× "

fosil

" arama sonuçları

fosil yakıtlar nedir,nasıl oluşmuştur?

fosil yakıtlar fosil yakıtlar çürüyen tarih öncesi bitki ve hayvanlardan milyonlarca yılda oluşmuş kömür petrol ve doğalgaz gibi yakıtlardır. fosil yakıtlar yenilenebilir kaynaklar değillerdir. ısı enerjisi elde etmek için kullandığımız yakıtların büyük bir kısmı fosil yakıtlardır. fosil yakıtlar ; birikmiş güneş enerjisinin depo edilmiş şeklidir. bitki ve hayvanların kalıntılarıyla oluşur. oluşumları milyonlarca yıl sürer. genellikle kaya katmanlarının altında sıkışmış ve gömülmüş olarak bulunur. kömür bataklıklardaki bitkiler ve bitkisel atıklardan oluşur. kömürlerin oluşması milyonlarca yıl sürebilir. petrol hayvan ve bitki atıklarından oluşmuştur. karaların h...

fosil nedir? ne işe yarar?

fosil nedir? ne işe yarar?   fosil, geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarabilmiş varlıkların kalıntıları veya izleridir. fosiller genellikle tortul kayaçların içinde bulunur. fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji ve bu bilim dalıyla uğraşan kişilere de paleontolog adı verilir.   fosiller, bize geldikleri zamanla ve yerşekilleriyle ilgili çok fazla bilgi verebilir. örneğin: eskiden oranın deniz olduğu ve sonra kuruduğu gibi. fosillerin eğer birkaç kemiği birden bulunduysa varlığın tahmini görünümünü de bulabiliriz.   fosilleşme şu şekilde olabilir; (1) 1- canlı organizmanın kömürleşmesi (bu şekilde fosil yakıtlar oluşabilir. örn.: k...

fosil yakıtların geleceği ve çevresel etkileri

dünya enerji tüketimi birçok etken dolayısıyla hızla artmaktadır. bu etkenler arasında, - sanayideki gelişmeler - hızlı nüfus artışı - sanayideki gelişmeler - kaynakların verimli kullanılmaması - enerji tasarrufu  konusunda toplumda bilinç oluşturulmaması - hergün piyasaya çıkan yeni elektrikli cihazların enerji ihtiyacı bulunur. enerjiye olan bu ihtiyaç gitgide artarken enerjinin arz-talep ilişkisi, - fosil yakıtların fiyatlardaki belirsizlik - rezervlerin hızla tükenmesi, - fosil yakıtların tüketilmesi durumunda oluşacak olan çevre kirliliği ve salınan co2 ve diğer gazlar dolayısıyla oluşan sera etkisi gibi nedenlerden dolayı gelecekte enerji üretiminde alternatif yöntemler aranması...

8 milyon yıllık fosil

ankara üniversitesi dil tarih ve coğrafya fakültesi öğretim görevlisi ayhan yiğit’in, "üst miyosen dönem bulguları açısından dönemine ait dünyanın en önemli fosil kazı merkezi"diye nitelendirdiği çankırı’daki kazı alanında 2008 yılı çalışmaları başladı. çankırı sınırları içerisinde 1997 yılında başlatılan çorak yerler kazısı, 11. yılına ulaşırken, yapılan çalışmalar sonucu, bölgede aralarında 8 milyon yıllık çok sayıda fosil bulundu. ankara üniversitesi dil tarih ve coğrafya fakültesi antropoloji bölümü öğretim üyesi prof. dr. ayla sevim erol başkanlığında gerçekleştirilen kazılardan elde edilen fosil örnek...

fosil nedir?

fosil, havayla teması aniden kesildiği için korunabilmiş canlı kalıntılarına verilen genel addır: kabuk, kemik, diş, tohum, yaprak ya da bir hayvan veya bitki fosili milyonlarca yıl öncesindeki canlı yaşam hakkında bilgi verir. fosilleri ve fosilleşmeyi araştıran bilim dalına paleontoloji adı verilir. latince fodare, kazmak sözcüğünden türemiştir; kelime anlamı "kazı sonucu topraktan çıkarılmış cisim" iken, bilimsel anlamı "canlıların taşlaşmış kalıntıları" olmaktadır. çökelti içindeki kalıntılardır; magmatik yapılarda bulunmazlar. fosilleşme şekilleri fosilleşme şu şekilde olabilir; canlı organizmanın kömürleşmesi canlı organizmaların sadece kemiklerinin kal...

47 milyon yıllık fosil görücüye çıktı

47 milyon yıllık fosil görücüye çıktı diğer kültür-sanat haberlerini okumak için tıklayınız... new york'ta ziyarete açılan 47 milyon yaşındaki lemur fosili, 'kayıp halka' ve evrim teorisi eksenli tartışmaları tetikledi. evrim teorisi yanlılarına göre fosil, insana en yakın primat! almanya'da 1983 yılında bulunan 47 milyon yıllık lemur fosili new york'ta ziyarete açıldı. doğal tarih müzesi'nde uluslararası bilim adamı grubunca basına gösterilen fosil kendi türü içinde bugüne kadar bulunanlar arasında en az eksiğe sahip olanı. bazı bilim adamlarına göre, "ida" adı verilen bir metre uzunluğundaki dişi lemur fosili, insan ile primat arasındaki kayıp halkalardan biri olabilir. bazı kemiklerinin şe...

fosil yakıtlar

kömür: en eski fosil yakıt örneklerinden biri.fosil yakıtlar, mineral yakıtlar olarak da bilinir, hidrokarbon içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi doğal enerji kaynaklarıdır. fosil yakıtlar endüstriyel alanda çok geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.elektrik üretiminde, genelde fosil yakıtın yanması ile açığa çıkan enerji bir türbine güç olarak iletilir. eski jeneratörlerde genelde yakıtın yanması ile elde edilen buhar türbini döndürmek için kullanılırdı, fakat yeni enerji santrallerinde yanma ile elde edilen gazlar, direkt olarak gaz türbinini döndürmektedir.20 ve 21. yüzyılda dünya çapındaki teknolojik gelişmelerle, fosil yakıtlardan elde edilen en...

fosil nedir?

tarih öncesi çok eski çağlarda toprak altına gömülüp kalmış, değişik bir yapı ve görünüş alarak adeta " taşlaşmış " hayvan ve bitki kalıntıları "fosil" diye tanımlanır. fosilleri bulunan ilk bitkiler 500. 000. 000 yıl önceden kalmış yosunlar ve bakterilerdir. sözkonusu fosillerin incelenmesiyle,dünyada var olduğu bilinen ilk bitki türlerinin mavimsi yeşil,yeşil, kırmızı,kahverengi yosunlardan ibaret bulunduğu anlaşılmıştır. fosiller, insanın kendi geçmişini ve milyonlarca yıl önce yaşamış olan hayvanların, bitkilerin türlerini, niteliklerini incelemek bakımından büyük ölçüde yarar sağlar. fosillerin incelenmesine ve daha başka yöntemlere, uygulamalara dayanarak bu konuda bi...

yakıt nedir - fosil yakıtlar

bulunduğumuz ortamı ısıtmak için hangi araçları kullanırızısıtmada kullandığımız araçlardan nasıl ısı elde ederizbulunduğumuz ortamların ısınmasını sağlamak için soba, kalorifer gibi araçlar kullanırız. bu araçlar yakıtların yanmasıyla ısı verir. yakıtların yanması için oksijene ihtiyaç vardır. oksijen olmadan yakıtlar yanmaz. bazı yakıtlar doğada olduğu şekliyle bazıları da işlendikten sonra kullanılır. linyit doğal olarak, petrol ise işlendikten sonra yakıt olarak kullanılır. yakıtlardan sağlanan enerji; ısıtma,aydınlatma bazen de nesneleri hareket ettirme amacıyla kullanılır.fosil yakıtlarfosil yakıtlar, çürüyen tarih öncesi bitki ve hayvanlardan milyonlarca yılda oluşmuş, kömür, petrol ve doğalgaz g...

fosil nedir? - fosillerin özellikleri

tarih öncesi çok eski çağlarda toprak altına gömülüp kalmış, değişik bir yapı ve görünüş alarak adeta " taşlaşmış " hayvan ve bitki kalıntıları "fosil" diye tanımlanır. fosilleri bulunan ilk bitkiler 500. 000. 000 yıl önceden kalmış yosunlar ve bakterilerdir. sözkonusu fosillerin incelenmesiyle,dünyada var olduğu bilinen ilk bitki türlerinin mavimsi yeşil,yeşil, kırmızı,kahverengi yosunlardan ibaret bulunduğu anlaşılmıştır. fosiller, insanın kendi geçmişini ve milyonlarca yıl önce yaşamış olan hayvanların, bitkilerin türlerini, niteliklerini incelemek bakımından büyük ölçüde yarar sağlar. fosillerin incelenmesine ve daha başka yöntemlere, uygulamalara dayanarak bu konuda bi...

türkiye'nin ilk fosil müzesi

türkiye'nin ilk fosil müzesi 31 temmuz 2008 09:59çankırı sınırları içerisinde 1997 yılında başlatılan çorak yerler kazısı, 11. yılına ulaşırken, yapılan çalışmalar sonucu, bölgede aralarında 8 milyon yıllık çok sayıda fosil bulundu.üniversitesi dil tarih ve coğrafya fakültesi öğretim görevlisi ayhan yiğit'in, ''üst miyosen dönem bulguları açısından dönemine ait dünyanın en önemli fosil kazı merkezi''diye nitelendirdiği çankırı'daki kazı alanında 2008 yılı çalışmaları başladı. ankara üniversitesi dil tarih ve coğrafya fakültesi antropoloji bölümü öğretim üyesi prof. dr. ayla sevim erol başkanlığında gerçekleştirilen kazılardan elde edi...

fosil

fosil fosil, havayla teması aniden kesildiği için korunabilmiş canlı kalıntılarına verilen genel addır: kabuk, kemik, diş, tohum, yaprak ya da bir hayvan veya bitki fosili milyonlarca yıl öncesindeki canlı yaşam hakkında bilgi verir. fosilleri ve fosilleşmeyi araştıran bilim dalına paleontoloji adı verilir. latince fodare, kazmak sözcüğünden türemiştir; kelime anlamı "kazı sonucu topraktan çıkarılmış cisim" iken, bilimsel anlamı "canlıların taşlaşmış kalıntıları" olmaktadır. çökelti içindeki kalıntılardır; magmatik yapılarda bulunmazlar. dinozor fosili fosilleşme şekilleri fosilleşme şu şekilde olabilir; canlı organizmanın kömürleşmesi canlı organizmaların sadece kemiklerinin kalması ya da izlerinin kayaçlar arasında oluşması buz kütleleri içinde canlının hiç bozulmadan ka...

fosil nedir?

tarih öncesi çok eski çağlarda toprak altına gömülüp kalmış, değişik bir yapı ve görünüş alarak adeta " taşlaşmış " hayvan ve bitki kalıntıları "fosil" diye tanımlanır. fosilleri bulunan ilk bitkiler 500. 000. 000 yıl önceden kalmış yosunlar ve bakterilerdir. sözkonusu fosillerin incelenmesiyle,dünyada var olduğu bilinen ilk bitki türlerinin mavimsi yeşil,yeşil, kırmızı,kahverengi yosunlardan ibaret bulunduğu anlaşılmıştır. fosiller, insanın kendi geçmişini ve milyonlarca yıl önce yaşamış olan hayvanların, bitkilerin türlerini, niteliklerini incelemek bakımından büyük ölçüde yarar sağlar. fosillerin incelenmesine ve daha başka yöntemlere, uygulamalara dayanarak bu konuda bilgi edinmemizi sağlayan bilim dalı "paleontoloji" adını taşır. bilimsel bir açıdan bakılacak olursa,fosill...

dominik cumhuriyeti'nde bulunan fosil örnekleri

fosillerin oluştuğu ortamlardan biri de amberlerdir. amber içindeki fosiller, ağaçlardan salgılanan reçinenin canlının üzerinde donması ve canlının o anki haliyle muhafaza edilmesiyle meydana gelir. reçine, kimyasal olarak farklı organik maddelerden meydana gelir. suda çözülmez, havayla temas ettiğinde ise çok kısa sürede donar. daha sonra polimerizasyon (monomer moleküllerin üç boyutlu zincirler meydana getirmek için kimyasal reaksiyona girmeleri) süreci başlar ve reçine milyonlarca yıl boyunca katılaşmaya devam eder. reçinenin üzerine döküldüğü canlı da o anki haliyle milyonlarca yıl boyunca kalır. şu an dünyada 100'den fazla am...

1-çin'de bulunan fosil örnekleri

kurt kafası dönem: senozoik zaman, miosen dönemiyaş: 20 milyon yılbölge: asyamemelilere ait fosil kayıtları da evrimi yalanlayan bulgulardandır. resimde görülen kurt kafası fosili 20 milyon yaşındadır. 20 milyon yıldır değişime uğramayan kurtlar evrim teorisinin geçersiz olduğunu söylemektedir. timsah dönem: mezozoik zaman, kretase dönemiyaş: 100 milyon yılbölge: asya timsahlar yaşayan fosil örneklerinden biridir. bütün vücut yapıları eksiksiz bir biçimde aniden ortaya çıkmış ve yüz milyon yılı aşkın bir süredir (timsahların 140 milyon yıllık fosilleri bulunmaktadır) hiçbir değişim geçirmeden günümüze ulaşmışlardır. resimdeki 100 milyon yıllık timsahla, günümüzdekiler arasında bir fark olmaması, bu gerçeği bir kez daha vurgulamaktadır. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !