× "

fiksasyon vikipedi

" arama sonuçları
azot döngüsü

azot döngüsü

azot döngüsü yaşamın başlangıcından beri, atmosfer ve okyanuslar azot içerir. azot canlılar için önemli bir maddedir. canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için oksijen ve karbondioksite ihtiyaç duydukları gibi, büyüyebilmek için de azota (n2) ihtiyaç duyarlar. çünkü proteinlerin ve dna’nın önemli bir bileşenidir. azot, canlı vücudunda özellikle nükleik asitlerin, proteinlerin ve vitaminlerin yapısında %15 oranında bulunmaktadır. gaz halindeki azot (n2), atmosferin %78'ini oluşturur. üçlü kovalent bağı, bu iki azot atomunu sıkıca bir arada tutar. azot döngüsü, daha çok biyosferin ince bir tabakasında gerçekleşir. az...

çalışan anneler , oral fiksasyon , hospitalizm , sosyal devlet

sanayi toplumu ve modernizmin sonucu olarak kadınlarımızın bir çoğu çalışıyor. çalışan kadınların  bir çok     sorunu var. ama çalışan annelerin sorunları sosyal devlet tarafından önemsenmesi ve “acil” koduyla tespit edilerek çözülmesi gereken sorunlar. çalışan anne , çocuğu dünyaya getirdikten sonra en az 2 yıl çocuğuyla sürekli birlikte olmalı , 4 yıla kadar da çocuğundan her gün 3 saatten fazla ayrı kalmamalı. çocukta duygusal gelişimde anne yakınlığı , zeka gelişimin de  baba yakınlığının önemi çok büyük. sevgi , güven çocuğun gelişmesinde oksijenden , gıdadan daha önemli. anne ile bebeğin...

oral fiksasyon ve anne yoksunluğu

winnicott isimli bir bilim adamı "hırsızlık yapan çocuk annesini arar" demiştir. yani hırsızlık bir anne yokluğu neticesidir. anne hayatta olabilir. hayatta olmaması şüphesiz daha büyük bir kayıptır. ancak hayatta olduğu halde gerçek bir anne davranışı gösteremeyebilir. özellikle sevgi, şefkat, ilgi konularında çocuğuna sıcak analık yapamayabilir. işte winnicott bu tip annelerden bahis etmektedir.             sevgisiz anneler çocuk için birinci plânda şanssızlıktır. yine şöyle bir söz vardır: "her anne babanın çocuğu vardır, ancak pek çok çocuğun anne ve babası yoktur". ne kadar anlamlı değil mi? oral d&ou...

madde döngüleri

     ekosistemin cansız öğelerinden olan ve canlılar için hayati önem arz eden maddeler dünyamızda devinimler yaparak bir döngü içerisinde hareket ederler. maddelerin ekosistem içerisindeki bu dolaşımına madde döngüleri (çevrimler) denir. bu maddeler su, oksijen, karbon, azot ve fosfor dur. a. su döngüsü doğadaki su döngüsü denizler, karalar, göller, nehirler gibi cansız ortamla canlılar arasında olur. bu sırada kısa döngü ve uzun döngü olmak üzere iki farklı döngü gerçekleşir. kısa döngüde denizler, göller ve nehirlerdeki sular buharlaşır. oluşan buhar, yağmur ve kar olarak yeryüzüne geri d&o...

azot döngüsü

yaşamın başlangıcından beri, atmosfer ve okyanuslar azot içerir. azot canlılar için önemli bir maddedir. canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için oksijen ve karbondioksite ihtiyaç duydukları gibi, büyüyebilmek için de azota (n2) ihtiyaç duyarlar. çünkü proteinlerin ve dna’nın önemli bir bileşenidir. azot, canlı vücudunda özellikle nükleik asitlerin, proteinlerin ve vitaminlerin yapısında %15 oranında bulunmaktadır. gaz halindeki azot (n2), atmosferin %78'ini oluşturur. üçlü kovalent bağı, bu iki azot atomunu sıkıca bir arada tutar. azot döngüsü, daha çok biyosferin ince bir tabakasında gerçekleşir. azot bileşikleri bu ...

çene deformiteleri, şekil bozukluğu

çene şekil bozukluğu - deformiteleri - durumunda ortak özellik, maloklüzyon yani dişlerin kapanmasının bozuk olmasıdır. bu durumun düzeltilmesi için yapılan estetik ameliyata çene estetiği denir. normalde alt ve üst dişler birbirleriyle temas halinde ve üst çene ön dişleri alt dişlere göre çok az öndedir. oklüzyon bozulduğunda, dişler arasındaki temas da bozulur ve aralarında bir açıklık oluşur. bu açıklığın mesafesi arttıkça şekil bozukluğunun ağırlık derecesi de artar. bu açıklık aynı zamanda yumuşak dokuları ve yüzün şeklini de etkileyerek estetik bir bozukluğa da neden olur. deformitenin düzeltilmesinde dişlerin normal pozisyonlarına, birbirleriyle temas eder şekle getirilmelerine yani normal oklüzyonun sağlanmasına yönelik cerrahi girişimler yapılır. özellikle ön alt ve üst dişlerin...

çene deformiteleri - şekil bozukluğu

çene deformiteleri - şekil bozukluğuestetik, estetik cerrahi,yüz estetiği           normalde alt ve üst dişler birbirleriyle temas halinde ve üst çene ön dişleri alt dişlere göre çok az öndedir. oklüzyon bozulduğunda, dişler arasındaki temas da bozulur ve aralarında bir açıklık oluşur. estetik, estetik cerrahi,yüz estetiği           bu açıklığın mesafesi arttıkça şekil bozukluğunun ağırlık derecesi de artar. bu açıklık aynı zamanda yumuşak dokuları ve yüzün şeklini de etkileyerek estetik bir bozukluğa da neden olur. deformitenin düzeltilmesinde dişlerin normal pozisyonlarına, birbirleriyle...

0-6 yaş çocuk fiziksel gelişimi

genel bilgiler araştırmacılar gelişimsel özelliklerin doğası ile ilgili değişik alanlara yönelmişler ve insanın gelişimsel süreci üzerine değişik kuramlar geliştirmişlerdir. biyolojik kuramlar, öğrenme kuramları, psikanalitik kuramlar ve bilişsel gelişim kuramları dört ana çerçeveyi oluşturmuştur. insan gelişimi üzerine yazılan kitap ya da bölümlerde yazarlar ya gelişim dönemleri ile ilgili bu kuramlar üzerinden boylamsal olarak gelişimi vermekte ya da yaş grupları içindeki gelişimsel özellikleri kesitsel olarak aktarmaktadırlar (örneğin; doğum öncesi, bebeklik, oyun çağı, okul çağı, erken-orta ve geç ergenlik, erken-orta ve geç yetişkinlik gibi, ya da 0-1 yaş gelişimi, 2-...

distraksiyon osteogenezisin biyolojik temelleri

prof. dr. metin güngörmüş do’nun başarılı bir şekilde uygulanabilmesi bazı biyolojik ve biyomekanik faktörlere bağlıdır. ı-biyolojik faktörler 1-osteotomi: endostol ve periosteal dokularla birlikte kemik ve bu dokuları besleyen bütün damarlarıda içine alan, osteojenik komplekste dikkatli ve atravmatik bir şekilde osteotominin yapılması oldukça önemlidir. 2- latent period: osteotominin yapılmasından distraksiyonun başlamasına kadar olan dönemdir. distraktörler kemiğe adapte edildikten sonra bu dönemde pasif olarak bırakılarak kırık kallusunun oluşmasına müsaade edilmelidir. bu dönemde osteotomiden sonraki 5-7 gününü kapsar. çünkü distr...

ssro

ouas tedavisinde maksillomandibuler osteotomiler her ne kadar bazı çalışmacılar obstructive sleep apnea syndrome’unun (osas) tedavisinde cerrahinin yerini tartışmalı olarak buluyorlarsada günümüzde pekçok cerrahi tedavi şekli ve protokolu tarif edilmiş bulunmaktadır. osas’nun cerrahi tedavisinde maksillomandibuler ilerletme operasyonu olarak türkçe’leştirebileceğimiz maxillomandibular advancement (mma) operasyonu bu alandaki başarılı uygulamalardan birisidir. mma operasyonlarında alt ve üst çeneler operasyon öncesinde planlandığı miktar kadar sagittal yönde ilerletilmektedir. bu bölümde yanlızca, osas’nun cerrahi tedavilerinde gerek tek başına gerekse diğer tekniklerle birlikte uygulanma...

kayak

kayakkayak sporu nasıl başlamış?  şimdilerde biz ona spor desek de kayağın çıkış noktası  insanın doğayla baş edebilme arzusu ya da zorunluluğu olmuş. karlı bölgelerde  insanlar bir bölgeden başka bir bölgeye ulaşabilmek için kara batmadan  ilerlemek durumunda olduklarından günümüz kayaklarının temelini oluşturacak  tahta parçalarından ilkel kayakları geliştirmişler.moğolistan, sibirya ve altaylar; kayağın ilk ortaya çıktığı  bölgeler. sonraları kuzey amerika, balkanlar, anadolu, iskandinavya ve izlanda  da görülmüş. bu bölgelerin iklim şartlarından da anlıyoruz ki kayağın ortaya  çıkışı doğal koşullarla ilgili. bulunan ilk ilkel kayak 4500 yaşında. kayak, ...

substrat

          substrat hakkındayazar bu metinde toprak bilimi üzerine yazılmış kaynaklardan (n. c. brady's book, "the nature and properties of soil. ) yararlanmış olup bu temel bilgiler ışığında akvaryum substratı hakkında teoriler üretmek istediğini bildirmektedir. sanırım bu metin biraz fazla karışık gibi görünse de kafamızdaki bir çok sorunun nedenlerini ve sonuçlarını tartışmaktadır. yazar’ın, çeviriyi yaptığım krib.com da kendi pratik denemelerini ve önerilerinide yazdığını belirtmek belki konuyu çok teorik bulup sıkılan arkadaşlar için biraz rahatlatıcı olur.  1- (cec) bitki besinleri solüsyon içinde pozitif yüklü katyonlar ve negatif yüklü a...

0-6 yaş çocuk fiziksel gelişimi

genel bilgileraraştırmacılar gelişimsel özelliklerin doğası ile ilgili değişik alanlara yönelmişler ve insanın gelişimsel süreci üzerine değişik kuramlar geliştirmişlerdir. biyolojik kuramlar, öğrenme kuramları, psikanalitik kuramlar ve bilişsel gelişim kuramları dört ana çerçeveyi oluşturmuştur. insan gelişimi üzerine yazılan kitap ya da bölümlerde yazarlar ya gelişim dönemleri ile ilgili bu kuramlar üzerinden boylamsal olarak gelişimi vermekte ya da yaş grupları içindeki gelişimsel özellikleri kesitsel olarak aktarmaktadırlar (örneğin; doğum öncesi, bebeklik, oyun çağı, okul çağı, erken-orta ve geç ergenlik, erken-orta ve geç yetişkinlik gibi, ya da 0-1 yaş gelişimi, 2-6...

fiziksel gelişim

çocuklarda bedensel gelişim, “dönemsel”bir süreçtir. bunun anlamı, fiziksel gelişimin düzenli bir hızla değil, belli dönemlerde, yüzlerde (fazlarda) ya da farklı hız derecelerine sahip “dalgalar” halinde gerçekleşmesi, yani bazen hızlı, bazen yavaş olmasıdır. büyüme konusundaki araştırmalar, çocuklarda iki yavaş, iki hızlı olmak üzere dört belirgin büyüme dönemi olduğunu göstermiştir. doğum öncesi ve doğum sonrasının ilk 6 ayı büyüme hızı yüksektir.beslenme, bakım ve korumanın gelişimi yakından etkilediği bilinmektedir. bunun yanında mevsimlerin de etkisinden söz edilmektedir. bütün çocuklarda olmasa da büyük çoğunlu...

ortopedi ve travmatoloji bilim alanında kullanılan çeşitli terim

a- abduksiyon: gövde ve eklemlerde vücut orta hattından uzaklaşarak yanlara doğru yapılan hareket anlamına gelir.açık kırık: kırılan kemiğin etrafındaki ciltaltı ve cildin kırığın dış ortamla temasına yol açacak şekilde yaralanmış , kesilmiş, yırtılmış yada hasarlanmış olması. açık redüksiyon: kırılmış bir kemik yada çıkmış bir eklemin cerrahi olarak  düzeltilmesi. adduksiyon: abduksiyonun tam tersi yani gövde ve eklemlerde vücut orta hattına doğru yanlardan merkeze doğru yapılan hareket anlamına gelirakromioklavikuler eklem: skapulanın  akromion isimli çıkıntısı ile klavikula  arasındaki omuz ekleminin üst çatısını oluşturan eklem. aksis: ikinci servikal vertebra. aksonotemezis: aksonun kopması; dış kılıfının sağlam kalıp, sinirin içten kopması. akut: birden bir...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !