× "

fonksiyonlarla ilgili sorular

" arama sonuçları
<b>fonksiyonlarla ilgili sorular</b>.

fonksiyonlarla ilgili sorular.

  fonksiyonlarla ilgili soru-cevap örnekleri - fonksiyonlarla ilgili soru-cevaplar  fonksiyon soruları örnek: a={-3-1023} f=a r fonksiyonu f{(-35)(-12)(03)(25)(3-4)} olarak veriliyor. f(-3)+f(0)+f(3) toplamı nedir? a)0 b)2 c)3 d)4 e)5 çözüm: f(-3)= 5 f(-3)+f(0)+f(3)=5+3-4=4 olur. f(0)= 3 olduğundan f(3)=-4 cevap: d  1) f a dan b ye bir fonksiyon x x2 fonksiyonunun bire bir midir? cevap: f(-2) = (-2)2 = 4 ...

üstün zekalılar okul öncesi programı başlıyor

üstün zekalılar enstitüsü okul öncesi eğitim programı  amerika ve israil’de üstün zekalı, dahi çocuklara uygulanan programlara baktığımızda        programların okul öncesinde başladığını,ve bu ülkelerin en büyük yatırımı okul öncesine yaptıklarını görürüz. okul öncesinde normal ve üstün zekalı cocuklar fiziksel ve bilişsel olarak çok hızlı ilerleme kat etmektedirler.okul öncesinde uygulanacak programımızla, çocukların ilgi alanları desteklenmekte zeka ve yetenek alanlarını gelişmektedir.            okul öncesi eğitimde bir marka olan milenyum anaokulunda  uygulan...

fonksiyonlar konu anlatımı soru çözümleri

fonksiyonlar konu anlatımı,fonksiyon soruları , lise 1 fonksiyonlar , çözümlü fonsiyon soruları ,fonksiyonlarla ilgili sorular fonksiyon kavramını daha önce 9. sınıf matematik dersinde görmüştük. 12. sınıfta ise bu bölüm kısaca tekrar edildikten sonra özel tanımlı fonksiyonlar ve fonksiyonların tanım aralıkları üzerinde durulacaktır. bunun için 9. sınıfta gördüğümüz fonksiyon konusunun tekrar gözden geçirilmesinde fayda vardır. tanım : a ve b boş olmayan iki küme f de a dan b ye tanımlanan bir bağıntı olsun. a nın her elemanı yalnız bir kez b nin elemanıyla eşleniyorsa böyle özel bağıntılara fonksiyon denir.   bu konunun devamında bir fonksiyonun g&oum...

fonsiyonlarla ilgili össde cıkan sorular 2

fonksiyonlarda bileşke 1. g(x)=3x , f(x)=2x2 fonksiyonları verili-yor. aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) g(f(x))=f(g(x) b) g(f(x))>f(g(x)) c) f(g(x))> g(f(x)) d) f(g(x))=18x e) f(g(x))=9x2 2. f(x)=3x2-3 ve g(x)=2x+1 olduğuna göre f[g(x)] aşağıdakilerden hangisidir? a) 12x2-3 b) 12x2+12x c) 6x2 d) 6x2+12x e) 12x2 3. f:x ve g:xx2 ise (gof) fonksiyonun a={2, 4, 8, 16} cüm¬lesini aşağıdaki cümle-lerden hangisine eşler? a) {1, 2, 4, 8} b) {5, 17, 65, 157} c) {2, 5, 17, 65} d) {1, 4, 16, 64} e) {2, 5, 65, 100} 4. f(x)=x3-8 ve g(x)=x+2 olduğuna göre f[g(x)] aşağıdakilerden hangisidir? a) x3+6x2+12x b) x3-6x2+12x c) x3+5x2-12x d) x3-6x2-12x e) x3-12x 5. f,gr de tarifli ...

fonksiyonlarla össde cıkmıs sorular

fonksiyon kavramı   1.  fonksiyonun gösterdiği eğrinin b(1;1) noktasından geçmesi için a ne olmalıdır?   a) ¥    b) 2    c) 1    d) -1 e) 0       2.  a=7,{a,b,c} cümlesinden  b={5,6,7,8} cümlesine, tanımlanan aşağıdaki bağıntılardan hangisi bir fonksiyon bel­irtir?   a) b1={(a,5),(a,6),(a,7),(b,5),(c,7)} b) b2={(a,6),(b,5),(c,5)} c) b3={(a,8),(b,7),(b,8),(a,5)} d) b4={(a,5),(b,6),(b,7),(c,8)} e) b5={(a,6),(c,5),(c,7)}       3. b={(x,y):÷y÷-x=1 , x,y&ıcirc;r} bağıntısı .....   a) simetriktir.  &nbs...

piaget - gelişim dönemleri

başlıca 4 temel kuralı şudur: - evreler değişmez bir şekilde, değişmez bir sıra ile ortaya çıkarlar. - evreler bir hiyerarşi oluştururlar. - gelişim oranlarında farklılıklar vardır. - gelişim kuramı her evre için tipik olan gelişim özelliklerini belirtir. piaget “zihinsel gelişim”i 4 evrede incelemiştir. duyusal (sensori-motor) dönem (0-2 yaş) bebek dünyayı; duyarak, hissederek, yaparak yani duyu ve motor (eylemsel) davranışlara göre öğrenmektedir. reflekslerden şemalara: bebekler doğuştan “refleksler” ile gelirler. ilk refleksler “emme” ve “yakalama”dır. bu dönemde “emme” refleksi geliştirilir ve “yeme, ısırma, yememe, tükürme” gibi şemalar edinir. ses bulaşması: bir bebek ağlarsa, diğer bebeklerde ağlamaya başlar. nesnelerin sürekliliğin...

12-02

düz liseler, parafin mumu, camasır, mekkenin konumu, kıvrımlar, staj raporu radyo tv, çözelti hazýrlama, doğu karadenizde çıkan madenler, karadeniz harita, çýkýk kutuplu senkron makina, ilk para, ahmet hamdi tanpinar, çevre sorunu, ağaç, silisyum, ac/ac, sayılar, amblem, çift rahim, alkolün zararları, din bilgisi, çoklu regresyon hata tahmini, kumpas, agrı, fatma, akıllı evler, çorap makinesi, presentation, ödenmemiþ senetler, hoploid, 0 faktöriyel, pc, ödev aritmetik, basur, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu, slav, www.ogrıhs.com, atom yapısı, kayip, tamsay, platon ve demokrası, besin nedir, esrar, 11.sınıf konuları, öykü nedir, söz sanatları, balanced score card, sw, bacon, iyonik, özel yetenek, pornositeler, basınç ölçmede kullanılan cihazlar, mühendislik kompozisyon, sev...

12-02

düz liseler, parafin mumu, camasır, mekkenin konumu, kıvrımlar, staj raporu radyo tv, çözelti hazýrlama, doğu karadenizde çıkan madenler, karadeniz harita, çýkýk kutuplu senkron makina, ilk para, ahmet hamdi tanpinar, çevre sorunu, ağaç, silisyum, ac/ac, sayılar, amblem, çift rahim, alkolün zararları, din bilgisi, çoklu regresyon hata tahmini, kumpas, agrı, fatma, akıllı evler, çorap makinesi, presentation, ödenmemiþ senetler, hoploid, 0 faktöriyel, pc, ödev aritmetik, basur, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu, slav, www.ogrıhs.com, atom yapısı, kayip, tamsay, platon ve demokrası, besin nedir, esrar, 11.sınıf konuları, öykü nedir, söz sanatları, balanced score card, sw, bacon, iyonik, özel yetenek, pornositeler, basınç ölçmede kullanılan cihazlar, mühendislik kompozisyon, sev...

14-02

                                panslavizm, bir, doping zararları, musıki, ingilizce dialog, ceylan, asenkron motorlara yol verme, hosbital, beden egitimi gunluk plan, alar, madam curi, j, gaz kromatografisi, business policy, dc akım, ziyaya mektuplar, edebi metin ile bilimsel metin arasındaki fark, leonardo, da vincinin eserleri, halk partisi, kutat ku bilik, kap, ksilefon, ibn-i haldun, arıza giderme, 9. sınıf fizik konusu, ipek mobilya, paslanma, tek, gaziemirin posta kodu, calaskal, ayı, calaskal, personel memnuniyet anketi, tonun kullanıldığı yerler, the pelican brief, ayı, staj raporu, kriyoskopi, geniÅŸ zaman, dr., dıs ticaret, ev projesi çizimi, yurt sevgisi, gelin gitme, senirk...

google-7

                                                                  doğal sayılarda dört işlem, türkiyedeki hidroelektrik santralleri, maki ,bozkır ,ormanlar, matematikte fonksiyonlarla ilgili çözümlü sorular, integral alma yöntemleri, halide edip adıvar, bozkır, enerji dönüsümleri, yaprak dökümü, cahit sıtkı tarancı ve şairliği, rönesans, ormanlar, dokuzuncu hariciye koğuşu, cahit sıtkı tarancının şairliği, rönesans dönemi, enerji dönüşümleri, büyük patlama kuramında enerji madde ilişkisi, osmanlıda tımar sistemi, metal ve ametal, ingilizce kitap özeti, atatürkün liderlik özellikleri, atatürkün l...

google-6

                                                                      doğal sayılarda dört işlem, türkiyedeki hidroelektrik santralleri, maki ,bozkır ,ormanlar, matematikte fonksiyonlarla ilgili çözümlü sorular, integral alma yöntemleri, halide edip adıvar, bozkır, enerji dönüsümleri, yaprak dökümü, cahit sıtkı tarancı ve şairliği, rönesans, ormanlar, dokuzuncu hariciye koğuşu, cahit sıtkı tarancının şairliği, rönesans dönemi, enerji dönüşümleri, büyük patlama kuramında enerji madde ilişkisi, osmanlıda tımar sistemi, metal ve ametal, ingilizce kitap özeti, atatürkün liderlik özellikl...

2 ocak arananlar

                          doğal sayılarda dört işlem, türkiyedeki hidroelektrik santralleri, maki ,bozkır ,ormanlar, matematikte fonksiyonlarla ilgili çözümlü sorular, integral alma yöntemleri, halide edip adıvar, bozkır, enerji dönüsümleri, yaprak dökümü, cahit sıtkı tarancı ve şairliği, rönesans, ormanlar, dokuzuncu hariciye koğuşu, cahit sıtkı tarancının şairliği, rönesans dönemi, enerji dönüşümleri, büyük patlama kuramında enerji madde ilişkisi, osmanlıda tımar sistemi, metal ve ametal, ingilizce kitap özeti, atatürkün liderlik özellikleri, atatürkün liderlik özellikleri, atatürkün liderlik özellikleri, ses olayları, osmanlıda toprak sistemi, karadelikler, maddelerin elektrik iletkenliği, tom sawyer ingilizce...

2 ocak arananlar

                                                    doğal sayılarda dört işlem, türkiyedeki hidroelektrik santralleri, maki ,bozkır ,ormanlar, matematikte fonksiyonlarla ilgili çözümlü sorular, integral alma yöntemleri, halide edip adıvar, bozkır, enerji dönüsümleri, yaprak dökümü, cahit sıtkı tarancı ve şairliği, rönesans, ormanlar, dokuzuncu hariciye koğuşu, cahit sıtkı tarancının şairliği, rönesans dönemi, enerji dönüşümleri, büyük patlama kuramında enerji madde ilişkisi, osmanlıda tımar sistemi, metal ve ametal, ingilizce kitap özeti, atatürkün liderlik özellikleri, atatürkün liderlik özellikleri, atatürkün liderlik özellikleri, ses...

arama geçmişi 2

  >>>anasayfaya geri dön         doğal sayılarda dört işlem, türkiyedeki hidroelektrik santralleri, maki ,bozkır ,ormanlar, matematikte fonksiyonlarla ilgili çözümlü sorular, integral alma yöntemleri, halide edip adıvar, bozkır, enerji dönüsümleri, yaprak dökümü, cahit sıtkı tarancı ve şairliği, rönesans, ormanlar, dokuzuncu hariciye koğuşu, cahit sıtkı tarancının şairliği, rönesans dönemi, enerji dönüşümleri, büyük patlama kuramında enerji madde ilişkisi, osmanlıda tımar sistemi, metal ve ametal, ingilizce kitap özeti, atatürkün liderlik özellikleri, atatürkün liderlik özellikleri, atatürkün liderlik özellikleri, ses olayları, osmanlıda toprak sistemi, karadelikler, maddelerin elektrik iletkenliği, tom sawyer ingilizce özet, elektrik iletkenliği, at...

"""""bilgiye açılan kapı"""""

>>>>>giriş<<<<<                                   aranan kelimeler...                                               doğal sayılarda dört işlem, türkiyedeki hidroelektrik santralleri, maki ,bozkır ,ormanlar, matematikte fonksiyonlarla ilgili çözümlü sorular, integral alma yöntemleri, halide edip adıvar, bozkır, enerji dönüsümleri, yaprak dökümü, cahit sıtkı tarancı ve şairliği, rönesans, ormanlar, dokuzuncu hariciye koğuşu, cahit sıtkı tarancının şairliği, rönesans dönemi, enerji dönüşümleri, büyük patlama kuramında enerji ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !