× "

folluk nasıl yapılır

" arama sonuçları

2013 2014 hayvanları koruma günü (4 ekim) konuşma şiir özlü sözl

hayvanları koruma günü (4 ekim)  canlılar dünyası ; insanlardan, bitkilerden, ve hayvanlardan oluşur. insanların hayvanlarla olan ilişkileri çok eskilere dayanır. ilk çağlarda insanlar, hayvanlardan korkuyorlardı. hayvanlardan korunmak için evlerini dağların yamaçlarına, kayalıklara kuruyorlardı. önceleri hayvanları sadece gıda ve yolculuk aracı olarak gören insanların zamanla bakış açıları değişmiş, onlara şefkat göstermeye, evcilleştirmeye ve onlarla dostluklar kurmaya başlamışlardır. insanlar daha ilk çağda kedi, köpek, at, koyun, sığır, keçi gibi hayvanları evcilleştirdiler. evcilleşen hayvanlar, insanların yardımcısı oldu. bu insanların çizdikleri duvar resimleri bu ilişkinin kanıt...

kuluçka ve kuluçka tekniği

kuluçka ve kuluçka tekniği

kuluçka kanatlıların soylarını devam ettirmek için gösterdikleri doğal ve fizyolojik özelliğe denir. civcivlerin yumurtayı çatlatıp içerisinden canlı bir varlık olarak çıkması için geçen zamana da kuluçka süresi denir. kuluçka doğal kuluçka ve makine ile kuluçka olmak üzere iki bölümde incelenir. insanlar bu doğal olaydan faydalanarak kanatlıları kendi amaçlarına uygun çoğaltma işlemini makine ile yapmaktadırlar. kuluçkalık yumurtalardan gerekli ısı, nem, havalandırma ve çevirme düzeni sağlanarak belirli sürede civciv çıkaran makinelere kuluçka makinesi denir. kuluçka makineleri ile yapılan işleme kuluçkacıl...

hayvanları koruma günü

hayvanları koruma günü ( 4 ekim )   canlılar dünyası ; insanlardan, bitkilerden, ve hayvanlardan oluşur. insanların hayvanlarla olan ilişkileri çok eskilere dayanır. ilk çağlarda insanlar, hayvanlardan korkuyorlardı. hayvanlardan korunmak için evlerini dağların yamaçlarına, kayalıklara kuruyorlardı. önceleri hayvanları sadece gıda ve yolculuk aracı olarak gören insanların zamanla bakış açıları değişmiş, onlara şefkat göstermeye, evcilleştirmeye ve onlarla dostluklar kurmaya başlamışlardır. insanlar daha ilk çağda kedi, köpek, at, koyun, sığır, keçi gibi hayvanları evcilleştirdiler. evcilleşen hayvanlar, insanların yardımcısı oldu. bu insanların çizdikleri duvar resimleri...

hayvanları koruma günü

hayvanları koruma günü ( 4 ekim )   canlılar dünyası ; insanlardan, bitkilerden, ve hayvanlardan oluşur. insanların hayvanlarla olan ilişkileri çok eskilere dayanır. ilk çağlarda insanlar, hayvanlardan korkuyorlardı. hayvanlardan korunmak için evlerini dağların yamaçlarına, kayalıklara kuruyorlardı. önceleri hayvanları sadece gıda ve yolculuk aracı olarak gören insanların zamanla bakış açıları değişmiş, onlara şefkat göstermeye, evcilleştirmeye ve onlarla dostluklar kurmaya başlamışlardır. insanlar daha ilk çağda kedi, köpek, at, koyun, sığır, keçi gibi hayvanları evcilleştirdiler. evcilleşen hayvanlar, insanların yardımcısı oldu. bu insanların çizdikleri duvar resimleri...

hayvanları koruma günü (4 ekim)

hayvanları koruma günü (4 ekim) canlılar dünyası ; insanlardan, bitkilerden, ve hayvanlardan oluşur. insanların hayvanlarla olan ilişkileri çok eskilere dayanır. ilk çağlarda insanlar, hayvanlardan korkuyorlardı. hayvanlardan korunmak için evlerini dağların yamaçlarına, kayalıklara kuruyorlardı. önceleri hayvanları sadece gıda ve yolculuk aracı olarak gören insanların zamanla bakış açıları değişmiş, onlara şefkat göstermeye, evcilleştirmeye ve onlarla dostluklar kurmaya başlamışlardır. insanlar daha ilk çağda kedi, köpek, at, koyun, sığır, keçi gibi hayvanları evcilleştirdiler. evcilleşen hayvanlar, insanların yardımcısı oldu. bu insanların çizdikleri duvar resimleri bu ilişkinin kanıtıdır....

trabzon, şalpazarı ilçesi sözlüğü

aabanmak:yaslanmak.abıla:ablaabıl ayı:14 nisan-13 mayıs arasındaki süreye verilen isim.ablak:yuvarlak yüz şekli.aca:acabaacans:televizyon ve radyoda haberler.acıbuğu:ateşten yeni inmiş, çok sıcak.acısu:maden suyuacışmak:canı yanmak, acımak.açacak:kalemtraş.adam:koca ,eş.afgurmak:boş boş konuşmak,havlamak.aga:büyük ağabey, kardeş.agacuk:küçük çocuklara söylenen bir hitap şekli.ağaç çakalı:sincap.ağasar:ağasar deresi vadisine halk arasında verilen isim.ağaşak(baştaki a uzun söylenir):ip eğirirken ereceğin ucuna takılan, koni şeklinde , ağaçtan yapılan araç.ağ palak(ğ söylenmeden baştaki a uzun söylenir):akciğer.ağu:1-zehir. 2-yörede yetişen pembe çiçekli ,çalı ş...

kaz yetiştiriciliği

 1. girişyirmi birinci yüzyıla girerken oldukça hızlı bir şekilde artan dünya nüfusunun günümüzdeki en önemli problemlerinden birisi beslenmedir. bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de toplumsal yaşam değişiklikler göstermektedir. hayat standartlarımızın yükselmesi beslenme alışkanlıklarımızı da değiştirmekte ve hayvansal protein ihtiyacımız gün geçtikçe artmaktadır. böylece zaten yetersiz olan hayvansal protein üretimindeki açık da gittikçe büyümektedir.farklı bir yetiştiricilik kolu olarak kaz yetiştiriciliği ülkemizde çok fazla bilinmemekle birlikte dünya da pek çok ülkede önemli bir y...

hayvanları koruma günü

 hayvanları koruma günü   açıklama -1-   canlılar dünyası ; insanlardan, bitkilerden, ve hayvanlardan oluşur. insanlar eskiden beri hayvanlarla ilgilenmişlerdir. kütüphanelerimizde içi yalnız hayvan resimleriyle dolu ansiklopedilerimiz de vardır. bu ansiklopedilerde hayvanların; özellikleri, beslenmeleri, bakımları, çoğalmaları, hastalıkları ve yararları anlatılır.   hayvanlar, duyu ve hareket yetenekleri olan canlılardır. hayvan dostları ilk kez ingiltere'de 1822 yılında bir araya geldiler. hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını ve hayvanların daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla hayvanları koruma birliği'ni kurdular. yurdumuzda hayvanları koruma derneği 1908 yılında kuruldu. aynı amaçlı derne...

hayvanları koruma günü

 hayvanları koruma günü   açıklama -1-   canlılar dünyası ; insanlardan, bitkilerden, ve hayvanlardan oluşur. insanlar eskiden beri hayvanlarla ilgilenmişlerdir. kütüphanelerimizde içi yalnız hayvan resimleriyle dolu ansiklopedilerimiz de vardır. bu ansiklopedilerde hayvanların; özellikleri, beslenmeleri, bakımları, çoğalmaları, hastalıkları ve yararları anlatılır.   hayvanlar, duyu ve hareket yetenekleri olan canlılardır. hayvan dostları ilk kez ingiltere'de 1822 yılında bir araya geldiler. hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını ve hayvanların daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla hayvanları koruma birliği'ni kurdular. yurdumuzda hayvanları koruma derneği 1908 yılında kuruldu. aynı amaçlı derne...

et tavukçuluğu

et tavukçuluğu   etçi damızlık civcivlerin bakımından başlayıp damızlık piliç, damızlık tavuk bakım ve beslemesine geçeceğiz. etlik piliçlerin yetiştirilmesi, beslenmesi ondan sonra ele alınacak. amacımız kârlı bir et tavukçuluğu yapmak. bunun için her unsuru ayrı ayrı inceliyoruz. bu konuda kümeste sıcaklık, rutubet, aydınlatma ve havalandırma gibi çevre faktörlerini gözden geçireceğiz. verim düşüklüğüne yol açan davranışları anlatıyoruz. çok sayıda teknik bilgi bir arada olduğu için, bu konuyu biraz daha dikkatli okumanız gerekecek. göreceksiniz, hepside çok kıymetli ve yararlı bilgiler. civciv bakımı kolay değil civcivler nazik yaratıklardır. onların barınacağı çevre onlara uygun olmalıdır. hesaplı, kitaplı olmalıdır. önceki konuda anlattık. kümes hazır olacak,...

yumurta tavukçuluğu

yumurta tavukçuluğu günümüzde ve teknik anlamda tavukçuluk, belirli bir kapasitenin üzerinde, bilimsel yöntemler uygulanarak ve karlılık amacıyla üretim yapılan, ekonomik bir uğraşı alanı olarak kabul edilmektedir. bunun yanında üreticilerin gereksinimini karşılamak amacıyla küçük bir alanda ve az sayıda hayvanla da yapılabilmektedir. bu şekilde üretici aile bireylerinin boş zamanları ile kullanılmayan iş güçlerinin değerlendirilmesi ve bireylerin ülkesel üretime katkısı sağlanmış olmaktadır. ülkemizde oldukça önemli bir oran tutan modern işletme yöntemleriyle çalışan küçük tavukçuluk işletmeleri (2.000 kapasite), yapılan araştırmalar sonucunda, bir üretici aileye köy düzeyinin çok üstünde bir gelir sağladığı belirlenmiştir. başarılı bir tavukçuluk iyi ve sağlıklı civcivlerle başlar...

kuluçka ve kuluçka tekniği

kuluçka ve kuluçka tekniği bu konumuzda iyi bir civciv nasıl elde edilir, kuluçka nedir, kuluçkahane tipleri, kuluçkahane kurulmasındaki önemli hususlar nelerdir, kuluçka binası ve iç yapısı, kuluçka makineleri ve özellikleri, çalıştırma prensiplerini ve yumurta muayenesi ile iyi bir damızlık yumurtanın özellikleri ve cinsiyet tayini konularında gerekli bilgileri vereceğiz. u n u t m a ....! kuluçka ekonomik olmalıdır yumurtadan civciv çıkma oranı yüksek olmalıdır. civcivler sağlıklı olmalıdır. kuluçka kanatlıların soylarını devam ettirmek için gösterdikleri doğal ve fizyolojik özelliğe denir. civcivlerin yumurtayı çatlatıp içerisinden canlı bir varlık olarak çıkması için geçen zamana da kuluçka süresi denir. kuluçka doğal kuluçka ve makine ile kuluçka olmak üzere ik...

hayvanları koruma günü

hayvanları koruma günü açıklama -1-canlılar dünyası ; insanlardan, bitkilerden, ve hayvanlardan oluşur. insanlar eskiden beri hayvanlarla ilgilenmişlerdir. kütüphanelerimizde içi yalnız hayvan resimleriyle dolu ansiklopedilerimiz de vardır. bu ansiklopedilerde hayvanların; özellikleri, beslenmeleri, bakımları, çoğalmaları, hastalıkları ve yararları anlatılır. hayvanlar, duyu ve hareket yetenekleri olan canlılardır. hayvan dostları ilk kez ingiltere'de 1822 yılında bir araya geldiler. hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını ve hayvanların daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla hayvanları koruma birliği'ni kurdular. yurdumuzda hayvanları koruma derneği 1908 yılında kuruldu. aynı amaçlı dernekler birleşerek hollanda'nın ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !