× "

felsefede tutarlılık

" arama sonuçları

her telden ödevlerim ve isimlerim

  insanlar topraktan nasıl yararlanır hangi halife döneminde müslümanlığın yayılması amacıyla ilk defa arabistan dışına fetihler yapılmıştır türk alfabesinin kabul edilmesinin nedenleri nelerdir soğan kürü ve hamilelik soğan kürü faydaları soğan kürü ne işe yarar soğan kürü nasıl kullanılır soğan kürü ne zaman içilir ruh sağlığının olumlu yönde gelişmesi için neler yapılmalıdır ruh sağlığı ile ilgili hikaye çocuk ruh sağlığının önemi ruh sağlığı ile ilgili kompozisyon ruh sağlığı ile ilgili sözler ruh sağlığı ile ilgili makaleler ruh sağlığının korunması için neler yapılmalıdır ruh sağlığının ...

11. sınıf felsefe kitabı cevapları, 11. sınıf felsefe konu anlat

  11. sınıf felsefe kitabı cevapları, 11. sınıf felsefe konu anlatımı, 11. sınıf felsefe ders notları, 11. sınıf felsefe kitabı not anlatımı, 11. sınıf felsefe dersi tüm ödev konuları   11.sınıf felsefe kitabı cevapları felsefeye giriş derse giriş iyi ve doğru aynı şey midir? doğru nedir?   ‘sınıfın tahtası yeşildir’ önermesi doğru mu?niçin? suje obje bilme bilgi özne nesne  bilen bilinen bilgi;suje obje ilişkisinin bir ürünüdür bu ilişki nasıl kurulur? kurduğumuz ilişki şekline göre bilgi türleri oluşur       bilgi türleri a-gün****k bilgi -duyulara dayanır -tecrübeye dayanır -s...

her bilim felsefeyle başlamıştır,ispatla:)))

bilim felsefesi ve matematik başlığı : bilim felsefesi ve matematik konu : bilim felsefesi ve matematik yazar : yaman örs tarih : 01.04.2003 e-mail : özet: sunuşun başlığındaki iki terimden ikincisinin anlamını açmaya, onun bir tanımlamasını yapmaya kendimi özellikle bu toplantı bağlamında hiç yetkili görmüyorum; matematikçilerin karşısında bunu yapmaya çalışmak, tıp kökenli bir felsefeci olarak beni çok aşmaktadır. ayrıca, bunu bir matematik çevresine yapılacak bir sunuşta gündeme getirmek gereksiz, gereksiz olduğu ölçüde de anlamsız kaçacaktır. matematik felsefesi yapan bir felsefeci de olmadığıma göre benim buradaki işim, kendi açımdan, matematiğin temel özellikleri kapsamında, kavramsal düzeyde onun bilim etkinliğiyle olan ilişkisini açıklığa kavuşturmak olacaktır. 1. giriş ...

11.sınıf felsefe kitabı cevapları - zambak yayını- 2011-2012

11.sınıf felsefe kitabı cevapları - zambak yayını- 2011-2012

felsefeye giriş derse giriş iyi ve doğru aynı şey midir? doğru nedir? ‘sınıfın tahtası yeşildir’ önermesi doğru mu?niçin? suje obje bilme bilgi özne nesne bilen bilinen bilgi;suje obje ilişkisinin bir ürünüdür bu ilişki nasıl kurulur? kurduğumuz ilişki şekline göre bilgi türleri oluşur bilgi türleri a-gün****k bilgi -duyulara dayanır -tecrübeye dayanır -sayısız tekrar vardır -deneme yanılma yolu ile elde edilir -sayısız tekrar vardır -rastlantıya dayanan bir neden sonuç ilişkisi vardır -suje bilmeyi duyular ile gerçekleştirir kırmızı kiraz tatlıdır hava kapanırsa yağmur yağar yeşil elma ekşidir suje obje bilgi duyular- tecrübe deneme yanılma b-dini bilgi -vahye dayanır -kesin ve değişmezdir -inanca dayalıdır -tartışılmaz -kabul etme vardı...

11. sınıf felsefe kitabı cevapları zambak 2011-2012

11. sınıf felsefe kitabı cevapları zambak 2011-2012

felsefeye giriş derse giriş iyi ve doğru aynı şey midir? doğru nedir?   ‘sınıfın tahtası yeşildir’ önermesi doğru mu?niçin? suje obje bilme bilgi özne nesne bilen bilinen bilgi;suje obje ilişkisinin bir ürünüdür bu ilişki nasıl kurulur? kurduğumuz ilişki şekline göre bilgi türleri oluşur       bilgi türleri a-gün****k bilgi -duyulara dayanır -tecrübeye dayanır -sayısız tekrar vardır -deneme yanılma yolu ile elde edilir -sayısız tekrar vardır -rastlantıya dayanan bir neden sonuç ilişkisi vardır -suje bilmeyi duyular ile gerçekleştirir kırmızı kiraz tatlıdır hava kapanırsa yağmur...

11. sınıf felsefe ders notları, lise 3 felsefe dersi notları ve

felsefe ve eğitimin ilişkisi  nedir eğitim felsefesinin konusu eğitim dediğimiz süreçtiramaç eğitimin dayandığı ilke ve kavramları aydınlatmak, amaç ve araçları irdelemek, temel sorunları tartışmaktırkısaca eğitim felsefesi, eğitim sorununa felsefi bir açıdan bakmaktır eğitimle felsefe arasındaki ilişkiler şu maddeler altında toplanabilir: 1-eğitim sistemi kurulurken öncelik hedeflere verilmelidirhedef davranışlar hangi ölçütlere dayandırılırsa, istendik olacağı konusunda bir karara varmada felsefe ölçüt alınmalıdırbu düşünülmezse sistem kendi içinde çelişkiye düşebilir 2-hedef davranışlar, içerik, eğitim ve sınama durumları temele alınan felsefenin ...

felsefe ders notları

bilgi türleri a-günlük bilgi -duyulara dayanır -tecrübeye dayanır -sayısız tekrar vardır -deneme yanılma yolu ile elde edilir -sayısız tekrar vardır -rastlantıya dayanan bir neden sonuç ilişkisi vardır -suje bilmeyi duyular ile gerçekleştirir kırmızı kiraz tatlıdır hava kapanırsa yağmur yağar yeşil elma ekşidir suje obje bilgi duyular- tecrübe deneme yanılma b-dini bilgi -vahye dayanır -kesin ve değişmezdir -inanca dayalıdır -tartışılmaz -kabul etme vardır oruç tutmak sevaptırvb günah sevap yargıları verir suje-------------obje vahiy-inanç sujeden bağımsız / sujenin inancı c-bilimsel bilgi -yöntemi deney gözlemdir -gerçeklik dünyasına ilişkin...

11. sınıf felsefe ders notları, lise 3 felsefe dersi notları ve

felsefe ve eğitimin ilişkisi  nedireğitim felsefesinin konusu eğitim dediğimiz süreçtiramaç eğitimin dayandığı ilke ve kavramları aydınlatmak, amaç ve araçları irdelemek, temel sorunları tartışmaktırkısaca eğitim felsefesi, eğitim sorununa felsefi bir açıdan bakmaktıreğitimle felsefe arasındaki ilişkiler şu maddeler altında toplanabilir:1-eğitim sistemi kurulurken öncelik hedeflere verilmelidirhedef davranışlar hangi ölçütlere dayandırılırsa, istendik olacağı konusunda bir karara varmada felsefe ölçüt alınmalıdırbu düşünülmezse sistem kendi içinde çelişkiye düşebilir2-hedef davranışlar, içerik, eğitim ve sınama durumları temele alınan felsefenin ölçü...

11. sınıf felsefe ders konuları tüm konuların anlatımı, bilgi tü

bilgi türleri nelerdira-günlük bilgi-duyulara dayanır-tecrübeye dayanır-sayısız tekrar vardır-deneme yanılma yolu ile elde edilir-sayısız tekrar vardır-rastlantıya dayanan bir neden sonuç ilişkisi vardır-suje bilmeyi duyular ile gerçekleştirirkırmızı kiraz tatlıdırhava kapanırsa yağmur yağaryeşil elma ekşidirsuje obje bilgiduyular-tecrübedeneme yanılmab-dini bilgi özellikleri-vahye dayanır-kesin ve değişmezdir-inanca dayalıdır-tartışılmaz-kabul etme vardıroruç tutmak sevaptırvbgünah sevap yargıları verirsuje-------------objevahiy-inançsujeden bağımsız / sujenin inancıc-bilimsel bilgi nedir-yöntemi deney gözlemdir-gerçeklik dünyasına ilişkindir-sistemlidir-eleştiricidir-kanun aşamasında kesindir-akıl yü...

felsefe-1

felsefeünite 1# felsefenin en önemli konusu felsefe nedir? sorusuna cevap vermektir. felsefe yunanca birleşik bir terimdir. yunanca philo-sophia dır. felsefe sözcüğü sevgi anlamına gelen philo ve hikmet bilgelik anlamına gelen sophia sözcüklerinden oluşarak hikmet sevgisi-bilgelik sevgisi anlamını ifade etmektedir. ilk defa bilge (sophos) olarak isimlendirilen filozof thales’dir. felsefenin tanımı: insan yaşamına ve evrene ilişkin geniş kapsamlı kurgusal görüşlerin toplamıdır. felsefenin en belirgin özelliği akla dayalı bir etkinlik olmasıdır. felsefi düşünce bitmek tükenmek bilmeyen bir düşünce hareketidir. felsefenin kaynağı : insanın doğal yaşantısı ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan güç...

eğitimin felsefi temelleri

eğitimin felsefi temelleri genel anlamı ile felsefe, inanç ve değer sistemlerinin oluşmasını sağlayarak, bireylerin hayatları süresince aldığı tüm kararları ve yaptıkları tercihleri belirler.insanlar felsefe aracılığıyla kendilerini çevreleyen dünyayı ve neyin kendileri için önemli olduğunu anlamaya çalışırlar. felsefe, eğitim üzerinde de önemli etkileri olan uğraş alanlarından biridir.bu bölümde felsefenin niteliği ve eğitim ile felsefe arasındaki ilişkiler üzerinde durulmaktadır. felsefe nedir? grekçe philosophia teriminden kaynaklanan felsefe, iki sözcüğün birleşmesinden oluşmuştur.phillia sevgi; sophia bilgi, bilgelik anlamındadır. m.ö. vı. yüzyıla gelinceye kadar yunanlılar da ...

eğitimin felsefi temelleri

eğitimin felsefi temellerifelsefe, eğitim üzerinde de önemli etkileri olan uğraş alanlarından biridir.genel anlamı ile felsefe, inanç ve değer sistemlerinin oluşmasını sağlayarak, bireylerin hayatları süresince aldığı tüm kararları ve yaptıkları tercihleri belirler.insanlar felsefe aracılığıyla kendilerini çevreleyen dünyayı ve neyin kendileri için önemli olduğunu anlamaya çalışırlar.felsefe nedir?grekçe philosophia teriminden kaynaklanan felsefe, iki sözcüğün birleşmesinden oluşmuştur.phillia sevgi; sophia bilgi, bilgelik anlamındadır.m.ö. vı. yüzyıla gelinceye kadar yunanlılar da zamanın diğer toplumları gibi, doğa ve insanların aynı güçler tarafından yönetildiğine inanıyor, toplum ...

eğitimin felsefi temelleri

genel anlamı ile felsefe, inanç ve değer sistemlerinin oluşmasını sağlayarak, bireylerin hayatları süresince aldığı tüm kararları ve yaptıkları tercihleri belirler.insanlar felsefe aracılığıyla kendilerini çevreleyen dünyayı ve neyin kendileri için önemli olduğunu anlamaya çalışırlar. felsefe, eğitim üzerinde de önemli etkileri olan uğraş alanlarından biridir.bu bölümde felsefenin niteliği ve eğitim ile felsefe arasındaki ilişkiler üzerinde durulmaktadır. felsefe nedir? grekçe philosophia teriminden kaynaklanan felsefe, iki sözcüğün birleşmesinden oluşmuştur.phillia sevgi; sophia bilgi, bilgelik anlamındadır. m.ö. vı. yüzyıla gelinceye kadar yunanlılar da zamanın diğer toplumları gibi, doğa ve insanların aynı güçler tarafından yönetildiğine inanıyor, toplum ve doğal olayların açıklan...

marksist teori

marksist teori marksist teori denince, akla çok yönlü bir sistem gelir. bu sistem, birbiriyle sıkı ilişkileri olan, çeşitli alanlara yayılmış fikirler, bakış açılan ve tahlil yöntemlerinden kurulmuştur. dikkate değer bir bütünlük ve tutarlılık görünümüne sahiptir. belirli faraziyeler ve genel prensiplerden, çok girift sorunların, çok çeşitli olayların aydınlatılmasında, yararlı olan, dikkate değer sonuçlar çıkarılmakta, tahliller yapılmaktadır. marksizm, felsefe, tarih, sosyoloji, siyaset ilmi, iktisat gibi, çeşitli disiplinlerde belirli bir görüş ve metodu temsil eden, iddialı bir düşünce tarzı olduğu kadar, aynı zamanda bir ihtilal stratejisi ve taktiğidir de. bundan da ötede, insanlığa, geleceğin adeta falını söyleyen, bir kehanet sanatıdır. marks’ın yetişme...

bir matematik filozofu olarak kurt gödel

bekir s. gür   yirminci yüzyıldaki hiçbir matematik teoremi, gödel'in eksiklik teoremleri kadar, matematikçilerin yanında matematikçi olmayanların da ilgisini çekmemiştir. eksiklik teoremlerinin bu kadar tartışılması, kuşkusuz, gödel'in sonuçlarının derinliğine ve basit olarak ifade edilebilmelerine bağlıdır. 1931 yılında yayınlanan bu çalışmalar o kadar ünlüdürler ki gödel'in 1931 yılından sonra yaptığı çalışmalar, 1931'in gölgesinde kalmıştır denebilir. gödel'in matematik felsefesi ile matematiksel çalışmalarının arasındaki ilişkilerin iyi bilindiğini söylemek zordur. gödel, 1940'lı yıllarda seçim aksiyomu ve süreklilik hipotezi üzerine çalışmalarını yapar, bir süre fizikle ilgilenir ve zamanla ciddi anlamda felsefeye yönelir. 1944 yı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !