× "

fiillerin 3 hali

" arama sonuçları

fiillerin isim bağlantıları

fiillerin isimlerle olan bağlantılarını ele almanın yolu ile ismin çekimli hallerinden çıkmaktır. bize nedense ismin sadece 5 hali öğretildi, tıpkı en az 30 hali olan maddenin sadece 3 halini öğrendiğimiz gibi. türkçede her ismin en az 7 hali bulunur. eşitlik hali (equalis) ise sadece bazı isimlere özeldir, örneğin ailece gibi. gene fiil örneğinden devam edelim 1.      yalın hal, yani nominativ, örneğimiz umut bağlamak 2.      etkileme hali, accusativ, hastayı kaybetmek 3.      yönelme hali, dativ, eve gelmek 4.      bulunma hali, locativ, evde kalmak 5.      çıkış hali, ab...

ingilizce fiiller test çöz, fiilerin 2. ve 3. hali ingilizce tes

  go ( ı ) went ( ıı ) gone ( ııı ) make answermade answermade answermean meant answermeant answermeet answermet met pay answerpaid answerpaid answerput put answerput answerread answerread read ride answerrode answerridden answerring rang answerrung answerrise answerrose risen run answerran answerrun answersay said answersaid ...

ırregular verbs, fiillerin 2. ve 3. halleri

  ınfinitive simple past  past participle a          arise arose arisen awake awoke/ awakened awoken b          be was / were been bear bore born / borne beat beat beaten / beat become became become befall befell befallen begin began begun behold beheld beheld ...

present perfect tense / yakın geçmiş zaman

present perfect tense / yakın geçmiş zaman bu tense, ingilizce’de yaygın olarak kullanılan tenselerden bir tanesidir. a. geçmişte başlamış ve devam etmekte olan eylemlerin anlatımında kullanılır: ı have lived in ıstanbul for 5 years. (5 yıldır istanbul’da yaşıyorum.) b. geçmişte olmuş bitmiş, fakat eylemin tam olarak ne zaman yapıldığının ifade edilmediği cümlelerde kullanılır : ı have seen the movie “titanic”. (titanik filmini seyrettim.)  c. ve geçmişteki tecrübelerimizden bahsederken kullanıiır : ı have been to america. (amerika’da bulundurm.) 1. bölüm: sentence structure / cümle yapısı 1. positive sentence / olumlu cümle: subject (özne) + hav...

present perfect tense- ingilizce yakın geçmiş zaman

present perfect tense- ingilizce yakın geçmiş zaman

  present perfect tense / yakın geçmiş zaman bu tense, ingilizce’de yaygın olarak kullanılan tenselerden bir tanesidir.  a. geçmişte başlamış ve devam etmekte olan eylemlerin anlatımında kullanılır:  ı have lived in ıstanbul for 5 years. (5 yıldır istanbul’da yaşıyorum.) b. geçmişte olmuş bitmiş, fakat eylemin tam olarak ne zaman yapıldığının ifade edilmediği cümlelerde kullanılır : ı have seen the movie “titanic”. (titanik filmini seyrettim.) c. ve geçmişteki tecrübelerimizden bahsederken kullanıiır :  ı have been to america. (amerika’da bulundurm.) 1. bölüm: sentence structure / cümle yapısı 1. positive sentence / olumlu cümle: subject...

present perfect tense- ingilizce yakın geçmiş zaman

    present perfect tense / yakın geçmiş zaman bu tense, ingilizce’de yaygın olarak kullanılan tenselerden bir tanesidir. a. geçmişte başlamış ve devam etmekte olan eylemlerin anlatımında kullanılır: ı have lived in ıstanbul for 5 years. (5 yıldır istanbul’da yaşıyorum.) b. geçmişte olmuş bitmiş, fakat eylemin tam olarak ne zaman yapıldığının ifade edilmediği cümlelerde kullanılır : ı have seen the movie “titanic”. (titanik filmini seyrettim.) c. ve geçmişteki tecrübelerimizden bahsederken kullanıiır : ı have been to america. (amerika’da bulundurm.) 1. bölüm: sentence structure / cümle yapısı 1. positive sentence / olumlu cümle: subject ...

english exercises

sımple past tense: bu zaman türkçede -di'li geçmiş zamanı ifade eder. bu zamanda, özneden hemen sonra düzensiz fiillerin 2. hali düzenli fiillerin ise -ed takısı almış hali kullanılır? bu zamanda kullanılan yardımcı fiil dıd olarak karşımıza çıkar. olumsuzu : dıd not = didn't bu zamanın en önemli ayrıntısı olumsuz ve soru tümcelerinde fiilin 1. halinin kullanılıyor olmasıdır. example:  metin izmir'e gitti.                    metin went to izmir.   ( go - went - gone)  (gitmek eyleminin 2. halini kullandık) example: metin izmir'e gitmedi.        ...

turist rehberliği meslek kanunu tasarısı taslağı son hali

turist rehberleri meslek yasası'nın 26 ağustos tarihinde, üç oda ve bir dernek temsilcisi esliğinde, kültür ve turizm bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları toplantıda aldığı son hali... turist rehberliği meslek kanunu tasarısı taslağı 26 ağustos 2010 tarihinde bakanlıkta yapılan ve üç oda temsilcisi ile bir dernek temsilcisinin katıldığı toplantıda üzerinde uzlaşılan metindir.  turist rehberliği meslek kanunu tasarısı taslağı   birinci bölüm amaç, kapsam ve tanımlar             amaç ve kapsam             madde 1–  (1) bu kanunun amacı turist rehberliği ...

present perfect tense- ingilizce yakın geçmiş zaman

    present perfect tense / yakın geçmiş zaman bu tense, ingilizce’de yaygın olarak kullanılan tenselerden bir tanesidir. a. geçmişte başlamış ve devam etmekte olan eylemlerin anlatımında kullanılır: ı have lived in ıstanbul for 5 years. (5 yıldır istanbul’da yaşıyorum.) b. geçmişte olmuş bitmiş, fakat eylemin tam olarak ne zaman yapıldığının ifade edilmediği cümlelerde kullanılır : ı have seen the movie “titanic”. (titanik filmini seyrettim.) c. ve geçmişteki tecrübelerimizden bahsederken kullanıiır : ı have been to america. (amerika’da bulundurm.) 1. bölüm: sentence structure / cümle yapısı 1. positive sentence / olumlu cümle: subject (&o...

present perfect tense- ingilizce yakın geçmiş zaman

present perfect tense / yakın geçmiş zaman bu tense, ingilizce’de yaygın olarak kullanılan tenselerden bir tanesidir. a. geçmişte başlamış ve devam etmekte olan eylemlerin anlatımında kullanılır: ı have lived in ıstanbul for 5 years. (5 yıldır istanbul’da yaşıyorum.) b. geçmişte olmuş bitmiş, fakat eylemin tam olarak ne zaman yapıldığının ifade edilmediği cümlelerde kullanılır : ı have seen the movie “titanic”. (titanik filmini seyrettim.) c. ve geçmişteki tecrübelerimizden bahsederken kullanıiır : ı have been to america. (amerika’da bulundurm.) 1. bölüm: sentence structure / cümle yapısı 1. positive sentence / olumlu cümle: subject (özne) + have, has (...

sımple past tense-geçmiş zaman

sımple past tense geçmiş zaman bu zamanın kullanımında dikkat edilmesi gereken en büyük husus, fiillerin ikinci hallerinin kullanılmasıdır. türkçemizde böyle bir kullanım olmadığı için bizlere biraz garip gelebilir. fiillerin ikinci hallerinin gelme meselesi zamanın yapısı verildikten sonra izah edilecektir. 1. structure : yapı ı he she ıt ahmet ayşe the cat we you they ali and kemal the children went ( 2. hal) gittim. gitti. ( o erkek gitti. ) gitti. ( o kız gitti. ) gitti. ( o cansız veya hayvan gitti. ) ahmet gitti. ayşe gitti. kedi gitti. gittik. gittin. / gittiniz. gittiler. ali ve kemal gittiler. çocuklar gittiler. olumsuz yaparken ı he she ıt we you they did not ( didn’t ) go. gitme / di / dim / dik / din(iz) / diler. ...

fiillerin 2. ve 3. halleri

ınfinitive (present)(1. hali)simple past tense(2. hali)past participle(3. hali)arisearosearisenawakeawokeawokenam / is / arewas, werebeenbabysitbabysatbabysatbearborebornebeatbeatbeatenbecomebecamebecomebefallbefellbefallenbeginbeganbegunbeholdbeheldbeheldbendbentbentbetbetbetbindboundboundbitebitbittenbleedbledbledblowblewblownbreakbrokebrokenbreedbredbredbringbroughtbroughtbuildbuiltbuiltburnburned/burntburned/burntbuyboughtboughtcastcastcastcatchcaughtcaughtchoosechosechosenclingclungclungcomecamecomecostcostcostcreepcreptcreptcutcutcutdealdealtdealtdigdugdugdivedived, dovediveddodiddonedragdraggeddraggeddrawdrewdrawndreamdreamed, dreamtdreamed, dreamtdrinkdrankdrunkdrivedrovedrivendrowndrowneddrownedeatateeatenfallfellfallenfeedfedfedfeelfeltfeltfightfoughtfoughtfindfoundfoundfitfitfit...

fiillerin iki ve üçüncü halleri

ınfinitive (present)(1. hali)simple past tense(2. hali)past participle(3. hali)arisearosearisenawakeawokeawokenam / is / arewas, werebeenbabysitbabysatbabysatbearborebornebeatbeatbeatenbecomebecamebecomebefallbefellbefallenbeginbeganbegunbeholdbeheldbeheldbendbentbentbetbetbetbindboundboundbitebitbittenbleedbledbledblowblewblownbreakbrokebrokenbreedbredbredbringbroughtbroughtbuildbuiltbuiltburnburned/burntburned/burntbuyboughtboughtcastcastcastcatchcaughtcaughtchoosechosechosenclingclungclungcomecamecomecostcostcostcreepcreptcreptcutcutcutdealdealtdealtdigdugdugdivedived, dovediveddodiddonedragdraggeddraggeddrawdrewdrawndreamdreamed, dreamtdreamed, dreamtdrinkdrankdrunkdrivedrovedrivendrowndrowneddrownedeatateeatenfallfellfallenfeedfedfedfeelfeltfeltfightfoughtfoughtfindfoundfoundfitfitfit...

sımple past tense/ geçmiş zaman

sımple past tensegeçmiş zamanbu zamanın kullanımında dikkat edilmesi gereken en büyük husus, fiillerin ikinci hallerinin kullanılmasıdır. türkçemizde böyle bir kullanım olmadığı için bizlere biraz garip gelebilir. fiillerin ikinci hallerinin gelme meselesi zamanın yapısı verildikten sonra izah edilecektir.1. structure : yapııhesheıtahmetayşethe catweyoutheyali and kemalthe childrenwent ( 2. hal)gittim.gitti. ( o erkek gitti. )gitti. ( o kız gitti. )gitti. ( o cansız veya hayvan gitti. )ahmet gitti.ayşe gitti.kedi gitti.gittik.gittin. / gittiniz.gittiler.ali ve kemal gittiler.çocuklar gittiler.olumsuz yaparkenıhesheıtweyoutheydid not ( didn’t ) go.gitme / di / dim / dik / din(iz) / diler.soru yaparkendidıhesheitweyoutheygo?git / ti mi / ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !