× "

fizibilite raporu örneği pdf

" arama sonuçları

biten fizibilite çalışmalarımız

  proje adı açıklama                                                                     kirazlık hes siirt il sınırları içinde 38.80 mw 'lık şirikçioğlu enerji’ye ait kirazlık hes projesi botan çayı üzerinde tasarlanmış olup. projeye ait fizibilite çalışması mirsu mühendislik ltd. şti. &cce...

ön fizibilite ve fizibilite etüdü nedir

  ön fizibilite ve fizibilite etüdü   ön fizibilite etüdü ön elemeden geçen ve potansiyel başarı derecelerine göre öncelikleri belirlenen ürün yada proje fikirleri için fizibilite etüdüne başlamadan önce bir ön yapılabilirlik çalışması yapmak gerekir. bu nedenle, mevcut yayınlanmış bilgi kaynaklarından (örneğin; istatistiksel dokümanlar, bültenler, kataloglar vb) ilgili kişi ve kuruluşlar (hazine dış ticaret müsteşarlığı, ilgili bakanlık vb) yapılacak görüşmelerden sağlanacak bilgiler ışığında 3 konuda karar vermek gerekir. bunlar; proje fikri yada fikirleri kapsamlı bir fizibilite etüdü gerektiriyor mu? ...

fizibilite etüdü nedir, nasıl yapılır 8

  sonuç   yapılan bir yatırımın kurulduğu bölgeye ve ülkeye büyük faydaları olmaktadır. ülkemizin ve bir çok işletmenin en büyük sorunu sermaye yetersizliğidir. bu durumda ortaya sermayenin verimli kullanılması gibi bir gereklilik ortaya çıkmaktadır. sermayenin verimli kullanılması ise yapılan yatırımların en başından itibaren planlı bir şekilde yapılması ve hedeflenmesi ile olabilir. işte tam da burada fizibilite yani yatırım projelerinin yapılabilirlik çalışmalarının önemi ortaya çıkıyor. yapılabilirlik etüdleri ile her hangi bir yatırım kararı uygulamaya geçilmeden en iyi şekilde planlanarak ülke ve işletmeye faydası ortaya konur. bu şekilde sermaye ve...

fizibilite etüdü nedir, nasıl yapılır 7

3.1.3. geri ödeme süresi yöntemi bir yatırım projesine bağlanacak kaynakların tümünün geri alınması için sağlanacak nakit akışının ne kadar bir süre devam etmesi gerektiğini hesaplayan bir yöntemdir. bu yöntem; geri ödeme dönemi = sabit ve değişir sermaye yatırım toplamı/ yıllık nakit girişleri olarak ifade edilir. eğer, yıllık nakit girişleri (net kar + amortisman) yıldan yıla önemli değişmeler gösteriyorsa, ilk işletme yılından başlanarak ileriye doğru her yılın nakit girişleri toplanır ve yatırım miktarına eşitleninceye kadar bu işlem sürdürülür. anlaşılması ve hesaplanması kolay olan bu yöntem, yaygın...

fizibilite etüdü nedir, nasıl yapılır 6

  - her işin bitirilmesi için gereken kaynakların belirlenmesi ve maliyetlerinin çıkarılması - uygulama evresi boyunca gerekli olan fonların aksamadan sağlanacağını gösteren uygulama bütçesinin ve nakit akımının hazırlanması - uygulama planı ve bütçesi hazırlamasında kullanılan ve gelişmelere bağlı olarak güncelleştirilecek olan veri setinin hazırlanması   - hazırlanan program genellikle aşağıdaki aşamalar ile uygulamaya konur: uygulama ekibinin (proje yönetimi) atanması - şirket ya da ortaklık kurulması vb. yasal işlemlerin tamamlanması - yetkili devlet birimlerinden gereken onayların alınması (sari ihale yetkisi, teşvik belgesi, proje ruhsatı vb.) - finansal planlama ve finans...

fizibilite etüdü nedir, nasıl yapılır 5

  işletme sermayesi brüt ya da net olarak tanımlanır. brüt işletme sermayesi döner değerler toplamını ifade eder. net işletme sermayesi ise döner değerler ile kısa vadeli yabancı kaynaklar (ödenecek borçlar) arasındaki farktır. net işletme sermayesi, projeyi üretim programına göre işletmeye koymak için gereken mali olanakları belirtir. işletme sermayesi kavramı, bir niteleme sıfatı kullanılmadığında genel olarak net işletme sermayesini ifade etmektedir. brüt işletme sermayesini oluşturan temel kalemler şunlardır: 1. toplam stoklar a . hammadde stokları b. yardımcı madde stokları c. yedek parça stokları d. işlenmekte olan mal stokları e. nihai mamül stokları 2. alacaklar ...

fizibilite etüdü nedir, nasıl yapılır 4

  belli bir kapasitenin altında olan tesisler (ölçeğe göre artan getiri koşullarında) rekabet şansı elde edemezler. her sektör için belli bir minimum ekonomik büyüklük bulunmaktadır. bu büyüklük teknolojik gelişmelere ve piyasa koşullarına bağlı olarak zaman içinde değişmektedir. proje hazırlıkları yapılırken minimum ekonomik ölçek önemle dikkate alınmalıdır. 2.8. teknoloji seçimi ve mühendislik bu bölüm kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar şu şekilde özetlenebilir: -alternatif teknolojilerin değerlendirilmesi ve en uygun olanının seçilmesi; -teknolojik bilgi ihtiyacının, ne şekilde sağlanacağının ve maliyetin...

fizibilite etüdü nedir, nasıl yapılır 3

  2.3. projenin tanımı ve kapsamı   bu bölümde projenin hedefleri ortaya konur. hangi mal ve/veya hizmetlerin üretileceği, bunların cinsleri ve miktarı, hangi kuruluş tarafından gerçekleştirileceği, projenin ne zaman hizmete gireceği ayrıntılı olarak açıklanır. birçok proje iyi tanımlanmadığı için veya hedefleri başlangıçta iyi saptanmadığı için başarısız olmuştur. özellikle kamu kesiminde projelerin iyi tanımlanmasına önem verilmelidir. yapılacak fizibilite çalışmaları neticesinde projenin kapsamında çeşitli değişiklikler söz konusu olabilir. bu bölümde yer alacak bilgiler şu şekilde özetlenebilir: proje sahibi kuruluş ve görev tan...

fizibilite etüdü nedir, nasıl yapılır 2

  yatırım projesi kavramını tanımlarken aşağıda belirtilen şartları, sınırlayıcı şart olarak almak uygun olacaktır.   yatırım projesiyle belirli ve uzun ömürlü bir kapasite oluşturulmalı. ekonomiden fiziki girdiler olmalı. -hammadde -işgücü -sermaye malları iç ve dış ekonomilere mal ve hizmet arz etmeli. yukarıda verilen sınırlayıcı şartları yerine getiren, yeni bir tesisin kurulması veya mevcut bir tesisin kapasitesinin arttırılması ile ilgili bütün çalışmalar yatırım projesi kapsamına girecektir. bu bilgilerden hareketle yatırım projesi oldukça geniş olarak aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır....

fizibilite etüdü nedir, nasıl yapılır 1

  giriş   proje, ya da yaygın kullanımı ile yapılabilirlik (fizibilite) etüdünün hazırlanması, projecilikte yaşamsal bir öneme sahiptir. iyi hazırlanmamış ve sağlıklı verilere dayanmayan bir proje, proje planlaması, yani yatırım kararının alınması aşamasında, en gelişkin yöntemler ile analiz edilse bile sonuç anlamlı olmayacaktır. esasen, yatırım kararının verilmesinden önce proje hazırlanırken de proje analize tabi tutulmaktadır. hazırlık sürecinin bütün önemli aşamalarında projenin yapılabilirliği konusunda yeni analizler yapma şansı vardır projenin (yapılabilirlik etüdü) başarılı bir biçimde hazırlanması, yalnızca analiz aşamasında önemli olmakla kalmayıp a...

fizibilite hazırlama semineri - danışmanlığı

eğitmen ve iş danışmanı birol vural'dangirişimcilere iş kurmak isteyenlerefizibilite hazırlama semineri - danışmanlığı �ister büromuzda�ister işyerinizde�ister internette�türkiye'nin heryerinde�bire bir seminer - danışmanlık 10 soruda - fizibilite hazırlama semineri - danışmanlığı 1. seminer-danışmanlık alırsam elime ne geçecek?girişiminizde başarıya ulaşma yolunu öğreneceksiniz. seminer süresince kullanacağınız fizibilite raporu örneği ve fizibilite raporu hazırlama rehberleri kolayca incelemeniz amacı ile word formatında hazırlanmış dokümanlardan oluşmaktadır. bu dokümanlar, ilgilendiğiniz konularda başarıya ulaşmak için neler yapacağınızı söylemektedir. bununla birlikte, asıl satın alacağınız, birol vural� dan �danışmanlık h...

fizibilite hazırlama semineri - danışmanlığı

eğitmen ve iş danışmanı birol vural'dangirişimcilere iş kurmak isteyenlerefizibilite hazırlama semineri - danışmanlığı �ister büromuzda�ister işyerinizde�ister internette�türkiye'nin heryerinde�bire bir seminer - danışmanlık 10 soruda - fizibilite hazırlama semineri - danışmanlığı 1. seminer-danışmanlık alırsam elime ne geçecek?girişiminizde başarıya ulaşma yolunu öğreneceksiniz. seminer süresince kullanacağınız fizibilite raporu örneği ve fizibilite raporu hazırlama rehberleri kolayca incelemeniz amacı ile word formatında hazırlanmış dokümanlardan oluşmaktadır. bu dokümanlar, ilgilendiğiniz konularda başarıya ulaşmak için neler yapacağınızı söylemektedir. bununla birlikte, asıl satın alacağınız, birol vural� dan �danışmanlık h...

otomasyona geçme ve fizibilite raporu oluşturma -2

  3. projenin yapılacağı ülkenin genel tanıtımı 3.1. genel ülke adı: resmi adı: türkiye cumhuriyeti  - kısa adı: türkiye yönetim biçimi: cumhuriyet başkent: ankara önemli şehirler: istanbul,ankara,izmir,bursa,adana,gaziantep,trabzon,kocaeli,konya,erzurum,antalya bağımsızlık günü: 29 ekim 1923 milli bayramlar:  23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, 19 mayıs atatürk’ü anma ve gençlik ve spor bayramı, 30 ağustos zafer bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı. anayasa: 7 kasım 1982 üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: asdb, ag (avustralya grubu), bıs (uluslararası imar bankası), bsec (karadeniz ekonomik işbirliği), ccc (gümrük işbirliği ko...

otomasyona geçme ve fizibilite raporu oluşturma -1

  muhendislik ekonomisi odevi bir işletmenin otomasyona geçirilmesi ve fizibilite raporunun oluşturulması hazırlayanlar   1 – birol atalay          2 – gökçer doyuran 3 – özlem başaran  4 – raziye açık        5 – salim özlemiş     1. proje tanımı özet tablosu   projenin sahibi                                   : gbsör mühendislik hizmetleri a.ş. &n...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !