× "

fenikelilerin deniz ticareti ile ilgilenmeleri kültürel yaşamlarını nasıl etkilemiştir

" arama sonuçları
fenikeliler konu anlatımı

fenikeliler konu anlatımı

fenikeliler fenikelilerin tarih sahnesine çıkışı mö 12. yüzyıla denk gelir. sami ırkına mensupturlar. lübnan çevresi ile akdeniz sahili arasındaki bölgede yaşamış olan bu akdenizli kavimin en önemli özelliklerinden biri denizcilik ve ticaret alanında gelişmiş olmalarıdır. doğu akdeniz ve suriye, rodos, sicilya ve kuzey afrika gibi bölgelerde ticaret kolonileri kuran fenikeliler ingiltere’ye kadar uzanmışlardır. en önemli kolonileri ise kartaca’dır. fenikelilerin ticari alandaki bu faaliyetleri onların batı ve doğu uygarlıklarının kaynaşmasında önemli bir görev edinmelerini de sağlamıştır. zira bu bölgeler arası ticaret sayesinde doğu ve batı uygarlıkları birbirlerini tanıyabilmiştir. ancak ...

fenikeliler

  fenikeliler ya da fenike uygarlığı(phoiníkē), eski çağlarda yaşamış sami ırkından akdenizli bir kavim. kendilerini kenaniler adıyla zikrettikleri sanılmaktadır. fenikelilerin kendi dillerinde kendilerine ne ad verildiği tam olarak bilinmemektedir hititler gibi ama “kenaani” olduğu tahmin edilmektedir. kenaani ibranice de “tüccar” anlamına gelir ki herhalde fenikeliler’i en iyi anlatan kelimelerden biridir. doğusunda lübnan dağları, batısında doğu akdeniz kıyıları, güneyinde ras nakura burnu, kuzeyinde asi ırmağı bulunan alanda yaşayan fenikeliler, denizci olduklarından orta doğudan batı akdeniz kıyılarına kadar yayılmışlardır. fenike alfabesi ünlüdür. fenikelilerin kendilerine verdikleri a...

fenikelilerin tarihteki yeri ve önemi

fenikelilerfenikelilerin genel özellikleri lübnan dağları ile akdeniz arasında kuruldular.şehir devletleri halinde yaşadılar.şehircilikte ileri bir düzeye ulaşmışlardır.arazilerin tarıma elverişli olmaması nedeniyle denizcilikte genişledirler ve ticari amaçlı koloniler kurdular. sonradan bu koloniler yunan ve iyonyalılar tarafından ele geçirilmiştir.koloniler aracılığı ile doğu kültürünü batı ya taşıdılar.camcılık ve fildişi işlemeciliği ile uğraştılar.tarihte bilinen ilk harf alfabesini (fenike alfabesi) yaptılar. fenike alfabesini iyonyalılar, yunanlılar ve romalılar geliştirerek günümüzdeki latin alfabesi'nin oluşmasına katkıda bulunmuşlardır....

fenikeliler

fenikelilersalı, 08 nisan 2008fenikelilerin kendilerine verdikleri adın ne olduğu tam olarak bilinmesede "kenaani" (akad dilinde kinahna), yani "kenanlılar" adını kullandıkları düşünülüyor. "kenaani" sözcüğü ibranicede tüccar anlamına geliyor.bu da fenikelileri iyi betimleyen bir sözcük.samilerin yaşadıkları alan kilikya'dan kızıldeniz'e, akdeniz'den suriye bozkırlarına kadar uzanıyordu. insanlarla uygarlıkların birbiri içinde eridiği bir pota olarak nitelendirilebilecek bu topraklara mö 3. binyılın sonlarında yerleşmiş olan samiler, kenan'ın ilk halkı sayılabilir. kenanlılar, sınırları asi ve ürdün ırmaklarıyla akdeniz tarafından çizilen bir bölgede, denize yakın yaşıyorlardı. amurrular olarak adlandı...

fenikelilerin doğuşu - fenike devleti nasıl kuruldu

fenikelilerin doğuşu fenikelilerin kendilerine verdikleri adın ne olduğu tam olarak bilinmesede "kenaani" (akad dilinde kinahna), yani "kenanlilar" adını kullandıkları düşünülüyor. "kenaani" sözcügü ibranice'de tüccar anlamına geliyor. bu da fenikelileri iyi betimleyen bir sözcük. samilerin yaşadıkları alan kilikya'dan kızıldeniz'e, akdeniz'den suriye bozkırlarına kadar uzanıyordu. insanlarla uygarlıkların birbiri içinde eridiği bir kazan olarak nitelendirilebilecek bu topraklara mö 3.binyılın sonlarında yerleşmiş olan samiler, kenan'in ilk halkı sayilabilir. kenanlılar, sınırları asi ve ürdün ırmaklarıyla akdeniz tarafından çizilen bir bölgede, denize yakın yaşıyorlardı. amurrular olarak adlandırılan halks...

fenikelilerin doğuşu - fenike devleti nasıl kuruldu

fenikelilerin doğuşu fenikelilerin kendilerine verdikleri adın ne olduğu tam olarak bilinmesede "kenaani" (akad dilinde kinahna), yani "kenanlilar" adını kullandıkları düşünülüyor. "kenaani" sözcügü ibranice'de tüccar anlamına geliyor. bu da fenikelileri iyi betimleyen bir sözcük. samilerin yaşadıkları alan kilikya'dan kızıldeniz'e, akdeniz'den suriye bozkırlarına kadar uzanıyordu. insanlarla uygarlıkların birbiri içinde eridiği bir kazan olarak nitelendirilebilecek bu topraklara mö 3.binyılın sonlarında yerleşmiş olan samiler, kenan'in ilk halkı sayilabilir. kenanlılar, sınırları asi ve ürdün ırmaklarıyla akdeniz tarafından çizilen bir bölgede, denize yakın yaşıyorlardı. amurrular olarak adla...

antik çağın tüccarları : f e n i k e l i l e r

antik çağın tüccarları : f e n i k e l i l e r   fenikelilerin kendilerine verdikleri adın ne olduğu tam olarak bilinmesede "kenaani" (akad dilinde kinahna), yani "kenanlılar" adını kullandıkları düşünülüyor. "kenaani" sözcüğü ibranice'de tüccar anlamına geliyor. bu da fenikelileri en iyi betimleyen bir sözcük.   samilerin yaşadıkları alan kilikya'dan kızıldeniz'e, akdeniz'den suriye bozkırlarına kadar uzanıyordu. insanlarla uygarlıkların birbiri içinde eridiği bir pota olarak nitelendirilebilecek bu topraklara mö 3. binyılın sonlarında yerleşmiş olan samiler, kenan'ın ilk halkı sayılabilir. kenanlılar, sınırları asi ve ürdün ırmaklarıyla akdeniz tarafından çizilen bir bölgede, denize yakın yaşıyorlardı. amurrular olarak adlandırılan halksa kuzey...

zonguldak

genel hatlarıyla zonguldak tarihi genel hatlariyla zonguldak tarihi   miladi devirlerle zonguldak tarihim.ö 2000-m.ö 800-- mitolojik çağ ve ilk yerleşmem.ö vııı-ııı.yy. --------- iyon kolonizasyon devrim.ö 266-m.ö 70 ---- pontus krallığı dönemim.ö 70-m.s 395----- roma hakimiyetim.s 395-xııı.yy.------ bizans imp.dönemim.s xııı.yy-xıv.yy---anadolu selçuklu, beylikler ve cenovalılar dönemim.s xıv.yy-1922---- osmanlı dönemi m.ö 6. ve 7. yy.larda zonguldak’ta deniz kıyısı boyunca, ekonomik faaliyetçe gelişmiş yerleşim noktaları bulunmaktaydı. karadeniz kıyısındaki ilk şehirler, sinope(sinop), trapezus(trabzon) ve amisos(samsun) idi. heraklia(ereğli) ve amastris(amasra) ile tiefor(filyos) şehirleri birkaç kuşak sonra kuruldular. bunlardan heraklia, hızla gelişe...

zonguldak tarihi

miladi devirlerle zonguldak tarihim.ö 2000-m.ö 800-- mitolojik çağ ve ilk yerleşmem.ö vııı-ııı.yy. --------- iyon kolonizasyon devrim.ö 266-m.ö 70 ---- pontus krallığı dönemim.ö 70-m.s 395----- roma hakimiyetim.s 395-xııı.yy.------ bizans imp.dönemim.s xııı.yy-xıv.yy---anadolu selçuklu, beylikler ve cenovalılar dönemim.s xıv.yy-1922---- osmanlı dönemi m.ö 6. ve 7. yy.larda zonguldak’ta deniz kıyısı boyunca, ekonomik faaliyetçe gelişmiş yerleşim noktaları bulunmaktaydı. karadeniz kıyısındaki ilk şehirler, sinope(sinop), trapezus(trabzon) ve amisos(samsun) idi. heraklia(ereğli) ve amastris(amasra) ile tiefor(filyos) şehirleri birkaç kuşak sonra kuruldular. bunlardan heraklia, hızla gelişerek karadeniz de ki ticari faaliyeti denetim altına alan doğu “hanze” örgütü...

antik çağın tüccarları fenikeliler

  antik çağın tüccarları : f e n i k e l i l e r   fenikelilerin kendilerine verdikleri adın ne olduğu tam olarak bilinmesede "kenaani" (akad dilinde kinahna), yani "kenanlılar" adını kullandıkları düşünülüyor. "kenaani" sözcüğü ibranice'de tüccar anlamına geliyor. bu da fenikelileri en iyi betimleyen bir sözcük.   samilerin yaşadıkları alan kilikya'dan kızıldeniz'e, akdeniz'den suriye bozkırlarına kadar uzanıyordu. insanlarla uygarlıkların birbiri içinde eridiği bir pota olarak nitelendirilebilecek bu topraklara mö 3. binyılın sonlarında yerleşmiş olan samiler, kenan'ın ilk halkı sayılabilir. kenanlılar, sınırları asi ve ürdün ırmaklarıyla akdeniz tarafından çizilen bir bölgede, denize yakın yaşıyorlardı. amurrular olarak adlandırılan halksa kuzey s...

şirin ilçem görelemin tarihi

görele tarihitarih (ilk yerliler)strabon ve ptolmeos'a göre ikinci kerezos(görele)'un yeri tirebolu ile trabzon arasındadır.tarihi görele, görelle adı ile şimdiki eynesil ilçesinin bir kilometre kadar doğusunda, kendi adıyla anılan kalenin çevresinde kurulmuştur. görelle, eski yunanca'da "kırmızı taş mercan" anlamlarına gelmektedir. kale kıyısındaki taşların o zamanki renklerinden esinlenerek bu ismin verilmiş olduğu sanılmaktadır. görele'ye yavebolu (yerinde olmayan şehir) de denilmiştir ve bu isim, eski haritalara dahi geçmiştir. bu isimden kalma olarak görele'de halen yobul denilen bir semt vardır.sikilakos karendeos adlı müverrih uzun kafalı mosiniklerin ülkesi olan hirades (giresun) şehrinden bahseder. melatüs adlı müverrih ikinci kerezos'un (görele) polatane&#...

fenike uygarlığı ve dini

fenikeliler tarihe alfabeyi bulan uygarlık olarak geçtiler. m.ö. 2. binyılda farklı fenike kentleri ayrı tarzlarda geliştirilmiş alfabe yazısını kullanmaya başlamışlardı. kuzeyde ugarit'te çiviyazısına dayanırken, güneyde mısırlıların hiyeroglifinden geliştirilmiş bir alfabe ortaya çıktı. fenike alfabesinin eksikliği seslileri gösteren işaretlerin olmaması idi. bu özellik bu alfabenin ardılları olan ibrani ve arap alfabelerinde de sürdü. fenike edebiyatında ağırlıklı olarak dinsel ve mitolojik temalar işlendi. ancak bunlar dışında tarihsel bir edebiyatın da başladığı görülüyor. ras-şamra höyüğünde yapılan (ugarit) kazılarında fenike uygarlığı ile ilgili binlerce tablet bulundu. ugarit ile ilgili daha fazla bilgi için: http://mezopotamya.tripod.com/ugarit_kenti....

antik çağın tüccarları:fenikeliler

fenikelilerin kendilerine verdikleri adın ne olduğu tam olarak bilinmesede "kenaani" (akad dilinde kinahna), yani "kenanlılar" adını kullandıkları düşünülüyor. "kenaani" sözcüğü ibranice'de tüccar anlamına geliyor. bu da fenikelileri iyi betimleyen bir sözcük.samilerin yaşadıkları alan kilikya'dan kızıldeniz'e, akdeniz'den suriye bozkırlarına kadar uzanıyordu. insanlarla uygarlıkların birbiri içinde eridiği bir pota olarak nitelendirilebilecek bu topraklara mö 3. binyılın sonlarında yerleşmiş olan samiler, kenan'ın ilk halkı sayılabilir. kenanlılar, sınırları asi ve ürdün ırmaklarıyla akdeniz tarafından çizilen bir bölgede, denize yakın yaşıyorlardı. amurrular olarak adlandırılan halksa kuzey suriye'de yaşıyordu. göçebe sami ırkından gelen arami-ler, mö 1200'den...

zonguldak tarihi ve kültürü

genel hatlarıyla zonguldak tarihi miladi devirlerle zonguldak tarihi m.ö 2000-m.ö 800-- mitolojik çağ ve ilk yerleşme m.ö vııı-ııı.yy. --------- iyon kolonizasyon devri m.ö 266-m.ö 70 ---- pontus krallığı dönemi m.ö 70-m.s 395----- roma hakimiyeti m.s 395-xııı.yy.------ bizans imp.dönemi m.s xııı.yy-xıv.yy---anadolu selçuklu, beylikler ve cenovalılar dönemi m.s xıv.yy-1922---- osmanlı dönemi m.ö 6. ve 7. yy.larda zonguldak’ta deniz kıyısı boyunca, ekonomik faaliyetçe gelişmiş yerleşim noktaları bulunmaktaydı. karadeniz kıyısındaki ilk şehirler, sinope(sinop), trapezus(trabzon) ve amisos(samsun) idi. heraklia(ereğli) ve amastris(amasra) ile tiefor(filyos) şehirleri birkaç kuşak sonra kuruldular. bunlardan heraklia, hızla gelişerek karadeniz de ki ticari faaliyeti denetim altın...

eskiden finike"de

eski tarihlerde: "finike" sakinleri antik çağın tüccarları f e n i k e l i l e r dünya birçok yeniliği onlarla tanıdı. ilk camı onlar yaptı;modern alfabenin kökenlerini ortaya atan yine onlardı. denizde yıldızlara bakarak yönlerini tayin eder, uzak diyarlara yelken açarlardı. onlar fenikelilerdi     fenikelilerin kendilerine verdikleri adın ne olduğu tam olarak bilinmesede "kenaani" (akad dilinde kinahna), yani "kenanlılar" adını kullandıkları düşünülüyor. "kenaani" sözcüğü ibranice'de tüccar anlamına geliyor. bu da fenikelileri iyi betimleyen bir sözcük.     samilerin yaşadıkları alan kilikya'dan kızıldeniz'e, akdeniz'den suriye bozkırlarına kadar uzanıyordu. insanlarla uygarlıkların birbiri içinde eridiği bir p...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !