× "

fikir akımları

" arama sonuçları

atatürk'ü etkileyen fikir akımları ve düşünürler

atatürk gerçek bir fransız ihtilali devrimcisidir. fransız ihtilali ile gelen yeni akımları aynen benimsemiş yeni kurulacak olan devletlerin bu ilkeler ışığında kurulması gerektiğini düşünmüştür.   atatürk’ün fikir dünyasına etki eden fikir ve düşün adamlarıatatürk’ü etkileyen en fikir ve düşün adamı dünyaca ünlü jean-jacques rousseau olmuştur. okul çağlarından başlayarak rousseau’yu bilen ve okuyan mustafa kemal için önemli olan, bu fransız düşünürün şahsiyet olarak özgürlükçü, toplumsal siyasal rejim olarak da cumhuriyetçi olmasıydı. atatürk’ün rousseau’nun “contra...

ı. ve ıı. meşrutiyet dönemi fikir akımları

  1)- osmanlıcılık: tanzimat döneminin sonlarına doğru bazı osmanlı aydınları genç osmanlılar adıyla bir cemiyet kurdular. bunların amacı fransız ihtilali sonucu yayılan "milliyetçilik" akımının osmanlı devleti üzerinde etkisini kırmaktı. bunun için dil,din ve ırk farkı gözetmeksizin herkesin eşit haklara sahip olmasını savunuyorlardı. bu milletlere yönetimde temsil hakkı verilirse osmanlı devletinden ayrılmayacaklarını düşünüyorlardı. 2)-islamcılık(panislamizm): genç osmanlıların(jön türkler) osmanlıcılık fikrine karşı ıı. abdülhamit bu düşünceyi savunmuştur. padişahın bunda iki amacı vardı: dar anlamda: imparatorluğu korumak ve devam e...

osmanlının son döneminde ortaya çıkan fikir akımları

osmanlı devletinde fikir akımları osmanlıcılık *fransız ihtilali’nden sonra etkili olan milliyetçilik (ulusçuluk)jdüşüncesine karşı ortaya çıkmıştır. *“din, dil, ırk farkı gözetmeksizin osmanlı sınırları içinde yaşayan herkes osmanlı vatandaşıdır” fikri esas alınmıştır. *azınlıkların devlete bağlılığını artırarak osmanlı devleti’nin bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır. bundan dolayı mebusan meclisi’nde azınlıklar da yer almıştır. *genç osmanlılar cemiyeti tarafından savunulmuştur. *ulusçuluk hareketlerinin güç kazanmasıyla beraber etkinliğini kaybetmiştir. *balkan savaşları, bu fikir akımının önemini yitirdiğinin en önemli gös...

popüler fikir akımları

bu aralar sürekli sinirime dokunan bir konudan bahsetmek istiyorum: 'bieber davası' .çocukla bir alıp veremediğim yok ,aklımı kurcalayan şey onun fun'ları ile antibieber'cılar arasındaki sınır tanımayan kan davası ...ben bunun sebebini  ...

osmanlı devletinde fikir akımları

20. yüzyıl başlarında osmanlı devleti'nin çöküş dönemine girmesi çeşitli düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. osmanlı devleti 19. yüzyılda daha düzenli ve programlı bir ıslahat hareketine girişmiştir. fakat dış baskılar ve ülke içindeki karışıklıklar başarıya ulaşmasına engel olmuştur. yapılan her türlü harekete rağmen devlet, içinde bulunduğu durumdan kurtulamamış; "hasta adam" olarak tanımlanan osmanlı devleti iyileşememiştir.fakat, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra devleti batmaktan kurtarmak amacını güden bir takım akımlar 20. yüzyıl başlarında ıı. meşrutiyetle daha belirgin olarak ortaya çıkmışlardır.tamamen devletin birlik ve bütünl&uu...

milli edebiyat dönemi fikir akımları

osmanlıcılık osmanlıcılık, osmanlı imparatorluğu içindeki tüm etnik grupların üzerinde bir "osmanlılık" duygusunu ve bu duyguya paralel olarak bir "osmanlı milletini" ortaya çıkararak osmanlı devleti'nin menfaatleri doğrultusunda gayret sarfetmelerini sağlamaya yönelik bir düşünce akımıdır. bu düşüncenin savunulmaya başlandığı tanzimat döneminde, imparatorluk içindeki değişik etnik grupların batı devletlerinin desteğini alarak bağımsızlığa yöneldikleri göz önüne alınırsa; osmanlıcılık fikrini ileri süren devlet adamlarının bu yolla iç çekişmeleri yavaşlatmak ve dış baskıları da hafifletmeye çalıştıkları görülecektir. bir osmanlı milleti oluşturma politikası sultan ıı. mahm...

islamcılık fikir akımı ve islamcılık temsilcileri

islamcılık fikir akımı ve temsilcileri islamcılık fikir akımı ve islamcılık temsilcileri hazırlayan : tarihçi talha gönülalan öncelikle islamcılık fikir akımı osmanlıcılık akımına göre daha dar bir fikir akımıdır. çünkü osmanlıcılık’ta bütün milletler osmanlı vatandaşı kabul edilirken islamcılık fikir akımını savunanlar sadece müslüman olanların tebaa kabul edilmesini düşünmüşlerdir. islamcılık ıı. abdülhamit döneminde izlenen siyasetin esasını oluştururken özellikle balkan savaşlarında osmanlıcılık fikir akımının etkisini kaybetmesiyle daha da ön plana çıkan bir fikir akımıdır.osmanlı sınırları içindeki bütün müslümanları eşit osmanlı vatandaşları ola...

osmanlı döneminde düşünce akımları

osmanlı döneminde düşünce akımları 20. yüzyıl başlarında osmanlı devleti'nin çöküş dönemine girmesi çeşitli düşüncelerin ortaya çıkma¬sına neden olmuştur. osmanlı devleti 19. yüzyılda daha düzenli ve programlı bir ıslahat hareketine giriş¬miştir. fakat dış baskılar ve ülke içindeki karışıklıklar başarıya ulaşmasına engel olmuştur. yapılan her türlü harekete rağmen devlet, içinde bulunduğu durum¬dan kurtulamamış; "hasta adam" olarak tanımlanan osmanlı devleti iyileşememiştir. fakat, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra devleti batmaktan kurtarmak amacını güden bir takım akım¬lar 20. yüzyıl başlarında ıı. meşrutiyetle daha belir...

osmanlı' nın dağılma dönemindeki fikir akımları

osmanlı devleti’nin dağılmasını önleme çabaları       osmanlıcılık                       : din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün halkı eşit görmektir. azınlıkların milliyetçilik akımından etkilenip ülkeden komaları engellenmek istenmiştir. ı. meşrutiyet (kanun-i esasi) ile yürürlüğe girmiştir. genç osmanlılar tarafından savunulmuştur. 93 harbi ile bu düşünce önemini yitirmiş, milliyetçiliğe yenilmiştir.       islamcılık (ümmetçilik)   : azınlıkların milliyetçiliğin etkisiyle osmanlı devleti’nden kopması üzeri...

diriliş akımı ve tanzimat sonrası fikir akımları

diriliş akımı ve tanzimat sonrası fikir akımları diriliş diriliş kavramının önce metafizik anlamını ele alalım. islam ve bütün vahdaniyet dinlerinde diriliş kavramı vardır. diriliş, ölümden sonraki hayata doğmak demektir. metafizik anlamda diriliş, “basübadelmevt”, ölümden sonra kalkış demektir (çy ı, s.17). “insanoğlu, “sonraki bir hayat”a inanmayı tümüyle yitirdiği anda, bir daha geri dönülmesi mümkün olmayan dipsiz ve sonsuz uçurumların karanlığına yuvarlanacaktır (karakoç, föa.ı, s.23) dirilişin ikinci bir anlamı, insanoğlu’nun kendi gerçek benini bulmasıdır. yunus emre’nin şiirinde “bir ben vardır bende, benden içeri”. burada en az iki benden söz edilmiş olmaktadır : iç ben ve dış ben. karakoç, beni en az üç basamaklı ol...

osmanlının dağilmasi üzerine ortaya atilan fikir akimlari

osmanlı döneminde düşünce akımları20. yüzyıl başlarında osmanlı devleti'nin çöküş dönemine girmesi çeşitli düşüncelerin ortaya çıkma¬sına neden olmuştur. osmanlı devleti 19. yüzyılda daha düzenli ve programlı bir ıslahat hareketine giriş¬miştir. fakat dış baskılar ve ülke içindeki karışıklıklar başarıya ulaşmasına engel olmuştur. yapılan her türlü harekete rağmen devlet, içinde bulunduğu durum¬dan kurtulamamış; "hasta adam" olarak tanımlanan osmanlı devleti iyileşememiştir.fakat, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra devleti batmaktan kurtarmak amacını güden bir takım akım¬lar 20. yüzyıl başlarında ıı. meşrutiyetle daha belirgin olarak ortaya çıkmışlardır.tamamen devletin birlik ve bütünlüğünü sağla¬maya çalışan bu fikir akımları küçük çapta birer devlet doktrini özelliği gösterirler. s...

avrupa’daki fikir akımları

   avrupa’da ilk düşünürler antik helen çağı denilen belirli bir dönemde ortaya çıktılar. sokrates’ten (m.ö. 470-399) sonra atina’daki filozoflar ve bilginlerin bakış açıları değişti. bu sebeple antik çağ filozoflarının dünyası genel anlamda, sokrates öncesi ve sonrası olarak değerlendirilmektedir. önceki filozofların ortak yönleri, tabiatın içerisinde evreni açıklayabilecek bir unsur  aramalarıdır. sokrates onlara yönelttiği şiddetli eleştiri ile, felsefeye yeni bir çıkış noktası kazandırdı. sokrates için anlatılanlar birbirini tutmaz. ama onun “olumsuzlayıcılık”, bir başka deyişle şüphecilik ve sorgulayıcılık yönü hakkında, bütün düşünürler hemfikirdir. sokrates, insanların sahip oldukları her türlü bilgiyi yadsıdı(garipsedi, kabul etmedi)....

fikir akımları

avrupa’daki fikir akımları tarihinin özeti    avrupa’da ilk düşünürler antik helen çağı denilen belirli bir dönemde ortaya çıktılar. sokrates’ten (m.ö. 470-399) sonra atina’daki filozoflar ve bilginlerin bakış açıları değişti. bu sebeple antik çağ filozoflarının dünyası genel anlamda, sokrates öncesi ve sonrası olarak değerlendirilmektedir. önceki filozofların ortak yönleri, tabiatın içerisinde evreni açıklayabilecek bir unsur  aramalarıdır. sokrates onlara yönelttiği şiddetli eleştiri ile, felsefeye yeni bir çıkış noktası kazandırdı. sokrates için anlatılanlar birbirini tutmaz. ama onun “olumsuzlayıcılık”, bir başka deyişle şüphecilik ve sorgulayıcılık yönü hakkında, bütün düşünürler hemfikirdir. sokrates, insanların sahip oldukları h...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !