× "

friglerin özellikleri

" arama sonuçları

anadolu'da yaşamış olan medeniyetlerin özellikleri

  a)-hititler: * anadolu'ya kafkaslar'dan geldikleri tahmin edilmektedir. * kızılırmak çevresinde kurulmuştur. başşehirleri hattuşaş (boğazköy)'dır. * hititler suriye toprakları için mısır ile yaptıkları savaş sonucunda kadeş antlaşmasını imzaladılar. kadeş antlaşması tarihte bilinen ilk antlaşmadır. * hititler'de asillerden oluşan pankuş denilen bir meclis vardı. bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu. * hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi tavananna denilen kraliçeydi. * hititler krallarının hayatlarını anlatan anal adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız tarih yazıcılığı'nı başlatmışlardır. * hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır.( i...

lidyalıların özellikleri nelerdir, parayı bulmaları

lidya, gediz ve menderes ırmakları arasındaki bölgede kurulmuştur. bu bölgenin coğrafi özellikleri lidyalıların siyasii sosyal ve ekonomik yapılarını etkilemiştir. başkentleri manisa’daki sard’dır. lidyalılar, ticaret sayesinde zenginleşmişlerdi. özellikle doğu ve batı aradındaki ticareti geliştirmek için efes’ten başlayıp sard’dan geçen ve mezopotamya’ya kadar uzanan kral yolu’nun açılmasında etkili oldular. böylece kısa sürede oldukça zenginleştiler. lidyalıların tarihteki en büyük başarısı parayı ilk bulan uygarlık olmalarıdır. lidyalılar kısa sürede yıkılarak pers egemenliğine girmiştir. bunun da en büyük neden, orduların çeşitli kavimlerden toplanan...

anadolu uygarlıklarının ekonomik özellikleri performans ödevi

anadolu medeniyetinin özellikleri 'anadolu: (küçük asya) tarih boyunca bir çok göç ve istilaya uğramıştır. neden?: 1- üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, avrupa ve afrika arasında deniz ve karadan kolayca bağlantı kurulması 2- olumlu iklim şartları, verimli toprakları bol su kaynaklarına sahip olması anadolu'da uygarlık neden gelişmiştir? 1- göçler ve istila amacıyla gelen topluluklar sahip oldukları kültür ve medeniyeti anadolu'ya taşıdılar. 2- anadolu'nun mısır, ege ve yunan medeniyetlerine yakın bir konumda olması bu medeniyetlerden etkilenmesini sağlamıştır. anadolu medeniyetleri: anadolu'da kurulan uygarlıklar sırasıyla şunlardır: 1) hititler, f...

bolu,bolu ilçeleri,bolu coğrafi özellikleri,bolu tarihi

tags:bolu,bolu ilçeleri,bolu coğrafi özellikleri,bolu tarihi   il trafik kodu : 14melekler mekanı -  yüzölçümü : 8458 km ²coğrafya :bolu ili yurdumuzun batı karadeniz bölgesinde, 30º 32’ ve 32º 36’ doğu boylamları, 40º 06’ ve 41º 01’ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. 8458 km² alanı olan ilimizin batısında; sakarya ve düzce, güneybatısında; bilecik ve eskişehir, güneyinde; ankara, doğusunda; çankırı ve karabük, kuzeyinde; zonguldak illeri vardır.ilin merkez ilçe haricinde 8 ilçesi, 4 beldesi ve 511 köyü vardır. ;coğrafi konumubolu’nun doğusunda çankırı, kuzeydoğusunda karabük, kuzeyinde zonguldak ve karadeniz, batısında düzce, güneyinde ankara bulunmaktadırtopoğrafya :dağlar: il topraklarının % 56’ sını kaplamaktadır. lin güneybatı - kuzeydoğu istikametinde bolu dağları; ...

nallıhan toprakları çağlar boyu; hititlerin, friglerin, britanya

nallıhan toprakları çağlar boyu; hititlerin, friglerin, britanya krallığının, pers, iskender, roma ve bizans imparatorluklarının hakimiyetinde kaldıktan sonra 1071 malazgirt zaferiyle türklerin egemenliğine girmiştir. önce danişmentlilerin, daha sonra anadolu selçuklularının idaresinde bulunmuş, anadolu selçuklularının 1308’de yıkılmasıyla candaroğulları beyliği sınırları içinde kalmıştır. orhan bey zamanında ise osmanlı beyliği topraklarına katılmıştır. bu fetih sırasında, oğuz türklerinin iki boyundan beydilliler ve eymirlilerin bir kısmı ilçemize gelip yerleşmişlerdir. ilçemizde, bu boyların adını taşıyan iki köy vardır.roma imparatorluğunun m.s.396 da doğu ve batı roma olarak ikiye bölünmesi ve istanbul&rsquo...

anadolu uygarlıkları ve anadolu uygarlıklarının özellikleri

anadolu, iklimi, jeopolitik konumu tarım, hayvancılık ve ticarete elverişli oluşu, gôç yolları üzerinde bulunması nedeniyle ilkçağda ônemli bir konuma sahiptir .çeşitli uygarlıkların kurulduğu bir bölgedir.        anadolu'da tarih öncesinde de önemli yerleşim birimleri kurulmuştur . antalya yakınlarında karain, bel dibi ve belbaşı mağaraları, antakya'daki mağaracık yontma taş devrine uzanan en eski yerleşme yerleridir . cilalı taş devrinde ise çatal höyük, hacılar, beyce sultan yerleşim merkezleridir. maden devrinde ise truva, alişar ve alacahöyük önemli merkezlerdir .   anadolu;   -ticaret ve g&...

türkiye'de turizm ve özellikleri

türkiye'de turizm ve özellikleri ülkemizde turizm potansiyeli açısından oldukça önemli bir ülkedir. turizmi cazip hale getiren belli başlı etkenler şunlardır ; 1. iklim : ülkemiz orta kuşağın batı taraflarında görülen akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer almaktadır. özellikle akdeniz kıyılarında sıcaklık erken artmakta ve yaz mevsimi diğer bölgelere göre aha uzun sürmektedir.                     bu durum denize girilme süresi açısından önemli bir özelliktir.ayrıca iç bölgelerimizde  yer şekillerinin kısa mesafelerde değişiklik göstermesi iklim tiplerinin farkl...

anadolu, medeniyetinin, özellikleri

anadolu medeniyetinin özelliklerianadolu: (küçük asya) tarih boyunca bir çok göç ve istilaya uğramıştır.neden?:1- üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, avrupa ve afrika arasında deniz ve karadan kolayca bağlantı kurulması2- olumlu iklim şartları, verimli toprakları bol su kaynaklarına sahip olmasıanadolu'da uygarlık neden gelişmiştir?1- göçler ve istila amacıyla gelen topluluklar sahip oldukları kültür ve medeniyeti anadolu'ya taşıdılar.2- anadolu'nun mısır, ege ve yunan medeniyetlerine yakın bir konumda olması bu medeniyetlerden etkilenmesini sağlamıştır.anadolu medeniyetleri: anadolu'da kurulan uygarlıklar sırasıyla şunlardır:1) hititler, frigler,lidyalılar, iyonlar, urartular (mö 2.bin-mö.600 yı...

turizm coğrafyası nedir - turizm coğrafyasının özellikleri

turizm coğrafyası; turizm etkinliğinin türünü, bu etkinliklere katılan insan sayısını ve bu etkinliklerinekonomiye olan katkısını inceleyen bilim dalıdır. turizm faaliyetleri özellikle ıı. dünya savaşı'ndan sonra gelişmeye göstermeye başlamıştır. gezip, görmek, eğlenmek, dinlenmek gibi faaliyetler için insanların yaşadığı yerin dışına belirli bir süre için gitmesine turizm adı verilir. bu faaliyeti yapan kişiye ise turist denir. insanların kendi ülkesi sınırları içinde yaptığı turistik faaliyetlere iç turizm, başka bir ülkeye giderek yaptığı turistik faaliyetlere ise dış turizm adı verilir. turizm ve türkiye'de turizm turizm : insanların sürekli yaşadıkları yer dışında başka bir yere 24 saatt...

turizm, turizmin özellikleri, çeşitleri ve türkiye’de turi

turizm, turizmin özellikleri, çeşitleri ve türkiye’de turizm a. turizm turizm coğrafyası; turizm etkinliğinin türünü, bu etkinliklere katılan insan sayısını ve bu etkinliklerin ekonomiye olan katkısını inceleyen bilim dalıdır. turizm faaliyetleri özellikle ıı. dünya savaşı'ndan sonra gelişmeye göstermeye başlamıştır.                   gezip, görmek, eğlenmek, dinlenmek gibi faaliyetler için insanların yaşadığı yerin dışına belirli bir süre için gitmesine turizm adı verilir. bu faaliyeti yapan kişiye ise turist denir. insanların kendi ülkesi sınırları içinde yaptığı turistik faaliyetlere iç turizm, başk...

turizm, turizmin özellikleri, çeşitleri ve türkiye’de turi

turizm, turizmin özellikleri, çeşitleri ve türkiye’de turizm   a. turizm   turizm coğrafyası; turizm etkinliğinin türünü, bu etkinliklere katılan insan sayısını ve bu etkinliklerin ekonomiye olan katkısını inceleyen bilim dalıdır. turizm faaliyetleri özellikle ıı. dünya savaşı'ndan sonra gelişmeye göstermeye başlamıştır.                   gezip, görmek, eğlenmek, dinlenmek gibi faaliyetler için insanların yaşadığı yerin dışına belirli bir süre için gitmesine turizm adı verilir. bu faaliyeti yapan kişiye ise turist denir. insanların kendi ülkesi sınırları içinde yaptığı turistik faaliyetlere iç turizm...

türkiye'de turizm ve özellikleri kıyılarımız bölgelerimize g

türkiye'de turizm ve özellikleri ülkemizde turizm potansiyeli açısından oldukça önemli bir ülkedir. turizmi cazip hale getiren belli başlı etkenler şunlardır ; 1. iklim : ülkemiz orta kuşağın batı taraflarında görülen akdeniz iklim kuşağı içerisinde yer almaktadır. özellikle akdeniz kıyılarında sıcaklık erken artmakta ve yaz mevsimi diğer bölgelere göre aha uzun sürmektedir.                     bu durum denize girilme süresi açısından önemli bir özelliktir.ayrıca iç bölgelerimizde  yer şekillerinin kısa mesafelerde değişiklik göstermesi iklim tiplerinin farkl...

kütahya ili genel özellikleri

kütahya ili genel özellikleri il trafik no: 43 kütahya gelişmekte olan sanayisi, zengin yer altı ve yerüstü kaynakları, üniversitesi, termal kaynakları, el sanatları ve tarihi ile önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır. kütahya�yı gezerken.... dünyanın ilk antik borsasının çavdarhisar ilçesindeki aizanoi�de kurulduğunu, zeus tapınakları içinde dünya�da en sağlam korunagelmiş tapınağın aizanoi�de olduğunu, dünyadaki ilk toplu iş sözleşmesi�nin 13 temmuz 1766�da kütahya�da imzalandığını, avrupa ve dünyadaki ilk ve tek çini müzesinin kütahya�da olduğunu, evliya çelebi�nin kütahya�lı olduğunu, osmanlı devletinin kurucusu osman gazi�nin büyükannesi, hayme ana�nın türbesinin domaniç ilçesi çarş...

anadolu medeniyetinin özellikleri

anadolu medeniyetinin özellikleri anadolu: (küçük asya) tarih boyunca bir çok göç ve istilaya uğramıştır.neden?:1- üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, avrupa ve afrika arasında deniz ve karadan kolayca bağlantı kurulması2- olumlu iklim şartları, verimli toprakları bol su kaynaklarına sahip olmasıanadolu'da uygarlık neden gelişmiştir?1- göçler ve istila amacıyla gelen topluluklar sahip oldukları kültür ve medeniyeti anadolu'ya taşıdılar.2- anadolu'nun mısır, ege ve yunan medeniyetlerine yakın bir konumda olması bu medeniyetlerden etkilenmesini sağlamıştır.anadolu medeniyetleri: anadolu'da kurulan uygarlıklar sırasıyla şunlardır:1) hititler, frigler,lidyalılar, iyonlar, urartular (mö 2.bin-mö.600 yılları arasında)2) persler (m.ö 543-333)3) iskender imparatorlu...

turizm, turizmin özellikleri, çeşitleri ve türkiye’de turi

turizm, turizmin özellikleri, çeşitleri ve türkiye’de turizm   a. turizm   turizm coğrafyası; turizm etkinliğinin türünü, bu etkinliklere katılan insan sayısını ve bu etkinliklerin ekonomiye olan katkısını inceleyen bilim dalıdır. turizm faaliyetleri özellikle ıı. dünya savaşı'ndan sonra gelişmeye göstermeye başlamıştır.                   gezip, görmek, eğlenmek, dinlenmek gibi faaliyetler için insanların yaşadığı yerin dışına belirli bir süre için gitmesine turizm adı verilir. bu faaliyeti yapan kişiye ise turist denir. insanların kendi ülkesi sınırları içinde yaptığı turistik faaliyetlere iç turizm, başka bir ülkeye giderek yaptığı turistik faaliyetlere ise dış turizm...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !