× "

felsefenin doğuşu ve tarihsel serüveni

" arama sonuçları

bilim ve teknoloji tarihi

  bilimin tarihsel gelişimi bilim nedir? bilim: "evrenin yada olayları bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi." "genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi." "belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci." bilim neyle uğraşır? bilimin asil uğraşı alanı doğa olaylarıdır. burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz. yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. &o...

kültürün metalaşması...

kültürün metalaşması sürecinde sanat ve eleştiri ı. giriş estetik bilginin kendinden başka ereği yoktur. her üretim bir değerdir, ama sanat bir üretim olarak değiş-tokuş değeri (ticaret) değildir. çünkü “hayranlıkla izlemenin kendinden başka amacı yoktur.”[1] sanat yapıtının sıradan kullanım bağlamına giren nesnelerden özenle ayrılması gerekir. maddi olan ile içkin olan arasındaki ayrım kesin çizgilerle ayrılmadığı sürece sanat üretimi ve eleştirisi amaçladığı ve özlem duyduğu yetkinliğe ulaş/a/maz. ulaşmak istediği bu yetkinlik bir araç olarak sanatçının daha iyi bir dünya kurma idealinin estetik yargısıdır. sanat eseri düşünce nesnelerinin üretilmesidir. estetiğin ve onun ortaya koyduğu eleştirinin üretimi de düşünceye dayalıdır. çünkü eleştirinin ilk sorunsalı estetik y...

felsefenin serüveni

  20.4.2007 7.3.2007 başlangıçta söz vardı. söz tanrı’yla birlikteydi ve söz tanrı’ydı.yuhanna   başlangıçta "logos" vardı ve "logos" tanrıdır, diye konuşur protestan. "logos" hem akıl, hem de aynı zamanda söz demektir -yaratıcı olan, kendini başkalarına ifade edebilen bir akıl;  ama, işte, akıl olarak. (xvı. benedikt'in konuşması)   size gerçeği söylüyorum. o, yani gerçeğin ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. yuhanna     eski yunan felsefesinde yer alan  idea, logos,ratio  gibi kavramlara, ilk yaratıcı töz olarak , akıl, gerçek, mantık, bilgi, sevgi, doğru, söz gibi geniş bir çerçeve içinde, varlığı biçiml...

aydın şimşek'ten "yaratıcı yazarlık ve deneysel düşünme "

aydın şimşek'ten "yaratıcı yazarlık ve deneysel düşünme "   yaratıcı yazmanın ufukları   yaratıcı yazarlık ve deneysel düşünme 'de tarihsel süreç içinde roman ve öykünün gelişmesine, olay öyküsünden durum öyküsüne geçişi hazırlayan toplumsal dinamiklere de değinilerek, kısa öykünün yazınsal bir olgu olarak ortaya çıkmasının arka planı gösteriliyor. bu olgunun yaşama ve algılama süreçleriyle bağıntısının altı çiziliyor.   hülya soyşekerci   "yazmak üstüne yazmak", usta işi yazınsallık deneyimleri içinden geçerek, yaratıcılığın sınırsız ufuklarını sezdiren, yazar adayının yüreğini ve zihnini deneyselliğin heyecanlı yaşantılarına açılımlayan, zorlu bir çalışma... derinlikli düşünce, birikim ve yaratım süreçlerini gerektiren böylesi bir çalışmada ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !