× "

fiili dua ve kavli dua nedir

" arama sonuçları

sapkın mezhepler ve aleviliğin doğuşu

  mezhep, izlemek, gidilen yol demektir. bir müctehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin, kendine özgü kural ve yöntemlerle oluşturduğu inanç sistemidir. *hz. peygamber (s.a.v), hayatta iken sahabiler arasında herhangi bir ihtilaf yoktu. dinin usul ve füruunda sahabilerden bazısının anlamadığı bir mesele çıkarsa, hz. peygamber'e sorar, o da açıklardı. hz. ebubekir ve hz. ömer devirleri ile hz. osman'ın hilafetinin ilk yıllarında da herhangi bir ihtilaf çıkmamıştı. sahabe ve tabiin devirlerinde akaidde bir mesele çıkarsa, hemen güvenilir âlimlere müracaat olunur, hükmü alınır, ihtilafın çıkmasına fırsat verilmezdi.  *hz. peygamber (s.a.s.) muaz ibn cebel'i yemen...

sünnetullah nedir? -2-

    sünnetullah nedir? -2-   geçen hafta kaldığımız yerden sünnetullahı anlamaya devam edelim. zira sünnetullahı daha iyi kavramak için kur’an’ın konu ile ilgili ayetlerini değerlendirmek gerekmektedir. bilindiği üzere yüce allah, lütfunun ve rahmetinin bir gereği olarak bu dünyada insanlara zaman tanımakta, kainat ve yaratılış konusunda onları derin düşünmeye davet etmekte ve rahmeti kendisi için bir ilke olarak benimsediğini haber vermektedir. nitekim şu ayetlerde bu hususa işaret edilmektedir. “mesajlarımıza inananlar sana geldiklerinde de ki: “size selâm olsun! rabbiniz rahmet ve merhameti kendisine ilke edinmiştir, böylece sizden biri ...

ibadetlerle ilgili soru ve cevaplar

ibadetle ilgili sorular ve cevaplar: soru 1 : allah (c.c)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir? cevap : mükellef denir. soru 2 : mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir. "efal-i mükellefin" de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir? cevap : a- farz b- vacip c- sünnet d- müstehap e- mübah f- haram g- mekruh h- müfsit soru 3 : kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, allah (c.c)’ın işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz. cevap : farz denir. (...

ibadet ile ilgili soru ve cevaplar

soru 1  : allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir?              cevap   : mükellef denir. soru 2  : mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine               getirmek mecburiyetindedir. efal-i mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir? cevap  : a- farz,  b- vacip,   c- sünnet,  d- müstehap,   e- mübah,   f- haram,  g- mekruh,   h- müfsit.                soru 3 ...

10. bölüm: had ve hudud bahsi

10. bölüm: had ve hudud bahsi hudud kavramının mahiyeti 1245 hudud; had kelimesinin çoğuludur ve men-etmek manasına gelir.(1) kapıcı, ve gardiyana "haddad" denilir. kapıcı başkasının içeri girmesini; gardiyan ise içerden dışarı çıkılmasını men eder. bir şeyin mahiyetini tarif ve tayin eden şeye de "had" denilir. çünkü tarif, girmeyi ve çıkmayı meneder. hane gibi, gayri menkullerin nihayetlerine, yani sınırlarına da "hudud" denilir.(2) nitekim devletlerin de birer "hudud"ları vardır. islâmi ıstılahta: "allahû teâla (cc)'nın hakkı olmak üzere yerine getirilmesi farz olan ve kat'i nasslarla takdir edilmiş bir ukûbat (cezâ)'dır"(3) had kelimesi aynı zamanda "esirgemek" manasına da gelir.(4) &cc...

kur’anda dua

yazar          : şadi erenyayınevi       : ışıkbaskı           : izmir / 1994 / 150 shf.ısbn           : 975-7402-19-2bilim grubu  : din / ibadettürü             : telifhitap ettiği okuyucu kitlesi: genel genel değerlendirme:kitapta, duanın tarifi verilerek kur’an’a göre duanın yapılışını, dua edeplerini anlatıyor. kur’an’da geçen dua ayetleriyle peygamber dualarına da yer veriliyor. takdimduasızlık bir yabancılaşmadır. insanın kendine yabancılaşması, kendine düşman olması, kendini bizzat ...

tasavvuf nedir?

tasavvuf tasavvuf insanın kendi içine yaptığı yolculuktur.dinin zahir yüzünden başka, bir de insanoğlunu kemale eriştirmek, sağlam ve yıkılmaz bir iç hayatı kazandırmak için riyâzat(nefisle mücadele, nefsi kırma), mücahede(nefsin arzularına direnme, cehd ve gayret etme), tasfiye(saflaştırma, temizleme), hâlini ıslah potası içinde temizleme ve pişirme tarafı vardır. ben ahlak sahibiyim demekle cehil ve gaflet (hakkı unutmak) cehennemlerinden kurtulmak ve hakiki cennet olan ezeli yakınlığa erip aslî fıtratını(yaratılış) bulmak kabil değildir. akıllı bir kişi benim hiçbir şeye ihtiyacım yok demeyip, kendini dünya kirlerinden arıtmaya ve ruhundan cehil ve gafleti silip, onu aslî temizliği ile meydana &cced...

kur’anda dua

yazar  : şadi erenbilim grubu : din / ibadetgenel değerlendirme:kitapta, duanın tarifi verilerek kur’an’a göre duanın yapılışını, dua edeplerini anlatıyor. kur’an’da geçen dua ayetleriyle peygamber dualarına da yer veriliyor.takdimduasızlık bir yabancılaşmadır. insanın kendine yabancılaşması, kendine düşman olması, kendini bizzat yokluğa mahkum etmesi ; bir diğer ifade ile insanın intiharıdır duasızlık. hep aydınlık bir iklimde yalana izin verilmeyen coğrafyada ve hep doğrunun kavgasının verildiği yelpazede tüttürülen bir türküye, bir çağrıya kulak kapamaktır.karanlık bir dünya adına aydınlıklara savaş açmaktır duasızlık. modernizmin topraklarında insaniliklerden gayri-insani bir yelpazede yü...

ibadetler ( soru ve cevaplar )

soru 1  : allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ                çağına eren müslümana ne denir? cevap   : mükellef denir. soru 2  : mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. mükellef olan                kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir. efal-i                mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir? cevap  : a- farz  b- vacip   c- sünnet  d- müstehap   e- mübah  f- haram     &nb...

kam pürenin oğlu bamsı beyrek, kam pürenin ve bamsı beyrek, eski

kam gön oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. kara yerin üstüne ak otağını diktirmişti. alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. iç oğuz, dış oğuz beyleri bayındır han'ın sohbetine toplanmıştı. pay püre bey de bayındır han'ın sohbetine gelmişti. bayındır han'ın karşısında kara göne oğlu kara budak yaya dayanıp durmuştu. sağ yanında kazan oğlu uruz durmuştu. sol yanında kazılık koca oğlu bey yigenek durmuştu. pay püre bey bunları gördüğünde ah eyledi, basından aklı gitti, mendilini aldı, böğüre böğüre ağladı. böyle edince, kudretli oğuz'un arkası, bayındır han'ın güveyisi solur kazan kaba dizinin üzerine çöktü, gözünü dikerek pay püre bey'in yüzüne baktı, der: pay püre bey ne ağlayıp bağırıyorsun? pay püre d...

ibadet ile ilgili soru ve cevaplar

soru 1  : allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir?              cevap   : mükellef denir. soru 2  : mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine               getirmek mecburiyetindedir. efal-i mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir? cevap  : a- farz,  b- vacip,   c- sünnet,  d- müstehap,   e- mübah,   f- haram,  g- mekruh,   h- müfsit.                soru 3...

ibadetle ilgili soru ve cevaplar

soru 1  : allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir?              cevap   : mükellef denir. soru 2  : mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine               getirmek mecburiyetindedir. efal-i mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir? cevap  : a- farz,  b- vacip,   c- sünnet,  d- müstehap,   e- mübah,   f- haram,  g- mekruh,   h- müfsit.                soru 3...

soru ve cevaplarla allah (c.c)

allah; bir zaman gayet zengin bir ressam,sadece takdir edilmek amacıyla bir resim sergisi açmış. fakat sahnenin gerisinde durmuş, kendisini konuklara göstermemiş.konuklara her türlü ikramı yapmış. sergiyi gezen misafirler, harika resimlere bakmışlar,ne kadar güzel resimler diyerek aralarında konuşurlarken, birisi, ressamı göremediği için; “acaba bu harika resimleri kim yapmıştır?” diye bir soru ortaya atmış. bir kısım insanlar;bu resimler “kendi kendine” olmuştur demişler. bir kısım insanlar; resimleri “tabiat kanunlarının” yaptığını iddia etmişler. bir kısım insanlar ise; resmi meydana getiren,” boya,fırça,kağıt;kafa kafaya verip bu resimleri meydana getirmiştir”demişler. bir kısım insanlar ise;harika resimlerin ve ikramların; “ancak a...

kur’anda dua

kur’anda dua yazar : şadi eren yayınevi : ışık baskı : izmir / 1994 / 150 shf.   1.bölüm dua nedir: dua lügatte istemek, çağırmak, yalvarmak gibi manalar ifade eder. ıstılahi olarak ise “insanın zaaf ve ihtiyacını görüp, her şeye gücü yeten allah’u tealaya yalvarması, halini arzetmesi, isteklerini bildirmesidir.   duanın mahiyeti: 1- dua, ibadetin özüdür. 2- dua ibadetin ta kendisidir. 3- sınırlı varlık olan insanın kadir-i mutlakı imdada çağırmasıdır. 4- dua, ruhun allah (c. c)’a yükselmesidir. 5- kalbin allah (cc) ile konuşmasıdır. alemin yaratılma sebeplerinden biridir. hz. peygamberin (sav) ibadetinin ruhudur, esasıdır. cennetin icadına e...

ibadet ile ilgili soru ve cevaplar

soru 1  : allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ çağına eren müslümana ne denir?              cevap   : mükellef denir. soru 2  : mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. mükellef olan kimse bu sekiz fiili, ameli yerine               getirmek mecburiyetindedir. efal-i mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir? cevap  : a- farz,  b- vacip,   c- sünnet,  d- müstehap,   e- mübah,   f- haram,  g- mekruh,   h- müfsit.                soru 3 ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !