× "

fütürizm özellikleri

" arama sonuçları

edebi akımlar ve özellikleri

  edebi akımlar            avrupa’da edebi akımlar başlamadan önce,  iki önemli düşünce ve sanat anlayışı vardı: hümanizm ve rönesansçılık hümanizm: ü     insana değer vermek esastır. ü    tabiatı tanrı yaratmıştır düşüncesi kabul edilmiştir. ü     insanı sevip onu yüceltme. ü     dante bu düşüncenin temsilcisidir.     rönesansçılar:   ü    hem hümanizmin getirdiklerin hem de16.yy bilim ve akılcılığını benimsemişlerdir. &uu...

italyan edebiyatının başlıca sanatçıları ve özellikleri

  rönesans döneminde italyan edebiyatı   rönesansın ilk önemli temsilcilerinden biri dante (1265-1321)’dir. yazı dilini halkın diliyle oluşturmuş olan dante, italyan edebiyatının kurucusu sayılır.   rönesansın ilk temsilcilerinden biri de lirik şiirin en büyük ozanlarından olan petrarca (1304-1374) dır. dante gibi o da laura adlı bir kadına âşık olmuş ve hemen hemen tüm şiirlerinden bu kadının aşkını terennüm etmiştir. halkın konuşma diliyle laura’nın aşkı için yazılmış şiirleri canzoniere (türküler) adı altında toplanmıştır. bunların çoğu sone tarzındadır.   boccacio (1313-1375), küçük hikâye tarzının önde gelen bir yazarı ol...

fütürizm akımı, fütürizm akımının özellikleri, fütürizm akımının

fütürizm (gelecekçilik) akımı, fütürizm akımının özellikleri, fütürizm akımının temsilcileri (edebiyat dersi konu anlatım)     batı edebiyatında   20. yüzyılın başlarında italya’da ortaya çıkmıştır. edebiyatta devrim ve dinamizmi vurgulayan akım olarak değerlendirilir. italyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni filippo tommaso marinetti’nin 1909’de paris’te le figaro gazetesinde yayınladığı bildiri gelecekçiliğin manifestosu oldu. bildiride, "bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlakçılık, feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız" deniyordu. bu geçmişin bütünüyle reddi...

edebi akım nedir, özellikleri örnekler çeşitler

belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli üslup, duygu ve düşünce dizisidir. belli başlı edebi akımlar, klasizm, romantizm (coşumculuk), parnasizm (sanat sanat içindir), naturalizm (doğalcılık), sembolizm (simgecilik), idealizm (ünanimizm), realizm (gerçekçilik), fütürizm (gelecekçilik), dadaizm, gerçeküstücülük (sürrealizm), letrizm (harfçilik), varoluşçuluk (egzistansiyalizm), personalizm (kişilikçilik) olarak sıralanabilir.  ...

fütürizm (gelecekçilik) akımı, özellikleri, temsilcileri

fütürizm (gelecekçilik) akımı, fütürizm akımının özellikleri, fütürizm akımının temsilcileri (edebiyat dersi konu anlatım)   batı edebiyatında   20. yüzyılın başlarında italya’da ortaya çıkmıştır. edebiyatta devrim ve dinamizmi vurgulayan akım olarak değerlendirilir. italyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni filippo tommaso marinetti’nin 1909’de paris’te le figaro gazetesinde yayınladığı bildiri gelecekçiliğin manifestosu oldu. bildiride, "bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlakçılık, feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız" deniyordu. bu geçmişin bütünüyle reddi demekti. ...

fütürizm (gelecekçilik) akımı, özellikleri, temsilcileri

fütürizm (gelecekçilik) akımı, fütürizm akımının özellikleri, fütürizm akımının temsilcileri (edebiyat dersi konu anlatım)   batı edebiyatında   20. yüzyılın başlarında italya’da ortaya çıkmıştır. edebiyatta devrim ve dinamizmi vurgulayan akım olarak değerlendirilir. italyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni filippo tommaso marinetti’nin 1909’de paris’te le figaro gazetesinde yayınladığı bildiri gelecekçiliğin manifestosu oldu. bildiride, "bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlakçılık, feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız" deniyordu. bu geçmişin bütünüyle reddi demekti. ...

fütürizm

10.fütürizm: italyan şair marinetti'nin 1909'da fransa'da yayınladığı bildirge ile ortaya çıkan akımdır.fütürist şairler yaşamın sürekli ve hızlı bir biçimde değiştiğini ve bu akımda bu değişime ayak uydurması gerektiğini belirtmişlerdir.genel özellikleri-geleneksel olan her şeye karşı çıkmşılardır.-bu akıma göre sanatçılar serbest nazım biçimleriyle ve yepyeni sözcüklerle eser vermeyi amaçlamışlar ve geleneksel dilbilgisi kurallarını dışlamışlardır.-makineleşmeye hayranlık, hız, ataklık, gemilere, trenlere, uçaklara övgü temelarını işlemişlerdir....

fütürizm'in dayandığı temeller - edebiyatta fütürizm

bu akımın öncüsü ve şefi italyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni filippo tommaso marinetti'dir. marinetti’nin 1909’de paris’te "le figaro" gazetesinde yayımladığı manifesto futurisita (fütürizm bildirisi) gelecekçiliğin manifestosu oldu. bildiride, "bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlakçılık, feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız" deniyordu. bu geçmişin bütünüyle reddi demekti. aynı bildiride, "biz dünyadaki gerçekten sağlıklı tek şeyi, yani savaşa ve ölüme götüren güzel düşünceleri yüceltiyoruz" sözleri, siyasal alanda o dönemde gelişen faşizmden yana bir tavrın da açık g...

edebi akımlar ve edebi akımların özellikleri

fütürizm (gelecekçilik) akımı ve fütürizm akımının özellikleri batı edebiyatında    20. yüzyılın başlarında italya’da ortaya çıkmıştır. edebiyatta devrim ve dinamizmi vurgulayan akım olarak değerlendirilir. italyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni filippo tommaso marinetti’nin 1909’de paris’te le figaro gazetesinde yayınladığı bildiri gelecekçiliğin manifestosu oldu. bildiride, "bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlakçılık, feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız" deniyordu. bu geçmişin bütünüyle reddi demekti. aynı bildiride, "biz dünyadaki gerçekten sağlıklı tek şeyi, yani savaşa ve &...

edebi akımlar ve edebi akımların özellikleri

edebi akım nedir? belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli üslup, duygu ve düşünce dizisidir. belli başlı edebi akımlar, klasizm, romantizm (coşumculuk), parnasizm (sanat sanat içindir), naturalizm (doğalcılık), sembolizm (simgecilik), idealizm (ünanimizm), realizm (gerçekçilik), fütürizm (gelecekçilik), dadaizm, gerçeküstücülük (sürrealizm), letrizm (harfçilik), varoluşçuluk (egzistansiyalizm), personalizm (kişilikçilik) olarak sıralanabilir.dadaizm akımı ve dadaizm akımının özellikleri batı edebiyatında    jean arp, ric...

fütürizm (gelecekçilik) akımı ve fütürizm akımının özellikleri

  batı edebiyatında    20. yüzyılın başlarında italya’da ortaya çıkmıştır. edebiyatta devrim ve dinamizmi vurgulayan akım olarak değerlendirilir. italyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni filippo tommaso marinetti’nin 1909’de paris’te le figaro gazetesinde yayınladığı bildiri gelecekçiliğin manifestosu oldu. bildiride, "bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlakçılık, feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız" deniyordu. bu geçmişin bütünüyle reddi demekti. aynı bildiride, "biz dünyadaki gerçekten sağlıklı tek şeyi, yani savaşa ve ölüme götüren güzel düşünceleri yüceltiyoruz" s&o...

cumhuriyet döneminde türk şiirinin özellikleri nelerdir?

çizgileriyle modern türk şiirinde cumhuriyet dönemimodern ve modernizm, batı’daki rönesans, reform ve aydınlanma hareketleri sonrasında öne çıkan felsefe ve sanat terimleridir. günlük dilde de çok sık kullanılan modern kavramı ile, genelde sanatta, özelde edebiyatta kullanılanlar arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. bu ayrılığı ortaya koyabilmek için, öncelikle modern kavramına bakmak gerekir. türkçe sözlük (tdk, 1998)’te “modern” sözcüğünün ifade ettiği kavram karşılığında “çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş” açıklaması yer almaktadır. dictionnaire larousse (1993: 1688)’ta aynı kavram; &ldquo...

italyan edebiyatının özellikleri nelerdir?

italyan edebiyatı rönesans döneminde italyan edebiyatı rönesansın ilk önemli temsilcilerinden biri dante (1265-1321)’dir. yazı dilini halkın diliyle oluşturmuş olan dante, italyan edebiyatının kurucusu sayılır.rönesansın ilk temsilcilerinden biri de lirik şiirin en büyük ozanlarından olan petrarca (1304-1374) dır. dante gibi o da laura adlı bir kadına âşık olmuş ve hemen hemen tüm şiirlerinden bu kadının aşkını terennüm etmiştir. halkın konuşma diliyle laura’nın aşkı için yazılmış şiirleri canzoniere (türküler) adı altında toplanmıştır. bunların çoğu sone tarzındadır.boccacio (1313-1375), küçük hikâye tarzının önde gelen bir yazarı olarak tanınmıştır. hikâyelerinde din&i...

italyan edebiyatının yapısı ve özellikleri - dünya edebiyatı

italyan edebiyatı rönesans döneminde italyan edebiyatı rönesansın ilk önemli temsilcilerinden biri dante (1265-1321)’dir. yazı dilini halkın diliyle oluşturmuş olan dante, italyan edebiyatının kurucusu sayılır.rönesansın ilk temsilcilerinden biri de lirik şiirin en büyük ozanlarından olan petrarca (1304-1374) dır. dante gibi o da laura adlı bir kadına âşık olmuş ve hemen hemen tüm şiirlerinden bu kadının aşkını terennüm etmiştir. halkın konuşma diliyle laura’nın aşkı için yazılmış şiirleri canzoniere (türküler) adı altında toplanmıştır. bunların çoğu sone tarzındadır.boccacio (1313-1375), küçük hikâye tarzının önde gelen bir yazarı olarak tanınmıştır. hikâyelerinde dinî konular yerine insanın sorunlarına, insanların türlü durumlarına; tutku, öfke, sevinç, kötülük gibi ...

egzistansiyalizm fütürizm ve özellikleri

istek,öneri ve şikayetleriniz egzistansiyalizm (varoluşçuluk) bir felsefe sistemidir. ilk olarak alman düşünür martin heidegger tarafından ortaya atılmış (1927), ikinci dünya savaşı yıllarında fransız düşünür ve romancı sartre’nin benimsemesi ve edebiyata uygulaması ile bütün dünyada yaygınlaşmıştır. insanın kendi değerlerini kendinin oluşturabileceğini; geleceğini yine kendisinin kurabileceğini savunan bir felsefe akımıdır. önemli temsilcileri :j. p. sartre, russel, a. camus, gide fütürizm makineyi ve hızı sanata sokan bu akım 20. yy.da ortaya çıkmıştır. hayatta her şey hareketlidir. sanatçı da kendinde bir hız bulmuş ve eserini bu hıza uydurmuştur. geçmişe ve durgun davranışa düşmandır. içinde bulunulan zamanın ve geleceğin di...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !