× "

farabi kimdir vikipedi

" arama sonuçları
platon ve <b>farabi</b>'nin karşılaştırılması

platon ve farabi'nin karşılaştırılması

   platon: iki alemin olduğunu savunur (duyular: gölgeler alemi, akıl: idealar alemi). varlıkların asılları idealar alemindedir. gölgeleri ise diğerindedir. ideaların bilgisinin doğuştan var olduğunu savunmaktadır.  farabi: gerçeğin başında allah vardır. allah bir varlık yaratır. yarattığı ilk varlık akıldır. insan aklı doğuştan bilgilerle gelir ama pasiftir, daha sonra deneylerle ortaya çıkar, aktifleşir.    asıl adı muhammed bin tahran bin uzlug olan farabi, (ms 870-950) türkistan’ın farab otrar şehrinde doğduğu için farablı (farabi) olarak anılır. batı kaynaklarında alpharabius (alfarabi) olarak bilinir. babasının türk asıllı bir iranlı kale komutanı olduğu söylenilen farabi, ilk&ou...

farabi, farabi hayatı, farabi kimdir?

  farabi, farabi hayatı, farabi kimdir?    ebu nasır muhammed ibn el-farah el-farabi, (is. 870)’de türkistan’da farab yakınında küçük bir köy olan vasic’te doğdu. ebeveynleri aslen iranlı soyundandır, fakat ataları türkistan’a göç etmişlerdir. avrupa’da ‘alpharabius’ olarak bilinen farabi, bir generalin oğlu idi. ilk öğrenimini farab ve buhara’da tamamladı, fakat daha sonra, yüksek öğrenim için uzun bir süre yani 901- 942 arasında okuduğu ve çalıştığı bağdat’a gitti. bu süre boyunca, ilim ve teknolojinin bir çok dalında olduğu gibi bir kaç dil üzerinde de ustalık kazandı. altı abbasi halifesi’nin h&uu...

farabi

farabi:nnn870-950 yılları arasında yaşamış olan islam düşünürü. sistemi aristoteles mantığına dayanan akılcı bir metafizikten oluşan, aristoteles'in sistemini plotinos'un görüşleri yardımıyla, islam inancı ile uzlaştırmaya çalisan farabi, tanrı'nın varoluşunu kanıtlarken, aristoteles'in akılyürütme çizgisini takip etmiştir. ona göre, bu dünyadaki nesneler hareket etmekte, değişmektedirler. dünyadaki nesneler hareketlerini bir ilk hareket ettiriciden almak durumundadırlar. bu ilk hareket ettirici ise, tanrı'dır. farabi, varlık anlayışında, mümkün ya da olumsal varlıklar adını verdiği nesneler ile tanrı arasındaki farklılık ve ayrılığı, mümkün varlıkların tanrı'dan, ilk varlıktan sudur ettiklerini söyleyerek açıklamaya ve temellendirmeye çalisir. farabi'ye göre, ilk varlık, tanrı, varlık taş...

farabi

farabi (870-950) türk-islam düşünürü... islam disiplini içinde yetişmiş türk düşünürlerinin en büyüğüdür. aristoteles mantığına dayanan usçu bir metafizik oluşturmuştur. amacı, aristoteles'i, biraz da plotinos'un yardımıyla, islam diniyle uzlaştırmaktı... bununla da yetinmemiş, islam dinini de bilimle uzlaştırmaya çalışmıştır. önceleri türkistan'da kadılık yaptı, sonra kendini büsbütün felsefeye verdi. anadili olan türkçe kadar arapça, farsça, süryanice ve yunanca biliyordu. aynı zamanda hekim ve müzikçiydi. yüzden çok kitap yazmış; aristoteles, platon, zenon, plotinos gibi yunan düşünür...

farabi felsefesinde insan ruhu

 “insan, bütün hayvanlardan farklı özellikleriyle ayrılır; çünkü onda gücü ortaya çıkaran, madde organları yoluyla hareket eden bir ruh ve bunun dışında madde organları olmadan hareket eden bir güç vardır; bu güç akıldır. yukarıda belirtilen güçlere, onlardan her biri için görev gücü olan beslenme, büyüme ve çoğalma gücü dahildir. kavrama güçlerine dış güçler ve iç duygu, özellikle hayâl gücü, tahmin gücü, hafıza gücü, düşünce gücü ve vücudu harekete geçiren hareket güçleri, ihtiras ve nefret dahildir. saydığımız bu gü...

farabi (258/870 - 339/950)

ebu nasr b. muhammed b. turhan b. uzluğ el-farabi: insanlığın ilk öğretmeni olarak aristo’yu görmekte, kendisinin de ikinci öğretmen olduğunu iddia etmekte yada öylece isimlendirmektedir. ona göre en mükemmel insan aristo’dur ve ona göre filozoflar peygamberlerden üstündür. şöyle ki: “farabi, aristo’nun kitaplarını 40 veya 100 defa okuma ihtiyacı hisseder. ona göre en mükemmel insan aristo’dur; insanlığın << ilk öğretmeni >> (muallim’ul evvel) dir. o, filozof - peygamber karşılaştırması yapar ve üstünlük önceliğini birincisine veriri. bu görüşündeki delili de peygamberin, isteği ve arzusu olmadığı bir durumda vahiy aldığ...

farabi (870-950)

ebu nasır muhammed ibn el-farah el-farabi, (is. 870)’de türkistan’da farab yakınında küçük bir köy olan vasic’te doğdu. ebeveynleri aslen iranlı soyundandır, fakat ataları türkistan’a göç etmişlerdir. avrupa’da ‘alpharabius’ olarak bilinen farabi, bir generalin oğlu idi. ilk öğrenimini farab ve buhara’da tamamladı, fakat daha sonra, yüksek öğrenim için uzun bir süre yani 901- 942 arasında okuduğu ve çalıştığı bağdat’a gitti. bu süre boyunca, ilim ve teknolojinin birçok dalında olduğu gibi bir kaç dil üzerinde de ustalık kazandı. altı abbasi halifesi’nin hükümdarlığı boyunca yaşadı. bir filozof ve bilim adamı olar...

farabi hayatı - farabi yaşamı eserleri - farabi yapıtları resiml

türk asıllı islam felsefecisi (maveraünnehir, farab, 870-şam, 950).asıl adı ebu nasr muhammed bin muhammed bin tahran bin uzlug olan ve batı kaynaklarında "alpharabius" adıyla anılan farabi (türkistan’ın farab [otrar] kentinde doğduğu için farabi [farablı] diye anılır). ilk öğrenimini farab’da, medrese öğrenimini rey ve bağdat’ta gördükten sonra, harran’da felsefe araştırmaları yaptığı yıllarda tanıştığı yuhanna bin haylan’la birlikte aristoteles’in yapıtlarını okuyarak gezimciler okulunun ilkelerini öğrendi. halep’te hemedani hükümdarı seyfüddevle’nin konuğu oldu. arap ülkelerinde yaşamış, türk kimliğini ve türk törelerini ölünceye kadar bırakmamış ol...

farabi kimdir?

farabi  kimdir? al-farabi vikisöz'defarabi ile ilgili özlü sözler bulunur. türk asıllı islam felsefecisi (maveraünnehir, farab, 870-şam, 950). asıl adı:muhammed bin tahran bin uzlug olan ve batı kaynaklarında "alpharabius" adıyla anılan farabi (türkistan’ın farab otrar kentinde doğduğu için farabi farablı diye anılır). ilk öğrenimini farab’da, medrese öğrenimini rey ve bağdat’ta gördükten sonra, harran’da felsefe araştırmaları yaptığı yıllarda tanıştığı yuhanna bin haylan’la birlikte aristoteles’in yapıtlarını okuyarak gezimciler okulunun ilkelerini öğrendi. halep’te hemedani hükümdarı seyfüddevle’nin konuğu oldu. arap ülkelerinde yaşamış, türk kimliğini ve türk törelerini ölünceye kadar bırakmamış olan farabi...

farabi ve farabinin felsefesi

farabi ve farabi'nin   felsefesi   870-950 yılları arasında yaşamış olan islam düşünürü. sistemi aristoteles mantığına dayanan akılcı bir metafizikten oluşan, aristoteles'in sistemini plotinus'un görüşleri yardımıyla, islam inancı ile uzlaştırmaya çalışan farabi, tanrı'nın varoluşunu kanıtlarken, aristoteles'in akıl yürütme çizgisini takip etmiştir. ona göre, bu dünyadaki nesneler hareket etmekte, değişmektedirler. dünyadaki nesneler hareketlerini bir ilk hareket ettiriciden almak durumundadırlar. bu ilk hareket ettirici ise, tanrı'dır. farabi, varlık anlayışında, mümkün ya da olumsal varlıklar adını verdiği nesneler ile tanrı arasındaki farklılık ve ayrılığı, mümkün varlıkların tanrı'dan, ilk varlıktan sudur ettiklerini söyleyerek açıklamaya ve ...

el-farabi (870-950)

                                     el-farabi (870-950) farabi (870-950) türk-islam düşünürü... islam disiplini içinde yetişmiş türk düşünürlerinin en büyüğüdür.aristoteles mantığına dayanan usçu bir metafizik oluşturmuştur. amacı, aristoteles'i, biraz da plotinos'un yardımıyla, islam diniyle uzlaştırmaktı... bununla da yetinmemiş, islam dinini de bilimle uzlaştırmaya çalışmıştır.önceleri türkistan'da kadılık yaptı, sonra kendini büsbütün felsefeye verdi. anadili olan türkçe kadar arapça, farsça, süryanice ve yunanca biliyordu. aynı zamanda hekim ve müzikçiydi. yüzden çok kitap yazmış; aristoteles, ...

farabi ve farabinin felsefesi

  farabi ve farabinin felsefesi       farabifarabi, ortaçağ’da yaşamış büyük islam filozoflarından biridir. aristoteles’in felsefesini islami açıdan yorumlayarak islam düşüncesiyle bağdaştırmaya çalışmıştır. islam felsefe geleneğinde aristoteles «ilk öğretmen», onun yetkin yorumcusu farabi ise, «ikinci öğretmen» olarak nitelenir. farabi’nin hayatı hakkındaki kaynaklarda yer alan bilgiler oldukça yetersizdir; özellikle ilk elli yılı hakkında pek az bilgi bulunmaktadır. 870 yılında türkistan’ın farab bölgesindeki vesiç köyünde doğdu. asıl adı muhammed, babasının adı tarhan, dedesinin adı uzlug’dur. kaynaklarda «türk filozofu» diye anılır. babasının bir kumandan olduğu, kendisinin de bir süre kadılık yaptığı söylenir. temel din ve dil bilgi...

farabi

ders belgeligi   +   kunduz   +   h62  db felsefe kolu farabi (870-950) türk-islam düşünürü... islam disiplini içinde yetişmiş türk düşünürlerinin en büyüğüdür.aristoteles mantığına dayanan usçu bir metafizik oluşturmuştur. amacı, aristoteles'i, biraz da plotinos'un yardımıyla, islam diniyle uzlaştırmaktı... bununla da yetinmemiş, islam dinini de bilimle uzlaştırmaya çalışmıştır.önceleri türkistan'da kadılık yaptı, sonra kendini büsbütün felsefeye verdi. anadili olan türkçe kadar arapça, farsça, süryanice ve yunanca biliyordu. aynı zamanda hekim ve müzikçiydi. yüzden çok kitap yazmış; aristoteles, platon, zenon, plotinos gibi yunan düşünürlerini yorumlamış, bunların görüşlerine kendi görüşlerini katmıştı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !