× "

fiilimsiler

" arama sonuçları

fiilimsiler ingilizce

gerunds / fiilimsiler  ingilizce' de fiillden isim yapmak a. ingilizce'de fiile -ing takısı ekleyerek isim yapabiliriz. ingilizce'de fiile -ing eklenerek isimleştirilen kelimelere gerund adı verilmektedir. verb - (fiil) read - (okumak) work - (çalışmak) swim - (yüzmek) talk - (konuşmak) noun - (isim) talking - (konuşma) working - (çalışma) reading - (okuma) swimming - (yüzme) b. fiilimsiler (gerunds) ingilizce'de özne veya nesne olarak kullanılırlar. örnekler / examples: özne olarak kullanımı: swimming is useful for our health. / yüzme sağlığımız için çok faydalıdır. playing tennis is his favourite sport. / tenis oynamak onun favori sporudur. lear...

fiilimsiler (eylesimler) konu anlatımı

zor gibi görünen aslında ekleri ezberleyince hiçte zor olmadıgını anlayacağınız bir konu filiimsiler konusu bizde sizlere yardımcı olarak fiilimsiler konu anlatımını sizlerle paylasıyoruz. başarılar. fiilimsiler fiil kök veya gövdelerinden yapım ekleriyle türetilerek isim, sıfat ve zarf olarak kullanılan kelimelerdir.   bunlar artık fiil olarak kullanılma özelliğini kaybettikleri için fiil çekim eklerini (olumsuzluk eki hariç) alamazlar; isim çekim eklerini alabilirler, isim sıfat ve zarf (tümleci) olarak kullanılırlar; yancümlecik kurarlar.  fiilimsiler üçe ayrılır: isim-fiiller, sıfat-fiiller (ortaçlar)ve zarf-fiiller (ulaç,bağ-fiil)  1. isim-f...

fiilimsiler (eylemsiler) konu anlatımlı

fiilimsiler (eylemsiler) konu anlatımlı   fiilimsiler (eylemsiler) fiillerden türemiş olmakla birlikte bir fiil gibi çekimlenemeyen olumlu, olumsuz şekilleri yapılabilen ve cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılan sözcüklerdir. aslında fiil oldukları halde cümle içinde çekimli halde bulunmayan, fiile benzeyen, ama fiillerin görevini yapmayan kelimelere fiilimsi denir. bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar cümlecik vardır. çünkü her fiilimsi bir yan cümlecik oluşturur. çekimli fiilin bulunduğu gruptaki kelimeler temel cümleciği meydana getirirler. üç grupta incelenir.       a. isim - fiil ...

fiilimsiler

fiilimsiler, isim fiil, sıfat fiil, bağ fiil, fiil video anlatım   fiilimsiler             aslında fiil oldukları halde cümle içinde çekimli halde bulunmayan, fiile benzeyen, ama fiillerin görevini yapmayan kelimelere fiilimsi denir.           bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar cümlecik vardır. çünkü her fiilimsi bir yan cümlecik oluşturur. çekimli fiilin bulunduğu gruptaki kelimeler temel cümleciği meydana getirirler.           fiilimsiler: a) isim - fiil b) sıfat - fiil c) bağ - fiil olmak üzere üçe ayrılır. ...

ekfiiller – fiilimsiler (konu anlatımı,çözümlü örnekler,te

ekfiil (ekeylem) :                  ad soylu sözcüklere eklenerek onları yüklemleştiren ya da basit zamanlı fiilleri, bileşik za­manlı yapmaya yarayan “idi, imiş, ise ve -dir”e ekfiil denir. ekfiil i(di) i(miş) i(se) -dir ekfiilin ekfiilin ekfiilin ekfiilin hikâyesi rivayeti şartı geniş zamanı ekfiiller – fiilimsiler ekfiil (ekeylem) : ad soylu sözcüklere eklenerek onları yüklemleştiren ya da basit zamanlı fiilleri, bileşik za­manlı yapmaya yarayan “idi, imiş, ise ve -dir”e ekfiil denir. ekfiil i(di) i(miş) i(se) -dir ekfiilin ekfiilin ekfiilin ekfiilin hikâyesi rivayeti şartı geniş zamanı ekfiilin iki görevi bulunmaktad...

türkçe - fiilimsiler (eylemsiler) - konu anlatımı (video)

4 video konu anlatımıvideo 1 - fiilimsilere giriş video 2 - isim fiiller (ad eylemler)  video 3 - sıfat fiiler (ortaçlar)  video 4 - zarf fiiller (ulaçlar) tarih: 03 mayıs 2009konu: fiilimsiler [isim fiil- sıfat fiil- zarf fiil]kaynak: www.videodershane.com:::etiketler::: fiilimsiler, isim fiiller, zarf fiiller, sıfat fiiller, fiilimsiler videolu konu anlatımı...

fiilimsiler eylemsiler sıfat fiiller zarf fiiller

fiilimsiler üç ana grupta incelenir. 1) isim � fiiller (ad � eylemler): fiil soylu sözcüklerin sonuna �mak, -mek , -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me ekleri getirilerek yapılır. bir gülüşün ömre bedel. gün biter gülüşün kalır bende. seninle akşamları yürüyüşe çıkardık. adamın yalvarışlarını bir görecektin. madem ki yükseliş var iniş olmaz olur mu? unutuş, unuturlar seni de. bu kucaklayış belki de bir haykırışın sesiydi. sana bakmak allah�a inanmaktır. yaşamak, ölmekten  zor. buralardan gitmek istiyorum. seni bile özlemek istemiyorum bu akşam. i&cce...

fiilimsiler

fiilimsiler   fiil kök veya gövdelerinden yapım ekleriyle türetilerek isim, sıfat ve zarf olarak kullanılan kelimelerdir. bunlar artık fiil olarak kullanılma özelliğini kaybettikleri için fiil çekim eklerini (olumsuzluk eki hariç) alamazlar; isim çekim eklerini alabilirler, isim sıfat ve zarf (tümleci) olarak kullanılırlar; yancümlecik kurarlar. fiilimsiler üçe ayrılır: isim-fiiller, sıfat-fiiller ve zarf-fiiller   1. isim-fiiller: fiillerin adıdır. fiillere (basit, türemiş, birleşik) getirilen “-me, -mek, -iş” ekleriyle yapılır. türetilen bu kelimelere mastar; türetmede kullanılan eklere mastar eki denir.   bakmak, okumak, yazmak, konuşmak, derlemek, eleştirmek, araştırmak...; b...

türkçe-fiilimsiler (eylemsiler)

fiilimsiler fiil kök veya gövdelerinden yapım ekleriyle türetilerek isim, sıfat ve zarf olarak kullanılan kelimelerdir.   bunlar artık fiil olarak kullanılma özelliğini kaybettikleri için fiil çekim eklerini (olumsuzluk eki hariç) alamazlar; isim çekim eklerini alabilirler, isim sıfat ve zarf (tümleci) olarak kullanılırlar; yancümlecik kurarlar.  fiilimsiler üçe ayrılır: isim-fiiller, sıfat-fiiller ve zarf-fiiller  1. isim-fiiller fiillerin adıdır. fiillere (basit, türemiş, birleşik) getirilen “-me, -mek, -iş” ekleriyle yapılır. türetilen bu kelimelere mastar; türetmede kullanılan eklere mastar eki denir.   bakmak, okumak, yazmak, konuşmak, derlemek, eleştirmek, araştırmak...;bakma, yüzme, seslenme, tamamlama, yarım bırakma, kovalama...;bakış, g...

fiilimsiler

fiilimsiler  (eylemsiler) fiilimsiler üç ana grupta incelenir. 1) isim – fiiller (ad – eylemler): fiil soylu sözcüklerin sonuna –mak, -mek , -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me ekleri getirilerek yapılır. bir gülüşün ömre bedel. gün biter gülüşün kalır bende. seninle akşamları yürüyüşe çıkardık. adamın yalvarışlarını bir görecektin. madem ki yükseliş var iniş olmaz olur mu? unutuş, unuturlar seni de. bu kucaklayış belki de bir haykırışın sesiydi. sana bakmak allah’a inanmaktır. yaşamak, ölmekten  zor. buralardan gitmek istiyorum. seni bile özlemek istemiyorum bu akşam. içimde maziden kalma duygular var. onula yeniden başlamayı düşünüyor musun. not 1 : isim- fiil ekiyle türetilen bazı sözcükler,  isim- fiil özelliğini yitirip ...

fiilimsiler

fiilimsiler fiillerden türemiş olmakla birlikte bir fiil gibi çekimlenemeyen olumlu, olumsuz şekilleri yapılabilen ve cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılan sözcüklerdir. üç grupta incelenir.   a. isim - fiil fiillere “-mak, -mek” , “-ma, -me”, “-ış, -iş, -uş, -üş” eklerinin getirilmesiyle yapılır. “o şimdi romanını bitirmekle meşguldür.” “size gelmeyi ben de çok istemiştim.” “onun yemek hazırlayışını gördün mü hiç?” cümlelerinde altı çizili sözler isim-fiildir. bu ekleri benzer eklerle karıştırmamak gerekir. “sana, bir daha buraya gelme, demiştim.” cümlesinde altı çizili sözcükteki ek isim-fiil eki değil, olumsuzluk ekidir. bazı sözcükler aslında isim-fiil ekleriyle türediği h...

fiiller fiilimsiler ek-fiil (eylem-eylemsi-fiilimsi)

fiillerfiil: varlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağlayarak anlatan kelimelere fiil denir.fiil olan sözcükte üç temel öğe vardır. 1. eylem 2. zaman 3. kişiyaklaşıyordum, durmuştur, söylüyor, buldu (yaklaş, dur, söyle, bul) bu kelimelerin fiil olup olmadıklarını anlamak için, en küçük anlamlı parçalarını (köklerini) buluruz: bulduğumuz bu köklere, mastar eki, "-mek, -mak" ekleriz. eğer anlamlı kelimeler elde ediyorsak, bulduğumuz kelimeler fiil demektir.örneğin; "göz" sözcüğüne "-mek, -mak" mastarını eklediğimizde "gözmek, gözmak" gibi anlamsız kelimeler oluşuyot. demek ki "göz" sözcüğü fiil değildir.kök: fiilerin sonlarındaki bütük ekler atıldıktan sonra kalan anlamlı kısmına kök denir.çekimli fiil gördümseviyorbilirsuluyortaban kökgörsevbilsula sonucu bozulmadıbozulm...

fiilimsiler

fiilimsiler fiillerden türemiş olmakla birlikte bir fiil gibi çekimlenemeyen olumlu, olumsuz şekilleri yapılabilen ve cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılan sözcüklerdir. üç grupta incelenir.   a. isim - fiil fiillere “-mak, -mek” , “-ma, -me”, “-ış, -iş, -uş, -üş” eklerinin getirilmesiyle yapılır. “o şimdi romanını bitirmekle meşguldür.” “size gelmeyi ben de çok istemiştim.” “onun yemek hazırlayışını gördün mü hiç?” cümlelerinde altı çizili sözler isim-fiildir. bu ekleri benzer eklerle karıştırmamak gerekir. “sana, bir daha buraya gelme, demiştim.” cümlesinde altı çizili sözcükteki ek isim-fiil eki değil, olumsuzluk ekidir. bazı sözcükler aslında isim-fiil ekleriyle...

fiilimsiler

fiilimsiler fiillerden türemiş olmakla birlikte bir fiil gibi çekimlenemeyen olumlu, olumsuz şekilleri yapılabilen ve cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılan sözcüklerdir. üç grupta incelenir.   a. isim - fiil fiillere “-mak, -mek” , “-ma, -me”, “-ış, -iş, -uş, -üş” eklerinin getirilmesiyle yapılır. “o şimdi romanını bitirmekle meşguldür.” “size gelmeyi ben de çok istemiştim.” “onun yemek hazırlayışını gördün mü hiç?” cümlelerinde altı çizili sözler isim-fiildir. bu ekleri benzer eklerle karıştırmamak gerekir. “sana, bir daha buraya gelme, demiştim.” cümlesinde altı çizili sözcükteki ek isim-fiil eki değil, olumsuzluk ekidir. bazı sözcükler aslında isim-fiil ekleriy...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !