (1956-60) çıkardı. cumhuriyet gazetesinde (1960-81), karacan yayınları'nda (1981-1982) çalıştı. kitapçılık ve yayıncılık yaptığı 1965-1970 arasında, şiir ve sinema alanında kitapların yanısıra "şiir sanatı" (1966-68) dergisini yayınladı. 1972'de arkadaşlarıyla yeniden yayınladıkları "yeni a dergisi"...

ezopun eserleri ve özellikleri, ezopun eserlerinin genel özellik

ezopun eserleri ve özellikleri ezopun eserlerinin genel özellikleri öykünce ya da fabl, sonunda ders verme amacı güden, güldüren ve düşündüren genellikle manzum öykülerdir.genellikle hayvanların ve bitkilerin konuşmasıdır. fablların kahramanları genellikle havyanlardır. ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır. dünyanın en ünlü fabl yazarları ezop ,jean de la fontaine ve beydeba'dır. ezop'un fablları m.ö. 300 yılında derlenerek yazıya geçirilmiştir. abd'li james thurber ve ingiliz george orwell çağdaş fabl yazarlarıdır. fablı ilk olarak yazanlar hititlerdir. hititler fablları taş tabletlere yazıp resimliyorlardı. ...

beydebanın eserleri - beydebanın eserlerinin özellikleri

beydebanın eserleri, beydebanın eserlerinin özellikleri, beydebanın eserleri nelerdir, beydebanın eserleri * kelile ve dimne, * ateş sıcaklığında dürüstlük sınavı, * bülbül ile bağcı, * nasihat-el külliye. fabl türünün en önemli eserlerinden biri olan kelile ve dimne’ yi depşelem isimli bir hint hükümdarı döneminde kaleme almış, eserini hükümdara sunmuştur. eserde bulunan hikayelerde siyaset, erdem ve eğitim gibi birçok farklı konu işlenmiştir. bu eser zalimliği ile tanınan hükümdar depşelem’ e dolaylı bir nasihat niteliğindedir diyebiliriz. eser adını ilk bölümündeki hikayelerin kahramanı olan iki çakaldan almıştır; “doğruluğ...

ezop ve eserleri

ezop kimdir , ezop hayatı , ezop eserleri , ezop masalları , ezop   ezop hakkında detaylı bilgiye bu adresten ulaşabilirsiniz.   ezop' un ünlü masalları ezop masallarıdır. en ünlü masalları :  karınca ile ağustos böceği  , tilki ile üzümler , çoban ile kurt tur. sizin bildiğiniz ezop eserleri varsa bizimle paylaşabilirsiniz. ...

ezop hayatı

ezop hayatı , ezop kimdir , ezop masalları , ezop eserleri , ezop nedir ezop (yunanca: aisopos), i.ö. vı. yy'da yaşadığı varsayılan eski yunan masalcıdır. kahramanları hayvanlar olan masallarıyla büyük ün kazanmış olan ezop'un yaşamıyla ilgili bilgiler kesin değildir. bir söylentiye göre trakya'da doğmuş, bir süre köle olarak samos adasında yaşamış, azat edilince birçok yolculuk yapmış, delphoi'ye yaptığı yolculuk sırasında bir cinayete kurban gitmiştir.ancak ezop'un bugünkü emirdağ yakınlarında ki amorium kentinde doğup büyüdüğü de dile getirilmektedir. aristoteles, ezop'un yolsuzluktan yargılanan bir siyasetçiyi tilki ile kirpinin öyküsünü anl...

tarık dursun k. eserleri ve hayatı

tarık dursun k. veya tam adıyla tarık dursun kakınç; kısaca tarık dursun olarak da anılmaktadır. 1931 yılında izmir'de doğmuş ve özellikle roman ve hikâye alanında eser vermiş bir türk yazardır. aynı zamanda yayınevi yönetimlerinde bulunmuştur. 1950'de ortaokulu bitirdikten sonra, gazetelerde çalışmış, senaryo yazarlığı ve rejisörlük yapmıştır. 1969'da kurul kitapevi'ni açmış, milliyet gazetesinde kitap tanıtma yazıları yazmış, milliyet yayınları'nı yönetmiştir. 1973'de günümüzde kitaplar adlı bir dergi çıkarmış, 1975'de koza yayınları'nın kurucuları arasında yer almıştır. sanata 1949 yılında şiirle başlamış, 1951'de cengiz tuncer ile devrialem isimli ortak bir şiir kitabı yayınlamıştır. ardından hikâyeye geçmiş ve konularını önce gençlik serüvenlerinden, zamanla fabrika...

kemal özer (1935-istanbul) hayatı ve eserleri

kemal özer kemal özer (1935-istanbul) 1935'te istanbul'da doğdu. babası devlet demir yollarında tren sürücüsüydü. istanbul erkek lisesi'nde orta öğrenimini bitirdi. istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi'nde türk dili ve edebiyatı bölümünde öğrenim gördü. öğrenim yıllarında arkadaşlarıyla birlikte "a dergisi"ni (1956-60) çıkardı. cumhuriyet gazetesinde (1960-81), karacan yayınları'nda (1981-1982) çalıştı. kitapçılık ve yayıncılık yaptığı 1965-1970 arasında, şiir ve sinema alanında kitapların yanısıra "şiir sanatı" (1966-68) dergisini yayınladı. 1972'de arkadaşlarıyla yeniden yayınladıkları "yeni a dergisi"nin kurucu ve yazarları arasında yer aldı. "varlık" dergisinin yönetmenliğini üstlendi (1983-90). türkiye yazarlar sendikası'nın ikinci başkanlık görevinde ...

la fonten ve ezop masalları

ağustos böceği ile karınca:cırcırböceği çaldı saz,bütün yaz.derken kış geldi çattı.seninkinde şafak attı. ıbaktı ki yok hiç yiyecek,ne bir sinek, ne bir böcek;kalktı karıncaya gitti;yandı, yakıldı, ah etti. ,üç beş buğdaydan ne çıkar,gelecek mevsime kadarbirkaç tane borç istedi.“inayet buyurun,” dedi.“yemın-i billah ederim,eylüle kalmaz öderim.”işin kötüsü, karıncaborca hiç alışmamışh;bu ricacıya çıkıştı;“ne yaptınız yaz boyunca?”“ne mi yaptım? saz çaldım, saz!”“ya öyle mi? demek ki siz yazı sazla geçirdiniz . şimdi de oynayın biraz”tamah:ağzında kemik, geçerken sudan, bir köpek kendi...

türk ve dünya edebiyatında masal türünün tarihsel gelişim

fabl nedir?öykünce ya da fabl, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum öykülerdir.fablların kahramanları genellikle havyanlardır. ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır.dünyanın en ünlü fabl yazarları ezop ve jean de la fontaine'dir. ezop'un fablları i.ö. 300 yılında derlenerek yazıya geçirilmiştir. abd'li james thurber ve ingiliz george orwell çağdaş fabl yazarlarıdır. fablı ilk olarak yazanlar hititlerdir. hititler fablları taş tabletlere yazıp resimliyorlardı.özellikleri:•   insanlar arasında cereyan eden olayları hayvanlar bitkiler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi göstererek bu yolla insanlara ahlak ve ibret der...

yüz temel eser sanatcılar ve eserleri

yüz temel eser ilköğretim yüz (100) temel eser türk edebiyatı  1.dede korkut hikayeleri (ilköğretim için uyarlama) 2.mevlana’nın mesnevisinden seçme hikayeler (ilköğretim çocukları için seçme...) 3.karagöz ile hacivat (ilköğretim için seçme hikayeler) 4.vatan yahut silistre (namık kemal) 5.ömer’in çocukluğu (muallim naci) 6.gulyabani (hüseyin rahmi gürpınar) 7.şermin (tevfik fikret)  8.altın ışık (ziya gökalp) 9.yalnız efe (ömer seyrettin) 10. çocuk şiirleri (ibrahim alaaddin gövsa) 11. hep o şarkı (yakup kadri karaosmanoğlu) 12. peri kızı ile çoban hikayesi (orhan seyfi orhon) 13. uluç reis (halikarnas balıkçısı-cevat şakir kabaağaçlı) 14. damla damla (ruşen eşref ünaydın) 15. bağrıyanık ömer (ma...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !