× "

flüt nasıl ses çıkarır

" arama sonuçları

1-3 yaş özerklik dönemi işlev oyunları

parmak oyunları   çal kapıyı   çal kapıyı çal ( sağ elin işaret parmağıyla alna vurularak, kapı çalma öykünmesi yapılır ) bak pencereden ( her iki elin işaret ve baş parmakları iki gözün önünde birleştirilir, gözlük gibi halka yapılır ) çevir mandalı (burun el ile bükülür ) gir içeri ( sağ elin işaret parmağı, ağzın içine sokulur ) al bir iskemle ( kulak memelerinden biri tutulur, çekilir ) otur şuraya ( öteki kulak memesi tutulur, çekilir ) nasılsın bu gün ayşe ? ( çene tutulur, sallanır )                   &nbs...

besir askerle

esir askerler samsung s630 resimler çok bulanık çıkıyor bilgisayarımdan herhangi bir cep telefonuna nasıl mesaj veya resim gönderebilirim ilkokul diploması alabilmek için ne yapmalı güzel ahlak akrostiş şiir yaparmısınız edirne şarkıları anlatımlı kolay bolero örnekleri atatürk'ün ilkeleri ile ilgili şiirler dosyaların hepsi delete olmuş hiç bi yerde yok yağ hangi besinlerde bulunur? içtiğimiz turuncu turşu suyuna neler katılır? kanın şekilli elemanlarının normal değerleri tiyatroluk şiirler walhack anti hile regli döneminde cinsel organımda olan açıklık(küçük bi delik)normalmıdır? göz merceğinin i...

ses organları

    bu sistem veya organlar grubu sesin husule getirilmesinde tek başlarına görev almakta iseler de, gayeye uygun bir ses çıkarılması için bunların beraberce çalışmaları şarttır. bu sistemlerin üzerinde, bunların beraberce ahenkli çalışmalarını temin için başka bir organ daha mevcuttur. 0 da hemen bilineceği gibi santral sinir sistemi veya kısaca beyin dediğimiz organımızdır. organizmadaki bütün görev ve ronksiyonları idare eden beyin, kendisinde bulunan işitme merkezi ve konuşma merkezi ile şarkı söylememizde en önemli rolü oynar... sesi oluşturan organlar      a) jeneratör sistem (respiratuar sistem)      b) vibratııvar sistem (larenks, gırtl...

abhaz müziği çalgıları

telli çalgılar aphartsa aphartsa abhazların eski iki telli, yaylı ulusal çal­gısıdır. günümüze kadar hemen hemen ilk şekliyle korunmuştur. çeşitli zamanlarda abhazların yaşantısını anlatan bazı yazarların (1) ifadeleri dışında aphartsa, ardında hiçbir yazılı belge bırakmamıştır ve bu çalgı yavaş yavaş halkın kullanımından çıkmıştır. 18. yüzyılın sonunda aphartsa henüz bütün abhazya'da yaygın olarak kullanılıyordu. dal, tsabal, abjua ve bzıb'ta, ülkenin her yöresinde bu çalgı eşliğinde daha çok epik-kahramanlık özelliği taşıyan şarkılar söyleniyordu. günlük yaşama o kadar yerleşmişti ki hemen her evde duvara asılı bir aphartsa görm...

abhaz müziği çalgıları

abhaz müziği çalgıları telli çalgılar aphartsa aphartsa abhazların eski iki telli, yaylı ulusal çal­gısıdır. günümüze kadar hemen hemen ilk şekliyle korunmuştur. çeşitli zamanlarda abhazların yaşantısını anlatan bazı yazarların (1) ifadeleri dışında aphartsa, ardında hiçbir yazılı belge bırakmamıştır ve bu çalgı yavaş yavaş halkın kullanımından çık...mıştır. 18. yüzyılın sonunda aphartsa henüz bütün abhazya'da yaygın olarak kullanılıyordu. dal, tsabal, abjua ve bzıb'ta, ülkenin her yöresinde bu çalgı eşliğinde daha çok epik-kahramanlık özelliği taşıyan şarkılar söyleniyordu. günlük yaşama o kadar yerleşmişti ki hemen her evde duvara asılı bir aphartsa görmek mümkündü. asmak için çalgının sapına küçük yuvarlak bir delik açılıyordu. bugün aphartsaya en çok gudauta abhazları...

otizm ile oyun

oyun, yaşamın her devresinde var olan bir etkinlik olmakla birlikte, özellikle yaşamın ilk yıllarında çocuğun içinde yaşadığı dünyayı tanıması; mutluluk, kaygı, sevinç gibi duygularını ifade edebilmesi için en uygun anlatım şeklidir. çocuklar oyun içinde keşfetmeyi, yaşamda gördükleri modelleri taklit etmeyi ve var olan becerilerini geliştirmeyi öğrenmektedir.okul öncesi dönemde ise çocukların yaşıtlarıyla etkileşimi artmakta ve olumlu sosyal davranışları olumsuzlardan daha sık ortaya çıkmaktadır. yaşıtlarıyla oynayan çocukların davranışlarını değerlendiren çalışma sonuçları; özellikle gülme ve gülümseme sıklığı, paylaşma ve işbirliği içindeki hareke...

ses organları, izmir şan dersi

  bu sistem veya organlar grubu sesin husule getirilmesinde tek başlarına görev almakta iseler de, gayeye uygun bir ses çıkarılması için bunların beraberce çalışmaları şarttır. bu sistemlerin üzerinde, bunların beraberce ahenkli çalışmalarını temin için başka bir organ daha mevcuttur. 0 da hemen bilineceği gibi santral sinir sistemi veya kısaca beyin dediğimiz organımızdır. organizmadaki bütün görev ve ronksiyonları idare eden beyin, kendisinde bulunan işitme merkezi ve konuşma merkezi ile şarkı söylememizde en önemli rolü oynar...   ses organları sesi oluşturan organlar a) jeneratör sistem (respiratuar sistem)  b) vibratııvar sistem (larenks, gırtlak)  c) rezan...

ses organları, izmir şan dersi

bu sistem veya organlar grubu sesin husule getirilmesinde tek başlarına görev almakta iseler de, gayeye uygun bir ses çıkarılması için bunların beraberce çalışmaları şarttır. bu sistemlerin üzerinde, bunların beraberce ahenkli çalışmalarını temin için başka bir organ daha mevcuttur. 0 da hemen bilineceği gibi santral sinir sistemi veya kısaca beyin dediğimiz organımızdır. organizmadaki bütün görev ve ronksiyonları idare eden beyin, kendisinde bulunan işitme merkezi ve konuşma merkezi ile şarkı söylememizde en önemli rolü oynar...   ses organları sesi oluşturan organlar a) jeneratör sistem (respiratuar sistem)  b) vibratııvar sistem (larenks, gırtlak)  c) rezanatör s...

profesyonel mikrofonlama tekniği

  mikrofonlar, birçok biçim, ses tonu, işlev türleri ve ses alma şekillerinde üretilmektedir. belli bir uygulamada hangi çeşit mikrofon kullanılmalı sorusu, kimi kişilerin bütün kariyerini özetleyen bir sorudur.   müzisyenler için nasıl dünyanın en görkemli konser salonlarına giden yol pratikten geçerse – hem de çok pratikten geçerse – aynı şekilde mikrofonların en iyi biçimde kullanılmaları, öğrendiğiniz mikrofon tekniklerini uygularken öğreneceğiniz yeni algılarınızdan geçecektir. şimdi sıralayacağımız ana prensipler, en doğru seçimler yapmanıza yardımcı olacaktır.   kayıt ortamı: kayıt başlamadan, ...

hindistan'da müzik

hint müziğinin tarihçesi binyıllar ötesine, veda devrine kadar geri gider. pek çok hint ilahisi melodilerle okunarak günümüze dek taşınmıştır. samaveda "melodi bilgisi" dir ve rigveda ilahilerinin nasıl okunacağını gösterir.en eski "müzik ve dans bilgisi" kitabı, gandharva vedalardır. eserin yazarı olarak muni bharata gösterilir ve mitolojideki göksel şair ve müzisyenlerin adı olan gandharvaların ismini taşır. gene yazarı olarak bharata gösterilen natyaşastra da, yaklaşık 3 .yüzyıla tarihlendirilen ünlü bir dans, müzik ve dram eseridir.hint geleneğinde müziğin büyük önemi vardır. dinsel duaları okumada gösterilen disiplin, müziğin gelişmesine yaradı. zamanla insanların duy...

özbek halk müziği

                                           özbek halk müziği   kökeni göçebe türk kabileleri olarak bilinen özbek halkı'nın zengin müzikal birikimi, ataları doğu iran kabileleri olan tacik halkıyla yoğun bir etkileşim oluşturarak zaman içinde son derece karmaşık bir sanat düzeyine ulaşmıştır. başlangıçta çeşitli enstrümantal ve vokal melodiler kullanan özbek müzisyenler, bu yapılardan daha geniş ve bütünlüklü yapıtlar ortaya çıkarmışlar ve bunları gün...

özbek halk müziği 2

                                               özbek halk müziği kökeni göçebe türk kabileleri olarak bilinen özbek halkı'nın zengin müzikal birikimi, ataları doğu iran kabileleri olan tacik halkıyla yoğun bir etkileşim oluşturarak zaman içinde son derece karmaşık bir sanat düzeyine ulaşmıştır. başlangıçta çeşitli enstrümantal ve vokal melodiler kullanan özbek müzisyenler, bu yapılardan daha geniş ve bütünlüklü yapıtlar ortaya çıkarmışlar ve bunları g...

dil gelişim egzersizleri dil hareketleri-artikülasyon çalışması(

dil gelişim egzersizleri dil hareketleri: Ø dili dışarı çıkarmak Ø dili dudakların sağına soluna değdirmek Ø dili dışarı içeri çekmek Ø dili buruna doğru sokmak Ø dili çeneye doğru çıkarmak Ø dilin ucunu alt-üst dişlerle ısırmak Ø dil ile dudakları yalama.(yuvarlayarak) Ø dili üst ön dişlere değdirme Ø dili şıklatma (dil ile üst damağa vurup alt damağa çekerek ses çıkarma) Ø dil ucunu üst dişlerden en aşağıdaki ve en soldakine değdirme Ø dil ucunu alt dişlerden en sağdaki ve en soldaki üzerine değdirme Ø dili ağız içinde (u) biçiminde kıvırma (yanlarda) Ø dil ile dudakları ıslatma dudak hareketleri Ø dudakları yanlara doğru(alt-üst)çekerek dişleri bitişik vaziyette gösterme Ø üst dişleri gösterme Ø alt dişleri gösterme Ø üst dudağı ısırma Ø alt du...

halk müziği çalgılarından kaval mey zurna

kaval    insanoğlunun üflemeli ilk çalgılarındandır. çeşitli kaynaklarda ''ağız sazları'' arasında anılan çalgı. orta asya türk uygarlıklarından itibaren bilinir. ülkemizde yüzyıllardır, ''çoban sazı'' ya da ''düdük'' olarak tanınan kaval, büyük göç'le yayıldığı toplumlarda ise, farklı ad ve biçimlerde çalına gelmiştir.   kaval, içi boş şey anlamına gelen, ''kav''dan türemiştir. çalgıya yüzyıllar önce yakıştırılan bu ad, genelde tüm nefeslilere (yapısal biçimine) özgü ortak bir kavramı içerir.   kaval sözcüğü, orta asya balasağun türk kültüründe de kullanılmıştır. ancak değişikliğin daha çok dil ve lehçelerden kaynaklandığı da bir gerçektir. örneğin: kırım lehçesinde ''khoval&...

abhazlar ve geleneksel müzikleriyle ilgili yazı

ıabhazlar   abhazlar kendilerine apsuva, ülkelerine de apsnı, yani ‘canlar ülkesi’ adını verirler. türkiye’de genel olarak abaza adıyla bilinmelerine karşılık, kafkasya’da bu halkın iki grubu ayrı ayrı ‘abhaz’ ve ‘abaza’ (abazin) olarak adlandırılır. 14. ve 15. yüzyıllarda abhazların bir kısmı kafkas dağlarını geçip kuzey kafkasya’ya, kuban ve kuma nehirleri boyuna yerleşmiştir. tapanta veya bashağ olarak olarak adlandırılan bu grubu, 17. yüzyıl başlarında aşharuva (’dağlı’) adı verilen soydaşları izledi. onlar da abhazya’nın dağlık bölgelerinden inerek kuzey kafkasya’ya yerleştiler. bugün rusya federasyonu’na bağlı karaçay-çerkes cumhuriyeti’nde yaşayan bu grup ‘abazin’, tarihi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !