× "

fiili dua ve kavli dua nedir

" arama sonuçları

2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 1 " itikat"

s.1-hak dinin tarifi nedir? c.1- din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir kanundur.(ilmihal ı,t.d.v yay.,ist.1998, s.4) s.2-dinin kurucusu kimdir? c.2-dinin kurucusu allahtır. allahtan başka kimsenin din kurma yetkisi yoktur.( ilmihal ı, s.9) s.3-dinin muhatabı kimdir? c.3-dinin muhatabı akıl sahipleridir. yani dinin hükümleriyle ancak akıl sahibi kimseler mükelleftir. (ilmihal ı s.9) s.4-dinin gayesi nedir? c.4-dinin gayesi; insanları dünya ve ahrette mutlu kılmaktır.(a.g.e. s.9) s.5-islam dininin özellikleri nelerdir? c.5-1) islam dini son dindir. 2)islam dininin itikat, ibadet ve ahlakla ilgili değişmeyen esasları vardır. 3)islam evrensel bir di...

kardeşlik çağrısı-ramazan kayan

http://www.kitaphaber.com.tr “bugün kardeşlik vücudumuz ne kadar da yaralı değil mi?” kardeşlik vücudu… “insan insanın kurdudur” diyen plautus ve bu söylemi sahiplenen, bu söylemle özdeşleşen thomas hobbes, kardeşlik vücudundan bihaberdir. insanlar arası ilişkileri kardeşlik zemininden çok çatışma zemini üzerine kurar. kaygılar yükler insanların yüreklerine. acılardan örülü, nefislerin iştihalarından kurulu bir hapishane olarak düşler kalplerimizi. düşlemekle de kalmaz, sevgi zemininin unsuru olan kardeşleri, hırs zemininin çatışmaya meyilli unsurları haline getirir. kardeşliğe katleder. buna karşılık islam düşünce yapısı,...

örnek dede korkut hikayeleri

örnek dede korkut hikayeleri dirse han oğlu boğaç han bir gün kam gan oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. şami otağını yer yüzüne diktirmişti alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. hanlar hanı bayındır yılda bir kerre ziyafet verip oğuz beylerini misafir ederdi. gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana allah taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, belli bilsin demiş idi. oğuz beyleri bir bir gelip ...

örnek dede korkut hikayeleri

örnek dede korkut hikayeleri dirse han oğlu boğaç han bir gün kam gan oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. şami otağını yer yüzüne diktirmişti alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. hanlar hanı bayındır yılda bir kerre ziyafet verip oğuz beylerini misafir ederdi. gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana allah taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, belli bilsin demiş idi. oğuz beyleri bir bir gelip ...

örnek dede korkut hikayeleri

örnek dede korkut hikayeleri dirse han oğlu boğaç han bir gün kam gan oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. şami otağını yer yüzüne diktirmişti alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. hanlar hanı bayındır yılda bir kerre ziyafet verip oğuz beylerini misafir ederdi. gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana allah taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, belli bilsin demiş idi. oğuz beyleri bir bir gelip ...

örnek dede korkut hikayeleri

örnek dede korkut hikayeleri dirse han oğlu boğaç han bir gün kam gan oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. şami otağını yer yüzüne diktirmişti alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. hanlar hanı bayındır yılda bir kerre ziyafet verip oğuz beylerini misafir ederdi. gene ziyafet tertip edip attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirmişti. bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demiştir. oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana allah taala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, belli bilsin demiş idi. oğuz beyleri bir bir gelip ...

başarının gerçek sırları

herhangi bir şey yapıp yapmama hususunda karar verme gücüdür; bilinçli istek ve o doğrultuda ortaya konan emek ve eylemdir; insan olmanın şiarıdır; irade. o olmadan insanlıktan bahsedilemez. bir insanda irade şuuru, onun kendini idrak etmesi demektir. bunun aksi ise ferdin deformasyonu ve bozulmasıdır. bu ise kararsızlığı ve şaşkınlığı getirir. kurtuluş yeniden dönüp kendini bulması ve iradesiyle bütünleşmesi sayesinde olur. yoksa ne ruhta istikrar, ne de “kendin olma” yolunda ilerleme sağlanır. güç, eylem yeteneğidir. irade, eyleme geçme gücüdür. başarılılar ve başarısızların ayrıldığı nokta, alışkanlıklarına yön verebilecek iradeye sahip olmaları ya da olamamalarıdır. bir sınav bir yarış var. g...

yazı

fatalizm, kadercilik ve yazgıcılık aynı anlama gelen terimlerdir. bütün olguların, olayların, durumların önceden belirlendiği ve asla değiştirilemeyeceği tezinden yola çıkarak insan iradesini yok sayan bir felsefi görüşü anlatır. kimi anlamını bilerek kullanıyor “kaderci” terimini, kimi bilmeden. bilerek kullananlardan bir kısmı, inananların “kaderci” olduğunu söylüyor, daha doğrusu suçluyorlar.bu düşünce bir parça cebriye mezhebine benziyor. islam âleminde boy gösteren sapkın bir mezheptir cebriye. insan iradesini kabul etmez. ilginçtir, bu akımı savunanlar, irade yok sayılırsa inanmanın ya da inanmamanın bir anlamı kalmaz, diye düşünmemişler.kuşkusuz çarpık bi...

kam pürenin oğlu bamsı beyrek destanını beyan eder hanım hey

kam pürenin oğlu bamsı beyrek destanını beyan eder hanım hey kam gön oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. kara yerin üstüne ak otağını diktirmişti. alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. iç oğuz, dış oğuz beyleri bayındır han’ın sohbetine toplanmıştı. pay püre bey de bayındır han'ın sohbetine gelmişti.bayındır han'ın karşısında kara göne oğlu kara budak yaya dayanıp durmuştu. sağ yanında kazan oğlu uruz durmuştu. sol yanında kazılık koca oğlu bey yigenek durmuştu. pay püre bey bunları gördüğünde ah eyledi, basından aklı gitti, mendilini aldı, böğüre böğüre ağladı.böyle edince, kudretli oğuz'un arkası, bayındır han'ın güveyisi solur kazan kaba dizinin üzerine çöktü, gözünü dikerek pay püre bey'in yüzüne baktı, der: pay püre be...

örnek dede korkut hikayeleri 2

kam pürenin oğlu bamsı beyrek kam gön oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. kara yerin üstüne ak otağını diktirmişti. alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. iç oğuz, dış oğuz beyleri bayındır han'ın sohbetine toplanmıştı. pay püre bey de bayındır han'ın sohbetine gelmişti. bayındır han'ın karşısında kara göne oğlu kara budak yaya dayanıp durmuştu. sağ yanında kazan oğlu uruz durmuştu. sol yanında kazılık koca oğlu bey yigenek durmuştu. pay püre bey bunları gördüğünde ah eyledi, basından aklı gitti, mendilini aldı, böğüre böğüre ağladı. böyle edince, kudretli oğuz'un arkası, bayındır han'ın güveyisi solur kazan kaba dizinin üzerine çöktü, gözünü dikerek pay püre bey'in yüzüne baktı, der: pay püre bey ne ...

kam püre'nin oğlu bamsı beyrek destanı'nı beyan eder han

kam püre'nin oğlu bamsı beyrek destanı'nı beyan eder hanım hey           kam gön oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. kara yerin üstüne ak otağını diktirmişti. alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. iç oğuz, dış oğuz beyleri bayındır han’ın sohbetine toplanmıştı. pay püre bey de bayındır han'ın sohbetine gelmişti.           bayındır han'ın karşısında kara göne oğlu kara budak yaya dayanıp durmuştu. sağ yanında kazan oğlu uruz durmuştu. sol yanında kazılık koca oğlu bey yigenek durmuştu. pay püre bey bunları gördüğünde ah eyledi, basından aklı gitti, mendilini aldı, böğüre böğüre ağladı.          ...

kam püre oğlu

kam püre'nin oğlu bamsı beyrek destanı'nı beyan eder hanım hey           kam gön oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. kara yerin üstüne ak otağını diktirmişti. alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. iç oğuz, dış oğuz beyleri bayındır han’ın sohbetine toplanmıştı. pay püre bey de bayındır han'ın sohbetine gelmişti.           bayındır han'ın karşısında kara göne oğlu kara budak yaya dayanıp durmuştu. sağ yanında kazan oğlu uruz durmuştu. sol yanında kazılık koca oğlu bey yigenek durmuştu. pay püre bey bunları gördüğünde ah eyledi, basından aklı gitti, mendilini aldı, böğüre böğüre ağladı.          ...

dede korkut hikayeleri

dede korkut hikayeleri dede korkut hikayeleri, ayrı ayrı on iki hikayeden oluşmakla birlikte, bir çok hikayede aynı kahramanların bulunuşu, olayların aşağı yukarı aynı çevrede geçişi ve dede korkut’un her hikayede mutlaka ortaya çıkışı bakımından, hikayelerin hepsinin birbiriyle ilgili olduğunu göstermektedir.hikayeler kuzeydoğu anadolu dolaylarındaki müslüman oğuzların hayatını anlatır dede korkut, tüm türk kavimlerinin atasıdır ve dâhisidir. türk destanlarında ve halk hikâyelerinde, dede korkut adına ve onun mucizevî sözlerine rastlamak her zaman mümkündür. türk hükümdarlarının akıl hocası ve veziri olduğu bilinen dede korkut, bütün türklüğün yegâne temsilcilerinden ve bugün de yaşatılmaya çalışılan atalarındandır. destan özellikli pek çok halk kahramanının...

biz müslümanlar kaderci miyiz?

fatalizm, kadercilik ve yazgıcılık aynı anlama gelen terimlerdir. bütün olguların, olayların, durumların önceden belirlendiği ve asla değiştirilemeyeceği tezinden yola çıkarak insan iradesini yok sayan bir felsefi görüşü anlatır. kimi anlamını bilerek kullanıyor “kaderci” terimini, kimi bilmeden. bilerek kullananlardan bir kısmı, inananların “kaderci” olduğunu söylüyor, daha doğrusu suçluyorlar. bu düşünce bir parça cebriye mezhebine benziyor. islam âleminde boy gösteren sapkın bir mezheptir cebriye. insan iradesini kabul etmez. ilginçtir, bu akımı savunanlar, irade yok sayılırsa inanmanın ya da inanmamanın bir anlamı kalmaz, diye düşünmemişler. kuşkusuz çarpık bir düşüncedir kadercilik, bu nedenle şiddetle eleştirilmiş ve yıpratılmıştır. günümüzde adı anılmaz ...

hazret-i şeyh mustafa karadağ [ k.s.]

                 hazret-i şeyh mustafa karadağ [k.s.] -gençlik yıllarında- ...hazret-i şeyh mustafa karadağ [ k.s. ] [ eğin, 20 aralık 1914 - istanbul, 13 ocak 2004 ] hazret-i şeyh mustafa karadağ 20 aralık 1914 tarihinde erzincan ili eğin (1922'de kemaliye adı verilmiştir) ilçesinde dünyaya gelmiştir. kendi ifadesine göre 1932 yılında istanbul'a gelmiş ve ömrünün geriye kalan 72 yıllık büyük kısmını istanbul'da yaşamıştır. gençlik yıllarından itibaren tasavvufa eğilim göstermiş; istanbul'daki meşayihin sohbet meclislerini izlemiştir. türkiye'den hacc'a izin verilmesini müteakip 1949 yılı hacc kervanına dahil olarak gemi ile ilk hacc'ını ifa etmiştir. kadiriyye tarikatında ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !