× "

fillerin birleşmesi

" arama sonuçları

gazneliler devleti

sultan alp tegin tarafından kurulan bu devlet de uzun süreli olmamıştır.yerini kendinden daha güçlü bir başka türk devletine bıraktı. m.s. 962 - 1183. kurucusu : alp tekin. kapladığı alan : maveraünnehir'den ganj boylarına; hazar kıyılarından pamir yaylalarına kadar uzanan bölgeler. (4.700.000 km2) gazneliler imparatorları : alp tekin (tigin) (962) ebu - ishak ibrahim (963 - 966) bilge tekin (966 - 972) piri tekin (972 - 977) sebük tekin (977 - 997) ismail (997 - 998) gazneli mahmud (998 - 1030) celalu'd - dev...

fiiller (eylemler) fillerin ekleri

 fiiller(eylemler)             bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere denir. pratik olarak ismi fiilden ayırmak için –me, -ma  olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek mastar ekini kullanırız.eğer bir kelimenin sonuna –ma ,-me olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek  mastar ekini getirebiliyorsak o kelime fiil demektir.getiremiyorsak o kelime isim soylu bir kelimedir.     *geldi--------- gelmedi ,gelmek *oturmuş------ oturmamış, oturmak *söylüyorum---------- söylemiyorum, söylemek                görüldüğ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !