× "

frigana

" arama sonuçları

yeşil kalsın

  binlerce yıldan beri değişen iklimimiz,insan faaliyetleri nedeniyle son yıllarda daha hızlı bir değişim gösteriyor.özellikle endüstri devrimi’nden sonra ortalama sıcaklığın yükselmesi,yeryüzünde bulunan bitki örtüsünü de büyük ölçüde etkiliyor.yaşanan yüksek sıcaklıklar ve bunun sonucunda ortaya çıkan kuraklık,gelecekte birçok bitkinin zarar görmesine,hatta neslinin tükenmesine neden olacak.bununla birlikte günümüzde yarı kurak ve kurak olarak nitelendirilen topraklar da tarım yapılamayacak hale gelecek. ortalama sıcaklığın yükselmesi biyolojik çeşitlilikte de büyük değişikliklere neden oluyor.hayvanların kısıtlı da olsa yer ...

bitki ekolojisi-2

                                                                 bitki ekolojisi-2   alperen gürbüzer    ot formasyonları            iklim, toprak ve rölyef gibi yetişme şartlarının ağaç yetişmesine imkân vermediği yerlerde, belirli zamanlarda yağış durumu veya toprağın derinliklerine sızmayacak derecede suyla beslenip yetişen bitkilerin meydana getirdiği topluluğa ot formasyonu denmektedir. ot formasyonları; savan, step ve çöl formasyonları olarak üç grupta mütalaa edili...

garigler

  garig, akdeniz ve ege bölgesinin kıyı kesimlerinde makilerin tahrip edildiği alanlarda görülen çok kısa boylu dikenli çalılardan oluşan bitki topluluklarıdır. lavanta çiçeği, kekik otu, funda, yasemin, süpürge çalısı, diken çalısı gibi türleri vardır. frigana diye de anılır. genelde diz boyunu geçmeyen kısa boylu çalılıklardan oluşur. garigleri oluşturan bitkilerin tohumları rüzgarla kolayca taşınabildiği için kolayca yayılırlar. garig kapsamında sayılabilecek bitki topluluklarının başlıcaları abdest bozan, diken çalısı, laden, nane, funda ve sarı çiçekli yasemindir. türkiye'de gariglerin yaygın olduğu bazı sahalar; akdeniz bölgesindeki ...

türkiye’nin bitki örtüsü

türkiye’nin bitki örtüsübitkilerin özellikleri ve önemi: 1-bitkiler hayvanların besin kaynağıdır.2-bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşumunu sağlar. 3- bitkilerden ilaç yapılır.4-canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların üretiminde yer tutar.5-bitkiler çeşitli topluluklar halinde bulunur (orman ,çalı, ot gibi)6-türkiye’de 12.000’den fazla bitki türü bulunur.bu yüzden dünyada ekvatoral bölgeden sonra oldukça zengin bir ülkedir.7-ülkemizde farklı iklim bölgelerine ait, bitkilerde barındırır.ülkemizde bitki örtüsünün zengin olması şu faktörlere bağlıdır;iklim etkisi:karadeniz’de dağların eteklerinde-geniş yapraklı orman görülürken, karadeniz’de dağların yükseklerinde iğne yapraklı orman görülür.akdeniz’de kuraklığa dayanıklı bitkiler, iç kesimlerde ...

türkiye’nin bitki örtüsü

türkiye’nin bitki örtüsübitkilerin özellikleri ve önemi: 1-bitkiler hayvanların besin kaynağıdır.2-bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşumunu sağlar. 3- bitkilerden ilaç yapılır.4-canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların üretiminde yer tutar.5-bitkiler çeşitli topluluklar halinde bulunur (orman ,çalı, ot gibi)6-türkiye’de 12.000’den fazla bitki türü bulunur.bu yüzden dünyada ekvatoral bölgeden sonra oldukça zengin bir ülkedir.7-ülkemizde farklı iklim bölgelerine ait, bitkilerde barındırır.ülkemizde bitki örtüsünün zengin olması şu faktörlere bağlıdır;iklim etkisi:karadeniz’de dağların eteklerinde-...

türkiye’nin bitki örtüsü

türkiye’nin bitki örtüsübitkilerin özellikleri ve önemi: 1-bitkiler hayvanların besin kaynağıdır.2-bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşumunu sağlar. 3- bitkilerden ilaç yapılır.4-canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların üretiminde yer tutar.5-bitkiler çeşitli topluluklar halinde bulunur (orman ,çalı, ot gibi)6-türkiye’de 12.000’den fazla bitki türü bulunur.bu yüzden dünyada ekvatoral bölgeden sonra oldukça zengin bir ülkedir.7-ülkemizde farklı iklim bölgelerine ait, bitkilerde barındırır.ülkemizde bitki örtüsünün zengin olması şu faktörlere bağlıdır;iklim etkisi:karadeniz’de dağların eteklerinde-geniş yapraklı orman görülürken, karadeniz’de dağların yükseklerinde iğne yapraklı orman görülür.akdeniz’de kuraklığa dayanıkl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !